Workshop: Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých

09.10.2016

Piatok 30. septembra 2016 uskutočnila nezisková organizácie KOTVA, v rámci projektu „Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce  rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji“, workshop k problematike násilia páchaného na ženách v Mestskom kultúrnom stredisku Trebišov.

Workshopu, zameraného na prejavenie podpory, empatie a citlivosti k riešeniu problematiky násilia, sa zúčastnili  zamestnanci ÚPSVaR Trebišov, príslušníci  z OR PZ v Trebišove a MsP v Trebišove.

Účastníci workshopu boli skúsenými lektorkami informovaní o rôznych formách násilia, ktorým sú ženy pravidelne vystavené, ale aj o rôznych prejavoch domáceho násilia, jeho príčinách a dôsledkoch. Získané informácie napomôžu spresniť identifikáciu násilia, prijímať rozhodnutia a poskytnúť obetiam informácie o rozličných podporných službách a dostupných právnych opatreniach.

© 2024 MESTO TREBIŠOV