Prihlásiť sa

AKTUALIZOVANÉ OPATRENIA NA ZAMEDZENIE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU

06.04.2020

10.6.2020: AKTUALIZÁCIA v súvislosti s COVID-19

Núdzový stav sa skončí sobotu 13. JÚNA‼️

Návrh na zrušenie núdzového stavu schválila vláda SR na stredajšom (10. júna) rokovaní.

Mimoriadna situácia, vyhlásená uznesením vlády z 11. marca 2020 z dôvodu pandémie nového koronavírusu, však trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu.

Podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v a § 48 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vláda vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu pre ohrozené územie alebo pre územie, kde vznikla mimoriadna udalosť, ak rozsah ohrozeného alebo postihnutého územia presiahne územný obvod kraja.

Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia.

 

21. 4. 2020: AKTUALIZOVANÉ OPATRENIA ÚVZ SR

6. 4. 2020 - vláda SR sprísnila preventívne opatrenia počas Veľkej noci.

Na obdobie od stredy 8. apríla do pondelka 13. apríla (vrátane) vláda SR prijala uznesenie, v ktorom zamedzila voľný pohyb osôb, s výnimkou na:

- obvyklú cestu do zamestnania či na výkon podnikateľskej činnosti,

- nevyhnutný nákup potravín, liekov, zdravotníckych potrieb, drogérie, pohonných látok, zabezpečenia zvierat, atď.,

- dobrovoľnícku a susedskú výpomoc v okrese, resp. v meste Bratislava a Košice,

- pobyt v prírode v rámci okresu, resp. v meste Bratislava a Košice,

- starostlivosť o blízku osobu v rámci okresu, resp. v meste Bratislava a Košice,

- cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným.

Vláda tiež zakazuje právo hromadne sa združovať, s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti.

3. 4. 2020 - Vláda SR predstavila ďalšie 3 ekonomické opatrenia na zmiernenie dopadov koronakrízy:

- Odklad splátok úverov až do 9 mesiacov pre občanov.

- Odklad splátok úverov až do 9 mesiacov pre SZČO, malé a stredné podniky.

- Zvyšovanie rámca bezkontaktných platieb z 20 € na 50 €.

 

29. 3. 2020 - Vláda schválila sedem ekonomických opatrení na pomoc podnikateľom a firmám:

🔘 štát preplatí 80 % platu zamestnanca vo firmách, ktorých prevádzky sú povinne uzavreté,

🔘 príspevky pre živnostníkov a zamestnancov vo firmách, ktoré zaznamenali pokles tržieb, sa bude odvíjať od výšky ich prepadu,

🔘 poskytnutie mesačných bankových záruk vo výške 500 miliónov eur, ktoré potom komerčné banky posunú k podnikateľom za výhodných podmienok,

🔘 pre zamestnancov v karanténe a OČR sa uhradí 55 % z ich hrubej mzdy,

🔘 odklad platby odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb viac ako o 40 %,

🔘 odklad preddavkov dane z príjmu pri poklese tržieb viac ako o 40 %,

🔘 ide o najväčšiu pomoc ekonomike v histórii Slovenska, odhadom bude stáť miliardu eur mesačne na priamych platbách a pol miliardy na bankových zárukách.
 

28. 3. 2020  - Nové (doplnené) opatrenia vlády SR na zamedzenie šírenia pandémie koronavírusu, prijaté na piatkovom (27. 3.) zasadnutí Ústredného krízového štábu:

- Pohotovostné lekárne zostávajú otvorené aj v nedeľu.

- Veterinárne ambulancie zostávajú otvorené aj v nedeľu.

- Seniori (65+) majú nakupovať v potravinách a drogériách čase v od 9.00 do 12.00, ako to už bolo avizované.

- Štát bude „odchytávať“ aj cestovateľov a ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia individuálne. Doteraz sa to týkalo iba hromadných návratov.

