Otázky a odpovede

Vážení občania

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Napíšte svoju otázku a v čo najkratšom možnom čase uverejníme odpoveď v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť všetky otázky, najmä otázky s vulgárnym obsahom, anonymné otázky (ak nie je uvedené meno a priezvisko pisateľa), otázky, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy alebo niečo, čo nemá charakter otázky.

Dodávame, že táto forma komunikácie nenahrádza informačnú povinnosť mesta v zmysle platných právnych predpisov SR.

02.03.2022 14:29 - Stanislav Nagy

Dobrý deň prajem žiadam vás už druhýkrát o orez konárov líp na Kpt.Nalepku konáre nám padajú na autá aj hlavy, ďalej pri kontajneroch nesvieti svetlo ďakujem za dúfam skorú odpoveď

Odpoveď

Dobrý deň,

pri miestnej obhliadke, za účasti referentky pre ochranu ŽP a pracovníka ŠOP SR Správa CHKO Latorica, bolo zistené, že lipy boli v nedávnej minulosti radikálne zmladené a nepredstavujú bezprostredné riziko ohrozenia zdravia a majetku. Bude odstránený len suchý konár z koruny blízkeho orecha.

Technické služby mesta Trebišov

08.04.2022 20:22 - Marián Manasil

Dobrý večer...Kedy sa začnú opravovať výtlky na ul Družstevnej?

Odpoveď

Dobrý deň,

pracovníci Technických služieb mesta Trebišov začínajú s opravou výtlkov na Družstevnej pondelok 11.4.2022.

TS mesta Trebišov

22.03.2022 09:20 - L.M

chcem sa opitat ci sa nebude realizovat osvetlenie na mileneckej v Parku

Odpoveď

Dobrý deň,

realizácia osvetlenia na tzv. mileneckej uličke v parku nie je v najbližšom období plánovaná.

TS mesta Trebišov

03.07.2021 11:54 - Gočíková

Dobrý deň,chcem sa opýtať,či pribudnú do Mičurinky nové kone ku kobylke keďže zostala sama po tom čo ostatné kone uhynuli na otravu? Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto Trebišov má záujem zriadiť jazdecký krúžok v spolupráci s CVČ Trebišov. V prípade, že bude zabezpečený tréner koní a jazdcov a špecializovaný ošetrovateľ koní, bude rozšírený aj chov koní v Hospodárskom stredisku TS (Mičurinke).

TS mesta Trebišov

21.03.2022 08:25 - Andrea Hatalovská

Dobrý deň,
Poprosím o odstránenie veľkej diery na chodníku pred rodinným domom na ulici Gorkého 44. V daždivom počasí voda špliecha na fasádu, čím je neustále mokrá a špinavá. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

poškodenia chodníkovej časti na Gorkého ul. odstránia pracovníci Technických služieb mesta Trebišov v prvej polovici 13. kalendárneho týždňa.

Technické služby mesta Trebišov

14.03.2022 13:02 - P.P

Dobry den. Mohli by ste vycistit a nejako zabezpecit tu "šachtu" na Zaborskeho oproti KLEINU? Je zahadzana odpadkami a odkryta

Odpoveď

Dobrý deň,

Technické Služby mesta Trebišov zabezpečia odstránenie odpadkov a následne vyhotovia betónový poklop na uzavretie šachty.

Technické služby mesta

03.03.2022 09:48 - K.J.

Kto kontroluje v Trebišove parkovanie na chodníkoch?

Odpoveď

Dobrý deň,

parkovanie na chodníkoch kontrolujú, v zmysle zákona č.8/2009 o cestnej premávke v platnom znení, príslušníci policajného zboru a príslušníci mestskej polície. V prípade, že disponujete konkrétnym podozrením z porušenia zákona volajte, prosím, tel. č.: 158 alebo 159.

Mgr. Peter Pipa
náčelník MsP Trebišov

18.02.2022 18:11 - Ing. Fečková A.

Dobrý deň prajem,

rada by som sa opýtala, mohlo by mesto opraviť tú obrovskú dieru na ulici Petrovovej na Paričove? To už nie je diera to je kráter kde treba nápravu rozbiť.

Ďakujem za odpoveď
Fečková

Odpoveď

Dobrý deň,

opravu poškodenej časti cesty na Petrovovej ul. vykonajú pracovníci Technických služieb mesta Trebišov počas 9. kalendárneho týždňa.

TS mesta Trebišov

11.02.2022 18:32 - Martin

Dobrý deň
Chcem sa opýtať koľko by stálo značka na parkovanie "vyhradené parkovisko" pre moje auto na sídlisku.

Odpoveď

Dobrý deň,

podľa VZN 129/2013 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách je možné parkovacie miesto vyhradiť na verejných parkoviskách, parkovacích pruhoch a parkovacích pásoch a to pre:

a) vozidlo s parkovacím preukazom, ktorého majiteľom je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a to len v mieste jej trvalého bydliska; ak individuálnu prepravu zabezpečuje priamy rodinný príslušník (manžel, manželka, syn, dcéra, matka alebo otec), musí mať trvalé bydlisko totožné s prepravovanou osobou,

b) potreby fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie a právnickej osoby; takejto osobe na verejných parkoviskách možno vyhradiť najviac 3 parkovacie miesta a to len pri nehnuteľnosti, v ktorej má sídlo alebo prevádzkareň; parkovacie miesto sa vyhradzuje najdlhšie do konca kalendárneho roka.

Za vyhradené parkovacie miesto na trvalé parkovanie podľa písm. b) sa platí miestna daň za užívanie verejného priestranstva podľa všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach.

S pozdravom

Ing. Veronika Gánovská
Referent pre stavebný úrad

11.02.2022 21:30 - Monika

Preco neriesite ze na ulici L.Podjavorinskej 2120/3 kazdy vecer ista partia romov s palicami vyberaju smetie a neskutocny bordel tam je ako tie klietky nejako aj tak sa nefunguju vynasli sa a tam ich nie je vidno lebo ani lampa tam nie je a pritom sa stanica preraba aspon policajne hliadky by ich mohli plasit

Odpoveď

Dobrý deň,

na Ulici Ľ. Podjavorinskej, na kontajnerovom stojisku, ktoré prislúcha bytovým domom 2120/3, 2121/5 a 2122/7, je namontovaný čip na uzamykanie a zároveň je, v pravidelných intervaloch, monitorované mestskou políciou. Policajti, ktorí sú vo výkone služby, majú v danej lokalite písané aj stále kontrolné body. Z uvedeného sídliska sme nezaznamenali žiaden hovor na čísle 159 vo veci problematiky "kontajnerizmu". Preto vás žiadame, aby ste kontaktovali bezplatnú linku bezodkladne, keď sa pred vašim bytovým domom deje protiprávne konanie.

Patrik Slivka
zástupca náčelníka MsP Trebišov

04.02.2022 11:57 - Michal Bumbera

Dobry den, chcem sa opytat preco je mestska plavaren zatvorena, ked su tieto zariadnenia bezne otvorene v OP rezime?
Viete mi dat do odpovede info, kedy bude plavaren otvorena?

Odpoveď

Dobrý deň,

vzhľadom na výšku fixných nákladov, vynakladaných na plnú prevádzku mestskej plavárne, je prevádzkovanie v režime OP ekonomicky nerentabilné. Prevádzku plavárne plánuje mesto Trebišov v spolupráci s Technickými službami mesta Trebišov obnoviť až keď protiepidemiologické opatrenia umožnia prevádzku takýchto zariadení v režime OTP, prípadne režime základ.

Ing. Peter Duč
zástupca primátora

02.02.2022 11:00 - Ing. Ján Seman

Mesto stavia nájomné byty na sídlisku Juh - nové dva bytovky. Stavebné povolenie na stavebnú časť vydalo obec Vojčice. Toto je možné prečítať z tabule na fotogalérii na web stránke mesta.
Chcem poprosiť o informáciu : V prípade, že sa rozhodnem postaviť nejakú nehnuteľnosť v Trebišove, môžem požiadať aj ja o vydanie stavebného povolenia obec Vojčice ? Ďakujem Ing. Janko Seman, Trebišov

Odpoveď

Dobrý deň,

v zmysle § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, ak je na konanie príslušná obec ako stavebný úrad a je zároveň stavebníkom, Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky určí, ktorý stavebný úrad vydá stavebné povolenie. Pre výstavbu nájomných bytov, kde stavebníkom je Mesto Trebišov, určil stavebný úrad Obec Vojčice.
Vo Vašom prípade, ak chcete postaviť nehnuteľnosť v katastrálnom území Trebišov, musíte požiadať o vydanie stavebného povolenia Mesto Trebišov.


Ing. Oľga Kačinetzová
referentka pre stavebný úrad

06.01.2022 20:39 - Martin

preco nedokoncite cestu na Novy Majer preboha len po letisko za letiskom ziju ludia mame auta nie kone

Odpoveď

Dobrý deň

pozemky, na ktorých sa nachádzajú prístupové komunikácie smerom na lokalitu Nový Majer, nie sú vlastníctvom mesta Trebišov, ale patria štátu, resp. Košickému samosprávnemu kraju. Prostredníctvom tejto inštitúcie bola realizovaná doterajšia oprava komunikácie. S uvedeným podnetom je potrebné kontaktovať vyšší územný celok.

odd. výstavby a majetku MsÚ

30.12.2021 18:14 - Bozena Novakova

Dobry vecer ,na ulici Komenskeho 2137/43 vchod z dvora od skolky nam nesvieti poulicna lampa to su male lampy veduce pozdlz celej vyvysenej ulicky,vecer nevidime odomknut vchod.dakujeme a prajeme Stastny Novy rok 2022

Odpoveď

Dobrý deň,
poruchu odstránili pracovníci technických služieb začiatkom januára 2022

TS mesta Trebišov

30.12.2021 16:26 - Rudolf telepovsky

Preco na ulici 29.augusta pri dome c.15 pernamentne nefunguje poulicne osvetlenie?

Odpoveď

Dobrý deň,

porucha bola odstránená pracovníkmi technických služieb dňa 4.1.2022.


TS mesta Trebišov

27.12.2021 08:16 - Maria

Neuvažuje mesto, po vzore napr. Košíc o znížení poplatku za odpad pre tzp na polovicu?

Odpoveď

Dobrý deň,

dňa 01.01.2022 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 173/2021, ktoré nerieši zníženie poplatku za komunálny odpad pre držiteľov preukazu ZŤP.
Zároveň Vám uvádzame, že v Článku 3, bod 3.2. predmetného VZN je uvedené:
d) pri predložení preukazu ZŤP a ZŤP so sprievodcom a zároveň pri predložení potvrdenia o odkázanosti používania inkontinenčných pomôcok je možné požiadať v IBV o 1 ks zbernej nádoby navyše bezodplatne.

odd. finančné, MsÚ Trebišov

16.12.2021 10:00 - ANNA HTRANOVA

PROSIM OREZAT SUCHE KONARE NA IHRISKU ZIMNA PRI BYTOVKE 1641, ABY NEDOSLO K URAZU - IHLICNATY STROM JE NAKLONENY NA GASTAN STALE VIAC PO VETRE. NA IHRISKU JE BLATO, VODA A LISTIE ZNECISTUJE CELE OKOLE AJ DO VCHODU BYTOVIEK.IDE ZIMA A KED NAPADA SNECH CHCEME ,ABY DETI SI MOHLI STAVAT SNEHULIAKA . DAKUJEM

Odpoveď

Dobrý deň,

na základe terénnej obhliadky bude orez suchých konárov stromov zrealizovaný Technickými službami mesta Trebišov v mesiaci marec 2022.

odd. výstavby a majetku MsÚ

11.11.2021 18:37 - Anton Dula

Konáre neúmerne zasahujú na susediaci súkromný pozemok. Každoročné hrabanie a zber lístia ma už nebaví. Je možné ich orezať ?
Vlastník pozemku a stromu /Mesto Trebišov/ sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv... citát zo zákona.
ul. Slovenská medzi ulicami Kalinčiakova a Šafárikova

Odpoveď

Dobrý deň,

na základe terénnej obhliadky bude orez konárov stromov presahujúcich za oplotenie súkromného pozemku zrealizovaný Technickými službami mesta Trebišov v mesiaci marec 2022.

Ing. Eva Bučková
referent pre ochranu životného prostredia, MsÚ

04.11.2021 06:44 - Bc.Michal Kucík

Dobry den.Uz je mi to trapne stale sa k tomu vracat,ale budem ti robit dovtedy kym nedojde k naprave.Chcem sa spytat kompetentnych preco zase nesvieti verejne isvetlenie.A to nielen sidlisko sever ale uz aj ulica komenskeho.Je nemyslitelne aby ludia ktori dochadzaju na smeny si v 21. storoci svietili na cestu s lucernami.
Ak nedojde k naprave alebo ak zase nachvilu zapnete a zase vypnete verejne osvetlenie tak to zacneme riesit na vyssich miestach.
Za pochopenie vopred dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

evidujeme potrebu riešenia tejto problematiky. Na mestskom úrade sa ňou aktívne zaoberáme, prezentujeme aktuálny stav:

- kompletná výmena celého verejného osvetlenia a v jednej etape nie je nateraz, za súčasných podmienok mesta Trebišov, možná a zjavne nie je v možnostiach ani iných miest na Slovensku,
- pri stanovení priorít mesto vychádza z posúdenia technického stavu a opotrebovanosti jednotlivých úsekov VO,
- mesto pripravilo a zároveň realizuje audit súčasného stavu VO, vrátane návrhu etapizácie jeho rekonštrukcie.

Ing. arch. Alexander Bugala
vedúci odd. výstavby a majetku MsÚ

17.12.2021 15:14 - Peter Varjassy

... budete ešte obnovovať čiary na parkoviskach na sidlisku Sever, na Ternavskej ul. pred bytovym domom 2239 / 11, 13, 15 a 17 ? Za Vašu odpoveď Vam ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

vodorovné dopravné značenie na Ternavskej ul. obnovia pracovníci Technických služieb mesta Trebišov v jarných mesiacoch 2022.

Technické služby mesta Trebišov

09.11.2021 19:30 - Róbert Baláž

chcel by som vedieť čo je pravda na zámere vybudovať v bývalom areáLY MASOPRIEMYSLU MEDZI FRUCONA A mILHOSTOV OBYTNÚ ZÓNU PRE 2000 ľudí z kompletnou občianskou vybavenosťou a ći bola realizovaná zmena územneho plánu v danej lokalite a či je mesto angažované v romto zámere ďakujem za odpoved

Odpoveď

Dobrý deň,

na Vašu otázku Vám zasielame nasledovnú reakciu k danej problematike:

1, Bývalý areál Mäsopriemyslu sa nachádza v katastrálnom území Milhostov. Mesto Trebišov nie je vlastníkom pozemkov v areáli, v susedstve vlastní jeden pozemok reg.E KN o výmere cca 600 m2. Rozhodujúca časť areálu (o výmere cca 60 000 m2 ) je vo vlastníctve fyzickej osoby.

2, Bývalý areál Mäsopriemyslu je dlhodobo nevyužitá plocha. V zmysle územného plánu mesta Trebišov (ÚPN, schválený v roku 2011) je lokalita funkčne určená ako plocha priemyselnej, stavebnej výroby, skladového hospodárstva, určená na prestavbu a obnovu.

Vlastník pozemkov podal návrh na zmenu územného plánu, spočívajúci v zmene funkčného využitia lokality na plochu zmiešaného územia bývania a vybavenosti, Mestské zastupiteľstvo Trebišov schválilo obstaranie zmeny a doplnku ÚPN.
V súčasnosti je návrh ZaD č. 7 ÚPN (zmena a doplnok č. 7 územného plánu) v štádiu prerokovania spracovaného návrhu, pokiaľ návrh prejde pripomienkami oprávnených orgánov, organizácií a verejnosti, bude schválený MsZ v prvej polovici roka 2022.

3, Z definície zmiešaného územia bývania a vybavenosti vyplýva, že plocha bude využitá na výstavbu obytnej zóny s príslušnou vybavenosťou, avšak v štádiu územného plánovania nie je možné presne a záväzne určiť budúci počet obyvateľov.

Na základe projektových analógií a skúsenosti možno konštatovať, že dotknuté územie má kapacitu 1 800 - 2 100 obyvateľov až pri pomerne značnej hustote 300 - 350 obyvateľov na hektár.

