Prihlásiť sa

VZN č. 164/2019 o miestnych daniach

Číslo:
164/2019
Názov:
VZN č. 164/2019 o miestnych daniach
Schválené:
09.12.2019 - uznesenie MsZ č. 158/2019
Účinné od:
01.01.2020
Popis:
Toto VZN upravuje zavedenie miestnych daní na území mesta Trebišov a určenie podmienok ich vyberania.
Dodatky:

Dodatok č. 1 - účinný od 01.01.2021