Prihlásiť sa

Otázky a odpovede

Vážení občania.

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Napíšte svoju otázku a v čo najkratšom možnom čase uverejníme odpoveď v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť všetky otázky, najmä otázky s vulgárnym obsahom, anonymné otázky (ak nie je uvedené meno a priezvisko pisateľa), otázky, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy alebo niečo, čo nemá charakter otázky.

Dodávame, že táto forma komunikácie nenahrádza informačnú povinnosť mesta v zmysle platných právnych predpisov SR.

Show, 05.07.2019 12:13

Dobrý chcela by som vás poprosiť a prerušenie stromov okolo bytovky jana husa1856/1 pri košoch ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

dňa 16.7.2019 bola zrealizovaná obhliadka stromov pri bytovom dome č. 1856/1 za prítomnosti odborných pracovníkov Technických služieb mesta. Aj napriek obhliadke stromov, je nutné upresniť si Vašu požiadavku. Kontaktujte ma na tel. č. 0915 840 269 alebo kontaktujte priamo Mgr. Fazekaša na tel. č. 0907 182 850. Následne bude spolu so správcom zelene stanovený ďalší postup riešenia.

Ing. Eva Bučková
oddelenie výstavby a majetku

Zdenko Kellemes, 01.07.2019 18:02

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať ako je to so stromami ktorých konáre zasahujú pod náš štablón a na našu strechu a tienia celý náš zadný múr od suseda. V našej odlivke majú nasadené kvety. Na naše výzvy susedia nereagujú a nevieme ako ďalej postupovať

Odpoveď

Dobrý deň,

v zmysle § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

Z vyššie uvedeného ustanovenia Občianskeho zákonníka vyplýva, že ste oprávnený odstrániť presahujúce konáre stromov rastúcich na susednom pozemku, avšak to nesmiete urobiť v nevhodnej ročnej dobe alebo nešetrným spôsobom. V zmysle legislatívnych podmienok a základov starostlivosti o dreviny je dokázané, že strom najlepšie znáša rez v období plnej vegetácie.

Vzhľadom na to, že vo veci nie je založená kompetencia obce rozhodnúť, dovolíme si Vás s Vašimi nárokmi odkázať na vecne a miestne príslušný súd.


Ing. Eva Bučková
oddelenie výstavby a majetku

Anna Horváthová, 29.06.2019 18:04

Zaslala som Vám upozornenie o narušení súkromia na Berehovskej ulici kde sú obchodné centra,kde chodia nakupovať rôzní občania nevedia parkovať,čím mám aj poškriabané auto,ale aj odpadky vyhadzujú na ulici aj za živý plot,ktorý je pri bytovke dokonca si tu robia aj WC pripadáme si ako na Luniku IX riešenie u Primátora som nedostala lebo my povedal že sa nikto nezťažuje iba ja.Ale ja si myslím že Primátor je tu pre občana nie občan pre Primátora.Hluk z reštaurácie Tami si môžete prísť vypočuť ôsmej hodine večer,ja mám nárok vo svojom súkromy si vkľude posedieť na balkone,ale to nikoho nezaujíma.Som veľmi sklamaná postojom primátora. Ďakujem za porozumenie Anna

Odpoveď

Dobrý deň,

Ďakujeme Vám za zaslanie podnetu. V prípade, že ste svedkom vyhadzovania odpadkov na verejné priestranstvo alebo vykonávania iných nespoločenských činností, je potrebné to nahlásiť na tel. čísle 159. V prípade hluku okolo 20:00 hod. je potrebné uviesť, že nočný pokoj určuje Zákon o ochrane zdravia ľudí, ktorý ho definuje na čas od 22:00 hod. do 06.00 hod.
Na základe Vášho podnetu bude zintenzívnený pohyb hliadok MsP na Berehovskej ulici.

