Informácia o voľnom pracovnom mieste – sociálny pracovník

15.08.2023

Základná škola, Ivana Krasku 342/1, 075 01 Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: sociálny pracovník.

Prílohy:

© 2024 MESTO TREBIŠOV