Prihlásiť sa

Dodatok č. 1 k VZN č. 176/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2022

Číslo:
176/2022 - dodatok č. 1
Názov:
Dodatok č. 1 k VZN č. 176/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2022
Schválené:
19.09.2022 - uznesenie MsZ č. 530/2022
Účinné od:
05.10.2022
Popis:
Tento dodatok upravuje objem finančných prostriedkov na nepredvídané skutočnosti škôl a školských zariadení zriadených na území mesta v zmysle článku 6 VZN.