Prihlásiť sa

Mesto ponúka pomocnú ruku nájomcom, ktorí vykonávajú svoju činnosť v mestských priestoroch - 2. vlna, 2. časť

09.06.2021

Nájomcom, ktorí vykonávajú svoju činnosť v prenajatých mestských priestoroch, na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy s mestom Trebišov, samospráva vyjde  v ústrety.

V prípade žiadosti nájomcu o úľavu na nájomnom v zmysle novely zákona č. 71/2013 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Mesto Trebišov, poskytne nájomcovi zľavu z nájomného vo výške maximálne 50%.

Mesto Trebišov tak poskytne podporu nájomníkom, ktorí nemohli užívať prenajaté mestské priestory na dohodnutý účel alebo ich užívanie bolo značne obmedzené v dôsledku opatrení Úradu verejného zdravotníctva, v súvislosti so zamedzením šírenia pandemického ochorenia COVID-19 - 2. vlna, 2. časť. 

Prílohy: