Prihlásiť sa

Otázky a odpovede

Vážení občania

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Napíšte svoju otázku a v čo najkratšom možnom čase uverejníme odpoveď v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť všetky otázky, najmä otázky s vulgárnym obsahom, anonymné otázky (ak nie je uvedené meno a priezvisko pisateľa), otázky, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy alebo niečo, čo nemá charakter otázky.

Dodávame, že táto forma komunikácie nenahrádza informačnú povinnosť mesta v zmysle platných právnych predpisov SR.

07.02.2023 10:10 - E. M

Dobrý deň rada by som sa informovala na na zimnom štadióne visí oznam . Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Projekt je spolufinancovaný sumou
15 000€ zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prosím Vás aký projekt na čo majú byť použité financie.

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto Trebišov získalo finančné prostriedky vo výške 15 000 EUR formou refundácie od Slovenského zväzu ľadového hokeja na už zrealizovanú rekonštrukciu osvetlenia ľadovej plochy zimného štadióna v počte 88 ks nových moderných svietidiel.

Ing. Jozef Ferjo
referent pre regionálny rozvoj MsÚ

04.02.2023 15:02 - Patrik Vašej

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, aký význam má oplotenie parku, ktoré vedie priamo cez chodníky?

Odpoveď

Dobrý deň,

oplotená bude iba časť parku, ktorá prislúcha k areálu múzea. Dôvodom je hlavne ochrana majetku, zaručenie komfortu návštevníkom pri organizovaných podujatiach a následne možnosť riešiť architektonicky už uzavretú časť areálu. Kaštieľny park bude štandardne sprístupnený návštevníkom v čase otváracích hodín múzea, respektíve v rozšírenom režime (otváracie hodiny budú viditeľne umiestnené na bránach).

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

04.02.2023 17:17 - Dagmar Hadbávna

Dobrý deň, žiadam v mene susedy Karickova Terézia, Budovateľská 30 o výrub stromu spred zrekonštruovaným domom, ktorý je vyšší ako dom a pri silnom vetre ohrozuje stavbu. Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

v prípade záujmu o výrub dreviny, prosím, postupujte presne podľa úradne nastavených krokov. Pre lepšiu orientáciu si prečítajte informácie z tohto linku. Všetky potrebné podklady vrátane žiadosti sú priložené v linku.

Na Mestskom úrade v Trebišove túto agendu rieši Ing. Miroslav Elek, referent pre ochranu životného prostredia.

odd. výstavby a majetku

22.01.2023 15:26 - Ján Hocko

Dobry den,chcem sa opytat preco ste neodstranili aj tretiu vrbu na Komenskeho ulici a ostala tam.Tak isto ohrozuje auta a kontajnerove stojisko neplanujete ju zrezat?Alebo sa caka kedy zase spadne pri vacsom vetre na niektore auto? Mam na mysli vrbu na Komenskeho blok 37 dakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

odstránenie 2 vŕb bolo zrealizované po vzniknutej nepredvídateľnej alebo neodvrátiteľnej udalosti, nezávislej od ľudskej vôle a s následkami ohrozenia zdravia, života človeka a spôsobenia značnej škody na majetku.

S úmyslom výrubu tretej vŕby podal správca zelene žiadosť o výrub dreviny, kde momentálne prebieha konanie a čaká sa na rozhodnutie príslušného orgánu ochrany prírody, či daný výrub dreviny povolí.


Ing. Marek Elek
referent pre životné prostredie, odd. výstavby a majetku MsÚ

01.02.2023 06:04 - Tatiana Balonová

Dobry den. Mam otázku, kedy bude konecne dokonceny chodnik pri novom kruhaci na ulici csl.armady. 5 mesiacov je tam rozbyty chodnik ked je blato ani nehovorím, že musim íst po ceste.

Dakujem Balonová

Odpoveď

Dobrý deň.

Dňa 27.01.2023 ukončil zmluvne dohodnutý dodávateľ Východoslovenskou Distribučnou, a.s., Košice, montážne práce na prepojení VN káblov. Následne bude v čo najkratšom čase dokončené položenie chodníka a terénne úpravy.

S ohľadom na aktuálne ročné obdobie a počasie nevieme uviesť konkrétny dátum zavŕšenie prác, avšak dokončenie stavebných úprav je našou prioritou.

Ďakujeme Vám za trpezlivosť.

