Prihlásiť sa

Mestský kamerový systém

Kamerové systémy patria medzi základné a najdôležitejšie piliere bezpečnostných systémov. Tie zabezpečujú ochranu dôležitých hodnôt v rôznych záujmových oblastiach. Monitoring prostredníctvom kamier je v Trebišove už dlhodobo využívaný pre potreby Mestskej polície  Trebišov predovšetkým  pri odhaľovaní protiprávneho konania, ale  aj ako prevencia pred vandalizmom.

Veľmi dôležitým faktorom, ktorý pôsobí pri umiestnení kamier, je ich preventívny účinok, kedy  potenciálny páchateľ radšej  upustí od nekalých úmyslov, lebo si je vedomý, že je  monitorovaný a z trestného činu alebo priestupku môže byť usvedčený. V prípade protiprávneho konania je možný rýchly zásah na pokyn operačného policajta. Záznam obrazu je zároveň účinným prostriedkom pri objasňovaní trestnej činnosti a pri operatívnom vyhľadávaní páchateľa. Kamerový systém dáva možnosť aj na monitorovanie samotného výkonu hliadok mestskej polície, na kontrolu zákazov parkovania a podobne.

V súčasnosti Mestská polícia Trebišov disponuje 56 ks kamier zapojených do mestského kamerového systému a výstupy z neho, či už ide o fotografie alebo prezeranie záznamov, sú poskytované, na základe písomnej žiadosti, aj príslušným útvarom PZ. Vo všetkých  prípadoch boli tieto záznamy použité ako dôkazový materiál pri rôznych druhoch trestnej činnosti, či už násilného alebo majetkového charakteru, akými sú napr. krádež, dopravné nehody, poškodenia motorových vozidiel, lúpežné prepadnutia, výtržníctva, ublíženia na zdraví a iné.

Mestská polícia v Trebišove chce aj v budúcnosti pokračovať v trende rozširovania kamerového systému, resp. v jeho modernizácii, o čom svedčí aj podanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2018, v rámci ktorého má Mesto Trebišov záujem na ďalšom rozšírení kamerového systému o 8 nových kamier. Zoznam kamier a ich umiestnenie sú uvedené v prílohách.

Mgr. Miroslav Cabada
poverený riadením MsP Trebišov

Prílohy:

Umiestnenie kamier v meste