Mgr. Rastislav Čornanič
poverený riadením výkonu služby MsP

Peter, 29.06.2019 21:14

Dobrý večer,

robi niekto odchyd psov aj mimo romskej osady? Vyše pol roka obťažuje túlavý boxer okolie Kalinčiakovej ulice. Majiteľa sa pokúšali nájsť aj cez sociálne siete, ale márne.

s pozdravom Peter

Odpoveď

Dobrý deň,

odchyt túlavých psov vykonáva v meste Trebišov mestská polícia. V prípade, že sa v nejakej lokalite pohybuje túlavé zviera a viete o tom, poprosíme Vás, aby ste to oznámili na tel. čísle 159. Váš podnet týkajúci sa Kalinčiakovej ulice preverí hliadka MsP zvýšením hliadkovej činnosti.


Mgr. Rastislav Čornanič
poverený riadením výkonu služby MsP

Juliana Lúčková, 26.06.2019 11:58

Dobrý deň, už druhý krát sa pýtam, prečo mi neodpovedáte na otázku, týkajúcu sa výstavby parkoviska za domom 1682. Otázku som napísala asi pred mesiacom... alebo ešte skôr???

Odpoveď

Dobrý deň,

výstavba parkoviska za obytným domom č. p. 1682 na parc. č. 3024/1 je v štádiu investičnej a projektovej prípravy. Aktuálne je táto lokalita zaradená ako jedna z prioritných do realizácie na rok 2019.V lokalite vznikne cca 30 parkovacích miest. Zároveň s výstavbou parkoviska bude opravený a rekonštruovaný aj vjazd z Komenského ulice.

Ing. arch. Bugala Alexander
odd. výstavby a majetku

Bozena Novakova, 18.06.2019 21:03

Dobry den byvame v bytovke "cinsky mur" za domom mame dost zelene ale je neupravena,prosim technicke sluzby o upravu pri vchode 43 je tam strom ktory nam zasahuje do schodiska dakujeme.

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Pracovníci Technických služieb mesta Trebišov zrealizovali orez predmetnej dreviny pondelok 24. 6. 2019.

Ing. Milan Kakaš
záhradný architekt, Technické služby mesta Trebišov

Ing. Milan Porhinčák, 12.06.2019 23:22

Pekný deň.

Potešil som sa informácii o vykonaní postreku proti komárom, lebo ich stav a veľkosť je neúnosná.
Potešenie však netrvalo dlho, lebo všetky komáre na PARIČOVE, sú zdravé, plné sily a ďalej usilovne sajú krv všetkých skupín.
Preto sa pýtam:
- či tento postrek bol vykonaný aj v časti PARIČOV
- či koncentrácia prípravkou bola dostatočná a celoplošná
- či postrek bude opätovne vykonaný, nakoľko tento bol neúčinný.
Ing. Milan Porhinčák
ul. Petrovova 2273/11

Odpoveď

Dobrý deň,

celoplošný postrek mesto vykonalo aj v MČ Paričov. Prvá aplikácia bola realizovaná podľa plánu. To, že došlo k ďalšiemu vyrojeniu komárov vyplynulo z poveternostných podmienok, ktorých dôsledkom je ich premnoženie v močaristých častiach a vo vysokej tráve. Verím, že druhým a tretím postrekom došlo k zlepšeniu podmienok občanov bývajúcich v uvedenej lokalite mesta.

Ing. Jozef Kereštan
vedúci strediska MVO

Anna Cibereová, 13.06.2019 12:37

Pýtala som sa na postrek proti komárom , 11.6. sa vraj už postrek robil. Všimla som si na facebooku , že postrek má byť celoplošny. Nenastala však žiadna zmena. Neplánujete vykonať postrek zhora, ozaj celoplošne ? Veď sa nedá vonku byť ani cez deň , hned na vás sedia desiatky komárov . Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

celoplošný postrek vykonáva mesto formou tlakového postrekovača, jeho aplikáciou sa tak zasiahne väčšia časť otvoreného územia mesta.

