Otázky a odpovede

Vážení občania

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Napíšte svoju otázku a v čo najkratšom možnom čase uverejníme odpoveď v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť všetky otázky, najmä otázky s vulgárnym obsahom, anonymné otázky (ak nie je uvedené meno a priezvisko pisateľa), otázky, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy alebo niečo, čo nemá charakter otázky.

Dodávame, že táto forma komunikácie nenahrádza informačnú povinnosť mesta v zmysle platných právnych predpisov SR.

02.11.2022 13:09 - Zuzana Petrová

Dobrý deň,

na sídlisku Sever nam pomaličky miznu parkovacie miesta z dovodu výstavby nového obytného domu. Mesto vydlaždilo, označilo parkovacie miesta a robotnici znova ubrali z parkovacích miest pri kontajnerovom stojisku na Ternavskej ulici. Kde až siaha pozemok pre nový panelový dom? Už nam dochádza trpezlivosť. Kde vlastne máme parkovať?

Odpoveď

Dobrý deň,

v súvislosti s prebiehajúcou stavbou, osobitne s výstavbou inžinierskych sietí a teplovodu, sa môže stať, že dočasne a na krátky čas je niekoľko parkovacích miest znefunkčnených, ale zrušené nebude ani jedno.

Parkovacie miesta nemiznú. Naopak, po ukončení stavby parkovacie miesta pribudnú. Zdôrazňujem, nejedná sa len o nové parkovacie miesta ako príslušenstvo k novým bytom, ktoré budú vyhradené pre vlastníkov nových bytov, ale aj o nové parkovacie miesta pre doterajších obyvateľov sídliska Sever.

Do ukončenia stavby nového bytového domu vás žiadame o trpezlivosť a pochopenie pre sťažené podmienky.

Ing. arch. Alexander Bugala
vedúci odd. výstavbx a majetku MsÚ

16.10.2022 13:20 - Peter Takáč

Na uliciach a v uličkách mesta sa nachádza veľa bicyklov slúžiacich pre občanov mesta na ekologický presun. Niektoré tam stoja aj týždeň a viac, pričom stanovištia na ich uloženie aj požičiavanie sú dlhodobo prázdne /bez bicyklov/. Neprekáža to prevádzkovateľovi týchto služieb? Prevádzkovateľ by sa mal zamyslieť nad týmto stavom a aspoň dvakrát do týždňa skontrolovať stanovištia a pozbierať bicykle z miest kde boli odstavené a uložiť na domovské stanovištia.

Odpoveď

Dobrý deň,

Hlavnou myšlienkou tohto typu služby pre občanov - „bikesharing-u“ je, že bicykle nechávajú ľudia po použití tam, kde si sami určia a z tohto bodu si môžu ďalší užívatelia zdieľaných bicyklov daný bicykel vyzdvihnúť a používať ho. K dispozícii je aj mapka mesta s odstavenými bicyklami.
Napriek tomu príslušníci MsP Trebišov samostatne aj v súčinnosti s technickými službami spravidla raz týždenne zbierajú bicykle z okrajových a odľahlých časti mesta a pravidelne ich umiestňujú na určené stanovištia.

V ostatných dvoch týždňoch sa tak nedialo z dôvodu obmedzených kapacitných možností MsP Trebišov, keďže príprava aj samotné zabezpečovanie verejného poriadku na Trebišovských jesenných trhov, bezproblémového priebehu spojených regionálnych volieb a zabezpečenie verejného poriadku počas Sviatku všetkých svätých aj Dušičiek boli prioritné činností a úlohy MsP.

Plánované ukončenie aktuálnej jesennej sezóny zdieľaných bicyklov bolo zrealizované štvrtok 3. 11. 2022.

Mgr. Peter Pipa
náčelník MsP Trebišov

25.09.2022 09:32 - Miroslav F

Dobrý deň, mám otázku ohľadne nájomných bytov na sídlisku Juh. Sú určené nejaké roky po ktorých sa dá byt odkúpiť? Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,

pri novovybudovaných bytoch na sídlisku Juh sa mesto Trebišov zaviazalo dodržiavať ich nájomný charakter po celú dobu ich životnosti.


