Prihlásiť sa

Aktuality

Zo Zberného miesta humanitárnej pomoci sme poskytli ďalšiu pomoc

Zo Zberného miesta humanitárnej pomoci sme poskytli ďalšiu pomoc

14.03.2022

Slovenský Červený kríž v Trebišove potrebuje posily dobrovoľníkov

Ak chcete participovať na pomoci vojnovým utečencom, hľadajúcim útočisko, kontaktujte Územný spolok Slovenského červeného kríža v Trebišove: trebisov@redcross.sk alebo na 0903 558 942.

11.03.2022

Solidárna knižnica v Trebišove

Solidárna knižnica v Trebišove

11.03.2022

Zápis žiakov do 1. ročníka na ZŠ Pribinova

Zápis žiakov do 1. ročníka na ZŠ Pribinova sa uskutoční v období od 1. do 15. apríla 2022 osobne v budove školy.

11.03.2022

Zápis do 1. roč. ZŠ M. R. Štefánika

Zápis žiakov do 1. ročníka v ZŠ na Ul. M. R. Štefánika sa uskutoční elektronicky - elektronickou prihláškou!

10.03.2022

Obchádzkové trasy v meste Trebišov od 14. 3. do 30. 9. 2022

Dočasné dopravné obmedzenia budú platiť do konca septembra 2022.

09.03.2022

Prvá pomoc vojnovým utečencov z Ukrajiny je odovzdaná

Zo Zberného miesta humanitárnej pomoci už mesto odovzdalo materiálnu pomoc pre ženy s deťmi z Ukrajiny, ktoré našli dočasné útočisko už aj v našom meste.

07.03.2022

Pomáhame Trebišovčanom s ubytovaním pre imigrantov z Ukrajiny

Ak ste ochotný poskytnúť ubytovanie, vyplňte, prosím, dotazník, ktorý je súčasťou článku.

07.03.2022

Hlasovanie za projekty PR 2022 mesto spustí 7. marca 2022

Svoj hlas môžete odovzdať naraz 3 projektom z jedného telefónneho čísla prostredníctvom https://trebisov.hlasobcanov.sk/all-projects Hlasovanie je bezplatné.

04.03.2022

Výsledkový servis: hádzaná - 6. 3. 2022

Výsledkový servis: hádzaná - 6. 3. 2022 Starší žiaci, Mladší žiaci: HK Košice – ŠK ZEMPLÍN Trebišov Dorastenci: Slavoj-ZEMPLÍN Trebišov – MHC Štart Nové Zámky

06.03.2022

ZBERNÉ MIESTO HUMANITÁRNEJ POMOCI PRE UKRAJINU

K dispozícii bude pre všetkých nezištných darcov od PIATKA 4. MARCA 2022 SOBOTY, v čase 14.00 – 18.00.

03.03.2022

Finančnú podporu môžete zasielať na transparentný účet

Do pozornosti dávame transparentný účet ZMOS_POMOC_UKRAJINE, založený Združením miest a obcí Slovensko, ktorého riadnym členom je aj mesto Trebišov.

01.03.2022

Pripravujeme podmienky na zabezpečenie potrieb utečeneckej krízy

Vzhľadom na komplikovanú situáciu je aj mesto Trebišov pripravené byť nápomocným pri organizovaní utečeneckých koridorov a poskytnutí základných potrieb ľudí postihnutých vojnou a vyhľadávajúcich pomoc.

01.03.2022

Otvorené zrekonštruované fitness centrum v športovej hale

Otvorené zrekonštruované fitness centrum v športovej hale

28.02.2022

Nízkouhlíková stratégia v meste Trebišov

Realizáciou projektu mesto získalo kvalitne vypracovaný dokument – lokálnu nízkouhlíkovú stratégiu, so získavaním a spracovaním podkladov o dostupných formách využiteľnej energie.

25.02.2022