Ing, arch. Alexander Bugala
odd. VaM MsÚ Trebišov

30.01.2023 08:58 - Marian Timko

Dobrý deň.
Uvažujete s priznavanim zliav pre držiteľov preukazu TZP do mestských zariadení, ako napr. plaváreň,kúpalisko,klzisko, tak ako je to bežné v iných mestách.
Timko

Odpoveď

Dobrý deň,

držiteľ preukazu ŤZP osoby má v súčasnosti zvýhodnené vstupné na mestskú plaváreň. Pri vstupe na zimný štadión a mestské letné kúpalisko je možné využiť zľavnené vstupné využitím rezidenčnej karty mesta Trebišov, prípadne Senior karty mesta, ktoré občanovi vydáva mestský úrad, po splnení konkrétnych podmienok.

Podmienky na získanie Senior karty: https://www.trebisov.sk/senior-karta

Podmienky na získanie Rezidenčnej karty mesta Trebišov: https://www.trebisov.sk/rezidencna-karta

mesto Trebišov

30.01.2023 15:17 - Dana Micišinová

Dobrý deň,rada by som vedela , kedy je v pláne odovzdávať nové mestské byty.Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

vzhľadom na aktuálny časový harmonogram dodania stavebných prác je odovzdanie nových mestských nájomných bytov na sídlisku Juh predpokladané v lete, resp. jeseni 2023.

Ing. Peter Duč
zástupca primátora

15.01.2023 12:17 - Anna Farkasova

Chcem sa spýtať či mesto neprispieva nejakou sumou dôchodcom k obedovému menu alebo či nad tým neuvažuje lebo niektoré mestá to robia

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto Trebišov, v súlade s VZN č. 177/2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v znení dodatku č. 1, poskytuje stravovanie (obed) pre bývalých školských zamestnancov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (pre túto skupinu dôchodcov), s úľavou 0,80 eur z celkovej ceny jedla, ktorú uhrádzajú dospelí cudzí stravníci (iné fyzické osoby).

V súčasnosti sa počas trvania mimoriadnej situácie strava nevydáva. Po jej skončení bude poskytovanie stravovania obnovené. Jedáleň Územného spolku Slovenského červeného kríža (SČK) v Trebišove, na Hviezdoslavovej ul. č. 3203/1, poskytuje možnosť stravovania sa pre seniorov na základe uzatvorenej zmluvy medzi Územným spolkom SČK Trebišov a stravníkom – dôchodcom, ktorý predloží doklad o dôchodku. Platba za obed je stanovená sumou 4 € za jedno obedové menu. SČK ponúka všetkým osamoteným poberateľom starobného dôchodku adresnú pomoc v podobe doručenia teplého jedla (obeda) priamo do domácnosti. Stravník má možnosť odoberať stravu priamo v jedálni alebo pre osamelo žijúcich, imobilných, pripútaných na lôžko, s donáškou domov až sedem dní v týždni. V prípade donášky je cena obeda 4,30 €.

Kontakt: Mgr. Zuzana Bocsár Hajduová, riaditeľka SČK: +421 903 558 942.


odd. sociálnych vecí, MsÚ Trebišov

15.01.2023 11:36 - Anna Bziňáková

Dobrý deň,

mám otázku ohľadom pomoci ľuďom zo sociálne slabého prostredia...Dalo by sa opäť zorganizovať niečo podobné ako v roku 2018? Ide totiž o obyvateľov mesta Trebišov, ktorí tu žijú, ale nemajú dostatočný príjem z pracovnej činnosti, aby dokázali zabezpečiť nevyhnutné pre svoju rodinu - potraviny, oblečenie atď. Ide najmä o rómskych občanov, ktorí opakovane žiadajú o pomoc obyvateľov mesta a to aj vo forme práce, brigády, avšak aj za akúkoľvek prácu dostanú zaplatené veľmi málo. V súčasnosti sa už nevedia dostať ani k obnosenému šatstvu z charity (vraj), len preto, že sú rómovia. Dalo by sa im nejako systematicky pomôcť zo strany mesta? Alebo aj formou, ako v minulosti napríklad? Alebo aké sú možnosti pomoci v meste Trebišov pre tieto rómske skupiny obyvateľstva? Je dosť možné, že o nich nevedia, a preto chodia od domu k domu pýtajúc potraviny, oblečenie, peniaze...Ďakujem za odpoveď.

