Prihlásiť sa

Otázky a odpovede

Vážení občania

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Napíšte svoju otázku a v čo najkratšom možnom čase uverejníme odpoveď v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť všetky otázky, najmä otázky s vulgárnym obsahom, anonymné otázky (ak nie je uvedené meno a priezvisko pisateľa), otázky, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy alebo niečo, čo nemá charakter otázky.

Dodávame, že táto forma komunikácie nenahrádza informačnú povinnosť mesta v zmysle platných právnych predpisov SR.

Vk, 08.04.2022 22:08

Dobrý deň, na severe pozdĺž od školy po park sú vysádzané ihličnany,či leto, či zima, odpadávajú, až priam znepríjemňujú život, nedá sa nechať dieťa spať vonku v kočíku na dvore, nemôžeme grilovať, nemôžeme mať bazén, pieskovisko, všade máme ihlicie. Otvorím dvere, hneď máme ihlicie aj v posteli. Ihličnany máme aj na dvore, aj pred plotom.
Prosím vás, dá sa s tým niečo robiť? Nepomáha odrezať pár vetvičiek, namiesto tých stromov by sa nedalo vysadiť niečo menej nepríjemné? Listnaty strom, alebo kríky.

Odpoveď

Dobrý deň,

ide o prirodzený jav, aj u vždyzelených ihličnatých drevín dochádza k opadaniu a postupnej obmene ihličia. Stromy sú na danej ulici dôležitým zdrojom tieňa v letných horúčavách.
So žiadosťou na prípadný (opodstatnený) orez alebo výrub prosím kontaktujte mestský úrad, oddelenie výstavby a majetku - ochrana životného prostredia (Ing. Elek).

TS mesta Trebišov

Peter Takáč, 28.03.2022 18:08

Dobrý deň.
Prosím o odstránenie príčin znečisťovania zelených pásov, cesty, chodníka a dvorov na ulici Stavebná 43. Ide o nadmerné opadávanie ihličia z troch borovíc, ktoré rastú v zelenom páse pred domom na Stavebnej ulici č.43.

Odpoveď

Dobrý deň,

ide o prirodzený jav, aj u vždyzelených ihličnatých drevín dochádza k opadaniu a postupnej obmene ihličia. Predmetné borovice sú v dobrom zdravotnom stave a sadovnícky hodnotné.
So žiadosťou na prípadný (opodstatnený) orez alebo výrub, prosím, kontaktujte mestský úrad, oddelenie výstavby a majetku - ochrana životného prostredia (Ing. Elek)

TS mesta Trebišov

Michal Bumbera, 12.04.2022 18:14

Dobrý deň, chcem sa spýtať či mestský park v Trebišove je v nejakom stupni ochrany. vďaka za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,

na Mestský park v Trebišove sa vzťahuje I. stupeň ochrany, je však potrebné dodržiavať ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny uvedených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody

Ing. Marek Elek
referent pre životné prostredie

Stefania Bodikova, 06.04.2022 15:20

Dobrý deň. Prosím zrezat vysoký úplne suchy ihličnatý strom pri bytovke 1449/26 na ulici Kpt. Nálepku,Trebišov pretože je od polovice stromu viditeľné prasknutý a je otázkou času, kedy pri silnom vetre sa prelomi a spadne. ĎAKUJEM

Mgr Mgr. BODIKOVA

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Výrub suchého stromu zrealizovali TS mesta Trebišov dňa 13.4.2022.

TS mesta Trebišov

Lukas Peter, 29.03.2022 19:02

Dobry den
Chcem sa opytat, ak je niekto (osoba) odhlasena z trvaleho bydliska v TV a ma tam iba prechodne bydlisko a vobec sa tam nezdrzuje pocas celeho roku, ci musi platit 30e za smeti???!!!
Ak si plati uz v danej krajine, kde zije???
Dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

podľa § 77 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platí poplatok ten poplatník, ktorým je:

(2) a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“).

