Prihlásiť sa

Dodatok č. 1 k VZN č. 164/2019 o miestnych daniach

Číslo:
164/2019 - dodatok č. 1
Názov:
Dodatok č. 1 k VZN č. 164/2019 o miestnych daniach
Schválené:
14.12.2020 - uznesenie MsZ č. 277/2020
Účinné od:
01.01.2021
Popis:
Tento dodatok upravuje znenie článku 12 VZN.