Otázky a odpovede

Vážení občania

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Napíšte svoju otázku a v čo najkratšom možnom čase uverejníme odpoveď v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť všetky otázky, najmä otázky s vulgárnym obsahom, anonymné otázky (ak nie je uvedené meno a priezvisko pisateľa), otázky, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy alebo niečo, čo nemá charakter otázky.

Dodávame, že táto forma komunikácie nenahrádza informačnú povinnosť mesta v zmysle platných právnych predpisov SR.

13.09.2023 16:11 - kovarovajaroslava

Nabídka rychlé půjčky: kovarovajaroslava17@gmail.com

Poskytujeme půjčky jednotlivcům a společnostem, které hledají
Naléhavé půjčky za 3%
Osobní půjčky
Zahájení podnikání Podnikání
expanze
Půjčky na auta
Studentská půjčka a další.
Financování Vám můžeme nabídnout bez prodlení.
Zainteresovaní investoři/jednotlivci by měli kontaktovat: ----kovarovajaroslava17@gmail.com
-Whatsapp: +420 234 674 180

13.09.2023 10:36 - ROLLER

Potřebujete úvěr???
Jste podnikatel nebo žena? Potřebujete finanční prostředky na zahájení podnikání? Potřebujete půjčku k vypořádání vašeho dluhu nebo splácení vašich účtů nebo zahájení podnikání? Potřebujete financování pro financování projektu? E-mail: (Rollerdominika@gmail.com) Nabízíme garantované úvěrové služby jakéhokoli množství a do kterékoliv části světa (jednotlivci, společnosti, realitní kanceláře a korporace) s naší výbornou úrokovou sazbou ve výši 2%. Pro žádosti a další informace odešlete odpovědi na následující e-mailovou adresu: Rollerdominika@gmail.com

13.09.2023 10:36 - ROLLER

Potřebujete úvěr???
Jste podnikatel nebo žena? Potřebujete finanční prostředky na zahájení podnikání? Potřebujete půjčku k vypořádání vašeho dluhu nebo splácení vašich účtů nebo zahájení podnikání? Potřebujete financování pro financování projektu? E-mail: (Rollerdominika@gmail.com) Nabízíme garantované úvěrové služby jakéhokoli množství a do kterékoliv části světa (jednotlivci, společnosti, realitní kanceláře a korporace) s naší výbornou úrokovou sazbou ve výši 2%. Pro žádosti a další informace odešlete odpovědi na následující e-mailovou adresu: Rollerdominika@gmail.com

13.09.2023 10:19 - ROLLER

Potřebujete úvěr???
Jste podnikatel nebo žena? Potřebujete finanční prostředky na zahájení podnikání? Potřebujete půjčku k vypořádání vašeho dluhu nebo splácení vašich účtů nebo zahájení podnikání? Potřebujete financování pro financování projektu? E-mail: (Rollerdominika@gmail.com) Nabízíme garantované úvěrové služby jakéhokoli množství a do kterékoliv části světa (jednotlivci, společnosti, realitní kanceláře a korporace) s naší výbornou úrokovou sazbou ve výši 2%. Pro žádosti a další informace odešlete odpovědi na následující e-mailovou adresu: Rollerdominika@gmail.com

13.09.2023 10:19 - ROLLER

Potřebujete úvěr???
Jste podnikatel nebo žena? Potřebujete finanční prostředky na zahájení podnikání? Potřebujete půjčku k vypořádání vašeho dluhu nebo splácení vašich účtů nebo zahájení podnikání? Potřebujete financování pro financování projektu? E-mail: (Rollerdominika@gmail.com) Nabízíme garantované úvěrové služby jakéhokoli množství a do kterékoliv části světa (jednotlivci, společnosti, realitní kanceláře a korporace) s naší výbornou úrokovou sazbou ve výši 2%. Pro žádosti a další informace odešlete odpovědi na následující e-mailovou adresu: Rollerdominika@gmail.com

13.09.2023 10:19 - ROLLER

Potřebujete úvěr???
Jste podnikatel nebo žena? Potřebujete finanční prostředky na zahájení podnikání? Potřebujete půjčku k vypořádání vašeho dluhu nebo splácení vašich účtů nebo zahájení podnikání? Potřebujete financování pro financování projektu? E-mail: (Rollerdominika@gmail.com) Nabízíme garantované úvěrové služby jakéhokoli množství a do kterékoliv části světa (jednotlivci, společnosti, realitní kanceláře a korporace) s naší výbornou úrokovou sazbou ve výši 2%. Pro žádosti a další informace odešlete odpovědi na následující e-mailovou adresu: Rollerdominika@gmail.com

