Rok v znamení 200. výročia narodenia grófa Júliusa Andrássyho odštartuje 8. marca

13.02.2023

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, usporadúva pri príležitosti 200. výročia narodenia grófa Júliusa Andrássyho výstavu s príznačným názvom ANDRÁSSY 200.

Pri tejto veľkolepej príležitosti trebišovské múzeum v partnerstve s mestom Trebišov organizuje otvorenie špeciálnej výstavy, ktorá sa uskutoční 8. marca 2023 a bude ju sprevádzať bohatý celodenný program.

V dopoludňajších hodinách bude slúžená zádušná sv. omša v Rímskokatolíckom kostole Návštevy Panny Márie v Trebišove, následne sa hostia presunú k mauzóleu, kde si uctia pamiatku grófa Andrássyho položením vencov do hrobky. Svoje príhovory prednesú významní hostia, ako aj predstavitelia šľachtických rodov spríbuznených s rodom Andrássy.

Poobede, o 15.00 hod., bude za účasti pozvaných hostí, slávnostne otvorená výstava s krátkym sprievodným programom. Výstava bude verejnosti prístupná od štvrtka 9. marca 2023.
Po vernisáži výstavy - presun na zadnú dvoranu kaštieľa, kde si níávštevníci pozrú tieňohru o živote grófa Andrássyho. Program otváracieho dňa roka Júliusa Andrássyho bude zakončený mappingom na priečelí kaštieľa, ktorý vznikol v spolupráci s Múzeom Mihálya Munkácsyho z Békešskej Čaby.

Samotná výstava bude umiestnená na prízemí kaštieľa v priestoroch galérie. Táto krátkodobá výstava bude prezentovať život jedného z najväčších politikov 19. storočia grófa Júliusa Andrássyho – predsedu uhorskej vlády a neskoršieho ministra zahraničných vecí Rakúsko-Uhorska, ktorý je pochovaný v rodinnom neogotickom mauzóleu na brehu jazierka v trebišovskom mestskom parku. Výstava prevedie návštevníkov životom grófa Andrássyho od jeho narodenia v marci roku 1823 cez jeho politickú kariéru až po jeho smrť vo februári 1890. Okrem iného sa návštevníci dozvedia aj o jeho rodinnom živote či o jeho vzťahu k cisárskemu páru (cisárovi Františkovi Jozefovi I. a cisárovnej Alžbete - Sisi).

Medzi vystavovanými zbierkovými predmetmi môžete uvidieť napríklad trónne kreslo vyrobené Júliusom Andrássym pre cisára Františka Jozefa I. pri príležitosti pobytu cisára v trebišovskom kaštieli v roku 1887, jurácku šabľu, ktorú gróf Andrássy daroval podžupanovi Zemplínskej župy, repliku korunovačných šiat cisárovnej a uhorskej kráľovnej Alžbety (Sisi), repliku svätoštefánskej koruny, ktorou Andrássy korunoval cisára a cisárovnú za uhorského kráľa a kráľovnú či maľbu, ktorá pochádza z osobnej zbierky cisára Františka Jozefa I. a mnohé iné.

Prostredníctvom rôznych zaujímavostí či pikantérií chce organizátor návštevníkom priblížiť grófa Andrássyho ako manžela, otca, dobrého priateľa, vtipného človeka, šľachtica, ale aj ako významného politika 19. storočia.

Výstava potrvá do 30. septembra 2023. Cena vstupného bude 6 eur.

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove bude v roku 2023 pripravovať niekoľko podujatí a aktivít spojených s 200. výročím narodenia grófa Andrássyho, ako napríklad Aristokratický ples, Hon na líšku či medzinárodnú odbornú konferenciu o Andrássym. Určite sa máte na čo tešiť.

Vyhradený priestor pre médiá bude od 14.00 do 14.45

Od 6. mája 2023 bude výstava „ANDRÁSSY 200“ sprístupnená aj každú sobotu od 14.00 hodiny. Posledný vstup je o 17.00 hodine

Kontaktná osoba: Mgr. Nikola Radová
E-mailová adresa: radova.nikola@muzeumtrebisov.sk

Prílohy:

© 2023 MESTO TREBIŠOV