Ak sa poplatník zdržiava v zdaňovacom období v zahraničí, môže si uplatniť zníženie/odpustenie poplatku v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trebišov č. 173/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


Mgr. Erika Oprysková
referentka pre miestne dane

Stefania Bodikova, 07.04.2022 14:13

Dobrý deň. Poprosím zrezat vysoký ihličnatý strom, ktory je úplne suchý a prasknutý pozdĺž celého kmeňa až ku korune stromu a je otázkou času, kedy sa zlomí. Nachádza sa v blízkosti bytovky na Kpt. Nálepku 1449 /26, kde sa hrajú deti. ĎAKUJEM

Mgr.Mgr. Bodikova

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Výrub suchého stromu zrealizovali TS mesta Trebišov dňa 13.4.2022.

TS mesta Trebišov

Z.U., 05.04.2022 10:41

Dobrý den.Dalo by sa na ulici Kutnohorská pri detskom ihrisku zabezpečit odpadkový kos na odpadky pre ľudí ktorý navštevuju detské ihrisko? Ešte by sa tam zišlo niekoľko nových lavičiek.To detské ihrisko patrí medzi jedno z najnavštevovanejších je možné tam ešte pre deti niečo urobiť?

Odpoveď

Dobrý deň,

pracovníci Technických služieb mesta Trebišov doplnia mestský mobiliár pri detskom ihrisku na Kutnohorskej ul.

Na určenie osadenia jednotlivých prvkov
kontaktujte zamestnanca TS mesta Trebišov: Mgr. Mário Fazekaš, 0907 182 850

Erika Mamczurová, 28.03.2022 17:26

Dobry den, chcela by som sa opytat, ze kam sa podela budka z autobusovej zastavky na ul. M.R.Stefanika pri potravinach Adriana. Ked bude prsat, akoze kde sa treba schovat? Dakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

autobusová zastávka na Ul. M.R. Štefánika bola demontovaná z dôvodu poruchy vodovodného potrubia priamo pod zastávkou. Konštrukcia bude opätovne osadená po betonáži povrchu a uložení zámkovej dlažby v čo najkratšom čase.

TS mesta Trebišov

D. H, 27.03.2022 21:41

Dobrý deň, rada by som poznamenala neporiadok pred bytovkou 2137 na Komenského ulici. Myslím si, že je dosť aktivačných pracovníkov, čo by mohli pozametať lístie, ktoré tu je opadané ešte asi od jesene. A ešte by som chcela dodať, že medzi bytovkou 2137 a 2136 vzadu, smerom na sídlisko dole je vedľa schodov dosť veľká diera ( je tam asi nejaká prikrytá šachta, ale kryt ju nepokryje celú ). Človek pri nepozornosti si tam môže zlomiť nohu alebo tam spadne aj menší pes.Ďakujem, snáď to poriešite.

Odpoveď

Dobrý deň,

pracovníci Technických služieb mesta Trebišov najskôr len provizórne upravili betónový kryt šachty. Nový betónový kryt osadili v 16. kalendárnom týždni.

TS mesta Trebišov

Stanislav Nagy, 02.03.2022 14:29

Dobrý deň prajem žiadam vás už druhýkrát o orez konárov líp na Kpt.Nalepku konáre nám padajú na autá aj hlavy, ďalej pri kontajneroch nesvieti svetlo ďakujem za dúfam skorú odpoveď

Odpoveď

Dobrý deň,

pri miestnej obhliadke, za účasti referentky pre ochranu ŽP a pracovníka ŠOP SR Správa CHKO Latorica, bolo zistené, že lipy boli v nedávnej minulosti radikálne zmladené a nepredstavujú bezprostredné riziko ohrozenia zdravia a majetku. Bude odstránený len suchý konár z koruny blízkeho orecha.

Technické služby mesta Trebišov

Marián Manasil, 08.04.2022 20:22

Dobrý večer...Kedy sa začnú opravovať výtlky na ul Družstevnej?

Odpoveď

Dobrý deň,

pracovníci Technických služieb mesta Trebišov začínajú s opravou výtlkov na Družstevnej pondelok 11.4.2022.

TS mesta Trebišov

L.M, 22.03.2022 09:20

chcem sa opitat ci sa nebude realizovat osvetlenie na mileneckej v Parku

Odpoveď

Dobrý deň,

realizácia osvetlenia na tzv. mileneckej uličke v parku nie je v najbližšom období plánovaná.

TS mesta Trebišov

Gočíková, 03.07.2021 11:54

Dobrý deň,chcem sa opýtať,či pribudnú do Mičurinky nové kone ku kobylke keďže zostala sama po tom čo ostatné kone uhynuli na otravu? Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto Trebišov má záujem zriadiť jazdecký krúžok v spolupráci s CVČ Trebišov. V prípade, že bude zabezpečený tréner koní a jazdcov a špecializovaný ošetrovateľ koní, bude rozšírený aj chov koní v Hospodárskom stredisku TS (Mičurinke).

TS mesta Trebišov

Andrea Hatalovská, 21.03.2022 08:25

Dobrý deň,
Poprosím o odstránenie veľkej diery na chodníku pred rodinným domom na ulici Gorkého 44. V daždivom počasí voda špliecha na fasádu, čím je neustále mokrá a špinavá. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

poškodenia chodníkovej časti na Gorkého ul. odstránia pracovníci Technických služieb mesta Trebišov v prvej polovici 13. kalendárneho týždňa.

Technické služby mesta Trebišov

P.P, 14.03.2022 13:02

Dobry den. Mohli by ste vycistit a nejako zabezpecit tu "šachtu" na Zaborskeho oproti KLEINU? Je zahadzana odpadkami a odkryta

Odpoveď

Dobrý deň,

Technické Služby mesta Trebišov zabezpečia odstránenie odpadkov a následne vyhotovia betónový poklop na uzavretie šachty.

Technické služby mesta

K.J., 03.03.2022 09:48

Kto kontroluje v Trebišove parkovanie na chodníkoch?

Odpoveď

Dobrý deň,

parkovanie na chodníkoch kontrolujú, v zmysle zákona č.8/2009 o cestnej premávke v platnom znení, príslušníci policajného zboru a príslušníci mestskej polície. V prípade, že disponujete konkrétnym podozrením z porušenia zákona volajte, prosím, tel. č.: 158 alebo 159.

Mgr. Peter Pipa
náčelník MsP Trebišov

Ing. Fečková A., 18.02.2022 18:11

Dobrý deň prajem,

rada by som sa opýtala, mohlo by mesto opraviť tú obrovskú dieru na ulici Petrovovej na Paričove? To už nie je diera to je kráter kde treba nápravu rozbiť.

Ďakujem za odpoveď
Fečková

Odpoveď

Dobrý deň,

opravu poškodenej časti cesty na Petrovovej ul. vykonajú pracovníci Technických služieb mesta Trebišov počas 9. kalendárneho týždňa.

TS mesta Trebišov

Martin, 11.02.2022 18:32

Dobrý deň
Chcem sa opýtať koľko by stálo značka na parkovanie "vyhradené parkovisko" pre moje auto na sídlisku.

Odpoveď

Dobrý deň,

podľa VZN 129/2013 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách je možné parkovacie miesto vyhradiť na verejných parkoviskách, parkovacích pruhoch a parkovacích pásoch a to pre:

a) vozidlo s parkovacím preukazom, ktorého majiteľom je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a to len v mieste jej trvalého bydliska; ak individuálnu prepravu zabezpečuje priamy rodinný príslušník (manžel, manželka, syn, dcéra, matka alebo otec), musí mať trvalé bydlisko totožné s prepravovanou osobou,

b) potreby fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie a právnickej osoby; takejto osobe na verejných parkoviskách možno vyhradiť najviac 3 parkovacie miesta a to len pri nehnuteľnosti, v ktorej má sídlo alebo prevádzkareň; parkovacie miesto sa vyhradzuje najdlhšie do konca kalendárneho roka.

Za vyhradené parkovacie miesto na trvalé parkovanie podľa písm. b) sa platí miestna daň za užívanie verejného priestranstva podľa všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach.

S pozdravom

Ing. Veronika Gánovská
Referent pre stavebný úrad

Monika, 11.02.2022 21:30

Preco neriesite ze na ulici L.Podjavorinskej 2120/3 kazdy vecer ista partia romov s palicami vyberaju smetie a neskutocny bordel tam je ako tie klietky nejako aj tak sa nefunguju vynasli sa a tam ich nie je vidno lebo ani lampa tam nie je a pritom sa stanica preraba aspon policajne hliadky by ich mohli plasit

Odpoveď

Dobrý deň,

na Ulici Ľ. Podjavorinskej, na kontajnerovom stojisku, ktoré prislúcha bytovým domom 2120/3, 2121/5 a 2122/7, je namontovaný čip na uzamykanie a zároveň je, v pravidelných intervaloch, monitorované mestskou políciou. Policajti, ktorí sú vo výkone služby, majú v danej lokalite písané aj stále kontrolné body. Z uvedeného sídliska sme nezaznamenali žiaden hovor na čísle 159 vo veci problematiky "kontajnerizmu". Preto vás žiadame, aby ste kontaktovali bezplatnú linku bezodkladne, keď sa pred vašim bytovým domom deje protiprávne konanie.

Patrik Slivka
zástupca náčelníka MsP Trebišov

Michal Bumbera, 04.02.2022 11:57

Dobry den, chcem sa opytat preco je mestska plavaren zatvorena, ked su tieto zariadnenia bezne otvorene v OP rezime?
Viete mi dat do odpovede info, kedy bude plavaren otvorena?

Odpoveď

Dobrý deň,

vzhľadom na výšku fixných nákladov, vynakladaných na plnú prevádzku mestskej plavárne, je prevádzkovanie v režime OP ekonomicky nerentabilné. Prevádzku plavárne plánuje mesto Trebišov v spolupráci s Technickými službami mesta Trebišov obnoviť až keď protiepidemiologické opatrenia umožnia prevádzku takýchto zariadení v režime OTP, prípadne režime základ.

Ing. Peter Duč
zástupca primátora

Ing. Ján Seman, 02.02.2022 11:00

Mesto stavia nájomné byty na sídlisku Juh - nové dva bytovky. Stavebné povolenie na stavebnú časť vydalo obec Vojčice. Toto je možné prečítať z tabule na fotogalérii na web stránke mesta.
Chcem poprosiť o informáciu : V prípade, že sa rozhodnem postaviť nejakú nehnuteľnosť v Trebišove, môžem požiadať aj ja o vydanie stavebného povolenia obec Vojčice ? Ďakujem Ing. Janko Seman, Trebišov

Odpoveď

Dobrý deň,

v zmysle § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, ak je na konanie príslušná obec ako stavebný úrad a je zároveň stavebníkom, Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky určí, ktorý stavebný úrad vydá stavebné povolenie. Pre výstavbu nájomných bytov, kde stavebníkom je Mesto Trebišov, určil stavebný úrad Obec Vojčice.
Vo Vašom prípade, ak chcete postaviť nehnuteľnosť v katastrálnom území Trebišov, musíte požiadať o vydanie stavebného povolenia Mesto Trebišov.


Ing. Oľga Kačinetzová
referentka pre stavebný úrad

Martin, 06.01.2022 20:39

preco nedokoncite cestu na Novy Majer preboha len po letisko za letiskom ziju ludia mame auta nie kone

Odpoveď

Dobrý deň

pozemky, na ktorých sa nachádzajú prístupové komunikácie smerom na lokalitu Nový Majer, nie sú vlastníctvom mesta Trebišov, ale patria štátu, resp. Košickému samosprávnemu kraju. Prostredníctvom tejto inštitúcie bola realizovaná doterajšia oprava komunikácie. S uvedeným podnetom je potrebné kontaktovať vyšší územný celok.

odd. výstavby a majetku MsÚ

Bozena Novakova, 30.12.2021 18:14

Dobry vecer ,na ulici Komenskeho 2137/43 vchod z dvora od skolky nam nesvieti poulicna lampa to su male lampy veduce pozdlz celej vyvysenej ulicky,vecer nevidime odomknut vchod.dakujeme a prajeme Stastny Novy rok 2022

Odpoveď

Dobrý deň,
poruchu odstránili pracovníci technických služieb začiatkom januára 2022

TS mesta Trebišov

Rudolf telepovsky, 30.12.2021 16:26

Preco na ulici 29.augusta pri dome c.15 pernamentne nefunguje poulicne osvetlenie?

