Prihlásiť sa

Aktuality

Veselú Veľkú noc!

Veselú Veľkú noc!

08.04.2020

Koronavírus a TRIEDENIE ODPADOV v meste

Dôležité upozornenie: Koronavírus a TRIEDENIE ODPADOV v meste.

08.04.2020

Zápis detí do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov

Zápis detí do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov

06.04.2020

Mesto zabezpečuje odkázaným seniorom nákup potravín a liekov

Táto služba je určená najmä tým seniorov nad 80 rokov, ktorí na to nemôžu využiť pomoc svojich najbližších.

25.03.2020

Zápis žiakov do 1. roč. ZŠ Pribinova

Zápis žiakov do 1. roč. ZŠ Pribinova (SEVER)

02.04.2020

Otvorenie pokladne v MsKS na storno vstupeniek divadelných predstavení

Otvorenie pokladne v MsKS na storno vstupeniek divadelných predstavení

02.04.2020

TREBIŠOV s úspornými opatreniami začína od vedenia mesta

TREBIŠOV s úspornými opatreniami začína od vedenia mesta.

31.03.2020

Osamotení a na pomoc odkázaní seniori môžu využiť donášku obeda

Osamotení a na pomoc odkázaní seniori si môžu objednať donášku obeda na tel. čísle 0903 558 942.

25.03.2020

Stanovisko mesta k doručovaniu rozhodnutia o vyrubenej miestnej dani a miestnom poplatku

Stanovisko mesta k doručovaniu rozhodnutia o vyrubenej miestnej dani a miestnom poplatku.

24.03.2020

POKLADŇA v budove mestského úradu je OTVORENÁ

POKLADŇA v mestskom úrade je OTVORENÁ

23.03.2020

ZBER PLASTOV v meste je presunutý na 2. apríl 2020

ZBER PLASTOV v meste je presunutý na 2. apríl 2020

17.03.2020

Opatrenia mesta Trebišov v súvislosti so šírením koronavírusu

Vzhľadom na správy o šírení koronavírusu COVID-19 na Slovensku Mesto Trebišov, na základe vydaných usmernení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove a zasadnutia krízového štábu mesta, prijalo preventívne opatrenia s cieľom predísť ďalšiemu šíreniu tohto respiračného ochorenia.

09.03.2020

Oznam o zatvorení knižnice

Na základe pokynu predsedu Košického samosprávneho kraja zo dňa 9.3.2020 bude Zemplínska knižnica v Trebišove, v súvislosti s možnou hrozbou šírenia koronavírusu COVID – 19, s účinnosťou od 10. 3. 2020 zatvorená pre verejnosť až do odvolania.

09.03.2020

Konzultačné pracovisko Centra právnej pomoci je k dispozícii aj v Trebišove

Konzultačné pracovisko Centra právnej pomoci v Trebišove NEBUDE počas marcových a aprílových termínov otvorené, z dôvodu sprísnených preventívnych opatrení mesta Trebišov určených na zamedzenie šírenia koronavírusu.

09.03.2020