OZNAM: Uloženie komunálneho a stavebného odpadu

16.06.2017

Mestská polícia Trebišov oznamuje  obyvateľom mesta a mestských častí, aby komunálny a drobný stavebný odpad, ako aj biologicky rozložiteľný komunálny - orezané konáre stromov, ukladali výlučne na miesto na to určené, a tým je  Zberný dvor v areáli Technických služieb, Stavebná 2, Trebišov.

Nakoľko mestská polícia v poslednom období zaznamenala zvýšený počet nelegálnych skládok v našom meste, MsP Trebišov bude, za účelom predchádzania uvedeného negatívneho javu, častejšie monitorovať mestské lokality.

V prípade neuloženia odpadu na miesto na to určené bude fyzická alebo právnická osoba riešená podľa platnej legislatívy.

Mestská polícia Trebišov

© 2023 MESTO TREBIŠOV