Vláda výrazne sprísňuje bezpečnostné a hygienické štandardy v otvorených prevádzkach a zároveň otvára ďalšie prevádzky

Konkrétne sprísnenia opatrení:

✅ povinné rúško,

✅ povinné dezinfekcie rúk  alebo rukavice (zabezpečí prevádzka, ak chce byť otvorená),

✅ prevádzka musí zabezpečiť minimálny odstup v rade na 2️ metre medzi kupujúcimi,

✅ prevádzka musí zabezpečiť, aby v jednom okamihu nebola prekročená koncentrácia jedného nakupujúceho na 25 metrov štvorcových predajnej plochy - príklad, ak má predajňa plochu 1000 metrov štvorcových, môže v nej byť 40 ľudí.

Za splnenia vyššie spomenutých opatrení môžu byť od pondelka 30. 3. otvorené:

➡️ očné optiky,

➡️ lízingové služby,

➡️ STK a EK,

➡️ servis výpočtovej a telekomunikačne techniky,

➡️ advokátske a notárske kancelárie,

➡️ kľúčové služby,

➡️ zberné dvory,

➡️ galantérie a metrový textil,

➡️ záhradníctva,

➡️ prevádzky a servis bicyklov,

➡️ prevádzky stavebnín,

➡️ prevádzky inštalačného materiálu,

➡️ farby - laky,

➡️ železiarstvá.

Vyššie spomenuté otvorenie nových prevádzok sa netýka obchodných domov a centier Tam môžu naďalej zostať otvorené IBA potraviny, lekárne, drogérie a ďalšie prevádzky, ktoré mohli byť otvorené doteraz.

Nové hygienické štandardy sa týkajú všetkých prevádzok, aj tých, ktoré boli otvorené doteraz.
 

24. 3. 2020: AKTUALIZOVANÉ INFORMÁCIE
Zoznam nových vládnych opatrení na riešenie krízy súvisiacej s novým koronavírusom:

- vláda vyhlásila núdzový stav v zariadeniach sociálnych služieb, ako sú domovy dôchodcov,
- denné stacionáre uzavrú svoju činnosť,
- Úrad verejného zdravotníctva SR vydá hygienické pokyny pre sociálne zariadenia,
- nosenie ochranného rúška mimo svojho domu či bytu bude povinné,
- potraviny, drogérie, trafiky či obchody s predajom krmív pre zvieratá budú vždy v nedeľu zatvorené na účel sanitárneho dňa,
- obchody budú mať špeciálne otváracie hodiny pre seniorov - od 9.00 h do 12.00 h,
- dodržiavanie dvojmetrového rozostupu v rade,
- meranie telesnej teploty pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných miest, kde sa hromadia ľudia, od konca marca,
- zrušenie bezplatného cestovania vlakmi pre študentov počas uzavretia škôl,
- policajti i vojaci budú prítomní v zdravotných zariadeniach, kde vznikajú problémy,
- pred každou nemocnicou sa zriadia odberné miesta, kam môže pacient prísť autom,
- zákaz vývozu potrebných liekov mimo SR,
- posunutie povinných preventívnych prehliadok pre zamestnancov,
- vyčlenenie troch nemocníc na liečbu ochorenia COVID-19, spôsobeného novým koronavírusom, majú byť v Bratislave, na strednom a východnom Slovensku,
- v čase krízy by mohli štátne inštitúcie v záujme ochrany verejného zdravia využívať lokalizačné služby mobilných operátorov,
- dôchodcovia by mali vychádzať z domu či bytu len v nevyhnutých prípadoch,
- vláda vyzvala mestá a obce, aby zriadili telefónne linky pre seniorov s cieľom objednania si donášky potravín,
- štát seniorom odporúča, aby radšej požiadali o pomoc iných, eliminovali sociálny kontakt s druhými ľuďmi, a to aj s rodinnými príslušníkmi,
- štátne inštitúcie by v čase krízy mohli v záujme ochrany verejného zdravia využívať lokalizačné služby mobilných operátorov,
- vláda nakúpi 200.000 testov na ochorenie COVID-19, nepôjde o rýchlotesty,

 - výnimka na poskytovanie služieb notárov a advokátov, nebudú plynúť zákonné lehoty, a to od 12. marca do 30. apríla,
- exekúcie ani dražby sa nemajú realizovať do 30. apríla,
- RTVS má každý deň o 18.00 h vysielať bohoslužby a tiež má vysielať vyučovacie sloty pre deti,
- bezplatné a cielené SMS správy pre vybrané skupiny ohrozených obyvateľov,
- zákaz organizovať spoločenské, hromadné a kultúrne zhromaždenia platí do odvolania.
 

