Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – hodpodár/ka rozpočtovej organizácie

03.01.2024

Centrum voľného času, T. G. Masaryka 2229/36, 07501 Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste – hodpodár/ka rozpočtovej organizácie.

Prílohy:

© 2024 MESTO TREBIŠOV