O postreku zhora - leteckým spôsobom - mesto neuvažovalo, nakoľko je takáto aplikácia finančne veľmi náročná. Letecké postreky nevykonáva v blízkom okolí žiadna spoločnosť.

Ing. Jozef Kereštan
vedúci strediska MVO

Obyvatelka, 14.06.2019 13:40

Dobry den, zaujima ma celoplosny postrek proti komarom. Co znamena celoplosny? Aj sidliska, medzi bytovkami a do vysky? Teda, byvam na 8p. a komarov mam okolo okien asi tisic. Nepomahaju repelenty, ani biolity. Sme dostipani, to nie su komare, to su obludy neznicitelne. A dalsia vec je, ze na ulici kutnohorska by sa zislo opravit chodniky, od zmrzliny po kutnohorsku tri je v katastrofalnom stave. Hlavne, ze sa tam riesilo parkovanie, aj internet emax, ale clovek si nohy lame na chodniku. Dakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

celoplošný postrek proti komárom predstavuje aplikáciu na celom území mesta. Realizovaný bol s cieľom ich eliminácie. Úplne zničenie komárov nie je reálne. Postrek je potrebné aplikovať vo výške cca do 5 m. Sídliská takisto spadajú do celoplošného postreku. Doposiaľ mesto Trebišov realizovalo postrek 3-krát: utorok 11.júna, sobotu 15. júna a piatok 21. júna.

Ing. Jozef Kereštan
vedúci MVO

Dáša Kasardová, 17.06.2019 09:49

Dobrý deň! Prosím Vás chcem sa len opýtať, kedy budete robiť postrek proti komárom na Ul.Cukrovarskej v Trebišove. Ak mi odpíšete, že už sa robil aj na tejto ulici, nevyzerá to tak, lebo nedá sa ani prejsť po ulici, aby Vás nezasadli komári a na dvore ani nehovorím.
Ďakujem Kasardová

Odpoveď

Dobrý deň,

na Cukrovarskej ulici nebol vykonaný 15.6. v poradí druhý postrek proti komárov, nakoľko došlo k technickej poruche na stroji, ktorým sa postrek aplikoval. V uvedenej lokalite však bol postrek realizovaný v priebehu 25. KT. Oznamy o aplikovaní opakovaných postrekov mesto Trebišov zverejňuje na webovom sídle aj na fanpage mesta (FB).

Ing. Jozef Kereštan
vedúci strediska MVO

Anna Horváthová, 11.06.2019 21:21

Dajte do poriadku hluk z Reštaurácie Tami a Kebap v nakupnom centre Slávia ja si chcem v kľude posedieť na balkone inak napíšem do novín alebo zavolám Televíziu už dva roky žiadam o zchovanie kľudu ale Pán primátor ma ignoruje žiadam odpoveď Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

poprosím Vás o konkrétnejšie informácie k oznamu, kedy a k čomu tam dochádza, čo spôsobuje hluk (hudba, alebo zariadenie), či je to v dennej alebo nočnej dobe, aby sme mohli adekvátne reagovať, prípadne sa môžete osobne dostaviť na MsP Trebišov.

Mgr. Rastislav Čornanič
poverený riadením výkonu služby MsP

Marta B., 23.05.2019 21:58

Chcem upozornit na lavicky pri Kauflande, tym ze na nich cele dni posedavaju bezdomovci neskutocne pachnu exkrementami uz na dialku.

Odpoveď

Dobrý deň,

v 23. KT pracovníci technických služieb - aktivačné stredisko vykonali dezinfekciu lavičiek na Komenského ul. (chodník pri OC Kaufland). Mesto plánuje vykonávať dezinfekciu raz za dva mesiace.

