Prihlásiť sa

Aktuality

Asistované sčítanie začne 3. mája a potrvá do 13. júna 2021

Pri dosčítavaní obyvateľstva sa používa asistovaná služba, t. j. sčítanie sa realizuje s pomocou stacionárnych a mobilných asistentov. Obyvateľ sa môže sčítať na akomkoľvek kontaktnom mieste bez ohľadu na jeho trvalý pobyt. Zoznam kontaktných miest bude zverejnený na webstránke www.scitanie.sk.

26.04.2021

AG TESTOVANIE POČAS TÝŽDŇA NA ÚZEMÍ MESTA

AG TESTOVANIE POČAS TÝŽDŇA NA ÚZEMÍ MESTA

26.04.2021

Víkendové antigénové testovanie - 1. - 2. máj 2021

Víkendové antigénové testovanie - 1. - 2. máj 2021

26.04.2021

Prezenčná výučba vo všetkých ročníkoch ZŠ od 26. apríla

Prezenčná výučba vo všetkých ročníkoch ZŠ od 26. apríla

21.04.2021

AG TESTOVANIE POČAS TÝŽDŇA OD APRÍLA 2021

Aj nadchádzajúce sviatočné dni (veľkonočné sviatky) budú pre obyvateľov Trebišova k dispozícii mobilné odberové miesta (MOM) zriadené na území mesta.

31.03.2021

Meracia stanica kvality ovzdušia v Trebišove

Ide o prevádzku mestskej pozaďovej stanice na Ulici T.G. Masaryka, ktorá umožňuje sledovať namerané koncentrácie piatich znečisťujúcich látok (PM10, PM2.5, ozón, oxidy dusíka (NO3, NOx)). Z nameraných dát vedia odborníci zo SHMÚ analyzovať, z akej skupiny zdrojov (doprava, priemysel, lokálne vykurovanie) znečistenie môže pochádzať a ak hodnoty koncentrácií prekročia určité hodnoty, môžu vyhlásiť smogovú situáciu, alebo výstrahu pred jej vznikom.

08.04.2021

Prevádzka MŠ a ZŠ od pondelka 12. apríla 2021

Od 12. apríla 2021 bude obnovené prezenčné vyučovanie na 1. stupni ZŠ aj výchovno-vzdelávací proces v materských školách.

08.04.2021

Hlasovanie za projekt „Rekonštrukcia zvonice na Mestskom cintoríne v Trebišove“

Hlasuje sa na www.ahojkrasneslovensko.sk Každý hlasujúci má možnosť odovzdať jeden hlas z jednej e-mailovej adresy. 4 mestá s najväčším počtom získaných hlasov budú skrášlené, obnovené.

01.04.2021

Asistované sčítanie obyvateľstva je pozastavené.

Samosčítanie obyvateľov je ukončené. Asistované sčítanie je pozastavené, o jeho spustení rozhodne predseda ŠÚ SR a RÚVZ Trebišov.

01.04.2021

Prevádzkovanie MOM-iek na Bielu sobotu a Veľkonočnú nedeľu (3. a 4. 4.)

Podľa vládou schválenej zmeny, všetky testy vykonané od 1. apríla do 4. apríla budú platiť až do 11. apríla 2021.

31.03.2021

Slovenská pošta ruší Poštové stredisko Milhostov, ale služby ostanú zachované

Obyvateľom MČ Milhostov bude doručovanie zásielok zabezpečovať prostredníctvom poštových doručovateľov POŠTA TREBIŠOV 1. POŠTOVÉ STREDISKO MILHOSTOV bude zrušené s účinnosťou od 1. apríla 2021.

29.03.2021

Víkendové antigénové testovanie (27. - 28. marec)

Na víkend 27. a 28. marca 2021 samospráva opäť navýši počet MOM-iek v Trebišove.

24.03.2021

Zberný dvor v Technických službách mesta otvorený od 25. 3. 2021

Od 25. 3. 2021 bude v areáli Technických služieb mesta pokračovať aj prerušený výdaj kompostérov pre občanov z rodinných domov.

22.03.2021