16. 3. 2020 AKTUALIZOVANÉ INFORMÁCIE – ďalšie opatrenia v súvislosti s KORONAVÍRUSOM (COVID-19)

Mesto Trebišov, na základe výsledkov zasadnutia Krízového štábu mesta Trebišov z pondelka 16. 3. 2020, prijíma ďalšie preventívne opatrenia na eliminovanie šírenia koronavírusu.

  • Mestský úrad v Trebišove od utorka 17. marca 2020 obmedzuje svoju prevádzku, osobný kontakt s úradníkmi jednotlivých oddelení nebude možný až do odvolania. V prípade nutnosti môžu občania priniesť žiadosti a neodkladné dokumenty do vstupnej časti budovy MsÚ, kde svoje materiály vložia do pripravenej obálky a následne do schránky. Vstup do podateľne nebude verejnosti umožnený.  
    POKLADŇA v budove MsÚ je otvorená od PO do PIA v čase  8.00 h - 15.00 h 
  • Aj naďalej však môžu občania využívať na kontaktovanie sa s referentmi MsÚ e-mailovú a telefonickú komunikáciu. Všetky kontakty na referentov a vedúcich pracovníkov oddelení MsÚ sú zverejnené na www.trebisov.sk
  • Zrušené stránkové hodiny pre verejnosť sú aj na Bytovom podniku mesta Trebišov, v Technických službách mesta Trebišov a všetkých jeho strediskách až do odvolania.
  • Naďalej je v prevádzke Stredisko osobnej hygieny a práčovňa (Medická ulica) v štandardnom režime a Zberný dvor v Technických službách mesta (Stavebná ulica) od 8.00 do 16.00 okrem nedieľ.
  • Harmonogram vývozu komunálneho odpadu pracovníkmi Technických služieb mesta ostáva v nezmenenom režime.


Mesto Trebišov:

  • od pondelka 16. 3. 2020 zatvára verejné toalety,
  • zamedzuje vstup verejnosti na všetky detské ihriská a externé športoviská v meste a mestskom parku,
  • obmedzuje organizovanie verejných pohrebov, povolená je účasť v priestore Domu smútku len príbuzným a blízkym osobám; maximálne 15 ľudí,
  • prostredníctvom príslušníkov mestskej polície a rómskej poriadkovej služby zamedzí príchod a odchod obyvateľov rómskej osady do a z rómskej osady,
  • prostredníctvom príslušníkov mestskej polície a rómskej poriadkovej služby sprísňuje koordinovanie vstupu marginalizovaného obyvateľstva do priestorov skladov CO (civilnej ochrany) na účely výdaja sociálnych dávok,
  • prostredníctvom príslušníkov mestskej polície monitoruje a kontroluje dodržiavanie nariadenia hlavného hygienika SR týkajúceho sa zákazu prevádzok určitých zariadení.

Prevádzkovateľ MHD – ARRIVA Michalovce, a. s. od utorka 17. 3. 2020 upraví odchody jednotlivých liniek a všetky spoje budú až do odvolania premávať podľa cestovného poriadku platného cez nedeľu. Do autobusov môžu cestujúci vstupovať len s rúškom alebo alternatívnou ochrannou bariérou tváre. Odporúčame obyvateľom obmedziť používanie dopravných prostriedkov na minimum.

Aj naďalej sú v platnosti všetky doposiaľ vydané preventívne opatrenia mesta na zamedzenie ďalšieho šírenia prenosného ochorenia COVID-19.