13.09.2023 10:16 - ROLLER

Potřebujete úvěr???
Jste podnikatel nebo žena? Potřebujete finanční prostředky na zahájení podnikání? Potřebujete půjčku k vypořádání vašeho dluhu nebo splácení vašich účtů nebo zahájení podnikání? Potřebujete financování pro financování projektu? E-mail: (Rollerdominika@gmail.com) Nabízíme garantované úvěrové služby jakéhokoli množství a do kterékoliv části světa (jednotlivci, společnosti, realitní kanceláře a korporace) s naší výbornou úrokovou sazbou ve výši 2%. Pro žádosti a další informace odešlete odpovědi na následující e-mailovou adresu: Rollerdominika@gmail.com

13.09.2023 10:16 - ROLLER

Potřebujete úvěr???
Jste podnikatel nebo žena? Potřebujete finanční prostředky na zahájení podnikání? Potřebujete půjčku k vypořádání vašeho dluhu nebo splácení vašich účtů nebo zahájení podnikání? Potřebujete financování pro financování projektu? E-mail: (Rollerdominika@gmail.com) Nabízíme garantované úvěrové služby jakéhokoli množství a do kterékoliv části světa (jednotlivci, společnosti, realitní kanceláře a korporace) s naší výbornou úrokovou sazbou ve výši 2%. Pro žádosti a další informace odešlete odpovědi na následující e-mailovou adresu: Rollerdominika@gmail.com

13.09.2023 10:16 - ROLLER

Potřebujete úvěr???
Jste podnikatel nebo žena? Potřebujete finanční prostředky na zahájení podnikání? Potřebujete půjčku k vypořádání vašeho dluhu nebo splácení vašich účtů nebo zahájení podnikání? Potřebujete financování pro financování projektu? E-mail: (Rollerdominika@gmail.com) Nabízíme garantované úvěrové služby jakéhokoli množství a do kterékoliv části světa (jednotlivci, společnosti, realitní kanceláře a korporace) s naší výbornou úrokovou sazbou ve výši 2%. Pro žádosti a další informace odešlete odpovědi na následující e-mailovou adresu: Rollerdominika@gmail.com

13.09.2023 10:16 - ROLLER

Potřebujete úvěr???
Jste podnikatel nebo žena? Potřebujete finanční prostředky na zahájení podnikání? Potřebujete půjčku k vypořádání vašeho dluhu nebo splácení vašich účtů nebo zahájení podnikání? Potřebujete financování pro financování projektu? E-mail: (Rollerdominika@gmail.com) Nabízíme garantované úvěrové služby jakéhokoli množství a do kterékoliv části světa (jednotlivci, společnosti, realitní kanceláře a korporace) s naší výbornou úrokovou sazbou ve výši 2%. Pro žádosti a další informace odešlete odpovědi na následující e-mailovou adresu: Rollerdominika@gmail.com

13.09.2023 10:16 - ROLLER

Potřebujete úvěr???
Jste podnikatel nebo žena? Potřebujete finanční prostředky na zahájení podnikání? Potřebujete půjčku k vypořádání vašeho dluhu nebo splácení vašich účtů nebo zahájení podnikání? Potřebujete financování pro financování projektu? E-mail: (Rollerdominika@gmail.com) Nabízíme garantované úvěrové služby jakéhokoli množství a do kterékoliv části světa (jednotlivci, společnosti, realitní kanceláře a korporace) s naší výbornou úrokovou sazbou ve výši 2%. Pro žádosti a další informace odešlete odpovědi na následující e-mailovou adresu: Rollerdominika@gmail.com

13.09.2023 10:16 - ROLLER

Potřebujete úvěr???
Jste podnikatel nebo žena? Potřebujete finanční prostředky na zahájení podnikání? Potřebujete půjčku k vypořádání vašeho dluhu nebo splácení vašich účtů nebo zahájení podnikání? Potřebujete financování pro financování projektu? E-mail: (Rollerdominika@gmail.com) Nabízíme garantované úvěrové služby jakéhokoli množství a do kterékoliv části světa (jednotlivci, společnosti, realitní kanceláře a korporace) s naší výbornou úrokovou sazbou ve výši 2%. Pro žádosti a další informace odešlete odpovědi na následující e-mailovou adresu: Rollerdominika@gmail.com

