Prihlásiť sa

AKTUALIZOVANÉ OPATRENIA NA ZAMEDZENIE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU

06.04.2020

21. 4. 2020: AKTUALIZOVANÉ OPATRENIA ÚVZ SR

6. 4. 2020 - vláda SR sprísnila preventívne opatrenia počas Veľkej noci.

Na obdobie od stredy 8. apríla do pondelka 13. apríla (vrátane) vláda SR prijala uznesenie, v ktorom zamedzila voľný pohyb osôb, s výnimkou na:

- obvyklú cestu do zamestnania či na výkon podnikateľskej činnosti,

- nevyhnutný nákup potravín, liekov, zdravotníckych potrieb, drogérie, pohonných látok, zabezpečenia zvierat, atď.,

- dobrovoľnícku a susedskú výpomoc v okrese, resp. v meste Bratislava a Košice,

- pobyt v prírode v rámci okresu, resp. v meste Bratislava a Košice,

- starostlivosť o blízku osobu v rámci okresu, resp. v meste Bratislava a Košice,

- cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným.

Vláda tiež zakazuje právo hromadne sa združovať, s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti.

3. 4. 2020 - Vláda SR predstavila ďalšie 3 ekonomické opatrenia na zmiernenie dopadov koronakrízy:

- Odklad splátok úverov až do 9 mesiacov pre občanov.

- Odklad splátok úverov až do 9 mesiacov pre SZČO, malé a stredné podniky.

- Zvyšovanie rámca bezkontaktných platieb z 20 € na 50 €.

 

29. 3. 2020 - Vláda schválila sedem ekonomických opatrení na pomoc podnikateľom a firmám:

🔘 štát preplatí 80 % platu zamestnanca vo firmách, ktorých prevádzky sú povinne uzavreté,

🔘 príspevky pre živnostníkov a zamestnancov vo firmách, ktoré zaznamenali pokles tržieb, sa bude odvíjať od výšky ich prepadu,

🔘 poskytnutie mesačných bankových záruk vo výške 500 miliónov eur, ktoré potom komerčné banky posunú k podnikateľom za výhodných podmienok,

🔘 pre zamestnancov v karanténe a OČR sa uhradí 55 % z ich hrubej mzdy,

🔘 odklad platby odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb viac ako o 40 %,

🔘 odklad preddavkov dane z príjmu pri poklese tržieb viac ako o 40 %,

🔘 ide o najväčšiu pomoc ekonomike v histórii Slovenska, odhadom bude stáť miliardu eur mesačne na priamych platbách a pol miliardy na bankových zárukách.
 

28. 3. 2020  - Nové (doplnené) opatrenia vlády SR na zamedzenie šírenia pandémie koronavírusu, prijaté na piatkovom (27. 3.) zasadnutí Ústredného krízového štábu:

- Pohotovostné lekárne zostávajú otvorené aj v nedeľu.

- Veterinárne ambulancie zostávajú otvorené aj v nedeľu.

- Seniori (65+) majú nakupovať v potravinách a drogériách čase v od 9.00 do 12.00, ako to už bolo avizované.

- Štát bude „odchytávať“ aj cestovateľov a ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia individuálne. Doteraz sa to týkalo iba hromadných návratov.

Vláda výrazne sprísňuje bezpečnostné a hygienické štandardy v otvorených prevádzkach a zároveň otvára ďalšie prevádzky

Konkrétne sprísnenia opatrení:

✅ povinné rúško,

✅ povinné dezinfekcie rúk  alebo rukavice (zabezpečí prevádzka, ak chce byť otvorená),

✅ prevádzka musí zabezpečiť minimálny odstup v rade na 2️ metre medzi kupujúcimi,

✅ prevádzka musí zabezpečiť, aby v jednom okamihu nebola prekročená koncentrácia jedného nakupujúceho na 25 metrov štvorcových predajnej plochy - príklad, ak má predajňa plochu 1000 metrov štvorcových, môže v nej byť 40 ľudí.

Za splnenia vyššie spomenutých opatrení môžu byť od pondelka 30. 3. otvorené:

➡️ očné optiky,

➡️ lízingové služby,

➡️ STK a EK,

➡️ servis výpočtovej a telekomunikačne techniky,

➡️ advokátske a notárske kancelárie,

➡️ kľúčové služby,

➡️ zberné dvory,

➡️ galantérie a metrový textil,

➡️ záhradníctva,

➡️ prevádzky a servis bicyklov,

➡️ prevádzky stavebnín,

➡️ prevádzky inštalačného materiálu,

➡️ farby - laky,

➡️ železiarstvá.

Vyššie spomenuté otvorenie nových prevádzok sa netýka obchodných domov a centier Tam môžu naďalej zostať otvorené IBA potraviny, lekárne, drogérie a ďalšie prevádzky, ktoré mohli byť otvorené doteraz.

Nové hygienické štandardy sa týkajú všetkých prevádzok, aj tých, ktoré boli otvorené doteraz.
 

24. 3. 2020: AKTUALIZOVANÉ INFORMÁCIE
Zoznam nových vládnych opatrení na riešenie krízy súvisiacej s novým koronavírusom:

- vláda vyhlásila núdzový stav v zariadeniach sociálnych služieb, ako sú domovy dôchodcov,
- denné stacionáre uzavrú svoju činnosť,
- Úrad verejného zdravotníctva SR vydá hygienické pokyny pre sociálne zariadenia,
- nosenie ochranného rúška mimo svojho domu či bytu bude povinné,
- potraviny, drogérie, trafiky či obchody s predajom krmív pre zvieratá budú vždy v nedeľu zatvorené na účel sanitárneho dňa,
- obchody budú mať špeciálne otváracie hodiny pre seniorov - od 9.00 h do 12.00 h,
- dodržiavanie dvojmetrového rozostupu v rade,
- meranie telesnej teploty pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných miest, kde sa hromadia ľudia, od konca marca,
- zrušenie bezplatného cestovania vlakmi pre študentov počas uzavretia škôl,
- policajti i vojaci budú prítomní v zdravotných zariadeniach, kde vznikajú problémy,
- pred každou nemocnicou sa zriadia odberné miesta, kam môže pacient prísť autom,
- zákaz vývozu potrebných liekov mimo SR,
- posunutie povinných preventívnych prehliadok pre zamestnancov,
- vyčlenenie troch nemocníc na liečbu ochorenia COVID-19, spôsobeného novým koronavírusom, majú byť v Bratislave, na strednom a východnom Slovensku,
- v čase krízy by mohli štátne inštitúcie v záujme ochrany verejného zdravia využívať lokalizačné služby mobilných operátorov,
- dôchodcovia by mali vychádzať z domu či bytu len v nevyhnutých prípadoch,
- vláda vyzvala mestá a obce, aby zriadili telefónne linky pre seniorov s cieľom objednania si donášky potravín,
- štát seniorom odporúča, aby radšej požiadali o pomoc iných, eliminovali sociálny kontakt s druhými ľuďmi, a to aj s rodinnými príslušníkmi,
- štátne inštitúcie by v čase krízy mohli v záujme ochrany verejného zdravia využívať lokalizačné služby mobilných operátorov,
- vláda nakúpi 200.000 testov na ochorenie COVID-19, nepôjde o rýchlotesty,

 - výnimka na poskytovanie služieb notárov a advokátov, nebudú plynúť zákonné lehoty, a to od 12. marca do 30. apríla,
- exekúcie ani dražby sa nemajú realizovať do 30. apríla,
- RTVS má každý deň o 18.00 h vysielať bohoslužby a tiež má vysielať vyučovacie sloty pre deti,
- bezplatné a cielené SMS správy pre vybrané skupiny ohrozených obyvateľov,
- zákaz organizovať spoločenské, hromadné a kultúrne zhromaždenia platí do odvolania.
 

16. 3. 2020 AKTUALIZOVANÉ INFORMÁCIE – ďalšie opatrenia v súvislosti s KORONAVÍRUSOM (COVID-19)

Mesto Trebišov, na základe výsledkov zasadnutia Krízového štábu mesta Trebišov z pondelka 16. 3. 2020, prijíma ďalšie preventívne opatrenia na eliminovanie šírenia koronavírusu.

 • Mestský úrad v Trebišove od utorka 17. marca 2020 obmedzuje svoju prevádzku, osobný kontakt s úradníkmi jednotlivých oddelení nebude možný až do odvolania. V prípade nutnosti môžu občania priniesť žiadosti a neodkladné dokumenty do vstupnej časti budovy MsÚ, kde svoje materiály vložia do pripravenej obálky a následne do schránky. Vstup do podateľne nebude verejnosti umožnený.  
  POKLADŇA v budove MsÚ je otvorená od PO do PIA v čase  8.00 h - 15.00 h 
 • Aj naďalej však môžu občania využívať na kontaktovanie sa s referentmi MsÚ e-mailovú a telefonickú komunikáciu. Všetky kontakty na referentov a vedúcich pracovníkov oddelení MsÚ sú zverejnené na www.trebisov.sk
 • Zrušené stránkové hodiny pre verejnosť sú aj na Bytovom podniku mesta Trebišov, v Technických službách mesta Trebišov a všetkých jeho strediskách až do odvolania.
 • Naďalej je v prevádzke Stredisko osobnej hygieny a práčovňa (Medická ulica) v štandardnom režime a Zberný dvor v Technických službách mesta (Stavebná ulica) od 8.00 do 16.00 okrem nedieľ.
 • Harmonogram vývozu komunálneho odpadu pracovníkmi Technických služieb mesta ostáva v nezmenenom režime.


Mesto Trebišov:

 • od pondelka 16. 3. 2020 zatvára verejné toalety,
 • zamedzuje vstup verejnosti na všetky detské ihriská a externé športoviská v meste a mestskom parku,
 • obmedzuje organizovanie verejných pohrebov, povolená je účasť v priestore Domu smútku len príbuzným a blízkym osobám; maximálne 15 ľudí,
 • prostredníctvom príslušníkov mestskej polície a rómskej poriadkovej služby zamedzí príchod a odchod obyvateľov rómskej osady do a z rómskej osady,
 • prostredníctvom príslušníkov mestskej polície a rómskej poriadkovej služby sprísňuje koordinovanie vstupu marginalizovaného obyvateľstva do priestorov skladov CO (civilnej ochrany) na účely výdaja sociálnych dávok,
 • prostredníctvom príslušníkov mestskej polície monitoruje a kontroluje dodržiavanie nariadenia hlavného hygienika SR týkajúceho sa zákazu prevádzok určitých zariadení.

Prevádzkovateľ MHD – ARRIVA Michalovce, a. s. od utorka 17. 3. 2020 upraví odchody jednotlivých liniek a všetky spoje budú až do odvolania premávať podľa cestovného poriadku platného cez nedeľu. Do autobusov môžu cestujúci vstupovať len s rúškom alebo alternatívnou ochrannou bariérou tváre. Odporúčame obyvateľom obmedziť používanie dopravných prostriedkov na minimum.

Aj naďalej sú v platnosti všetky doposiaľ vydané preventívne opatrenia mesta na zamedzenie ďalšieho šírenia prenosného ochorenia COVID-19.

Všetky podstatné informácie o aktuálnej situácii sú dostupné na novozriadenej webovej stránke: https://www.korona.gov.sk/
 

Zasadnutie KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA TREBISOV: 12. 3. 2020 (piatok) POPOLUDNÍ 

S účinnosťou od piatku 13. 3. 2020 mesto Trebišov zatvára pre žiakov základné a materské školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, tiež Mestské detské jasle, Centrum voľného času a Základnú umeleckú školu.

Na základe nariadenia Ústredného krízového štábu SR bude prerušený výchovno-vzdelávací proces v školách a školských zariadeniach do 27. 3. 2020.

Ústredný krízový štáb SR dnes (12. 3.) prijal sprísnené preventívne opatrenia:

➡️ zatvorenie škôl a školských zariadení,

➡️ zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení,

➡️ obmedzenie prevádzky obchodných centier,

➡️ zatvorenie barov, lyžiarskych stredísk, wellnesscentier a aquaparkov,

➡️ zavedenie hraničných kontrol (a zachovanie len veľkých hraničných priechodov),

➡️ zastavenie medzinárodnej prepravy okrem zásobovania,

➡️ zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk,

➡️ povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich z rizikových oblastí.

Opatrenia sa dotknú aj prevádzky vnútroštátnych vlakov, ktoré budú premávať v núdzovom režime.  
 

Zasadnutie KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA TREBIŠOV: 12. 3. 2020 (piatok) DOPOLUDNIA 

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu súvisiacu s pandemickým ochorením COVID-19 a na základe včerajšieho vyhlásenia mimoriadneho stavu na území Slovenska predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim, mesto Trebišov, po dnešnom zasadnutí krízového štábu mesta, dopĺňa  a sprísňuje preventívne opatrenia pred šíriacim sa koronavírusom.

Mesto Trebišov s okamžitou platnosťou nariaďuje vo svojej územnej pôsobnosti:

 • zamedzenie organizovaného združovania občanov v reštauračných zariadeniach, na verejných priestranstvách, v priestoroch detských ihrísk a športovísk, 
 • nevyhľadávať a aj obmedziť návštevy akýchkoľvek miest na verejnosti, inštitúcií a organizácií s vyššou koncentráciou ľudí,
 • obmedziť a len v nevyhnutných prípadoch využívať taxislužby, prepravu verejnou dopravou a MHD,
 • dodržiavať zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v termíne od 10.03.2020 do 23.03.2020 v súlade s nariadením Ústredného krízového štábu a verejnou vyhláškou vydanou hlavným hygienikom SR,
 • sledovať webovú stránku Úradu vlády Slovenskej republiky : www.vlada.gov.sk, Úradu verejného zdravotníctva SR: www.uvzsr.sk, Ministerstva školstva SR: www.minedu.sk a dodržiavať ich usmernenia.