P.S.:
Napríklad:
v minulosti bolo zverejnené na stránke mesta...Zbierka šatstva pre núdznych
04.03.2018

MESTO TREBIŠOV

vyhlasuje zber obnoseného šatstva
v dňoch od 5. do 19. marca 2018

Šatstvo je možné priniesť do Strediska osobnej hygieny a práčovne, Medická 2374/2, Trebišov, v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod., zabalené do igelitového vreca alebo iného vhodného obalu tak, aby nedošlo k znehodnoteniu pri manipulácii a prevoze.

ZBIERA SA: zimné oblečenie (dámske, pánske, detské), deky, zimná obuv, papuče a prezuvky.

Nepotrebným, obnoseným šatstvom pomôžete ľuďom, ktorí ho potrebujú.

Odpoveď

Dobrý deň,

v súčasnosti mesto Trebišov nemá vyhlásenú zbierku šatstva pre núdznych, avšak v Stredisku osobnej hygieny a práčovne na Medickej ul. 2374/2 v Trebišove (ďalej len „SOHaP“) sa utvárajú podmienky pre vykonávanie nevyhnutnej osobnej hygieny fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Trebišov. SOHaP je využívané obyvateľmi rómskej osady, v blízkosti ktorej bolo aj zriadené. SOHaP je od začiatku vybavené práčkami, sušičkou, žehličkou, sprchami, uterákmi, hygienickými a dezinfekčnými potrebami. Za poplatok, ktorý upravuje Prevádzkový poriadok SOHaP, je umožnené občanom uvedené služby využívať.

V rámci realizácie Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci pre najviac odkázané osoby v mestách a obciach vo všetkých okresoch SR bolo mesto Trebišov požiadané o súčinnosť pri vydávaní hygienických balíčkov pre sociálne odkázaných obyvateľov mesta Trebišov, ktorí sú poberateľmi dávky hmotnej núdze. Zoznam rodín a jednotlivcov, pre ktorých bola pomoc určená, mestu Trebišov poskytlo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Na realizácii sa podieľala aj Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice.

oddelenie sociálnych vecí, MsÚ Trebišov

10.10.2022 17:42 - Lucia Bezegová

Dobrý deň želám,

chcem sa opýtať ako plánuje mesto riešiť aktuálnu situáciu parkovania na sídlisku Sever?
Minulý týždeň si firma, ktorá stavia nový bytový dom ohradila 7 parkovacích miest na Ternavskej ulici a dnes jednu stranu ulice Severnej (cca 10 parkovacích miest).
Už sme sa zmierili s ťažším prejazdom cez Hodvábnu ulicu, nakoľko si firma presunula plot z trávnatej plochy na parkovisko a tým posunula parkovacie miesta a zúžila cestu. No pýtam sa, kde mame parkovať?

Vopred ďakujem za odpoveď.

L.B.

Odpoveď

Dobrý deň,

- s aktuálnou situáciou ohľadne parkovania na sídlisku Sever sme oboznámení. Momentálne je v štádiu prípravy aj vybudovanie nového parkoviska, resp. odstavnej plochy v uvedenej lokalite.

- z výstavby bytovky Greenside na sídlisku Sever vyplývajú rôzne obmedzenia, ktoré sa týkajú aj dopravy.
Na Severnej ulici momentálne prebieha realizácia teplovodu spoločnosťou Trebišovská energetická, a. s. k napojeniu na nový bytový dom. Na realizáciu tejto činnosti bolo vydané aj právoplatné rozhodnutie, s termínom dokončenia do 12.11.2022, s určenými podmienkami k spätným úpravám zo strany mesta, ako aj podmienkami k dopravnej situácii zo strany Dopravného inšpektorátu.

K posunu oplotenia na komunikáciu došlo z dôvodu osádzania obrubníkov a budovaniu chodníka v okolí nového bytového domu. Po ukončení bude oplotenie uložené opätovne na plochy staveniska a parkovacie miesta budú plne k dispozícii.

Ing. Martin Ferianc
referent pre výstavbu. MsÚ

21.01.2023 16:32 - Katarina Bandorová

Dobrý deń .Mám otázku -dokedy sa budeme prizerať na to že neprispôsobili nám špinia a ničia majetky? V neskorých nočných hodinách sa prechádzajú po meste a sú hluční, čo asi tu robia? Tešili sme sa že konečne bude poriadok pri smetných kontajneroch ,no nedlho!!!Na ulici Komenského 49 už poškodili elektronické uzamykanie riešte to čPím skôr pokiaľ ešte nezničia všetko ! Navrhujem kamerový sistem niekde na budovy .

