Prihlásiť sa

Dodatok č. 1 k VZN č. 165/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2020

Číslo:
165/2019 - dodatok č. 1
Názov:
Dodatok č. 1 k VZN č. 165/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2020
Schválené:
25.05.2020 - uznesenie MsZ č. 215/2020
Účinné od:
10.06.2020
Popis:
Tento dodatok upravuje spôsob poskytovania dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta v zmysle článku 12 VZN.