Aktuality

Informácia o voľnom pracovnom mieste – Učiteľ pre 2.stupeň ZŠ

28.06.2023 Aktuality školstvo

Základná škola, Pribinova 34, 075 01, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: Učiteľ pre 2.stupeň ZŠ.

Zlepšujeme dátové procesy mesta - manažment údajov mesta Trebišov

25.10.2023 Aktuality

Realizácia projektu sľubuje nielen skvalitnenie dátových zdrojov mesta, ale aj zrýchlenie byrokratických procesov, otvorenie samosprávy navonok a zefektívnenie výmeny informácií…

Informácia o voľnom pracovnom mieste – Učiteľ pre 1.stupeň ZŠ

22.06.2023 Aktuality školstvo

Základná škola, Pribinova 34, 075 01, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: Učiteľ pre 1.stupeň ZŠ.

Letné kúpalisko otvoríme piatok 23. 6.

21.06.2023 Aktuality

Letné kúpalisko v Trebišove otvoríme piatok 23. 6.

Názov projektu: MŠ Hviezdoslavova – obnoviteľný zdroj energie

21.06.2023 Aktuality

Názov projektu: MŠ Hviezdoslavova – obnoviteľný zdroj energie

Migračné vlny v meste Trebišov

16.06.2023 Aktuality

Migračné vlny v meste Trebišov

Uzávierka komunikácie na Ul. M. R. Štefánika - 4. 6. 2023

03.06.2023 Aktuality

Uzávierka potrvá 4. 6. 2023 v čase od 12.00 do 16.00 hod.

Informácia o voľnom pracovnom mieste – Pedagogický asistent - asistent učiteľa

30.05.2023 Aktuality školstvo

Základná škola, M.R. Štefánika, 075 01, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: Pedagogický asistent - asistent učiteľa.

Informácia o voľnom pracovnom mieste – učiteľ 2. stupňa - učiteľ informatiky

15.05.2023 Aktuality školstvo

Základná škola, Ivana Krasku 342/1, 075 01, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: Učiteľ 2. stupňa ZŠ – učiteľ informatiky.

Súťaž KR HaZZ vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel

11.05.2023 Aktuality

Súťaž KR HaZZ vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel.

Informácia o voľných pracovných miestach – učiteľ 2. stupňa

02.05.2023 Aktuality školstvo

Základná škola, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov zverejňuje informácia o voľnom pracovnom mieste: učiteľ 2. stupňa

Zápis detí do materských škôl pre školský rok 2023/2024

25.04.2023 Aktuality školstvo

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne od 1. mája do 14. mája 2023.

Elektronické podanie finálnych projektov - Participatívny rozpočet mesta Trebišov na rok 2023

13.01.2023 Aktuality

Elektronické podanie finálnych projektov - Participatívny rozpočet mesta Trebišov na rok 2023.

Zápis do 1. ročníka CZŠ s MŠ sv. Juraja

24.03.2023 Aktuality

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční od 1. apríla 2023 do 15. apríla 2023.

Ochrana lesov pred požiarmi

23.03.2023 Aktuality

Upozorňujeme na zákaz vypaľovania trávy, porastov, kríkov a stromov, pretože takéto konanie každoročne spôsobuje obrovské materiálne a ekologické škody.

Týždeň otvorených dverí v ZŠ Komenského Trebišov pre predškolákov

20.03.2023 Aktuality

Týždeň otvorených dverí v ZŠ Komenského potrvá od pondelka 27. do piatka 31. marca 2023

Zápis do 1. ročníka ZŠ Pribinova 34, Trebišov

17.03.2023 Aktuality školstvo

Zápis do 1. ročníka ZŠ Pribinova 34, Trebišov.

Zápis do 1. ročníka ZŠ Komenského 1962/8, Trebišov

17.03.2023 Aktuality školstvo

Zápis do 1. ročníka ZŠ Komenského 1962/8, Trebišov.

Zápis do 1. ročníka ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov

15.03.2023 Aktuality školstvo

Zápis žiakov do 1. ročníka v ZŠ na Ul. M. R. Štefánika, Trebišov.

© 2024 MESTO TREBIŠOV