Povolenie uzávierky miestnych komunikácií na území obce vydáva Mesto Trebišov na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady:

  • Žiadosť na vydanie povolenia uzávierky miestnej komunikácie (tlačivo).
  • Prílohy uvedené na žiadosti.

Doba vybavenia: do 30 dní od podania žiadosti

Poplatok: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov