Prihlásiť sa

Dodatok č. 1 k VZN č. 129/2013 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách

Číslo:
129/2017 - dodatok č. 1
Názov:
Dodatok č. 1 k VZN č. 129/2013 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách
Schválené:
15.02.2021 - uznesenie MsZ č. 301/2021
Účinné od:
04.03.2021
Popis:
Tento dodatok aktualizuje niektoré pojmy a rozširuje okruh motorových vozidiel, ktorým je zakázané parkovanie a státie v čase od 20.00 h do 06.00 h.