Návrh regulatívov ZaD č.7 ÚPN predpokladá záväzný regulatív výšky zástavby 4+1 NP, preto považujeme za nepravdepodobné dosiahnutie nadpriemernej hustoty osídlenia.
Pokiaľ ide o občiansku vybavenosť - pojem "kompletná občianska vybavenosť" je široký a v podmienkach okresného mesta (kategórie 20 000 - 50 000 obyvateľov) obsiahly, preto nemožno v plánovanom obytnom súbore hovoriť o kompletnej občianskej vybavenosti. Z tohto hľadiska bude akýkoľvek plánovaný obytný súbor satelitom mesta Trebišov.

Na druhej strane kapacita územia vyžaduje a umožňuje plánovať a vybudovať okrem bývania aj základné funkcie pre obchod a zásobovanie, služby, vzdelávanie, rekreáciu a šport.

4, Mesto Trebišov nie je vlastníkom pozemkov, nepodieľa sa na príprave investície a nebude sa podieľať na jej výnosoch.
Mesto ako dotknutá obec, v zmysle zákona, bude sa vyjadrovať k projektovej dokumentácii a ako príslušný stavebný úrad bude viesť územné a stavebné konanie.

Ing. arch. Alexander Bugala
vedúci odd. výstavby a majetku MsÚ Trebišov

14.12.2021 06:35 - Daša Kasardová

Dobrý deň.Chcem vás poprosiť o kontrolu verejného osvetlenia na Ul.Cukrovarskej. Od včera večera nesvieti ani jedno svetlo.Zrejme došlo k nejakej poruche dôsledkom silného vetra.Ďakujem Kasardová

Odpoveď

Dobrý deň,

porucha VO v uvedenej lokalite bola väčšieho rozsahu. Pracovníci Technických služieb mesta Trebišov ju odstránili v spolupráci s pracovníkmi VSD.

TS mesta Trebišov

03.11.2021 09:29 - Anna Kabalová

Dobrý deň.Chcela by som sa opýtať či by nebolo vhodné namontovať pri schodoch na cintorín, z ľavej strany zábradlie.Pomohlo by to najmä starším ľuďom alebo chodiacim s barlou/aj keď je tam bezbariérový prístup, ľudia si volia kratšiu cestu/. Zábradlie by som navrhovala namontovať aj pri schodoch za bytovkou Komenského 2137 /oproti vchodu asi 55/, kde sú veľmi úzke schodíky.
Za pochopenie ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet, ktorý je opodstatnený. Jeho realizáciou sa budeme zaoberať v čo najkratšom čase. Termín však závisí od ukončenia už prebiehajúcich stavebných prác, ktoré realizujú zamestnanci TS mesta, rovnako aj od vhodných poveternostných podmienok.

Mgr. Jindřich Sosna
vedúci strediska verejno-prospešných služieb, TS mesta Trebišov

07.12.2021 19:41 - Antónia Andrašová

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o opravu verejného osvetlenia na ul.17.novembra. Nesvieti pred domom č.1271 a pred domom č.1561. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,
porucha bola odstránená pracovníkmi technických služieb ešte pred sviatkami (20.12.2021).

TS mesta Trebišov

18.11.2021 19:58 - Peter

Prosíme opraviť osvetlenie na ulici Strednej v Trebišove v mieste, kde sa križuje s ulicou Južnou. Svetlo tam nesvieti už dlhodobo.

Vďaka

Odpoveď

Dobrý deň,

uvedená porucha bola odstránená pracovníkmi technických služieb.

TS mesta Trebišov

10.09.2021 20:38 - Johana Havrilcakova

Dobry den chcem sa opytat ci planujete urobit chodnik ku plavarni smerom od ul.M.R.Stefanika a pri bytovom dome Skultetyho 2002/24.Dakujem za odpoved.

Odpoveď

Dobrý deň,

predmetný chodník na Školskej ulici, vrátane plochy pred bytovým domom 2002/24 na Škultétyho ul., je zahrnutý v pláne rekonštrukcie mestských komunikácií. Opravy mestských chodníkov bude samospráva realizovať v budúcom roku, po ukončení prestavby troch križovatiek na kruhové.

Ing. Ján Bogda
odd. výstavby a majetku

14.10.2021 19:39 - Vlado

Prečo 8.10.2021 nebolo zrealizované dopravné značenie parkoviska na sídlisku Sever ul. Ternavská 2245.

