Prihlásiť sa

Evidencia obyvateľov - ZATVORENÁ 17. 2. 2021

17.02.2021

O Z N A M   PRE   OBČANOV

STREDU 17. 2. 2021

bude 

EVIDENCIA OBYVATEĽOV A STAVIEB 
(na 1. posch. MsÚ)

z technických príčin

ZATVORENÁ.

Prosíme Vás, aby ste na vybavenie uprednostnili telefonický kontakt, prípadne elektronickú komunikáciu.

Kontakty sa nachádzajú na stránke www.trebisov.sk. Písomnosti (poštu) je možné i naďalej vhadzovať do urny na to určenej, ktorá je umiestnená pred vstupom na úrad.
 

Mgr. Peter Sovák
prednosta