Prihlásiť sa

Dodatok č. 2 k VZN č. 129/2013 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách

Číslo:
129/2013 - dodatok č. 2
Názov:
Dodatok č. 2 k VZN č. 129/2013 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách
Schválené:
12.12.2022 - uznesenie MsZ č. 23/2022
Účinné od:
01.01.2023
Popis:
Tento dodatok upravuje bližšie podmienky pri vyhradených parkovacích miestach na trvalé parkovanie.