13.09.2023 10:16 - ROLLER

Potřebujete úvěr???
Jste podnikatel nebo žena? Potřebujete finanční prostředky na zahájení podnikání? Potřebujete půjčku k vypořádání vašeho dluhu nebo splácení vašich účtů nebo zahájení podnikání? Potřebujete financování pro financování projektu? E-mail: (Rollerdominika@gmail.com) Nabízíme garantované úvěrové služby jakéhokoli množství a do kterékoliv části světa (jednotlivci, společnosti, realitní kanceláře a korporace) s naší výbornou úrokovou sazbou ve výši 2%. Pro žádosti a další informace odešlete odpovědi na následující e-mailovou adresu: Rollerdominika@gmail.com

13.09.2023 10:16 - ROLLER

Potřebujete úvěr???
Jste podnikatel nebo žena? Potřebujete finanční prostředky na zahájení podnikání? Potřebujete půjčku k vypořádání vašeho dluhu nebo splácení vašich účtů nebo zahájení podnikání? Potřebujete financování pro financování projektu? E-mail: (Rollerdominika@gmail.com) Nabízíme garantované úvěrové služby jakéhokoli množství a do kterékoliv části světa (jednotlivci, společnosti, realitní kanceláře a korporace) s naší výbornou úrokovou sazbou ve výši 2%. Pro žádosti a další informace odešlete odpovědi na následující e-mailovou adresu: Rollerdominika@gmail.com

13.09.2023 10:16 - ROLLER

Potřebujete úvěr???
Jste podnikatel nebo žena? Potřebujete finanční prostředky na zahájení podnikání? Potřebujete půjčku k vypořádání vašeho dluhu nebo splácení vašich účtů nebo zahájení podnikání? Potřebujete financování pro financování projektu? E-mail: (Rollerdominika@gmail.com) Nabízíme garantované úvěrové služby jakéhokoli množství a do kterékoliv části světa (jednotlivci, společnosti, realitní kanceláře a korporace) s naší výbornou úrokovou sazbou ve výši 2%. Pro žádosti a další informace odešlete odpovědi na následující e-mailovou adresu: Rollerdominika@gmail.com

13.09.2023 10:16 - ROLLER

Potřebujete úvěr???
Jste podnikatel nebo žena? Potřebujete finanční prostředky na zahájení podnikání? Potřebujete půjčku k vypořádání vašeho dluhu nebo splácení vašich účtů nebo zahájení podnikání? Potřebujete financování pro financování projektu? E-mail: (Rollerdominika@gmail.com) Nabízíme garantované úvěrové služby jakéhokoli množství a do kterékoliv části světa (jednotlivci, společnosti, realitní kanceláře a korporace) s naší výbornou úrokovou sazbou ve výši 2%. Pro žádosti a další informace odešlete odpovědi na následující e-mailovou adresu: Rollerdominika@gmail.com

13.09.2023 10:16 - ROLLER

Potřebujete úvěr???
Jste podnikatel nebo žena? Potřebujete finanční prostředky na zahájení podnikání? Potřebujete půjčku k vypořádání vašeho dluhu nebo splácení vašich účtů nebo zahájení podnikání? Potřebujete financování pro financování projektu? E-mail: (Rollerdominika@gmail.com) Nabízíme garantované úvěrové služby jakéhokoli množství a do kterékoliv části světa (jednotlivci, společnosti, realitní kanceláře a korporace) s naší výbornou úrokovou sazbou ve výši 2%. Pro žádosti a další informace odešlete odpovědi na následující e-mailovou adresu: Rollerdominika@gmail.com

13.09.2023 10:16 - ROLLER

Potřebujete úvěr???
Jste podnikatel nebo žena? Potřebujete finanční prostředky na zahájení podnikání? Potřebujete půjčku k vypořádání vašeho dluhu nebo splácení vašich účtů nebo zahájení podnikání? Potřebujete financování pro financování projektu? E-mail: (Rollerdominika@gmail.com) Nabízíme garantované úvěrové služby jakéhokoli množství a do kterékoliv části světa (jednotlivci, společnosti, realitní kanceláře a korporace) s naší výbornou úrokovou sazbou ve výši 2%. Pro žádosti a další informace odešlete odpovědi na následující e-mailovou adresu: Rollerdominika@gmail.com

