Zákaz parkovania na verejne prístupnej zeleni

04.10.2016

                                                          Výzva

Mestská polícia Trebišov  vyzýva obyvateľov  a návštevníkov mesta Trebišov, aby svoje osobné motorové vozidlá neparkovali na verejne prístupnej zeleni. Vodič, ktorý takto parkuje svoje osobné motorové porušuje § 25 ods. 1 písm. s) Zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. 

V prípade porušenia  vyššie uvedeného zákona Mestská polícia Trebišov môže tento priestupok riešiť v blokom konaní v zmysle § 84 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

                                                                    

Mestská polícia Trebišov

© 2023 MESTO TREBIŠOV