Žiadosť o vydanie určenia prenosného dopravného značenia na miestnej komunikácii v meste Trebišov sa podáva písomne na mestskom úrade.

Potrebné doklady:

  • Žiadosť o vydanie určenia prenosného dopravného značenia na miestnej komunikácií (tlačivo).
  • Prílohy uvedené na žiadosti.

Doba vybavenia: do 30 dní od podania žiadosti
Poplatok: bez poplatku