Prihlásiť sa

Dodatok č. 1 k VZN č. 143/2015 o určení školských obvodov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov

Číslo:
143/2015 - dodatok č. 1
Názov:
Dodatok č. 1 k VZN č. 143/2015 o určení školských obvodov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov
Schválené:
09.12.2019 - uznesenie MsZ č. 160/2019
Účinné od:
01.04.2020
Popis:
Tento dodatok upravuje školské obvody základných škôl, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trebišov.