13.09.2023 10:16 - ROLLER

Potřebujete úvěr???
Jste podnikatel nebo žena? Potřebujete finanční prostředky na zahájení podnikání? Potřebujete půjčku k vypořádání vašeho dluhu nebo splácení vašich účtů nebo zahájení podnikání? Potřebujete financování pro financování projektu? E-mail: (Rollerdominika@gmail.com) Nabízíme garantované úvěrové služby jakéhokoli množství a do kterékoliv části světa (jednotlivci, společnosti, realitní kanceláře a korporace) s naší výbornou úrokovou sazbou ve výši 2%. Pro žádosti a další informace odešlete odpovědi na následující e-mailovou adresu: Rollerdominika@gmail.com

13.09.2023 02:41 - sz kanderam

Čestný a spolehlivý úvěr do 24 hodin. Vážná nebankovní půjčka 20 000 až 90 000 000 Kč kde není potřeba ručit nemovitostí. Podmínkou je pravidelný měsíční příjem a české občanství. Osobní přístup ke každému požadavku. Zaručuji rychlé a seriózní jednání. Celá půjčka a vyplacení prostředků do 24 hodin. Půjčku můžete využít i na konsolidaci svých závazků. Vysoká propustnost schválených aplikací. Kontaktujte mě prosím: szkanderam840@gmail.com.

13.09.2023 00:51 - Michal Balak

Osobní finanční půjčka Jsem soukromý poskytovatel, který Vám nabízí výhodné finanční půjčky od 50 000 Kč do 25 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2%. Tato nabídka platí pro celou ČR a pro všechny občany. Jasná a srozumitelná smlouva, jasné podmínky dostupnosti. Neváhejte mě kontaktovat, jsem k dispozici 24 hodin denně. E-mailem: michalbalak66@gmail.com

12.09.2023 19:34 - Free Finance

Máte příjem? První půjčka může být ZDARMA! Platíte jen za to, co si půjčíte. Tato krátkodobá nebo dlouhodobá online půjčka není prověrkou od ověřené společnosti za nízkou úrokovou sazbu. O schválení vaší půjčky vás budeme obratem informovat. Získejte peníze s touto online půjčkou ihned před připsáním na váš účet. Více informací na emailu: freeloan754@gmail.com

12.09.2023 09:56 - Alena Jana

Na této stránce jsem narazil na tohoto poskytovatele půjčky a rozhodl jsem se kontaktovat jeho e-mail, byl jsem překvapen, když jsem mu dal dokument, o který požádal, najednou mi byla schválena půjčka ve výši 750 000 Kč, takže jsem nikdy nevěřil, že to všechno může fungovat. Byla mi připsána půjčka ve výši 750 000 Kč, prosím, poradím každému, kdo potřebuje půjčku, aby se obrátil na tohoto soukromého poskytovatele půjčky s žádostí o půjčku prostřednictvím: email: kdfin11@gmail.com

12.09.2023 02:48 - Ján Ješko

Získejte půjčku do 10 minut.
Dobrý den, už se nebojte, buďte v klidu. Pro všechny vaše finanční potřeby, bez ohledu na to, kolik si chcete půjčit, nás prosím kontaktujte emailem a budete spokojeni. Převod prostředků ihned po schválení. E-mail: jeskoj55@gmail.com

11.09.2023 21:20 - Mario Tarkota

Děkuji panu Mario Tarkotovi za poskytnutí půjčky ve výši 300 000 Kč, jsem tak šťastný, po všech letech hledání půjčky konečně potkávám dobrého muže, který mi poskytl půjčku a nyní žiji šťastný život, pokud chcete také žít krásný a šťastný život jako já, kontaktujte ho na email: tarkota.mario4@gmail.com