Mesto dôrazne žiada občanov, aby:

 • zvážili a prehodnotili návštevu mestského úradu, mestských priestorov a zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy, ale aj ďalších inštitúcií na území mesta,
 • využívali na kontaktovanie sa s úradmi predovšetkým e-mailovú a telefonickú komunikáciu namiesto osobného stretnutia so zamestnancami,
 • navštívili úrady len v nevyhnutných prípadoch za podmienky, že nepociťujú žiadne príznaky ochorenia,
 • obmedzili svoju účasť na pohreboch v priestoroch Domu smútku, odporúča sa účasť len rodinných príslušníkov a blízkych osôb,  
 • dbali na dôkladnú osobnú hygienu a dezinfekciu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v prostredí, kde sa pohybujú (domácnosť, zamestnanie).

Mesto zároveň oznamuje, že:

 • pri vstupe do MsÚ budú poverení pracovníci merať telesnú teplotu bezdotykovým teplomerom každému, kto vstúpi do budovy. Osobám so zvýšenou teplotou a osobám, ktoré vykazujú znaky choroby, môže byť vstup  zakázaný,
 • zamestnanci MsÚ, ktorí sú vo svojom pracovnom procese bezprostredne v kontakte s klientmi (podateľňa, pokladňa, matrika, ohlasovňa pobytov, odd. sociálnych vecí, odd. finančné, útvar mestskej polície) majú nariadené používanie ochranných prostriedkov a dôkladnú dezinfekciu rúk.

Na základe pokynov a usmernení hlavného hygienika SR žiadame občanov mesta Trebišov, aby:

 • necestovali v tomto období do zahraničia,
 • v prípade, ak sa vrátili zo zahraničia a vykazujú aj keď len slabšie symptómy oslabeného zdravia alebo náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka nad 38°C, kašeľ, bolesti hrdla, hlavy, kĺbov, sťažené dýchanie, ihneď telefonicky kontaktovali svojho všeobecného lekára, informovali ho o návrate a o svojom zdravotnom stave; o ďalšom postupe rozhoduje ošetrujúci lekár,
 • všetci, ktorým je nariadená domáca izolácia alebo karanténa, dodržiavali toto nariadenie. Byť v domácej izolácii znamená zdržať sa sociálnych kontaktov, pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie a akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie.
 • dbali na dôkladnú hygienu a dezinfekciu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v prostredí, kde sa nachádzajú.

Na základe nariadenia Ústredného krízového štábu sú občania SR vracajúci sa z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu povinní podstúpiť 14-dňovú karanténu vrátane rodinných príslušníkov, ktorí s nimi žijú v jednej domácnosti. Každý je povinný kontaktovať svojho všeobecného lekára. Za porušenie karantény v takýchto prípadoch hrozia sankcie až do výšky 1650 eur.

RÚVZ so sídlom v Trebišove poskytuje na svojej internetovej stránke www.ruvztv.sk aktuálne informácie. Má zriadené telefonické linky na poskytovanie konzultácií v problematike koronavírusu. 

Viac informácií nájdete tu:
Linka RÚVZ v Trebišove: 056/6681274, 0918 680 305
http://bit.ly/COVID-19-Slovensko
http://bit.ly/InfoZoZahranicia

𝑫𝒐̂𝒍𝒆𝒛̌𝒊𝒕𝒆́ 𝒘𝒆𝒃𝒐𝒗𝒆́ 𝒔𝒕𝒓𝒂́𝒏𝒌𝒚 𝒔 𝒐𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂́𝒍𝒏𝒚𝒎𝒊 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂́𝒄𝒊𝒂𝒎𝒊:

Ministerstvo zdravotníctva SR:
https://www.health.gov.sk

Úrad verejného zdravotníctva SR:
http://www.uvzsr.sk

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR:
https://www.mzv.sk

Ministerstvo školstva SR:
https://www.minedu.sk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
https://www.employment.gov.sk

Ministerstvo vnútra SR:
http://www.minv.sk

Sociálna poisťovňa:
https://www.socpoist.sk

Viac informácií nájdete tu:
Linka RÚVZ v Trebišove: 056/6681274, 0918 680 305
 http://bit.ly/COVID-19-Slovensko
https://www.trebisov.sk/aktuality/24068
http://bit.ly/InfoZoZahranicia

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR

Viac informácií tu:  http://bit.ly/2IL0ruO

Polícia Slovenskej republiky informuje o situácii na hraniciach a povinnej 14-dňovej karanténe pre každého, kto bol v uplynulých dňoch v zahraničí a kto sa z neho bude vracať.

Viac informácií tu: http://bit.ly/2IGbJ3p

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky informuje aj o mimoriadnych opatreniach v oblasti dopravy.

Viac informácií tu:  http://bit.ly/39NnfWB

O ďalších potrebných opatreniach bude mesto Trebišov priebežne informovať v závislosti od aktuálnej situácie. Mesto ďakuje občanom za rešpektovanie a dodržiavanie uvedených nariadených preventívnych opatrení.

Prílohy: