Dodatok č. 1 k VZN č. 164/2019 o miestnych daniach

VZN bolo zrušené.

Tento dodatok upravuje znenie článku 12 VZN.
Číslo: 164/2019 - dodatok č. 1
Názov: Dodatok č. 1 k VZN č. 164/2019 o miestnych daniach
Schválené: 14.12.2020 - uznesenie MsZ č. 277/2020
Účinné od: 01.01.2021

Súbory na stiahnutie

© 2024 MESTO TREBIŠOV