11.09.2023 21:19 - Mario Tarkota

NABÍDKA NEBANKOVNÍ PŮJČKY

Potřebujete půjčku? Požádali jste banku, ale váš spis byl zamítnut, zamítnut nebo odmítnut kvůli vašemu platu nebo dluhům? Jste profesionál v daném oboru, průmyslové, zemědělské, obchodní, řemeslné služby a potřebujete vysokou úroveň a velmi vysoké financování od 200 000 Kč až do 60 000 000 Kč na otevření podnikání nebo investici do projektu Můžeme vám poskytnout úvěr za velmi výhodnou a ziskovou 3% roční sazbu. Je na vás, abyste se rozhodli o své měsíční platbě. Můžete nás kontaktovat, abychom projednali dokumenty a podmínky, které je třeba dodržet pro získání vašeho úvěru od vašeho domu nebo služby. V případě zájmu zašlete výši půjčky a dobu splácení na email:
tarkota.mario4@gmail.com

11.09.2023 20:18 - Santander Credit Group

Získejte rychlou urgentní půjčku, kterou potřebujete ke zrušení svých dluhů, financování projektu bydlení nebo podnikání, výměně/opravě auta.
Ve společnosti Santander Credit Group jsme s 2% úrokovou sazbou velmi efektivní a dynamičtí, protože poskytujeme garantované půjčky bez poplatků předem. Vaše doba splácení začíná 3-15 let. Okamžitý přístup k finančním prostředkům po schválení, flexibilní podmínky splácení, snadné schválení, pokud potřebujete další finanční prostředky. Nabízíme služby dlouhodobých a krátkodobých půjček v rozmezí od 100 000 Kč do 40 000 000 Kč a 10 000 až 500 000 EUR, vyřízení půjčky trvá přibližně 3 hodiny po vyplnění žádosti. Pro více informací nás kontaktujte info.santandercredit@gmail.com

11.09.2023 20:18 - Santander Credit Group

Získejte rychlou urgentní půjčku, kterou potřebujete ke zrušení svých dluhů, financování projektu bydlení nebo podnikání, výměně/opravě auta.
Ve společnosti Santander Credit Group jsme s 2% úrokovou sazbou velmi efektivní a dynamičtí, protože poskytujeme garantované půjčky bez poplatků předem. Vaše doba splácení začíná 3-15 let. Okamžitý přístup k finančním prostředkům po schválení, flexibilní podmínky splácení, snadné schválení, pokud potřebujete další finanční prostředky. Nabízíme služby dlouhodobých a krátkodobých půjček v rozmezí od 100 000 Kč do 40 000 000 Kč a 10 000 až 500 000 EUR, vyřízení půjčky trvá přibližně 3 hodiny po vyplnění žádosti. Pro více informací nás kontaktujte info.santandercredit@gmail.com

11.09.2023 20:18 - Santander Credit Group

Získejte rychlou urgentní půjčku, kterou potřebujete ke zrušení svých dluhů, financování projektu bydlení nebo podnikání, výměně/opravě auta.
Ve společnosti Santander Credit Group jsme s 2% úrokovou sazbou velmi efektivní a dynamičtí, protože poskytujeme garantované půjčky bez poplatků předem. Vaše doba splácení začíná 3-15 let. Okamžitý přístup k finančním prostředkům po schválení, flexibilní podmínky splácení, snadné schválení, pokud potřebujete další finanční prostředky. Nabízíme služby dlouhodobých a krátkodobých půjček v rozmezí od 100 000 Kč do 40 000 000 Kč a 10 000 až 500 000 EUR, vyřízení půjčky trvá přibližně 3 hodiny po vyplnění žádosti. Pro více informací nás kontaktujte info.santandercredit@gmail.com

11.09.2023 20:17 - Santander Credit Group

Získejte rychlou urgentní půjčku, kterou potřebujete ke zrušení svých dluhů, financování projektu bydlení nebo podnikání, výměně/opravě auta.
Ve společnosti Santander Credit Group jsme s 2% úrokovou sazbou velmi efektivní a dynamičtí, protože poskytujeme garantované půjčky bez poplatků předem. Vaše doba splácení začíná 3-15 let. Okamžitý přístup k finančním prostředkům po schválení, flexibilní podmínky splácení, snadné schválení, pokud potřebujete další finanční prostředky. Nabízíme služby dlouhodobých a krátkodobých půjček v rozmezí od 100 000 Kč do 40 000 000 Kč a 10 000 až 500 000 EUR, vyřízení půjčky trvá přibližně 3 hodiny po vyplnění žádosti. Pro více informací nás kontaktujte info.santandercredit@gmail.com
nebo whatsapp +447460992943

© 2023 MESTO TREBIŠOV