Odpoveď

Dobrý deň,

v prípade, ak máte podozrenie zo spáchania konkrétneho priestupku, či už z porušovania verejného poriadku alebo poškodzovania majetku, oznámte tieto skutočnosti bezodkladne na tel. č. 159 - operačnému dozornému MsP a po 22.00 hod. volajte na známe tel. č. 158.

Pohyb neprispôsobivých občanov v nočných hodinách polícia nemôže zákonným oprávnením zakázať, resp. ho akokoľvek obmedziť. V blízkom okolí (Komenského ulica) má MsP Trebišov umiestnené dve kamery, ktorými priestranstvo monitoruje, avšak nie je možné pokryť kamerami celý verejný priestor mesta.

Mgr. Peter Pipa
náčelník MsP Trebišov

15.01.2023 10:54 - Juraj Žadanský

Dobrý deň, chcem požiadať v mene všetkých obyvateľov ulice Ludvíka Svobodu o namontovanie dopravnej značky Slepá ulica. Na ulicu vstupujú omylom stovky motorových vozidiel. Vodiči nadávajú, znečisťujú nám životné prostredie a chýba len tak málo – pri vstupe na ulicu umiestniť dopravnú značku Slepá ulica. Za pochopenie ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

pracovníci Technických služieb mesta Trebišov osadia konkrétne zvislé dopravné značenie do konca januára 2023.
Ďakujeme za Váš podnet.

Mgr. Mário Fazekaš
TS mesta Trebišov

18.01.2023 10:00 - Juraj Žadanský

Kedy bude osadená dopravná značka Slepá ulica na Ulici Ludvíka Svobodu. Denne tam zablúdia a nadávajú vodiči mnohých automobilov. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

dopravné značenie bolo osadené pracovníkmi Technických služieb mesta Trebišov v stredu 18.1.2023.

Mgr. Mário Fazekaš
TS mesta Trebišov

31.12.2022 09:44 - Jozef Tkač

Chcem sa spýtať či v meste Trebišov je povolené parkovanie na trávnatých plochách? Podľa toho ako to vyzerá asi áno.Mestská polícia to evidentne vôbec nerieši.Prejdú okolo a nič. Už týždeň parkuje luxusné auto na trávniku na Berehovskej ulici vedľa billi rovno pod kamerou.Nehovoriac o dodávkach mesta Trebišov ktoré jazdia po za bytovky po chodníkoch, trávnikoch a všade blato a koľaje.

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za podnet. Parkovanie motorových vozidiel na zeleni v Trebišove je príslušníkmi MsP Trebišov kontrolované priebežne a intenzívne. Problémom však je najmä parkovanie vozidiel na zeleni súkromného pozemku a to nie je možné zo strany MsP riešiť.

Mgr. Peter Pipa
náčelník MsP Trebišov

05.01.2023 12:26 - Vladimír

Dobrý deň, na kontajnerovom stojisku č.7 na sídlisku Sever je rozbitý zámok. Prosím o opravu.

Odpoveď

Dobrý deň,

poškodené elektromagnetické uzamykanie stojiska bolo opravené pracovníkmi TS mesta pondelok 9. 1. 2023.

Mgr. Mário Fazekaš
TS mesta Trebišov

22.12.2022 11:13 - Martin Horvath

Prosim Vás,o opravu strechy kontajnerového stojiska na ulici 1.decembra.Niekto ju poškodil aby sa dostal dnu.

Odpoveď

Dobrý deň,

opravu poškodenej strešnej časti kontajnerového stojiska vykonali pracovníci Technických služieb mesta Trebišov bezprostredne po nahlásení podnetu.

Mgr. Mário Fazekaš
TS mesta Trebišov

11.12.2022 17:39 - Ivana M.

Dobrý deň,

je možnosť odkúpiť od mesta parkovacie miesto pred bytovým domom na ulici M.R.Štefánika 2221 ? Prípadne na akú inštitúciu by som sa mala obrátiť?(nejedná sa o ZŤP miesto)

Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň.

Mesto Trebišov nepredáva existujúce parkovacie miesta do súkromného vlastníctva. Podobne nemáme vedomosť o nejakom inom vlastníkovi pozemkov, ktorý by mal záujem predávať ich na zriadenie parkoviska.