Odpoveď

Dobrý deň,

porucha bola odstránená pracovníkmi technických služieb dňa 4.1.2022.


TS mesta Trebišov

Maria, 27.12.2021 08:16

Neuvažuje mesto, po vzore napr. Košíc o znížení poplatku za odpad pre tzp na polovicu?

Odpoveď

Dobrý deň,

dňa 01.01.2022 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 173/2021, ktoré nerieši zníženie poplatku za komunálny odpad pre držiteľov preukazu ZŤP.
Zároveň Vám uvádzame, že v Článku 3, bod 3.2. predmetného VZN je uvedené:
d) pri predložení preukazu ZŤP a ZŤP so sprievodcom a zároveň pri predložení potvrdenia o odkázanosti používania inkontinenčných pomôcok je možné požiadať v IBV o 1 ks zbernej nádoby navyše bezodplatne.

odd. finančné, MsÚ Trebišov

ANNA HTRANOVA, 16.12.2021 10:00

PROSIM OREZAT SUCHE KONARE NA IHRISKU ZIMNA PRI BYTOVKE 1641, ABY NEDOSLO K URAZU - IHLICNATY STROM JE NAKLONENY NA GASTAN STALE VIAC PO VETRE. NA IHRISKU JE BLATO, VODA A LISTIE ZNECISTUJE CELE OKOLE AJ DO VCHODU BYTOVIEK.IDE ZIMA A KED NAPADA SNECH CHCEME ,ABY DETI SI MOHLI STAVAT SNEHULIAKA . DAKUJEM

Odpoveď

Dobrý deň,

na základe terénnej obhliadky bude orez suchých konárov stromov zrealizovaný Technickými službami mesta Trebišov v mesiaci marec 2022.

odd. výstavby a majetku MsÚ

Anton Dula, 11.11.2021 18:37

Konáre neúmerne zasahujú na susediaci súkromný pozemok. Každoročné hrabanie a zber lístia ma už nebaví. Je možné ich orezať ?
Vlastník pozemku a stromu /Mesto Trebišov/ sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv... citát zo zákona.
ul. Slovenská medzi ulicami Kalinčiakova a Šafárikova

Odpoveď

Dobrý deň,

na základe terénnej obhliadky bude orez konárov stromov presahujúcich za oplotenie súkromného pozemku zrealizovaný Technickými službami mesta Trebišov v mesiaci marec 2022.

Ing. Eva Bučková
referent pre ochranu životného prostredia, MsÚ

Bc.Michal Kucík, 04.11.2021 06:44

Dobry den.Uz je mi to trapne stale sa k tomu vracat,ale budem ti robit dovtedy kym nedojde k naprave.Chcem sa spytat kompetentnych preco zase nesvieti verejne isvetlenie.A to nielen sidlisko sever ale uz aj ulica komenskeho.Je nemyslitelne aby ludia ktori dochadzaju na smeny si v 21. storoci svietili na cestu s lucernami.
Ak nedojde k naprave alebo ak zase nachvilu zapnete a zase vypnete verejne osvetlenie tak to zacneme riesit na vyssich miestach.
Za pochopenie vopred dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

evidujeme potrebu riešenia tejto problematiky. Na mestskom úrade sa ňou aktívne zaoberáme, prezentujeme aktuálny stav:

- kompletná výmena celého verejného osvetlenia a v jednej etape nie je nateraz, za súčasných podmienok mesta Trebišov, možná a zjavne nie je v možnostiach ani iných miest na Slovensku,
- pri stanovení priorít mesto vychádza z posúdenia technického stavu a opotrebovanosti jednotlivých úsekov VO,
- mesto pripravilo a zároveň realizuje audit súčasného stavu VO, vrátane návrhu etapizácie jeho rekonštrukcie.

