Strelecká príprava policajtov

10.10.2016

Piatok 7.10.2016 sa uskutočnili  cvičné streľby  príslušníkov mestských polícií na strelnici Čeriaky. Strelecký výcvik bol zameraný hlavne na správnu techniku obsluhy zbrane, jej použitia v rôznych situáciách, vlastnú bezpečnosť príslušníka a dodržiavanie zásad a pravidiel bezpečnosti pri streľbe. Výcviku sa zúčastnili príslušníci mestských polícií Trebišov, Kráľovský Chlmec a Čierna  nad Tisou pod vedením inštruktora z Mestskej polície Trebišov.

 

Mgr. Miroslav Cabada
poverený riadením MsP Trebišov

© 2023 MESTO TREBIŠOV