JUDr. Martin Galgoczy, LL.M.
vedúci kancelárie primátora

08.10.2022 15:23 - Maria Rosipajlova

Dobry den, chcela by som sa opytat na dovod osadenia kontajneroveho stojiska na ulici J.Husa 1803/2.
Zda sa vam normalne postavit toto stojisko rovno pred vchod byt.domu, na travnik vedla lavicky, ktore sme doteraz chapali ako miesto pre oddych obyvatelov bytoviek. Chapem, ze aj ostane stojiska su pred vchodmi, ale pri inych bytovkach su tam parkoviska a nie travnik, lavicky a preliezka pre deti. Preco ak je potrebne prelozit stojisko, sa neprelozilo k juznemu muru bytovky 1803/2? Ci medziludske vztahy uz nie su dolezite? Toto je fakt hanba. Rosipajlova

Odpoveď

Dobrý deň,

výstavba kontajnerového stojiska v uvedenej lokalite je nutnosťou z dôvodu, že staré prístrešky nespĺňajú požadované parametre na umiestnenie kontajnerov a aj z dôvodu zamedzenia "návštev" neprispôsobivých obyvateľov mesta. Lokalita na umiestnenie bola konzultovaná niekoľkokrát priamo na mieste zástupcami mesta, technických služieb a zástupcami obyvateľov obidvoch bytových domov.

Pri umiestnení stojiska je potrebné brať na zreteľ viacero faktorov, ktoré musia byť dodržané. V prvom rade musí byť umiestnené na mestskom pozemku, dostupné všetkým obyvateľom bytových domov, zároveň dostupné pre uskutočnenie vývozov. Jediným neprípustným bodom umiestnenia stojiska je Vami navrhované priloženie k múru bytového domu /predpokladám, že nie k Vášmu/. Práve to by narušilo Vami spomínané medziľudské vzťahy, na ktorých nám záleží.

Miroslav Davala
námestník riaditeľa TS mesta Trebišov

10.08.2022 18:56 - Marian Dobransky

Chcel by som vediet z akeho dovodu bolo premiestnene stojisko na kom.odpad č.16 z ul .L.Podjavorinskej/ bolo pri garažach/. Teraz maju stari občania najme z bytovky 2122 /7 velky problem.

Odpoveď

Dobrý deň,

stojisko č. 16 na Ul. Ľ. Podjavorinskej bolo umiestnené na súkromnom pozemku po dohode s majiteľom, s podmienkou, že v prípade záujmu o výstavbu na tomto pozemku bude stojisko premiestnené. Na základe niekoľkých stretnutí s domovníkmi spádových bytových domov bolo všeobecným súhlasom vybrané a určené miesto na umiestnenie stojiska na najbližšom mestskom pozemku. Je potrebné si uvedomiť, že stojisko musí byť dostupné nielen pre všetkých obyvateľov BD, ale najmä prístupné pre vývozovú techniku TS mesta.

Miroslav Davala
námestník riaditeľa TS Trebišov

26.08.2022 20:00 - Dada

Dobrý deň, chcem sa opýtať, dokedy máme tolerovať takmer dennodenne výpadky káblovej televízie? Buď ju zruste alebo inovujte, za čo platíme zvýšené poplatky?

Odpoveď

Dobrý deň,

v poslednom období dochádzalo k výpadkom signálu TKR v dôsledku rekonštrukcie križovatiek „ Vrátna – SNP „ a „ ČSA - Komenského", čo bolo zverejnené na Infokanáli mesta Trebišov, za čo sa dodatočne ospravedlňujeme.

V rámci budovania kruhových križovatiek bola potrebná prekládka rozvodov TKR a s ním spojené prerušenie signálu TKR.
V prípade pretrvávajúcich problémov so šírením signálu je potrebné poruchu nahlásiť na Bytový podnik Trebišov, s.r.o., následne Vás navštívi službu konajúci technik, identifikuje a rieši problém s dodávkou signálu TKR.

Bytový podnik Trebišov, s.r.o.

14.09.2022 12:22 - Zuzana

Dobry den chcem sa opytat kedy sa dokoncia upravy ihriska za MS pri policii. Okolie ihriska nieje upravene (su tam diery) uz som si natom ja minule vytkla nohu a dnes tam syn spadol. Dakujem pekne.

Odpoveď

Dobrý deň,

dokončenie chodníkových častí vo vnútrobloku za MŠ Pri Polícii je plánované v období mesiaca november 2022

Ing. Jozef Kereštan
vedúci strediska MVO

26.03.2022 19:37 - V. J

Dobrý deň prajem,
Chcem sa opýtať v súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine, koľko ma mesto Trebišov krytov a v akom sú stave. Ďakujem za odpoveď

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto Trebišov nedisponuje žiadnym stabilným krytom pre obyvateľov mesta. Samospráva vedie evidenciu JÚBS úkrytov (jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne), ktoré sa vytvárajú v rodinných domoch, inštitúciách s podpivničenou stavbou.

Ing. Jozef Kereštan
vedúci strediska MVO

09.07.2022 17:23 - Viera Hrivňáková

Mám otázku na platenie poplatku za komunálny odpad za ubytovaných Ukrajincov v TV v bytových domoch. Mesto TV má informáciu, ktorým vlastníkom bytov poskytlo príspevok na bývanie za ubytovaných. Platia vlastníci bytov mestu poplatok za ich komunálny odpad? Urobilo mesto TV kontrolu, či vlastníci bytov zaplatili za ubytovaných, t.j. užívateľov prenajatých bytov aj poplatok za odpad? Ak nie, znamená to, že sa "skladáme" ostatní užívatelia na poplatok, ktorí sú povinní zaplatiť vlastníci prenajímaných bytov?

Odpoveď

Dobrý deň,

občania mesta Trebišov, ktorí ubytovali cudzincov (s povoleným prechodným pobytom na území SR) si riadne splnili oznamovaciu povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia podľa ustanovenia § 80 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, jednak v KBV, ako aj v IBV.

Čo sa týka občanov, ktorí majú status "odídenec", tak nová právna úprava stanovuje, že takáto osoba s prideleným dočasným útočiskom nebude, podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku, daňovníkom. Zároveň takejto osobe nevznikne oznamovacia povinnosť k poplatku za komunálne odpady.


Mgr. Erika Oprysková
referentka pre miestne dane

13.07.2022 22:44 - Dana

Dobrý deň,
rada by som sa spýtala prečo pri žiadosti uchádzačov o byt nemajú niektorý uvedenú adresu, keď ja som musela uviesť všetko.

Odpoveď

Dobrý deň,

u žiadateľov o pridelenie mestského nájomného bytu, ktorí sú v evidencii uchádzačov o pridelenie mestského nájomného bytu, sú zverejnené adresy podľa ich adresy trvalého bydliska, tak, ako ju majú uvedenú v žiadosti o pridelenie nájomného bytu.
Pre viac informácií kontaktujte príslušnú referentku na tel. č.+421 905 656 528.

Sociálne oddelenie MsÚ

01.07.2022 22:39 - Daša

Dobrý deň

Rada by som sa spýtala kto ma na starosti odchyt túlavých psov.?
Pobehuje tu vlčiak ktorý je agresívny a útočí na ľudí ako aj na iné psy. Dnes pobehoval po hrádzi veľa ľudí sa otočilo a šlo spet. Trva to už asi 2 až 3 týždne. Kamery vám nejdu? Tam ho vidno isto. prosím o odchyt psa beha po budovateľská az na paricov a kade tade sa túla, ľudia sa ho boja. Ďakujem a dúfam ze bude čím skôr odchyteny....

Odpoveď

Dobrý deň,

odchyt túlavých psov realizujú príslušníci MsP Trebišov a zazmluvnená súkromná spoločnosť. Vykonáva sa odchyt všetkých túlavých psov, o ktorých sa aktuálne mesto dozvie.

Veľmi dôležitá je aj bezprostrednosť oznámenia pohybu/ výskytu túlavého psa a lokalita. Pohyb Vami uvádzaného psa v danej lokalite MsP nezaregistrovala a nebol ani oznámený na útvare MsP.