Miroslav DAVALA
námestník, Technické služby mesta Trebišov

Problém s bezdomovcami je viac vnímaný práve v letných mesiacoch, aj preto bol výkon hliadok MsP upravený tak, aby sa vo zvýšenej miere vykonávala hliadková služba práve pri OC Kaufland a na Severnom námestí. Mesto Trebišov v súčasnej dobe pripravuje VZN o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejnosti, na základe ktorého bude mať MsP Trebišov právny dosah na to, aby popíjajúcich bezdomovcov vykázala z verejných priestranstiev a vytlačila ich z centrálnych a frekventovaných častí mesta.

Mgr. Miroslav CABADA
náčelník MsP Trebišov

Jarka M, 22.05.2019 19:07

Dobrý deň, rada by som sa opýtala prečo musia chodiť mestský policajti po hrádzi a v parku na autách a tak obmedzujú chodcov a cyklistov, to nemôžu aj oni prejsť pešo?? Posledný víkend bola kopec ľudí aj v parku aby si oddýchli od hluku a vyhýbať sa autám mi príde nenormálne, navrhujem hlavne počas víkendov aby chodili aj policajti v parku pešo, veľa ľudí sa poteší, ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

Prevažná časť výkonu služby hliadok MsP v mestskom parku je vykonávaná peši alebo na bicykloch. Po obnove chodníkov v parku je však zaznamenaný zvýšený pohyb návštevníkov, a preto z bezpečnostného hľadiska, a rovnako aj z dôvodu zabezpečenia promtného riešenia oznamov od občanov, je hliadková činnosť v parku vykonávaná aj na služobných motorových vozidlách. Ohlasy občanov na činnosť hliadok v parku sú zatiaľ pozitívne. Policajti pri výkone služby sú obzvlášť ohľaduplní k návštevníkom parku.

Mgr. Miroslav Cabada
náčelník MsP Trebišov

Michal Rusnák, 05.06.2019 18:06

Rezidenčná karta je dobrá vec. Na stránke mesta je viac odkazov kde sa dá stiahnuť žiadosť o vydanie tejto karty. Môžete mi prezradiť kde je schovaná? Alebo môžete mi ju poslať?

Odpoveď

Dobrý deň,

formulár Žiadosti o vydanie Rezidenčnej karty mesta Trebišov bude k stiahnutiu na https://www.trebisov.sk/rezidencna-karta od pondelka 10. júna 2019, kedy si Trebišovčania, ktorí spĺňajú určené podmienky, môžu kartu aj hneď vyzdvihnúť v podateľni Mestského úradu v Trebišove.

Od uvedeného termínu budú formuláre k dispozícii nielen online, ale zároveň aj v podateľni MsÚ.

Mesto Trebišov, organizačné odd.

Martin, 02.06.2019 10:45

Dobrý deň,
Bytový podnik mesta Trebišov zabezpečuje šírenie 32 programov káblovými rozvodmi.Neuvažuje vedenie alebo správca o výmene niektorých nezmyselných programov za niečo lepšie?Napr. Rai Uno, až tri športové kanály a na televízii Óčko už nejde pomaly druhý mesiac obraz, len zvuk. A mohla by sa zlepšiť aj kvalita obrazu.
Dúfam,že sa dočkám odpovede.Ďakujem.
Martin

Odpoveď

Dobrý deň,

Bytový podnik Trebišov, ako operátor televíznych káblových rozvodov, zabezpečuje šírenie 32 programov v analógovej kvalite a 56 programov v digitálnej kvalite do 2 300 domácnosti v meste (v základnej programovej ponuke). Pre príjem digitálneho signálu (kvalitnejší signál) je potrebný televízny prijímač s DVB – C tunerom alebo príslušný SET-BOX. Nakoľko máme multispektrálnu abonentskú základňu, veríme, že z našej ponuky si každý dokáže vybrať svoj program.
Čo sa týka kvality príjmu televízneho signálu, je potrebné nahlásiť poruchu na dispečing Bytového podniku a dohodnúť termín návštevy technika na jej odstránenie.

JUDr. Ján Šipoš,
riaditeľ spoločnosti

bez udania, 21.05.2019 21:35

Na sídlisku TV-Sever mestský policajti na auta parkujúce na trávniku davaju tzv. papuče, pritom auta, ktoré parkujú na chodníkoch si ani nevšimnú, že okolo nich sa nedá prejsť ani peši a nieto ešte matka s detským kočíkom, kedy si to všimnú?

Odpoveď

Dobrý deň,

s parkovaním na sídlisku Sever je dlhodobý problém, ktorý by sa mal čiastočne vyriešiť vybudovaním parkovacích miest. S ich výstavbou mesto počíta v blízkej dobe. Po zrealizovaní rozšírenia kapacity parkovacích miest budú riešení v zmysle zákona všetci nesprávne parkujúci vodiči.

Mgr. Miroslav Cabada
náčelník MsP Trebišov

viera urbanova, 30.05.2019 21:03

Dobry den.Chcela by som sa spytať či by sa nemohol niekto kompetentny prisť pozrieť na stromy hned za bytovkou v parčiku na T.G Masaryka 1523.Su to 4 smreky 2 z nich su už bez ihličia do polovice a pri burkach a silnom vetre ich velmi ohyba a mame obavy aby nam nepadli na bytovku-balkony.

Odpoveď

Dobrý deň.

Na základe miestnej obhliadky dňa 4.6.2019 navrhujeme, aby sa vlastníci a nájomníci bytového domu dohodli, či súhlasia s výrubom predmetných smrekov. K podaniu žiadosti o výrub drevín je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov a nájomníkov bytového domu. V prípade nejasností kontaktujte Ing. Evu Bučkovú na tel. č. 0915 840 269.

Ing. Eva Bučková,
odd. výstavby a majetku MsÚ

ištvan habadoš, 31.05.2019 23:49

Dobrý deň to z akého dôvodu mam vypnutú teplu vodu 23:30. To človek príde domov z práce, a ma sa sprchovať v studenej vode? mam taký pocit že si tu teplú vodu platím tak ju chcem mať vtedy keď ju potrebujem. prečo sa v noci vypína???

Odpoveď

Dobrý deň,

z Vášho e-mailu nevieme presne určiť, v ktorom obytnom dome bývate, a teda, kto je Vašim správcom. Spoločnosť Trebišovská energetická, s.r.o. má uzatvorené zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody so správcom obytných domov a nie s vlastníkmi bytov. Teplo a teplú úžitkovú vodu (TÚV) dodávame v zmysle Vyhlášky 152/2005, teda v čase od 5,00 hod. do 23,00 hod.
Ak sa dohodnete v obytnom dome aj na dodávke TÚV mimo tejto doby, oznámte to svojmu správcovi a ten nám Vašu požiadavku doručí písomne.


Ing. Gabriela Zámborská
prevádzková riaditeľka Trebišovská energetická, s.r.o.

Simona Černáková, 28.05.2019 10:46

Dobrý deň prajem, chcem sa informovať, kedy plánujete pokosiť sídlisko Sever? Ternavskú, Hodvábnu a okolie? Prepáčte, ale už ani lavičky a deti pomaly nie je vidieť a o kliešťoch, ktoré denne nosíme domov nehovoriac. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom...

Odpoveď

Dobrý deň,

kosenie zelených plôch na sídlisku Sever a na priľahlých uliciach je realizované v zmysle plánu kosenia, t. j. 3.6. a 4.6.2019.

Miroslav Davala
Technické služby mesta Trebišov

marian, 19.05.2019 13:50

Už niekoľko dní visí na orechu za jedným z domov na Drehňovskej ulici - prístupová asfaltka k hrádzi, veľký roj včiel.

Odpoveď

Dobrý deň,

dňa 20.5.2019, v ranných hodinách, po obhliadke uvedenej lokality na Drehňovskej ulici, nebol roj včiel zaregistrovaný.

