Návrh pohľadnice k 770. výročiu mesta Trebišov

08.05.2024

Mesto Trebišov a oddelenie školstva v spolupráci s Centrom voľného času v Trebišove vyhlasujú súťaž „Návrh pohľadnice k 770. výročiu mesta Trebišov.“ Obsahom nemusia byť iba historické pamätihodnosti, ale aj súčasné dominanty mesta. 

Technika je rozdelená do dvoch kategórií:

  • počítačová grafika, umelá inteligencia, fotografia
  • kresba, grafika

Návrh pohľadnice má mať formát A5, má spĺňať všetky parametre pohľadnice (predná strana: výtvarné stvárnenie, zadná strana: riadkovanie a priestor na známku) 

Súťaž je určená pre žiakov druhého stupňa základných škôl a potrvá od 7.5.2024 do 11.6.2024

Práce prineste osobne do Centra voľného času v Trebišove alebo posielajte poštou na adresu: CVČ, T. G. Masaryka 2229/36, ,075 01 Trebišov.

Víťazi budú odmenení diplomom a vecnou cenou.

Prílohy:

© 2024 MESTO TREBIŠOV