Aktuality

Plynie lehota na podávanie priznaní k dani z nehnuteľností

09.01.2024 Aktuality

Priznania k miestnym daniam na rok 2024 sa podávajú v termíne od 01.01.2024 do 31.01.2024.

Zber a odvoz živých vianočných stromčekov

05.01.2024 Aktuality

Prebiehať bude od 8.1.2024 do 19.1.2024.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – hodpodár/ka rozpočtovej organizácie

03.01.2024 Aktuality školstvo

Centrum voľného času, T. G. Masaryka 2229/36, 07501 Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste – hodpodár/ka rozpočtovej organizácie.

Oceňovanie osobností mesta za rok 2023

22.12.2023 Infolist

Piatok 1. 12. 2023 si na slávnostnej ceremónii v divadelnej sále MsKS prevzalo 10 osobnosti verejné ocenenia mesta za rok 2023.

Obnovujeme divadelnú sálu MsKS vďaka poskytnutej dotácii v sume 200.000 €

22.12.2023 Infolist

Obnovujeme divadelnú sálu MsKS vďaka poskytnutej dotácii v sume 200.000 €.

Získali sme takmer pol milióna eur na zriadenie MOaPS-iek

22.12.2023 Infolist

Úrad vlády SR; Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, v rámci Programu Slovensko schválil mestu Trebišov poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 491 509…

Vďaka schváleným 40.000 € opravíme podlahy na chodbách ZŠ Pribinova

22.12.2023 Infolist

V mestskej Základnej škole na Pribinovej ulici budeme môcť začiatkom nového roka opraviť havarijný stav podláh na chodbách, vďaka získaným finančným prostriedkom vo výške 40.000 €.

Od nového roka 2024 nastanú zmeny v MHD

22.12.2023 Infolist

Mestská hromadná doprava tak, ako sme ju poznali doteraz, bude od nového roka fungovať v novom režime.

V roku 2024 budú zvýšené miestne dane

22.12.2023 Infolist

Mesto pristúpilo k úprave sadzieb dane z nehnuteľností na rok 2024.

© 2024 MESTO TREBIŠOV