Odpoveď

Dobrý deň,

po zameraní parkovacích miest v uvedenej lokalite bolo zistené, že existujúca odstavná plocha nie je dostačujúca pre kolmé alebo šikmé státie vozidiel. Parkovisko je nutné predĺžiť zo severnej časti (posunutie obrubníkov so spevnením plochy polovegetačnými betónovými tvárnicami, cca. 40cm). Samostatná plocha parkoviska tak bude oddelená fyzicky od pozemnej komunikácie. Predĺženie parkovacej plochy naplánujú Technické služby mesta Trebišov na jarné mesiace 2022,s následným vyznačením vodorovného dopravného značenia.

Mgr. Mário Fazekaš
Technické služby mesta Trebišov

13.10.2021 17:32 - Jaroslav Artim

8.10.sa mali maľovať čiary na parkovanie na sídlisku,Sever',na,Ternavská ulici, parkovisko bolo vypratane,a čiary nikde, prečo? ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

po zameraní parkovacích miest v uvedenej lokalite bolo zistené, že existujúca odstavná plocha nie je dostačujúca pre kolmé alebo šikmé státie vozidiel. Parkovisko je nutné predĺžiť zo severnej časti (posunutie obrubníkov so spevnením plochy polovegetačnými betónovými tvárnicami, cca. 40cm). Samostatná plocha parkoviska tak bude oddelená fyzicky od pozemnej komunikácie. Predĺženie parkovacej plochy naplánujú Technické služby mesta Trebišov na jarné mesiace 2022,s následným vyznačením vodorovného dopravného značenia.

Mgr. Mário Fazekaš
Technické služby mesta Trebišov

05.10.2021 15:46 - Patrik

Dobrý deň, kedy sa začne oprava, resp. realizacia parkoviska na ul. Jána Husa 1803?

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto má na zriadenie parkoviska z polovegetačných panelov vypracovanú projektovú dokumentáciu a objednaný stavebný materiál. Práce budú realizované svojpomocne, vlastnými pracovníkmi, s využitím strojového zariadenia Technických služieb mesta. Predpokladaný termín realizácie prác je do konca roka 2021, závisí však od ukončenia už prebiehajúcich stavebných prác, ktoré títo pracovníci realizujú a tiež od vhodných poveternostných podmienok.


Ing. Ján Bogda
referent pre výstavbu, MsÚ

07.10.2021 14:30 - Silvia Girmanová

Dobry den.Zaciatkom septembra ste zverejnili oznam o volnom pravovnom mieste na poziciu vratnika na ZS Komenskeho 2 v Trebisove...manzel sa bol priamo riaditela skoly opytat ohladom tohoto pracovneho miesta a ten mu povedal ze o nicom nevie..teda ze nevie o tom zeby bola zo strany skoly takato poziadavka na pracovnu poziciu vratnika..ani zeby daval poziadavku na mesto ze hlada niekoho na nakuto poziciu..a tak sa pytam..mate uz dopredu niekoho na toto pracovne miesto?? Ked ani riaditel skoly o nicom nevie? Ci co to ma znamenat..co si o tom mam bezny uchadzac o zamestnanie mysliet..ze je to len divadielko pre verejmost a pracovne pozicie su uz dopredu obsadene?a umelo vytvorene? Dufam ze ste chopny poskytnut adekvatne stanovisko ohladom danej situacie...lebo ziadost a zivotopis podla vsetkeho posielal manzel aleze uuuplne zbytocne...dakujem za odpoved...

Odpoveď

Dobrý deň.

Tak, ako v prípade všetkých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov, sme na základe písomnej požiadavky zo strany ZŠ Komenského 1962/8 Trebišov, doručenej mestu 6.9.2021, zverejnili na webovom sídle mesta Trebišov oznam o voľnom pracovnom mieste vrátnik - informátor na uvedenej základnej škole. Oznam bol zverejnený aj na webovom sídle ZŠ Komenského.
Keďže škola má právnu subjektivitu, vytvorenie pracovného miesta, výber kandidáta je v kompetencii školy a mesto do výberu žiadnym spôsobom nezasahuje.

Mgr. Danica Gajdošová
vedúca oddelenia školstva, MsÚ

© 2024 MESTO TREBIŠOV