Mgr. Mário FAZEKAŠ
Technické služby mesta Trebišov

Andrea Polakova, 16.05.2019 12:22

Mestská polícia Trebišov vykonala "oznamovaciu akciu" z dôvodu neustále sa zvyšujúceho počtu sťažností od občanov. Obyvatelia časti mesta Paričov majú možnosť parkovať vo svojich dvoroch, a nie na verejnej zeleni. Zároveň dodávam, že zatiaľ nebol nikto za takého konanie sankcionovaný.

Chcem reagovať na Vašu odpoveď p.Truchanovi.
Na Budovateľskej ulici som stála 10 minút v smere jazdy na kraji cesty, nikoho a nič som neblokovala, a našla som si výzvu za stieračom. Dala som si tú námahu a išla si obzrieť autá, ktoré sú hromadne odparkované od vstupu na ulicu /autá pri prvom dome nútia vodiča ktorý ide z hlavnej na vedľajšiu cestu ísť automaticky do protismeru/ až po cca polovicu ulice. Autá tieto výzvy za stieračmi nemali. Pýtam sa:
1. Aký to má zmysel keď ja ako návšteva nemám ako zaparkovať u niekoho v dvore. Mám odparkovať na chodník?
2. Na otázku policajtom prečo teda nepokutujú autá na Budovatelskej ulici nám bolo povedané, že si nechcú pohnevať susedov /bývajú tam traja policajti/, ktorých služobné auto stálo tiež na ceste v tom čase, pred ich domom, a v proti smere.
3. Záchranné zložky sú bez šance tamaď prejsť to je pravda, no aby ste buzerovali návštevy a pritom obyvatelia tejto ulice majú kde parkovať, lebo tam bývajú, majú dvory, tak tých ste pekne obišli.Aký význam má míňať papier na tieto výzvy. Keď obyvatelia ulíc na to nereagujú, a nereagujete na nich ani vy.
4. Prečo neurgujete a neriešite okolie predajne Pepco????? Chodíte tamaď a nič. Je tam večne zablokovaný chodník, križovatka. Starý ľudia, vozičkári, kočiare, deti, všetci musia obchádzať okolo cez cestu. Keď ide okolo auto mestskej polície, prečo automaticky takého veci nerieši? Alebo konáte len vtedy ak niekto zavolá? Lebo ak áno, treba to oznámiť, a my volať budeme zakaždým keď uvidíme v meste nejaký podnet.

Odpoveď

Dobrý deň,

v uvedených prípadoch nejde o žiadne šikanovanie, ale o bežný postup hliadok mestskej polície pri výkone ich právomoci. Upozornením chce MsP Trebišov nastoliť poriadok pri parkovaní vozidiel bez toho, aby boli prijaté razantnejšie opatrenia.

Mgr. Miroslav Cabada
náčelník MsP Trebišov

Jozef, 15.04.2019 12:40

Dobrý deň prajem.Chcel by som sa poinformovať, ako je to z dodržiavaním hygieny na mestských detských ihriskách. Pýtam sa preto, lebo tieto hojne navštevujú rómske deti z osady, kde podľa verejne známych informáciach je v onej lokalite zvýšený výskyt osypiek a iných prenosných chorôb. Nič proti deťom, ale ako tu mám nechať hrať sa napr. moje deti, chcem, aby sa hrali v čistom prostredí, pričom je viac než pravdepodobné, že na preliezkách je iste veľa baktérií. Mám výhľad na preliezky,ale ešte ani raz som nezaregistroval, aby boli hygienicky ošetrené - úmyté dezinfekčnými prostriedkami - teda pieskoviská raz za čas prepláchnu vodou z cisterny (odkiaľ je tá voda - dúfam, že nie z Trnávky), ale šte som nevidel, aby vykonali očistu kamniva pod preliezkami. X-krát je vidieť ako tu priamo pod preliezkami vykonajú nielen malú, ale i veľkú potrebu rómske deti a možno i biele, to samé platí i o držiteľoch psov a ich miláčikov. Na stĺpoch okolo plochy z detskými ihriskami síce sú nálepky z upozornením na zákaz vstupu do vyhradeného priestoru, ale kto ho dodržuje.Áno je na hrisko nasmerovaná kamera od mestskej polície, ale ničsa nedeje! O vulgárizmoch a vyrevovaní rómskych detí ani nemusím písať. Som zvedavý, či vôbec mesto zareaguj na tento príspevok, nakoľko znova začína obdobie neuverejňovania príspevkov - žeby zase cenzúra, ako za oranžových?

