Kontakt

Mestská polícia Trebišov
M. R. Štefánika 862/204
075 25 Trebišov

Prízemie v budove Mestského úradu v Trebišove

Operačný policajt:

Bezplatná linka 159

Tel: +421 56 6713 340
Mobil: +421 905 592 172
Email: mpolicia@trebisov.sk

Mestská polícia vykonáva svoju služobnú činnosť denne v rámci pracovných zmien takto:

1. zmena 06.00 - 18.00 h
2. zmena 18.00 - 22.00 h

Podľa potreby nočná zmena 18.00 - 06.00 h

Mgr. Peter Pipa

náčelník mestskej polície

Telefón: +421 56 6713 385

Mobil: +421 915 759 463

E-mail: nacelnik@trebisov.sk

Ing. Ján Chovanec

referent pre priestupky

Telefón: +421 56 6713 315

Mobil: +421 918 534 087

E-mail: chovanec.jan@trebisov.sk

Eduard Horovský

referent pre mestský kamerový systém a dispečing

Telefón: +421 56 6713 340

Mobil: +421 915 840 272

E-mail: horovsky.eduard@trebisov.sk

Milan Leško

riešenie prevencie

Mobil: +421 949 390 048

E-mail: lesko.milan@trebisov.sk

© 2024 MESTO TREBIŠOV