Ing. arch. Alexander Bugala
vedúci odd. výstavby a majetku MsÚ

01.12.2022 14:39 - Dana Mochnacká

Dobrý deň.
Chcem sa opýtať, či je na cintoríne kamerový systém v sektore č. 10.
Neviem si to vysvetliť, že môžu byť ľudia, ktorí z hrobu ukradnú veci, ktoré človek odnesie svojmu milovanému. Kradnú po celý rok a teraz po pamiatke zosnulých je to už neskutočné, čo všetko ukradli.
Ďakujem veľmi pekne za informáciu.

Odpoveď

Dobrý deň.

V areáli cintorína nie je zatiaľ inštalovaný kamerový systém, ktorý by monitoroval pohyb osôb po cintoríne. Je nám veľmi ľúto, že dochádza k takýmto činom. Keďže je cintorín verejne prístupné miesto, nie je v našich silách tomu zabrániť. Je to otázka svedomia, etiky a morálky.
Pokiaľ Vám niekto spôsobil škodu väčšieho rozsahu, kontaktujte priamo políciu. Takýto čin môže byť klasifikovaný ako hanobenie miesta posledného odpočinku, musí však byť dokázaný úmysel hanobenia a to býva obtiažne.

Počas pracovnej doby si všímame návštevníkov cintorína, ktorí vykazujú ,,podozrivé správanie“ a podľa závažnosti to riešime, pokiaľ je potrebné, tak aj v súčinnosti s Mestskou políciou Trebišov.

Verím, že sme už nie raz zabránili škodám a nekalým činom.

Ľubomír Štefanko
Správa cintorínov mesta Trebišov
TS mesta Trebišov

27.11.2022 15:33 - Mikuláš Tóth

Prosím Vás o odtiahnutie obhoreneho a rozkradnutého autobusu z jednosmerky od stanice smerom k nádjazdu.

Odpoveď

Dobrý deň,

Mestská polícia Trebišov zabezpečuje odstránenie tzv. vrakov v meste Trebišov v zmysle platnej legislatívy. Vrak vyhoreného súkromného autobusu na Šrobárovej ul. je zaparkovaný na súkromnej ceste ŽSR a nespadá pod jurisdikciu mesta Trebišov, ale ŽSR a MDaV SR. Napriek tomu MsP Trebišov vstúpila do jednania so ŽSR a majiteľom autobusu s výzvou k jeho odprataniu. Po niekoľkotýždňovom jednaní bude v priebehu aktuálneho týždňa, najneskôr nasledujúci týždeň, poškodený autobus odprataný.

Mgr. Peter Pipa
náčelník MsP Trebišov

02.12.2022 08:34 - Radovan patvaricky

Dobrý deň chcem sa spýtať kedy sa Začne výstavba nove skateparku ktorý nám sľubujete od kedy sa jastrab dal na hadov

Odpoveď

Dobrý deň,

výstavba nového skateparku je naplánovaná v roku 2023.

Ing. Jozef Ferjo
referent pre regionálny rozvoj

03.12.2022 20:41 - Karol Surmanek

Dobrý deň. Otázka firma ktorá robí oplotenie kaštieľa akú vodovahu používa? Kontroluje niekto ako ten plot vyzerá?

Odpoveď

Dobrý deň,
s touto otázkou sa pokojne obráťte na samotného investora projektu - Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie KSK.

Kontaktné údaje na inštitúciu:

Trebišovský kaštieľ sídlo MaKCjZ
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
info@muzeumtrebisov.sk,
muzeumlektorky@gmail.com
+421 56 672 2234, +421 905 212 621

Mesto Trebišov

17.11.2022 14:48 - rudolf telepovsky

Vpravo od hlavnej parkovej brany je prevedeny plytky vykop a cele je to ohradene paskou.Neviem co tam kto chysta ale uz tyzden je znemoznovane tadial prechadzat po normalnom chodniku smerom na gastanovu alej.Kedy sa to vrati do normalu?

Odpoveď

Dobrý deň,

Vami označované nepriechodné miesto sa nachádza na pozemkoch Košického samosprávneho kraja. Z tohto dôvodu odporúčame s dôverou sa obrátiť na vlastníka, resp. správcu daných pozemkov, ktorými sú
- vlastník pozemkov:
Košický samosprávny kraj
Námestie maratónu mieru 1
042 66 Košice-Staré mesto

- správca pozemkov:
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov

Ing. Martin Ferianc
referent pre výstavbu MsÚ

02.11.2022 13:09 - Zuzana Petrová

Dobrý deň,

na sídlisku Sever nam pomaličky miznu parkovacie miesta z dovodu výstavby nového obytného domu. Mesto vydlaždilo, označilo parkovacie miesta a robotnici znova ubrali z parkovacích miest pri kontajnerovom stojisku na Ternavskej ulici. Kde až siaha pozemok pre nový panelový dom? Už nam dochádza trpezlivosť. Kde vlastne máme parkovať?

Odpoveď

Dobrý deň,

v súvislosti s prebiehajúcou stavbou, osobitne s výstavbou inžinierskych sietí a teplovodu, sa môže stať, že dočasne a na krátky čas je niekoľko parkovacích miest znefunkčnených, ale zrušené nebude ani jedno.

Parkovacie miesta nemiznú. Naopak, po ukončení stavby parkovacie miesta pribudnú. Zdôrazňujem, nejedná sa len o nové parkovacie miesta ako príslušenstvo k novým bytom, ktoré budú vyhradené pre vlastníkov nových bytov, ale aj o nové parkovacie miesta pre doterajších obyvateľov sídliska Sever.

Do ukončenia stavby nového bytového domu vás žiadame o trpezlivosť a pochopenie pre sťažené podmienky.

Ing. arch. Alexander Bugala
vedúci odd. výstavbx a majetku MsÚ

16.10.2022 13:20 - Peter Takáč

Na uliciach a v uličkách mesta sa nachádza veľa bicyklov slúžiacich pre občanov mesta na ekologický presun. Niektoré tam stoja aj týždeň a viac, pričom stanovištia na ich uloženie aj požičiavanie sú dlhodobo prázdne /bez bicyklov/. Neprekáža to prevádzkovateľovi týchto služieb? Prevádzkovateľ by sa mal zamyslieť nad týmto stavom a aspoň dvakrát do týždňa skontrolovať stanovištia a pozbierať bicykle z miest kde boli odstavené a uložiť na domovské stanovištia.

Odpoveď

Dobrý deň,

Hlavnou myšlienkou tohto typu služby pre občanov - „bikesharing-u“ je, že bicykle nechávajú ľudia po použití tam, kde si sami určia a z tohto bodu si môžu ďalší užívatelia zdieľaných bicyklov daný bicykel vyzdvihnúť a používať ho. K dispozícii je aj mapka mesta s odstavenými bicyklami.
Napriek tomu príslušníci MsP Trebišov samostatne aj v súčinnosti s technickými službami spravidla raz týždenne zbierajú bicykle z okrajových a odľahlých časti mesta a pravidelne ich umiestňujú na určené stanovištia.

V ostatných dvoch týždňoch sa tak nedialo z dôvodu obmedzených kapacitných možností MsP Trebišov, keďže príprava aj samotné zabezpečovanie verejného poriadku na Trebišovských jesenných trhov, bezproblémového priebehu spojených regionálnych volieb a zabezpečenie verejného poriadku počas Sviatku všetkých svätých aj Dušičiek boli prioritné činností a úlohy MsP.

Plánované ukončenie aktuálnej jesennej sezóny zdieľaných bicyklov bolo zrealizované štvrtok 3. 11. 2022.

Mgr. Peter Pipa
náčelník MsP Trebišov

25.09.2022 09:32 - Miroslav F

Dobrý deň, mám otázku ohľadne nájomných bytov na sídlisku Juh. Sú určené nejaké roky po ktorých sa dá byt odkúpiť? Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,

pri novovybudovaných bytoch na sídlisku Juh sa mesto Trebišov zaviazalo dodržiavať ich nájomný charakter po celú dobu ich životnosti.


