Dodatok č. 1 k VZN č. 143/2015 o určení školských obvodov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov

Tento dodatok upravuje školské obvody základných škôl, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trebišov.
Číslo: 143/2015 - dodatok č. 1
Názov: Dodatok č. 1 k VZN č. 143/2015 o určení školských obvodov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov
Schválené: 09.12.2019 - uznesenie MsZ č. 160/2019
Účinné od: 01.04.2020

Súbory na stiahnutie

© 2024 MESTO TREBIŠOV