Trvalý pobyt je pobyt v mieste stáleho bydliska občana. Potvrdenie o trvalom pobyte sa vydáva napríklad k rozvodovému konaniu, pre stavebnú sporiteľňu, k sobášu, k žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve, k žiadosti o príspevku na bývanie, odkúpenie bytu, k pôžičke a podobne.

Potrebné doklady:

  • občiansky preukaz

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatky: 5,- €