Aktuality

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – hodpodár/ka rozpočtovej organizácie

03.01.2024

Centrum voľného času, T. G. Masaryka 2229/36, 07501 Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste – hodpodár/ka rozpočtovej organizácie.

Informácia o voľnom pracovnom mieste – učiteľ/ka prvého stupňa základnej školy

19.12.2023

Základná škola, Komenského 1962/8, 075 01 Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka prvého stupňa základnej školy.

Informácia o voľnom pracovnom mieste – ekonóm/ka rozpočtovej organizácie

14.11.2023

Základná škola, Komenského 1962/8, 075 01 Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: ekonóm/ka rozpočtovej organizácie na plný pracovný úväzok.

Výzva na voľby členov do Rady školy pri Základnej škole, I. Krasku, Trebišov

06.11.2023

Výzva na voľby členov do Rady školy pri Základnej škole, I. Krasku, Trebišov

Informácia o voľnom pracovnom mieste – učiteľ 1. stupňa

22.09.2023

Základná škola, Ivana Krasku 342/1, 075 01 Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: učiteľ 1. stupňa.

Informácia o voľnom pracovnom mieste – sociálny pracovník

22.08.2023

Základná škola, Pribinova 34, 075 01, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: sociálny pracovník.

Informácia o voľných pracovných miestach – učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

15.08.2023

Materská škola Škultétyho 1031/26, Trebišov zverejňuje informáciu o voľných pracovných miestach: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie.

Informácia o voľnom pracovnom mieste – sociálny pracovník

15.08.2023

Základná škola, Ivana Krasku 342/1, 075 01 Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: sociálny pracovník.

Informácia o voľnom pracovnom mieste – pedagogický asistent

10.08.2023

Základná škola, Komenského 1962/8, 075 01 Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: pedagogický asistent.

Informácia o voľnom pracovnom mieste – školský špeciálny pedagóg

10.08.2023

Základná škola, Komenského 1962/8, 075 01 Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: školský špeciálny pedagóg.

Informácia o voľnom pracovnom mieste – pedagogický asistent

10.08.2023

Základná škola, Ivana Krasku 342/1, 075 01 Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: pedagogický asistent.

Informácia o voľnom pracovnom mieste – vychovávateľ / vychovávateľka

02.08.2023

Centrum voľného času T. G. Masaryka 2229/36 Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: vychovávateľ/vychovávateľka.

Informácia o voľnom pracovnom mieste – mzdová účtovníčka

13.07.2023

Základná umelecká škola Trebišov, Mariánske námestie 252/5, 075 01 Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: mzdová účtovníčka.

Informácia o voľnom pracovnom mieste – učiteľ hry na akordeón

13.07.2023

Základná umelecká škola Trebišov, Mariánske námestie 252/5, 075 01 Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: učiteľ hry na akordeón.

Informácia o voľnom pracovnom mieste – učiteľ literárno-dramatického odboru

13.07.2023

Základná umelecká škola Trebišov, Mariánske námestie 252/5, 075 01 Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: učiteľ literárno-dramatického odboru.

Informácia o voľnom pracovnom mieste – Učiteľ pre 2.stupeň ZŠ

28.06.2023

Základná škola, Pribinova 34, 075 01, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: Učiteľ pre 2.stupeň ZŠ.

Informácia o voľnom pracovnom mieste – Učiteľ pre 1.stupeň ZŠ

22.06.2023

Základná škola, Pribinova 34, 075 01, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: Učiteľ pre 1.stupeň ZŠ.

Informácia o voľnom pracovnom mieste – Pedagogický asistent - asistent učiteľa

30.05.2023

Základná škola, M.R. Štefánika, 075 01, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: Pedagogický asistent - asistent učiteľa.

Informácia o voľnom pracovnom mieste – učiteľ 2. stupňa - učiteľ informatiky

15.05.2023

Základná škola, Ivana Krasku 342/1, 075 01, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: Učiteľ 2. stupňa ZŠ – učiteľ informatiky.

Informácia o voľných pracovných miestach – učiteľ 2. stupňa

02.05.2023

Základná škola, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov zverejňuje informácia o voľnom pracovnom mieste: učiteľ 2. stupňa

Zápis detí do materských škôl pre školský rok 2023/2024

25.04.2023

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne od 1. mája do 14. mája 2023.

Zápis do 1. ročníka ZŠ Pribinova 34, Trebišov

17.03.2023

Zápis do 1. ročníka ZŠ Pribinova 34, Trebišov.

Zápis do 1. ročníka ZŠ Komenského 1962/8, Trebišov

17.03.2023

Zápis do 1. ročníka ZŠ Komenského 1962/8, Trebišov.

Zápis do 1. ročníka ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov

15.03.2023

Zápis žiakov do 1. ročníka v ZŠ na Ul. M. R. Štefánika, Trebišov.

© 2024 MESTO TREBIŠOV