Všetky podstatné informácie o aktuálnej situácii sú dostupné na novozriadenej webovej stránke: https://www.korona.gov.sk/
 

Zasadnutie KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA TREBISOV: 12. 3. 2020 (piatok) POPOLUDNÍ 

S účinnosťou od piatku 13. 3. 2020 mesto Trebišov zatvára pre žiakov základné a materské školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, tiež Mestské detské jasle, Centrum voľného času a Základnú umeleckú školu.

Na základe nariadenia Ústredného krízového štábu SR bude prerušený výchovno-vzdelávací proces v školách a školských zariadeniach do 27. 3. 2020.

Ústredný krízový štáb SR dnes (12. 3.) prijal sprísnené preventívne opatrenia:

➡️ zatvorenie škôl a školských zariadení,

➡️ zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení,

➡️ obmedzenie prevádzky obchodných centier,

➡️ zatvorenie barov, lyžiarskych stredísk, wellnesscentier a aquaparkov,

➡️ zavedenie hraničných kontrol (a zachovanie len veľkých hraničných priechodov),

➡️ zastavenie medzinárodnej prepravy okrem zásobovania,

➡️ zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk,

➡️ povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich z rizikových oblastí.

Opatrenia sa dotknú aj prevádzky vnútroštátnych vlakov, ktoré budú premávať v núdzovom režime.  
 

Zasadnutie KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA TREBIŠOV: 12. 3. 2020 (piatok) DOPOLUDNIA 

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu súvisiacu s pandemickým ochorením COVID-19 a na základe včerajšieho vyhlásenia mimoriadneho stavu na území Slovenska predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim, mesto Trebišov, po dnešnom zasadnutí krízového štábu mesta, dopĺňa  a sprísňuje preventívne opatrenia pred šíriacim sa koronavírusom.

Mesto Trebišov s okamžitou platnosťou nariaďuje vo svojej územnej pôsobnosti:

  • zamedzenie organizovaného združovania občanov v reštauračných zariadeniach, na verejných priestranstvách, v priestoroch detských ihrísk a športovísk, 
  • nevyhľadávať a aj obmedziť návštevy akýchkoľvek miest na verejnosti, inštitúcií a organizácií s vyššou koncentráciou ľudí,
  • obmedziť a len v nevyhnutných prípadoch využívať taxislužby, prepravu verejnou dopravou a MHD,
  • dodržiavať zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v termíne od 10.03.2020 do 23.03.2020 v súlade s nariadením Ústredného krízového štábu a verejnou vyhláškou vydanou hlavným hygienikom SR,
  • sledovať webovú stránku Úradu vlády Slovenskej republiky : www.vlada.gov.sk, Úradu verejného zdravotníctva SR: www.uvzsr.sk, Ministerstva školstva SR: www.minedu.sk a dodržiavať ich usmernenia.

Mesto dôrazne žiada občanov, aby:

  • zvážili a prehodnotili návštevu mestského úradu, mestských priestorov a zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy, ale aj ďalších inštitúcií na území mesta,
  • využívali na kontaktovanie sa s úradmi predovšetkým e-mailovú a telefonickú komunikáciu namiesto osobného stretnutia so zamestnancami,
  • navštívili úrady len v nevyhnutných prípadoch za podmienky, že nepociťujú žiadne príznaky ochorenia,
  • obmedzili svoju účasť na pohreboch v priestoroch Domu smútku, odporúča sa účasť len rodinných príslušníkov a blízkych osôb,  
  • dbali na dôkladnú osobnú hygienu a dezinfekciu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v prostredí, kde sa pohybujú (domácnosť, zamestnanie).

Mesto zároveň oznamuje, že:

  • pri vstupe do MsÚ budú poverení pracovníci merať telesnú teplotu bezdotykovým teplomerom každému, kto vstúpi do budovy. Osobám so zvýšenou teplotou a osobám, ktoré vykazujú znaky choroby, môže byť vstup  zakázaný,
  • zamestnanci MsÚ, ktorí sú vo svojom pracovnom procese bezprostredne v kontakte s klientmi (podateľňa, pokladňa, matrika, ohlasovňa pobytov, odd. sociálnych vecí, odd. finančné, útvar mestskej polície) majú nariadené používanie ochranných prostriedkov a dôkladnú dezinfekciu rúk.

Na základe pokynov a usmernení hlavného hygienika SR žiadame občanov mesta Trebišov, aby:

  • necestovali v tomto období do zahraničia,
  • v prípade, ak sa vrátili zo zahraničia a vykazujú aj keď len slabšie symptómy oslabeného zdravia alebo náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka nad 38°C, kašeľ, bolesti hrdla, hlavy, kĺbov, sťažené dýchanie, ihneď telefonicky kontaktovali svojho všeobecného lekára, informovali ho o návrate a o svojom zdravotnom stave; o ďalšom postupe rozhoduje ošetrujúci lekár,
  • všetci, ktorým je nariadená domáca izolácia alebo karanténa, dodržiavali toto nariadenie. Byť v domácej izolácii znamená zdržať sa sociálnych kontaktov, pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie a akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie.
  • dbali na dôkladnú hygienu a dezinfekciu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v prostredí, kde sa nachádzajú.

Na základe nariadenia Ústredného krízového štábu sú občania SR vracajúci sa z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu povinní podstúpiť 14-dňovú karanténu vrátane rodinných príslušníkov, ktorí s nimi žijú v jednej domácnosti. Každý je povinný kontaktovať svojho všeobecného lekára. Za porušenie karantény v takýchto prípadoch hrozia sankcie až do výšky 1650 eur.

RÚVZ so sídlom v Trebišove poskytuje na svojej internetovej stránke www.ruvztv.sk aktuálne informácie. Má zriadené telefonické linky na poskytovanie konzultácií v problematike koronavírusu. 

Viac informácií nájdete tu:
Linka RÚVZ v Trebišove: 056/6681274, 0918 680 305
http://bit.ly/COVID-19-Slovensko
http://bit.ly/InfoZoZahranicia

𝑫𝒐̂𝒍𝒆𝒛̌𝒊𝒕𝒆́ 𝒘𝒆𝒃𝒐𝒗𝒆́ 𝒔𝒕𝒓𝒂́𝒏𝒌𝒚 𝒔 𝒐𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂́𝒍𝒏𝒚𝒎𝒊 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂́𝒄𝒊𝒂𝒎𝒊:

Ministerstvo zdravotníctva SR:
https://www.health.gov.sk

Úrad verejného zdravotníctva SR:
http://www.uvzsr.sk

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR:
https://www.mzv.sk

Ministerstvo školstva SR:
https://www.minedu.sk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
https://www.employment.gov.sk

Ministerstvo vnútra SR:
http://www.minv.sk

Sociálna poisťovňa:
https://www.socpoist.sk

Viac informácií nájdete tu:
Linka RÚVZ v Trebišove: 056/6681274, 0918 680 305
 http://bit.ly/COVID-19-Slovensko
https://www.trebisov.sk/aktuality/24068
http://bit.ly/InfoZoZahranicia

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR

Viac informácií tu:  http://bit.ly/2IL0ruO

Polícia Slovenskej republiky informuje o situácii na hraniciach a povinnej 14-dňovej karanténe pre každého, kto bol v uplynulých dňoch v zahraničí a kto sa z neho bude vracať.

Viac informácií tu: http://bit.ly/2IGbJ3p

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky informuje aj o mimoriadnych opatreniach v oblasti dopravy.

Viac informácií tu:  http://bit.ly/39NnfWB

O ďalších potrebných opatreniach bude mesto Trebišov priebežne informovať v závislosti od aktuálnej situácie. Mesto ďakuje občanom za rešpektovanie a dodržiavanie uvedených nariadených preventívnych opatrení.

Prílohy: