Aktuality

Hliadky mestskej polície poskytujú súčinnosť pri vyplácaní sociálnych dávok

23.11.2020

Hliadky mestskej polície poskytujú súčinnosť pri vyplácaní sociálnych dávok.

Cyklohliadky Mestskej polície v Trebišove sa osvedčili

24.08.2018

Situácie v teréne dokazujú, že cyklohliadka dokáže byť za určitých okolností rýchlejšia než auto, mobilnejšia než peší policajti, vie sa dostať na miesta, kam autá nemôžu alebo…

Prípady z hliadkovej činnosti MsP Trebišov počas 25. a 26. kalendárneho týždňa

10.07.2018

Počas uplynulých dní sa pri hliadkovej činnosti príslušníci mestskej polície stretli s niekoľkými nezvyčajnými podnetmi od občanov. Niektoré z nich zvládli na mieste vlastnými…

Odborné školenie príslušníkov mestských polícií

26.06.2018

Na celodennom zamestnaní sa zúčastnilo 38 príslušníkov mestských polícií z Trebišova, Kráľovského Chlmca, Čiernej nad Tisou a Veľkých Kapušian.

Mestská polícia v Trebišove získala nového štvornohého pomocníka

21.06.2018

Od tohto kroku si MsP sľubuje zvýšenie bezpečnosti a poriadku v Trebišove a takýmto spôsobom chce zároveň napredovať, skvalitňovať svoju prácu a byť plne k dispozícii občanom.

Záznamy z hliadkovej činnosti MsP Trebišov v 23. kalendárnom týždni

13.06.2018

V uplynulom kalendárnom týždni riešili príslušníci mestskej polície 10 oznamov, ktoré nahlásili občania na linku 159.

Preventívna činnosť MsP – I. štvrťrok 2018

17.04.2018

V prvom štvrťroku 2018 bolo prioritnou oblasťou prevencie šikanovanie, taktiež stále aktuálna téma drog a závislosti a s ňou spojená trestnoprávna zodpovednosť. Nezabudli sme ani…

Nález uhynutých zvierat

13.04.2018

Dňa 05.04.2018 Mestská polícia v Trebišove prijala oznam o náleze uhynutých niekoľko desiatok psov, ktoré sa mali nachádzať v lokalite za rómskou osadou. Pri preverení oznamu, v…

Mesto Trebišov zaviedlo funkčné označenie príslušníkov MsP

11.04.2018

Od konca marca 2018 zdobia uniformy mestských policajtov v Trebišove, Kráľovskom Chlmci a Čiernej nad Tisou pásiky, vyjadrujúce ich funkčné zaradenie.

Krádež drevnej hmoty

16.03.2018

Spisový materiál bol po zadokumentovaní odovzdaný k ďalšej realizácii Obvodnému oddeleniu Policajného zboru v Trebišove.

© 2024 MESTO TREBIŠOV