Odpoveď

Dobrý deň,

Mestská polícia Trebišov vykonáva kontroly miest, kde sa vo zvýšenej miere zdržiavajú neprispôsobivé osoby. Mestská polícia nepoľavuje v snahe zabezpečovať poriadok na verejných priestranstvách, ktoré majú slúžiť všetkým Trebišovčanom. Dôkazom toho sú nielen kontroly miest so zvýšeným pohybom občanov v rámci bežného výkonu služby, ale aj intenzívnejšie kontroly vo Vami uvedenej lokalite, kde dochádza k výraznejšiemu znečisťovaniu priestranstva. Zistené porušenia verejného poriadku sú riešené v zmysle platnej legislatívy.

Mgr. Miroslav Cabada
náčelník MsP Trebišov


V období od 1.3. do 30.11. prevádzkovateľ - mesto Trebišov prostredníctvom Technických služieb mesta čistí, prekopáva, prehrabáva a polieva pieskoviská pitnou vodou alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie, a to najmenej raz za dva týždne počas sezóny. O čistení a udržiavaní pieskovísk sú vedené záznamy. Hygienická údržba jednotlivých prvkov detských ihrísk dezinfekčným prostriedkom sa vykonáva raz za dva mesiace. Najbližšia dezinfekcia sa uskutočnila v 20. týždni. Úpravu kameniva pod prvkami na detských ihriskách pracovníci vykonávajú v rámci údržby pieskovísk odstránením hrubých nečistôt a prehrabaním.

Miroslav Davala
Technické služby mesta Trebišov


stanislav nagy, 06.05.2019 17:25

DOBRY DEN PRAJEM,PLANUJE MESTO POKOSIT AJ SIDLISKO KPT.NALEPKU? MAME TU VELMI VYSOKU TRAVU.dakujem za skoru odpoved

Odpoveď

Dobrý deň,

verejná zeleň na Ulici kpt. Nálepku a ďalších priľahlých ulíc sú v pláne kosenia v 21. kalendárnom týždni.

Miroslav Davala
Technické služby mesta Trebišov

Lenka, 12.05.2019 08:17

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať kedy sa bude konečne kosiť na uliciach Cintorínska a Berehovská? Nebolo tu kosene 3-4 týždne a nechcem aby ste sa vyhovárali na zle počasie pretože som bola svedkom toho kedy ti co majú kosiť stali 3-4 hodiny lebo zevraj ti co zametali tak nestíhali zametat. Je to nonsens, ze sa mesto nedokáže postarať o pravidelne kosenie. Je to hanba ze sa deti musia prepchavat trávou.

Odpoveď

Dobrý deň,

Vami uvedené ulice sú v pláne kosenia na piatok 17.5.2019, a to v prípade priaznivého počasia.

