Informácia o voľných pracovných miestach – učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

15.08.2023

Materská škola Škultétyho 1031/26, Trebišov zverejňuje informáciu o voľných pracovných miestach: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie.

Prílohy:

© 2023 MESTO TREBIŠOV