Ing. arch. Alexander Bugala
vedúci odd. výstavby a majetku MsÚ

Peter Varjassy, 17.12.2021 15:14

... budete ešte obnovovať čiary na parkoviskach na sidlisku Sever, na Ternavskej ul. pred bytovym domom 2239 / 11, 13, 15 a 17 ? Za Vašu odpoveď Vam ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

vodorovné dopravné značenie na Ternavskej ul. obnovia pracovníci Technických služieb mesta Trebišov v jarných mesiacoch 2022.

Technické služby mesta Trebišov

Róbert Baláž, 09.11.2021 19:30

chcel by som vedieť čo je pravda na zámere vybudovať v bývalom areáLY MASOPRIEMYSLU MEDZI FRUCONA A mILHOSTOV OBYTNÚ ZÓNU PRE 2000 ľudí z kompletnou občianskou vybavenosťou a ći bola realizovaná zmena územneho plánu v danej lokalite a či je mesto angažované v romto zámere ďakujem za odpoved

Odpoveď

Dobrý deň,

na Vašu otázku Vám zasielame nasledovnú reakciu k danej problematike:

1, Bývalý areál Mäsopriemyslu sa nachádza v katastrálnom území Milhostov. Mesto Trebišov nie je vlastníkom pozemkov v areáli, v susedstve vlastní jeden pozemok reg.E KN o výmere cca 600 m2. Rozhodujúca časť areálu (o výmere cca 60 000 m2 ) je vo vlastníctve fyzickej osoby.

2, Bývalý areál Mäsopriemyslu je dlhodobo nevyužitá plocha. V zmysle územného plánu mesta Trebišov (ÚPN, schválený v roku 2011) je lokalita funkčne určená ako plocha priemyselnej, stavebnej výroby, skladového hospodárstva, určená na prestavbu a obnovu.

Vlastník pozemkov podal návrh na zmenu územného plánu, spočívajúci v zmene funkčného využitia lokality na plochu zmiešaného územia bývania a vybavenosti, Mestské zastupiteľstvo Trebišov schválilo obstaranie zmeny a doplnku ÚPN.
V súčasnosti je návrh ZaD č. 7 ÚPN (zmena a doplnok č. 7 územného plánu) v štádiu prerokovania spracovaného návrhu, pokiaľ návrh prejde pripomienkami oprávnených orgánov, organizácií a verejnosti, bude schválený MsZ v prvej polovici roka 2022.

3, Z definície zmiešaného územia bývania a vybavenosti vyplýva, že plocha bude využitá na výstavbu obytnej zóny s príslušnou vybavenosťou, avšak v štádiu územného plánovania nie je možné presne a záväzne určiť budúci počet obyvateľov.

Na základe projektových analógií a skúsenosti možno konštatovať, že dotknuté územie má kapacitu 1 800 - 2 100 obyvateľov až pri pomerne značnej hustote 300 - 350 obyvateľov na hektár.

Návrh regulatívov ZaD č.7 ÚPN predpokladá záväzný regulatív výšky zástavby 4+1 NP, preto považujeme za nepravdepodobné dosiahnutie nadpriemernej hustoty osídlenia.
Pokiaľ ide o občiansku vybavenosť - pojem "kompletná občianska vybavenosť" je široký a v podmienkach okresného mesta (kategórie 20 000 - 50 000 obyvateľov) obsiahly, preto nemožno v plánovanom obytnom súbore hovoriť o kompletnej občianskej vybavenosti. Z tohto hľadiska bude akýkoľvek plánovaný obytný súbor satelitom mesta Trebišov.

Na druhej strane kapacita územia vyžaduje a umožňuje plánovať a vybudovať okrem bývania aj základné funkcie pre obchod a zásobovanie, služby, vzdelávanie, rekreáciu a šport.

4, Mesto Trebišov nie je vlastníkom pozemkov, nepodieľa sa na príprave investície a nebude sa podieľať na jej výnosoch.
Mesto ako dotknutá obec, v zmysle zákona, bude sa vyjadrovať k projektovej dokumentácii a ako príslušný stavebný úrad bude viesť územné a stavebné konanie.

Ing. arch. Alexander Bugala
vedúci odd. výstavby a majetku MsÚ Trebišov