Miroslav Davala
Technické služby mesta Trebišov

M.S, 09.05.2019 12:03

Dobrý deň, chcem sa opýtať, kedy sa plánuje kosiť cintorín v Milhostove Tráva je pomaly až po kolená. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

kosenie cintorína v Milhostove bolo realizované v 20. KT

Miroslav Davala
Technické služby mesta Trebišov

Anton, 04.05.2019 09:09

Dobry den.Chcel by som sa spytat kedy sa dokonci fasada na materskej skolke na ul.1Decembra.Preco sa nič nerobi ked z vnutra to už dokončili.Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,

zateplenie strechy a výmena výplní otvorov bolo súčasťou prvá etapa rekonštrukcie uvedenej materskej školy. V súčasnosti je podaná žiadosť na získanie dotácie na realizáciu zateplenia plášťa budovy Materskej školy na Ul. 1. decembra. Momentálne čakáme na vyhodnotenie žiadosti mesta.

Ing. Jozef Ferjo
referent pre regionálny rozvoj

Marian Dobransky, 10.05.2019 17:21

Dnes 10.5.2019 som bol svedkom vyvratu stromu pred VUB na chodnik.V tej suvislosti chcem upozornit na hroziaci podobny pripad.Strom sa nachadza na ul .Kutnohorskej pri bytovke 2112/3 zo severnej strany tesne pri oploteni materskej školy vedla pieskoviska.Jedna sa asi o prestarnuty javorovec.,kmen vo vyske cca 2 m je viditelne totalne vyhnity,a skoro cely je nakloneny na plochu materskej školy.Tesne pod nim sa nachadza lavička detske preliezky.Prosim zodpovednych aby vykonali obhliadku.Deti tam pobehuju každy den. Moj pripadny kontakt 0905944588.Dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Po vykonanej obhliadke sme posúdili predmetnú drevinu na výrub. Samotný výrub je plánovaný v 21. kalendárnom týždni.

Mgr. Mário FAZEKAŠ
Technické služby mesta Trebišov/ hospodárne stredisko

Andrea Polakova, 16.05.2019 12:28

Veľmi pekne sa chceme poďakovať pánovi, ktorý nám dvihol telefón, konkrétne sme volali na linku čistoty. Hlásili sme odpad /fľaše, hrdzavé vrchnáky, sklo/, chceli sme to upratať najprv my, ale pán nám povedal, že to prídu upratať oni, aby sme sa náhodou neporezali atď.

Týmto fakt ďakujeme linke čistoty, za vypratanie priestoru, aj za veľmi príjemnú komunikáciu.

Milan Onisik st., 22.04.2019 17:58

Mám otázku ohľadom čistoty mesta.Nedávno som stretol dvoch mužov ,neskoršie dve ženy s pojazdnými vozíkmi na zber odpadu a vestami čisté mesto .Keď som ich upozornil na odpad na zemi okolo,kde bez povšimnutia ťahali vozík ,dočkal som sa svojských odpovedí a ponechaní odpadu na mieste.Pýtam sa máme nejakú kontrolu na prácu týchto ľudí,alebo potrebujeme viac peňazí ,alebo väčšie množstvo pracovníkov na čistotu mesta?

Odpoveď

Dobrý deň,

činnosť aktivačných pracovníkov pri upratovaní mesta je pravidelne kontrolovaná koordinátormi. Ak pri výkone prác vzniknú nedostatky, po ich následnom zistení sú čo najrýchlejšie odstránené.
Pokiaľ občan mesta zistí znečistenie verejného priestranstva, je možné to nahlásiť na Linku čistoty 0800 500 030.

Miroslav Davala
námestník riaditeľa TS

Marta Berešová, 14.04.2019 22:41

Chcem sa opytat ci bude mesto riesit autickarov na parkovisku Kaufland ktori si tam az do noci robia tunnig party, alebo to za Vas mame riesit my obyvatelia mesta, ktori sme nuteni znasat ten hluk?

Odpoveď

Dobrý deň,

toto porušenie zákona nie je v kompetencii riešenia mestskej polície, preto Váš podnet bude predložený na riešenie ODI OR PZ Trebišov. V prípade, že na parkovisku OC Kaufland bude naďalej dochádzať v porušovaniu zákona, je potrebné to oznámiť na linku 158.

Mgr. Rastislav Čornanič
poverený riadením výkonu služby MsP