Na základe uvedeného Vás žiadam o bezodkladné telefonické oznámenie voľne sa pohybujúceho psa.

Mgr. Peter Pipa
náčelník MsP Trebišov

20.06.2022 13:53 - Erika Škúciová

Dobrý deň,neviem na koho sa mám obrátiť, potrebujeme už súrne riešiť tehlový múr na Cukrovarskej ulici, Trebišov, rozpadáva sa, zachviľu padne a my nevieme komu to patrí, kto je vlastník a či to môžme opraviť a hlavne za akých podmienok. Bola by som vďačná za každé info, ďakujem Škúciova.

Odpoveď

Dobrý deň, pani Škúciová,

tehlový múr pozdĺž bývalého cukrovarského areálu má niekoľko stoviek metrov. Na základe Vášho podnetu nie je možné identifikovať konkrétny úsek/časť múru.

Priľahlé pozemky majú viacero rôznych vlastníkov, ktorí vlastnia pozemky ohraničené tehlovým múrom zo západnej strany.

Tehlový múr oddeľuje pozemky týchto vlastníkov od dlhých úzkych parciel parc. č. 4497, 4326/2, ktoré sú vlastníctvom firmy 1. Československá energetická spoločnosť (ČES), a. s., Hlavná 51, Košice, PSČ 040 01.
Akýkoľvek ďalší postup v tejto veci závisí od stanoviska 1.ČES,a. s. a príslušného vlastníka pozemku na druhej strane múru.

Pre Vašu informáciu prikladáme link na web, na ktorom nájdete konkrétne informácie a údaje z katastrálneho operátu. Do vyhľadávača zadajte "Trebišov"

https://zbgis.geodesy.sk
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?pos=48.800000,19.530000,8

Ing. arch. Alexander Bugala
vedúci odd. výstavby a majetku
+421 908764273

12.07.2022 12:06 - Lubomir Kovalik

Dobrý deň

Neuvažuje mesto Trebišov s vybudovaním prístupu na zimný štadión pre vozičkarov ,ktoí by tiež mali záujem sledovať hokej. Myslím si ,ze najlepšie by bolo z južnej strany.Je tam nejaký nábeh z plechu, ale ten pre vozičkarov nie vhodný ,slúži len pre hráčov ktorí prepravujú výsroj vo vakoch.Takáto investícia nemohla by veľa stat a velmi by ste pomohlo našim vozičkarom.
Ďakujem a prajem príjemný zvyšok dňa,

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto Trebišov, s ohľadom na stavebnotechnický stav a energetickú náročnosť prevádzky zimného štadióna, sa intenzívne zaoberá prípravou rekonštrukcie objektu a technologických zmien prevádzky tohto objektu.

Pre rozsah a zložitosť potrebných prác nie je možné financovať rekonštrukciu len z rozpočtu mesta, ale je potrebné získať aj externé finančné zdroje, či už zo štátneho rozpočtu alebo z eurofondov.
V súčasnosti mesto pracuje na príprave projektovej dokumentácie a na príprave financovania. Riešenie bezbariérového prístupu pre verejnosť istotne bude zahrnuté do stavebného programu investície.

Ing. arch. Alexander Bugala
vedúci odd. výstavby a majetku

26.05.2022 17:46 - Denis Šotník

Máte vo vašej škole zavevedenu kontrolu vody

Odpoveď

Dobrý deň,

školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov nemajú vlastné studne. Dodávateľom vody je Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., ktorá zároveň vykonáva aj kontrolu vody.

Mgr. Danica Gajdošová
vedúca oddelenia školstva

12.04.2022 13:55 - Ing. Ján Zámborský

Nie je v povinnostiach mesta aj odchyt túlavých psov? Otázka: kto a kedy v meste Trebišov vykoná odchyt túlajúcich sa psov - noc čo noc na J. Jesenského?

Odpoveď

Dobrý deň,

v uplynulom roku príslušníci MsP Trebišov kontrolovali dodržiavanie povinností držiteľov psov, vyplývajúcich zo zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ako aj VZN č. 128/2013 o podmienkach držania psov na území mesta Trebišov.
MsP sa zamerala najmä na kontrolu zákazu voľného pohybu psov, preukázanie totožnosti psa evidenčnou známkou, vodenie psa bez vôdzky, povinnosti odstraňovania výkalov, ktoré psi spôsobili. Počas hliadok príslušníci MsP Trebišov pravidelne vykonávali kontroly hlavne na detských ihriskách a pieskoviskách, v areáloch škôl a školských zariadeniach a na ďalších miestach, kde je vstup so psom zakázaný.

Pretrvávajúcim problémom mesta je však zvýšený počet voľne sa pohybujúcich psov v rómskej osade. Dôvodom je ich nekontrolované množenie a hlavne nezodpovední obyvatelia v tejto lokalite, ktorí sa o zvieratá nedokážu adekvátne postarať a tak ich nechajú túlať sa voľne po uliciach. Tieto psy nie sú evidované, čipované, veterinárne ošetrované ani očkované.

Podľa § 22, ods. 8 a 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov sú obce povinné zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce. Odchytené túlavé psy následne od MsP preberá občianske združenie Pomoc psíkom na Východnom Slovensku so sídlom vo Veľkých Kapušanoch, ktoré má s mestom Trebišov na túto činnosť uzatvorenú zmluvu.

V roku 2021 bolo na území mesta Trebišov odchytených celkovo 94 túlavých psov, prevažne v rómskej osade a jej bezprostrednom okolí. Počas roka 2021 boli vykonané 2 plánované odchyty v celkovom počte 65 túlavých psov priamo v rómskej osade. Odchytené zvieratá boli prevezené do Veľkých Kapušian, kde boli veterinárne ošetrené a čipované. Za uplynulý rok boli namiesto štyroch plánovaných hromadných odchytov psov vykonané iba dva, a to z dôvodu opakovaného zavedenia núdzového stavu pre koronavírus. Súčasne plánované termíny odchytov zvierat boli priebežne prehodnocované podľa kapacitných možností občianskeho združenia Pomoc psíkom na Východnom Slovensku Veľké Kapušany a aktuálneho vývoja pandemickej situácie.

Mgr. Peter Pipa
náčelník MsP Trebišov

04.05.2022 08:13 - Martinko

Dobrý deň.Kde by som zistil cenu mestských pozemkov na dlhodobý prenájom?

Odpoveď

Dobrý deň,

prenájom mestského majetku upravuje Článok 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, ktoré nájdete na https://www.trebisov.sk/interne-predpisy .

Ing. Peter Duč
zástupca primátora

06.02.2022 10:52 - Peter Takáč

Dobrý deň. Na čerpacích staniciach Slovnaft a Shell som si všimol vo večerných a nočných hodinách väčší počet peších návštevníkov. Uvažuje mesto vybudovať chodníky pre peších, ktoré by zabezpečili bezpečný pohyb chodcov ku spomínaným objektom?

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto Trebišov pripravuje pre nadchádzajúce obdobie projektovo aj finančne náročnú rekonštrukciu chodníkov a komunikácií na sídliskách a v lokalitách s rodinnými domami, t. j. v miestach koncentrácie obyvateľov a sústredenia dopravy.
V blízkej budúcnosti nie je v pláne výstavba nových dlhých chodníkov v lokalitách mimo, resp. na okraji trvalo obývaného územia.

Ing. arch. Alexander Bugala
odd. VaM MsÚ Trebišov

12.05.2022 14:35 - Leškanič Jaroslav

Dobrý deň prajem, rád by som sa opýtal odboru výstavby, prečo naplánovali stavbu dvoch kruhových objazdov súčastne. A či sa skúsili autom presúvať počas dňa. Lebo celé mesto je upchaté len preto, že niekto nepoužíva rozum.
Dakujem.

Odpoveď

Dobrý deň, pán Leškanič.

aj odboru výstavby je jasné, že výstavba dvoch kruhových križovatiek naraz spôsobuje dopravné komplikácie. A áno, presúvame sa po Trebišove autom počas dňa.
Diskutovali sme s dopravnými inžiniermi, projektantmi dopravných stavieb a dopravnými odborníkmi z polície SR dlho pred začatím stavieb. Dospeli sme takmer k všeobecnej zhode s odborníkmi, že výstavba kruhových križovatiek postupne, po jednej, vyvolá tie iste dopravné komplikácie - len budú trvať dvakrát dlhšie.

Práve štúdie dočasného dopravného značenia a s nimi spojená diskusia o riešení obchádzkových trás preukázali, že vďaka špecifickému usporiadaniu hlavnej dopravnej siete Trebišova je možná a zvládnuteľná súčasná výstavba kruhových križovatiek.
Mesto od začiatku upozorňovalo na nevyhnutné obmedzenia a komplikácie a prosilo svojich občanov o porozumenie a trpezlivosť.

Ing. arch. Alexander Bugala
odd. VaM MsÚ Trebišov

05.05.2022 13:22 - Jarmila Harmanová

Dobrý deň prajem. Chcela by som sa opýtať, či sa vývoz komun.odpadu na Ul. Botová nedá riešiť v neskorších hodinách, ako ráno o 4-5h? Problém je, že nevieme ani presnú hodinu, tým pádom všetci vyberáme odpad pred RD už podvečer. Ráno som nútená zbierať po celej ulici dámske hygienické potreby atď! Lebo nám každé 2 týž neprispôsobivý občania rozhadzujú smetie z nádob po celej ulici v nočných hodinách!!! Ak by chodili v neskorších hodinách vyvážať odpad, tak by sme smetie dali pred RD ráno a odsledovali to. V nočných hodinách to nie je možné.
Ďalší problém nastal, že neprispôsobivý občania nám začali kradnúť celé červené smetné sáčky s plechovakmi a konzervami!!! Neviem kde nechali zvyšný odpad aj so sáčkom!!! Začína to byť neúnosné, nemienim prehľadávať okolie ulíc a hľadať ukradnutý odpad. Tak možno bude potrebné občas poslať upratovaciu čatu po vývoze smetí, ja za nimi odmietam upratovať. Svoje si plním, dane platím, odpad separujem..

Odpoveď

Dobrý deň,

časť reakcie na otázku:

MsP každé ráno kontroluje lokality vývozu odpadu podľa rozpisu tak, aby nedochádzalo k rozhadzovaniu a ku krádežiam komunálneho a triedeného odpadu. Áno, triedený odpad, ako sú plechovky a pet fľaše rómski spoluobčania odcudzia a následne nosia do výkupu, keďže ich vedia speňažiť. Vo Vašej lokalite zvýšime hliadkovú činnosť MsP v deň vývozu t. j. vo štvrtok. Odporúčanie MsP je, aby ste kuka-nádoby s komunálnym odpadom vynášali na ulicu na vývoz až ráno v deň vývozu do 07.00 hod. Vtedy vieme odpad ustrážiť pred rozhadzovaním, lebo v nočných hodinách, po 22.00 hod., príslušníci MsP nehliadkujú.


Mgr. Peter Pipa
náčelník MsP Trebišov

12.05.2022 11:19 - obyvateľka

Neviem, ktorá dobrá duša dala opraviť výtlk pri výjazde od CZŠ Gorkého tak, že ho zasypala kamením. Autá vychádzajúce od školy, ak musia zastať,tak je to presne na tejto " kope kamenia" z ktorej sa potom musia aj pohnúť. A to je zážitok pre vodičov aj chodcov. Je otázka času, kedy kameň ktorý vyletí z pod kolies zraní dieťa, či keď tam nabehne cyklista.

Odpoveď

Dobrý deň,

v súčasnosti je výtlk po poruche na vodovodnej sieti podbetónovaný. Samotnej realizácii predchádza štrkový zásyp, ktorý je potrebné nechať aj voľne uležať vo výkope. Následne sa zrealizuje "podbetonávka" krycej vrstvy vozovky. Keďže technológia betonáže má svoj proces tuhnutia a tvrdnutia, nie je možné okamžite aplikovať vrstvu asfaltu. Aplikovaná bude po nadobudnutí pevnostných vlastností betónu.
Za práce zodpovedá správca vodovodnej siete, t. j. Východoslovenská vodárenská spoločnosť (závod Trebišov).

Ing. Martin Ferianc
referent pre výstavbu, MsÚ

17.04.2022 09:55 - Ing. Miloš Vincler

Dobrý deň, chcem sa opýtať,
1. dokedy bude znemožnený prechod a vjazd k nehnuteľnosti na Varichovská č. 27?
2. kedy sa komunikácia i chodníky uvedú do pôvodného stavu, tak aby umožnil priechod na invalidnom vozíku?
Tento stav po rozkopani je dlhodobý na celej ulici a kompetentní ho prehliadajú!

Odpoveď

Dobrý deň,

1. v súčasnosti sú vjazdy k rodinným domom na Varichovskej ul. prejazdné, je uskutočnený prvotný zásyp ryhy, do ktorej bolo uložené nové elektrické vedenie. Nasledujúcim technologickým postupom samotnej rozkopávky bude zhrnutie časti zásypu, podbetónovanie vykopanej ryhy s následným vyhotovením krycej vrstvy vo forme asfaltu.

2. Danú situáciu na sídlisku Sever evidujeme, ma rekonštrukciu NN vedenia a výmenu betónových stĺpov bolo vydané právoplatné rozhodnutie. Práce by mali byť ukončené do konca mesiaca máj 2022.

V najbližších dňoch, podľa informácií zhotoviteľa, dôjde opätovne k zvýšeniu frekvencie dokončovacích prác (vyššie spomínaných činností), preto Vás žiadame o trpezlivosť pri prebiehajúcej rekonštrukcii NN vedenia, ktoré je v správe spoločnosti VSD.

Ing. Martin Ferianc
referent pre výstavbu, MsÚ

08.04.2022 22:08 - Vk

Dobrý deň, na severe pozdĺž od školy po park sú vysádzané ihličnany,či leto, či zima, odpadávajú, až priam znepríjemňujú život, nedá sa nechať dieťa spať vonku v kočíku na dvore, nemôžeme grilovať, nemôžeme mať bazén, pieskovisko, všade máme ihlicie. Otvorím dvere, hneď máme ihlicie aj v posteli. Ihličnany máme aj na dvore, aj pred plotom.
Prosím vás, dá sa s tým niečo robiť? Nepomáha odrezať pár vetvičiek, namiesto tých stromov by sa nedalo vysadiť niečo menej nepríjemné? Listnaty strom, alebo kríky.

Odpoveď

Dobrý deň,

ide o prirodzený jav, aj u vždyzelených ihličnatých drevín dochádza k opadaniu a postupnej obmene ihličia. Stromy sú na danej ulici dôležitým zdrojom tieňa v letných horúčavách.
So žiadosťou na prípadný (opodstatnený) orez alebo výrub prosím kontaktujte mestský úrad, oddelenie výstavby a majetku - ochrana životného prostredia (Ing. Elek).

TS mesta Trebišov

28.03.2022 18:08 - Peter Takáč

Dobrý deň.
Prosím o odstránenie príčin znečisťovania zelených pásov, cesty, chodníka a dvorov na ulici Stavebná 43. Ide o nadmerné opadávanie ihličia z troch borovíc, ktoré rastú v zelenom páse pred domom na Stavebnej ulici č.43.

Odpoveď

Dobrý deň,

ide o prirodzený jav, aj u vždyzelených ihličnatých drevín dochádza k opadaniu a postupnej obmene ihličia. Predmetné borovice sú v dobrom zdravotnom stave a sadovnícky hodnotné.
So žiadosťou na prípadný (opodstatnený) orez alebo výrub, prosím, kontaktujte mestský úrad, oddelenie výstavby a majetku - ochrana životného prostredia (Ing. Elek)

TS mesta Trebišov

12.04.2022 18:14 - Michal Bumbera

Dobrý deň, chcem sa spýtať či mestský park v Trebišove je v nejakom stupni ochrany. vďaka za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,

na Mestský park v Trebišove sa vzťahuje I. stupeň ochrany, je však potrebné dodržiavať ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny uvedených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody

Ing. Marek Elek
referent pre životné prostredie

06.04.2022 15:20 - Stefania Bodikova

Dobrý deň. Prosím zrezat vysoký úplne suchy ihličnatý strom pri bytovke 1449/26 na ulici Kpt. Nálepku,Trebišov pretože je od polovice stromu viditeľné prasknutý a je otázkou času, kedy pri silnom vetre sa prelomi a spadne. ĎAKUJEM

Mgr Mgr. BODIKOVA

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Výrub suchého stromu zrealizovali TS mesta Trebišov dňa 13.4.2022.

TS mesta Trebišov

29.03.2022 19:02 - Lukas Peter

Dobry den
Chcem sa opytat, ak je niekto (osoba) odhlasena z trvaleho bydliska v TV a ma tam iba prechodne bydlisko a vobec sa tam nezdrzuje pocas celeho roku, ci musi platit 30e za smeti???!!!
Ak si plati uz v danej krajine, kde zije???
Dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

podľa § 77 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platí poplatok ten poplatník, ktorým je:

(2) a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“).

Ak sa poplatník zdržiava v zdaňovacom období v zahraničí, môže si uplatniť zníženie/odpustenie poplatku v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trebišov č. 173/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


Mgr. Erika Oprysková
referentka pre miestne dane

07.04.2022 14:13 - Stefania Bodikova

Dobrý deň. Poprosím zrezat vysoký ihličnatý strom, ktory je úplne suchý a prasknutý pozdĺž celého kmeňa až ku korune stromu a je otázkou času, kedy sa zlomí. Nachádza sa v blízkosti bytovky na Kpt. Nálepku 1449 /26, kde sa hrajú deti. ĎAKUJEM

Mgr.Mgr. Bodikova

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Výrub suchého stromu zrealizovali TS mesta Trebišov dňa 13.4.2022.

TS mesta Trebišov

05.04.2022 10:41 - Z.U.

Dobrý den.Dalo by sa na ulici Kutnohorská pri detskom ihrisku zabezpečit odpadkový kos na odpadky pre ľudí ktorý navštevuju detské ihrisko? Ešte by sa tam zišlo niekoľko nových lavičiek.To detské ihrisko patrí medzi jedno z najnavštevovanejších je možné tam ešte pre deti niečo urobiť?

Odpoveď

Dobrý deň,

pracovníci Technických služieb mesta Trebišov doplnia mestský mobiliár pri detskom ihrisku na Kutnohorskej ul.

Na určenie osadenia jednotlivých prvkov
kontaktujte zamestnanca TS mesta Trebišov: Mgr. Mário Fazekaš, 0907 182 850

28.03.2022 17:26 - Erika Mamczurová

Dobry den, chcela by som sa opytat, ze kam sa podela budka z autobusovej zastavky na ul. M.R.Stefanika pri potravinach Adriana. Ked bude prsat, akoze kde sa treba schovat? Dakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

autobusová zastávka na Ul. M.R. Štefánika bola demontovaná z dôvodu poruchy vodovodného potrubia priamo pod zastávkou. Konštrukcia bude opätovne osadená po betonáži povrchu a uložení zámkovej dlažby v čo najkratšom čase.

TS mesta Trebišov

27.03.2022 21:41 - D. H

Dobrý deň, rada by som poznamenala neporiadok pred bytovkou 2137 na Komenského ulici. Myslím si, že je dosť aktivačných pracovníkov, čo by mohli pozametať lístie, ktoré tu je opadané ešte asi od jesene. A ešte by som chcela dodať, že medzi bytovkou 2137 a 2136 vzadu, smerom na sídlisko dole je vedľa schodov dosť veľká diera ( je tam asi nejaká prikrytá šachta, ale kryt ju nepokryje celú ). Človek pri nepozornosti si tam môže zlomiť nohu alebo tam spadne aj menší pes.Ďakujem, snáď to poriešite.

Odpoveď

Dobrý deň,

pracovníci Technických služieb mesta Trebišov najskôr len provizórne upravili betónový kryt šachty. Nový betónový kryt osadili v 16. kalendárnom týždni.

TS mesta Trebišov

© 2024 MESTO TREBIŠOV