JUDr. Martin Galgoczy, LL.M.
vedúci kancelárie primátora

08.10.2022 15:23 - Maria Rosipajlova

Dobry den, chcela by som sa opytat na dovod osadenia kontajneroveho stojiska na ulici J.Husa 1803/2.
Zda sa vam normalne postavit toto stojisko rovno pred vchod byt.domu, na travnik vedla lavicky, ktore sme doteraz chapali ako miesto pre oddych obyvatelov bytoviek. Chapem, ze aj ostane stojiska su pred vchodmi, ale pri inych bytovkach su tam parkoviska a nie travnik, lavicky a preliezka pre deti. Preco ak je potrebne prelozit stojisko, sa neprelozilo k juznemu muru bytovky 1803/2? Ci medziludske vztahy uz nie su dolezite? Toto je fakt hanba. Rosipajlova

Odpoveď

Dobrý deň,

výstavba kontajnerového stojiska v uvedenej lokalite je nutnosťou z dôvodu, že staré prístrešky nespĺňajú požadované parametre na umiestnenie kontajnerov a aj z dôvodu zamedzenia "návštev" neprispôsobivých obyvateľov mesta. Lokalita na umiestnenie bola konzultovaná niekoľkokrát priamo na mieste zástupcami mesta, technických služieb a zástupcami obyvateľov obidvoch bytových domov.

Pri umiestnení stojiska je potrebné brať na zreteľ viacero faktorov, ktoré musia byť dodržané. V prvom rade musí byť umiestnené na mestskom pozemku, dostupné všetkým obyvateľom bytových domov, zároveň dostupné pre uskutočnenie vývozov. Jediným neprípustným bodom umiestnenia stojiska je Vami navrhované priloženie k múru bytového domu /predpokladám, že nie k Vášmu/. Práve to by narušilo Vami spomínané medziľudské vzťahy, na ktorých nám záleží.

Miroslav Davala
námestník riaditeľa TS mesta Trebišov

10.08.2022 18:56 - Marian Dobransky

Chcel by som vediet z akeho dovodu bolo premiestnene stojisko na kom.odpad č.16 z ul .L.Podjavorinskej/ bolo pri garažach/. Teraz maju stari občania najme z bytovky 2122 /7 velky problem.

Odpoveď

Dobrý deň,

stojisko č. 16 na Ul. Ľ. Podjavorinskej bolo umiestnené na súkromnom pozemku po dohode s majiteľom, s podmienkou, že v prípade záujmu o výstavbu na tomto pozemku bude stojisko premiestnené. Na základe niekoľkých stretnutí s domovníkmi spádových bytových domov bolo všeobecným súhlasom vybrané a určené miesto na umiestnenie stojiska na najbližšom mestskom pozemku. Je potrebné si uvedomiť, že stojisko musí byť dostupné nielen pre všetkých obyvateľov BD, ale najmä prístupné pre vývozovú techniku TS mesta.

Miroslav Davala
námestník riaditeľa TS Trebišov

26.08.2022 20:00 - Dada

Dobrý deň, chcem sa opýtať, dokedy máme tolerovať takmer dennodenne výpadky káblovej televízie? Buď ju zruste alebo inovujte, za čo platíme zvýšené poplatky?

Odpoveď

Dobrý deň,

v poslednom období dochádzalo k výpadkom signálu TKR v dôsledku rekonštrukcie križovatiek „ Vrátna – SNP „ a „ ČSA - Komenského", čo bolo zverejnené na Infokanáli mesta Trebišov, za čo sa dodatočne ospravedlňujeme.

V rámci budovania kruhových križovatiek bola potrebná prekládka rozvodov TKR a s ním spojené prerušenie signálu TKR.
V prípade pretrvávajúcich problémov so šírením signálu je potrebné poruchu nahlásiť na Bytový podnik Trebišov, s.r.o., následne Vás navštívi službu konajúci technik, identifikuje a rieši problém s dodávkou signálu TKR.

Bytový podnik Trebišov, s.r.o.

14.09.2022 12:22 - Zuzana

Dobry den chcem sa opytat kedy sa dokoncia upravy ihriska za MS pri policii. Okolie ihriska nieje upravene (su tam diery) uz som si natom ja minule vytkla nohu a dnes tam syn spadol. Dakujem pekne.

Odpoveď

Dobrý deň,

dokončenie chodníkových častí vo vnútrobloku za MŠ Pri Polícii je plánované v období mesiaca november 2022

Ing. Jozef Kereštan
vedúci strediska MVO

26.03.2022 19:37 - V. J

Dobrý deň prajem,
Chcem sa opýtať v súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine, koľko ma mesto Trebišov krytov a v akom sú stave. Ďakujem za odpoveď

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto Trebišov nedisponuje žiadnym stabilným krytom pre obyvateľov mesta. Samospráva vedie evidenciu JÚBS úkrytov (jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne), ktoré sa vytvárajú v rodinných domoch, inštitúciách s podpivničenou stavbou.

Ing. Jozef Kereštan
vedúci strediska MVO