Kontakt

RNDr. Jana Partilová

vedúca oddelenia

Telefón: +421 56 6713 326

E-mail: partilova.jana@trebisov.sk

Mestský úrad, 4. poschodie, kancelária č. 407

Ing. Rastislav Kočiš

referent pre školstvo

Telefón: +421 56 6713 327

Mobil: +421 915 790 364

E-mail: kocis.rastislav@trebisov.sk

Mestský úrad, 4. poschodie, kancelária č. 408

Mgr. Lenka Binarová

referentka pre školstvo

Telefón: +421 56 6713 348

Mobil: +421 917 114 462

E-mail: binarova.lenka@trebisov.sk

Mestský úrad, 4. poschodie, kancelária č. 406

© 2024 MESTO TREBIŠOV