Túlavá mačka je lovec, kŕmením jej škodíme.

27.07.2017

Starostlivosť o túlavé mačky si vzali za svoje obyvatelia  viacerých bytových domov na sídliskách mesta Trebišov. Mestská polícia tieto miesta pravidelne monitoruje a realizuje aj ich následný odchyt.

Mestská polícia týmto upozorňuje, že kŕmiť túlavé mačky nie je vhodné, pokiaľ nežijú v extrémnych podmienkach. „Ferálna“ nesocializovaná  mačka je vo svojej podstate lovec, ktorý sa dokážu uživiť sám. Takéto mačky sú odkázané na prikrmovanie len v mimoriadne extrémnych podmienkach. Ich prikrmovaním sa zvyšuje možnosť ich neželaného premnožovania, znečisťovania verejných plôch exkrementami, nehovoriac o tom, že pritom dochádza aj k znečisťovaniu detských ihrísk. Kolónia takýchto mačiek, ktoré sa zdržujú v lokalite, kde sú prikrmované, predstavuje aj riziko šírenia infekčných chorôb, čím môže byť ohrozené hlavne zdravie detí.

Nezodpovední kŕmiči mačiek zanechávajú na verejných priestranstvách aj zvyšky jedla, ktoré sú zdrojom potravy nielen pre túlavé mačky,  ale napomáhajú  aj výskytu a premnoženiu hlodavcov. Ponechávaním zvyškov jedla a budovaním rôznych príbytkov pre túlavé mačky sa kŕmiči dopúšťajú aj znečisťovania verejného priestranstva a tým porušujú Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov  o verejnom poriadku a čistote mesta,

Kŕmenie mačiek neodporúča ani Sloboda Zvierat a upozorňuje, že až polovica mačiatok, ktoré sa takto narodia, zahynie: Kŕmenie túlavých mačiek bez kastrácie situáciu zhoršuje. Prikrmovaním ľudia zvyšujú schopnosť mačiek rozmnožovať sa. Je dokázané, že mačky sa rozmnožujú podľa životných podmienok. Môžu byť kotné už vo veku 5 mesiacov a mať mladé 2 - 3-krát ročne. Populácia mačiek sa tak môže v rekordnom čase premnožiť do „nepríjemných“ rozmerov. Kotnosť a starostlivosť o mladé sú pre ne veľmi náročné a viac než polovica mačiatok i tak uhynie. Ich prikrmovaním ľudia zasahujú do ich prirodzenej rovnováhy a zhoršujú ich utrpenie. Najlepšie, čo môžete pre túlavé mačky spraviť, je odchytiť ich, nechať vykastrovať, zaočkovať a vrátiť na pôvodné miesto – do ich rajónu, pretože to je ich domov, uvádza jeden odborný článok na internete.

S kŕmením mačiek sa stretávajú nielen obyvatelia sídlisk v Trebišove, ale časté sú prikrmovania aj v rodinných domoch. Ak o podobnej prehnanej opatere túlavých mačiek viete, radšej zavolajte príslušníkov mestskej polície. Starostlivosť o zvieratá by totiž mala byť aj o zodpovednosti za ne…

Bc. Jindřich Sosna
referent pre výkon  a MTZ MsP

© 2023 MESTO TREBIŠOV