Prihlásiť sa

Oznam pre občanov - zatvorenie matričného úradu a evidencie obyvateľov pre verejnosť

08.10.2020

OD 08.10.2020 AŽ DO ODVOLANIA

budú

  Maričný úrad a evidencia obyvateľov na MsÚ v Trebišove z dôvodu preventívnych opatrení súvisiacich s výskytom ochorenia COVID 19 pre verejnosť

Z A T V O R E N É

V prípade potreby, Vás prosíme využiť na vybavenie telefonický kontakt, prípadne elektronickú komunikáciu. Kontakty sa nachádzajú na stránke www.trebisov.sk. Písomnosti (poštu) je možné vhodiť do urny na to určenej, ktorá je umiestnená pred vstupom na úrad.

Ďakujeme  za pochopenie.                                                                         

Mgr. Peter SOVÁK
prednosta

Prílohy: