Prihlásiť sa

Otázky a odpovede

Vážení občania.

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Napíšte svoju otázku a v čo najkratšom možnom čase uverejníme odpoveď v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť všetky otázky, najmä otázky s vulgárnym obsahom, anonymné otázky (ak nie je uvedené meno a priezvisko pisateľa), otázky, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy alebo niečo, čo nemá charakter otázky.

Dodávame, že táto forma komunikácie nenahrádza informačnú povinnosť mesta v zmysle platných právnych predpisov SR.

Ján P., 16.01.2018 16:08

Dobrý deň prajem,
prečo sa mesto nevie postarať o zimnú údržbu ciest? Dnes sa kvôli neposypaným cestám tvorili kolóny v celom meste! Ďakujem!

Odpoveď

Dobrý deň,

kolóny sa v uvádzanom čase tvorili z dôvodu dopravnej nehody na Ul. M. R. Štefánika pred prevádzkou Očnej optiky.

Michal Davala
TS mesta Trebišov

Ján Kiráľ, 18.01.2018 10:41

Dobry den .Mozem chovat včely v trebisove? Vlastnim záhradku za kasarňami,takze na záhradke alebo v blizkom okoli záhradky. Jednalo by sa o 5 úľov ....ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

odporúčame navštíviť webovú stránku: www.vcelari.sk, kde sa podrobne dozviete o celej legislatíve, ktorá podmieňuje chov včiel na Slovensku. Taktiež môžete kontaktovať Regionálny zväz chovateľov čiel.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejnilo na svojej stránke novú Vyhlášku č. 285/2017 Z.z. o identifikácii a registrácii včelstiev s účinnosťou od 1.12.2017. MPRV SR týmto ruší Vyhlášku č. 206/2012 Z.z.

Mgr. Mário Fazekaš
vedúci MsHS

Jozef K., 19.12.2017 11:29

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, kedy mesto zabezpečí opravu parkoviska na ulici Cintorínska pred blokom č.2220? Na tento problém som poukazoval ešte za predošlého vedenia MÚ a doposiaľ sa neriešil! A už je to viac ako tri roky, pričom som viackrát a nielen ja na tento problém poukazoval. Taktiež by som chcel vedieť, kedy konečne spojazdníte verejné osvetlenie na ul. Cintorínska? A tento problém tu bol neriešený od úradovania s. Poľackého!

Odpoveď

Dobrý deň,

Mesto má prehľad o stave parkovacej plochy pred BD 2220 na Cintorínskej ulici. Súhlasíme s Vami, že predmetná plocha vyžaduje opravu a pokladku nového asfaltu. Z uvedeného dôvodu nebolo v roku 2017 na tejto parkovacej ploche realizované vodorovné dopravné značenie. Odstavná plocha bude zaradená do návrhu opráv mestských komunikácií na rok 2018. O tom, ktoré komunikácie budú podliehať opravám v tomto roku, rozhodnú poslanci mestského zastupiteľstva.

Ing. Ján Bogda
referent pre výstavbu, odd. výstavby a majetku MsÚ


Verejné osvetlenie na Cintorínskej ul. pred bytovým domom 2220 je funkčné. Naposledy bolo opravované dňa 20.12.2017, keď sa opravovalo osvetlenie na stĺpe pri vchode do servisu (obe svetlá) a na vedľajšom stĺpe (jedno svetlo) smerom k Ulici M. R. Štefánika. Od uvedeného dňa je verejné osvetlenie funkčné, tak tomu bolo aj dňa 10.1.2018 počas kontroly, ktorá bola realizovaná v čase o 19.50 hod.

Michal Davala
zastupujúci riaditeľ TS mesta Trebišov

Park, 29.12.2017 11:45

Dobrý den chcem sa spýtať kedy dá mesto Trebišov do parku viac osvetlený smer Paričov?

Odpoveď

Dobrý deň,

v súčasnom období Mesto neplánuje so zvýšením počtu svetelných bodov v parku. Vaším podnetom sa Technické služby budú zaoberať.

Michal Davala
zastupujúci riaditeľ TS mesta Trebišov

Jana Miklovičová, 09.01.2018 13:35

Chcela by som sa opýtať či by bolo možné na semafory pri stanici umiestniť aspoň kameru, keďže nejako inak zmeniť to tam nejde a prechádzať tadiaľ je fakt neuveriteľné. Denne mi tadiaľ prechádzajú deti a nemám z toho dobrý pocit keďže autá nie stále dávajú chodcom na zelenú prednosť. Ďakujem.

Odpoveď

V mesiaci december 2017 Mesto Trebišov reagovalo na výzvu Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality a predložilo žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2018, v rámci ktorej by došlo k rozšíreniu mestského kamerového systému. Strategické rozmiestnenie kamier MKS sa pripravovalo v spolupráci s OR PZ v Trebišove. Jednou z týchto lokalít je aj priestor svetlenej križovatky na Komenského ul. v Trebišove.

Mgr. Miroslav Cabada
poverený riadením MsP Trebišov

Barbora Tinková, 03.01.2018 21:34

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či sa plánuje oprava výtlkov na začiatku ulice Záhradnej ( slepá ulica) ? Už nieje kadiaľ ich obchádzať . Za odpoveď vopred ďakujem .

Odpoveď

Dobrý deň,

v pláne opráv výtlkov na rok 2018 je aj Záhradná ulica.

Michal Davala
Technické služby mesta Trebišov

Peter Gumán, 02.01.2018 08:42

Dobrý deň.Chel by som sa opýtať,či môžem uložiť živý očistený stromček po 6.1.2018 ku kontajneru na smetie.Nakoľko nemám auto a na zberný dvor to mám daleko.

Odpoveď

Dobrý deň!

Živé vianočné stromčeky uložte, prosím, ku zberným nádobám v priestore kontajnerových stojísk. Ich zber sa uskutoční pracovníkmi Technických služieb mesta Trebišov od pondelka 8. januára 2018.

Miroslav Davala
vedúci MsAS

Ing.VNEK Stanislav, 22.11.2017 10:51

Dobrý deň!
Chcem sa opýtať mesta ako vlastníka cesty na ul.Pribinova, ako je spokojné s "utopenými" kanalizačnými vpusťami a poklopmi. Výmenu asfaltového koberca realizovala Slovenská správa ciest. Na podobnú interpeláciu poslanca p.Tomka primátor odpovedal takto, citujem z písomnej odpovede na interpeláciu č.126/2017: V prípade kanalizačných vpustí budeme takisto kontaktovať príslušného správcu a jednať v tejto veci.
To bolo 25.9.2017. Už je 22.11.2017 a nevieme, ako to "jednanie v tejto veci" dopadlo. Môžete mi na to odpovedať?
Ďakujem !

Odpoveď

Dobrý deň,

uvedenú požiadavku Mesto Trebišov posunulo na vybavenie správcovi cesty III. triedy a cestnému správnemu orgánu - Okresnému úradu Trebišov, odboru CD a PK, ktorí túto komunikáciu spravujú a zabezpečovali jej opravu.

Ing. Iveta Verešová
oddelenie výstavby a majetku MsÚ

Slavka Ivanova, 24.11.2017 15:47

Dobrý deň. Chcem sa spytať na koho sa mame obratiť. Už pol roka mame od susedo cielene dupotanie, ťahanie stoličkami, nocne rušenie do druhej tretej hodiny. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

Z Vašej otázky vyplýva, že sused Vás, ako užívateľa (vlastníka) bytu, obťažuje hlukom aj v nočných hodinách. Ten, kto obťažuje nadmerným hlukom, porušuje ustanovenia § 47 Zákona o priestupkoch. Príslušným orgánom na riešenie takýchto problémov sú polícia a okresný úrad. Tieto orgány v rámci správneho konania skúmajú, či dochádza k priestupku alebo nie. V prípade, že sa jedná o byt v osobnom vlastníctve, odporúčame tiež zvážiť riešenie takéhoto problému na schôdzi vlastníkov bytov, keďže je predpoklad, že sú takýmto správaním rušení viacerí vlastníci bytov bývajúci v susedstve. Správca domu má veľmi obmedzené právomoci na riešenie Vami predloženého problému.

Ing. Marián Číž
námestník pre SDaB
Bytový podnik Trebišov, s.r.o.

Peter Ondovčík, 30.11.2017 11:35

Zaujíma ma kedy bude dokončená výstavba futbalového ihriska s umelu trávou v našom futbalovom klube Slavoj Trebišov.

Odpoveď

Dobrý deň,

od 2.12.2017 sa pokladá umelá tráva na ihrisku. Uloženie umelej trávy potrvá cca 2 týždne, pokiaľ nebude sneh a vysoké mrazy. Celkové ukončenie prác sa predpokladá do 22.12.2017.

Ing. Ján Michalko
odd. výstavby a majetku

robert engel, 27.11.2017 16:46

Zaujímalo by ma prečo viazne oprava krytej plavárne. Kedy sa tam reálne niekto okúpe?

Odpoveď

Dobrý deň,

na plavárni sa pracuje, práce budú ukončené v zmysle zmluvy.

Ing. Ján Michalko
odd. výstavby a majetku

Andrea, 21.11.2017 16:58

Dobrý den, chcela by som sa spýtať v akom štádiu je oprava plavárne, kedy sa počíta s jej otvorením a či tam bude aj niečo nové, napríklad šmýkalka pre detí, sauna atd , ,, dakujem .

Odpoveď

Dobrý deň,

toho času sa robí zatepľovanie a v zimnom období sa bude pokračovať s prácami vo vnútri plavárne. Konečná podoba plavárne by mala vyzerať tak, ako je to znázornené na billboarde pred objektom krytej plavárne.

Termín ukončenia prác a otvorenia plavárne je v tomto čase ťažko predpokladať.

Ing. Ján Michalko
odd. výstavby a majetku

Gabriela Husková, 27.11.2017 07:01

V našom meste žije bezdomovkyňa, ktorá potrebuje pomoc. Včera som ju stretla celú premrznutú.Môže pre niekoho pôsobiť ako blázon, ale spôsobuje to nedostatok potravy a zima. Pochádza zo zlých soc.pomerov. Potrebuje hlavne teplú posteľ, ubytovanie. V našom meste viem o azylovom zariadení pre mužov, v ktorom sú často muži, ktorí sa tam väčšinou ocitli z dôvodu pitia alkoholu. Táto žena nepije. Je to len nešťastná pani, ktorá potrebuje pomoc a nemá žiadne rodinné zázemie. Chýba jej sebavedomie, má strach opustiť Trebišov a ísť do neznáma. Možno jej v minulosti už aj niekto chcel pomôcť a ona to možno neprijala, ale nehľadiac na to prosím Vás, pomôžte jej skôr, než noviny uverejnia správu, že zomrela ďalšia bezdomovkyňa. Nie je prosím Vás možné aj ju úbohú ženu umiestniť v azylovom centre? Alebo sa staráme len o mužov? Prosím Vás, pomôžte jej. Často ju stretávam a niekedy aj porozprávam a puká mi srdce nad tou úbohou ženou. Ona túži mať teplý domov, dať sa trochu dokopy a pracovať.Zaiste nebude problém nájsť túto ženu, pretože Trebišov je malé mestečko.

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto opakovane ponúkalo konkrétnu pomoc vyššie spomínanej osobe - bezdomovkyni (umiestnenie v zariadení, zárobková činnosť a navýšenie si mesačného príjmu aktivačnou činnosťou, poskytnutie ošatenia zdarma, ako aj vykonanie osobnej hygieny v mestskom zariadení, finančná výpomoc mesta, sprievod na lekárske vyšetrenie formou terénnej sociálnej práce). Menovaná pani pre nedodržiavanie podmienok a na základe zhoršeného psychického stavu musela opustiť zariadenie, v ktorom predtým bývala. Stotožnená osoba odmieta spolupracovať, neprijíma ponúkanú pomoc, má záujem len o finančnú výpomoc.

Oddelenie sociálnych vecí MsÚ Trebišov

Renáta, 01.12.2017 16:06

Dobrý deň, chcem sa poďakovať za opravu dvoch verejných osvetlení na ihrisku za bytovkou na Hodvábnej ulici.

Jozef, 04.11.2017 20:33

1.) Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom
2.) Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad
Ako rieši mesto Trebišov nakladanie s takýmto odpadom. Okolité obce rozdávajú kompostéry a zberné nádoby na bioodpad. A mesto TREBIŠOV ???!!!

Odpoveď

Dobrý deň,

systém nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom na území mesta Trebišov je stanovený Všeobecne záväzným nariadením mesta Trebišov č. 146/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebnými odpadmi (článok 17 a 18 predmetného VZN). Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa 26.6.2017 nebolo odsúhlasené zapojenie sa do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného odpadu. Predmetná výzva bola zameraná na nákup kompostovacích zásobníkov ku každému rodinnému domu. V prípade vyhlásenia novej výzvy zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného odpadu mesto opätovne predloží tento zámer na schválenie poslancom Mestského zastupiteľstva v Trebišove.

Ing. Eva Bučková
odd. výstavby a majetku

občan, 09.11.2017 08:31

Dobrý deň, chcem sa spýtať dokedy bude tá kopa hliny na Paričove v strede križovatky. Je tam už asi mesiac, je to neoznačené, v pravotočivej zákrute. Predpokladám, že vodári opravujú potrubie, ktoré často praskne, len neviem či je to štandartný postup alebo je to druh maturitnej skúšky...

Odpoveď

Dobrý deň,

hlina v MČ Paričov je odstránená, VVS a. s. tam realizovala prepojenie vodovodného potrubia.

Ing. Ján Michalko
odd. výstavby a majetku

anna, 14.11.2017 10:30

Dobry den , chcela by som sa spytat, ze mam 1 izbovy mestsky byt a potrebovala by som dvoj izbovy. Musim si ho znova ziadat alebo sa da aj nejako jednoduchsie. Vopred dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

ak nájomca mestského nájomného bytu potrebuje vymeniť menší byt za väčší alebo naopak, je potrebné, aby si vlastnoručne napísal žiadosť o výmenu bytu a túto výmenu odôvodnil. V prípade, ak ide o vzájomnú výmenu bytov, tak tá sa realizuje na základe písomnej dohody dvoch nájomcov. V tomto prípade je potrebné k žiadosti o vzájomnú výmenu bytov doložiť aj tlačivo "Dohodu o vzájomnej výmene bytov", ktorá sa nachádza na internetovej stránke mesta Trebišov, v sekcii „Vybavenie úradných záležitostí“ a podsekcii „Nájomné byty“ a fotokópie dokladov od bytov (nájomná zmluva alebo rozhodnutie o pridelení bytu, zápis o dohode o odovzdaní a prevzatí bytu). Žiadosť sa potom prejednáva na najbližšom zasadnutí bytovej komisie.


oddelenie sociálnych vecí

obyvyteľka, 27.09.2017 10:03

Nebolo by možné zariadiť, aby pracovníci TS pri vyprázdňovaní nádob na smetie pri rodinných domoch, nechali tieto buď pri bránke,alebo na plošine pre vstup do dvore. Veľmi často tieto nádoby nechávajú v strede chodníka, čo chodci musia obchádzať často až do doby, kým sa majitelia vrátia z práce.Za pochopenie ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

na základe Vášho podnetu bol s pracovníkmi Technických služieb mesta uskutočnený rozhovor k Vami uvedenému nedostatku.

Michal Davala
TS mesta Trebišov

obcan, 13.10.2017 13:22

Dobrý den prajem rada by som sa spýtala aka je otváracia doba v micurinke. Včera sme tam chceli ist pozriet to nove ihrisko bolo cca 17:00 a areal bol uz zatvorený a v objekte pustený pes. Pýtam sa preto lebo ste uvádzali na fb stranke ze je denne od 7:00 do 19:00 ihrisko pre verejnosť otvorene. Dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

otváracia doba je v areáli Mestského hospodárskeho strediska, počas pracovných dní, od 7.00 hod. - 15.00 hod. Po 15.00 hod. sa areál uzatvára z bezpečnostných dôvodov. Počas víkendov a sviatkov je stredisko zatvorené. Vzhľadom na bezpečnosť poprosíme, aby návštevníci MsHS prezvonili na telefónne číslo zamestnancovi Mestskej vnútornej ochrany ( pracovný deň - po 15.00 hod., víkendy a sviatky - počas celého dňa), ktorý im areál sprístupni. Telefónne číslo je uvedené na bráne (pri vstupe) MsHS. Po vstupe zapíše zamestnanec MVO návštevníka do knihy návštev.
Ospravedlňujeme sa za možné nedorozumenie pri Vašej ostatnej návšteve.

Mgr. Mário Fazekaš
vedúci MsHS

dada, 30.10.2017 16:09

Dobrý deň, dnes 30.10.2017 nebude vývoz smetí, nakoľko od rána máme vonku kontajnery a spoluobčania a vietor robia neporiadok, ide o Budovateľskú ulicu.

Odpoveď

Dobrý deň,

dňa 30.10.2017 došlo, počas vývozu komunálneho odpadu, k technickým poruchám na autách prevádzajúcich vývoz, a to v takom rozsahu, že ostali mimo prevádzky. Na jednom aute došlo k poškodeniu hydraulickej časti, na druhom k poškodeniu bŕzd. Autá boli opätovne sprevádzkované 31.10.2017 cca o 15.00 hod., kedy sa aj začal zber nevyvezeného odpadu zo dňa 30.10.2017 a 31.10.2017.

Z tohto dôvodu Technické služby mesta Trebišov ž i a d a j ú občanov mesta, aby do nádob na komunálny odpad neumiestňovali stavebný odpad, nakoľko vložením väčších betónových kusov dochádza k poruchám auta.
Z uvedeného dôvodu došlo k ďalšej poruche (totálne poškodený hydraulický valec).

Od 2.11.2017 Technické služby majú k dispozícii iba 1 ks techniky na vývoz odpadu.
Za vzniknuté problémy s vývozom sa ospravedlňujeme.

Michal Davala
TS mesta Trebišov

Slavka, 02.11.2017 11:45

Dobry den,kolko bude stat cesta na ulici Csl.Armady?
Budu v plane v buducom roku aj chodniky na csl armady od semaforov do mesta ?

Odpoveď

Dobrý deň,

oprava cesty na Ul. Čsl. armády, na úseku od Rodinnej lekárne po koniec križovatky so Sládkovičovou ulicou, bude stáť 51 095 eur. Chodník na tejto ulici vyžaduje opravu na úseku od Puškinovej ul. po svetelnú križovatku. Chodník bol zaradený do mestom spracovaného zoznamu poškodených mestských komunikácií. O tom, ktoré cesty a chodníky sa budú v roku 2018 opravovať, rozhodne mestské zastupiteľstvo.

Ing. Ján Bogda
odd. výstavby a majektu

A.T., 03.11.2017 12:16

Dobry den.Chcela by som vas poprosit o zrezanie stromu na ulici Hodvabnej,pred bytovym domom 1381/4,nakolko je ten strom suchy,vsetka ta spina nam ide do okien,a na balkony.Dakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

pracovníci Mestského hospodárskeho strediska odstránili predmetný suchý strom /smrek/ 7.11.2017 formou oznámenia o výrube suchého stromu. Ďakujeme za Váš podnet.

Mgr. Mário Fazekaš
vedúci MsHS

Lubo, 08.11.2017 23:47

Dobry den,kde treba oznamit najdenu nebespecnu skladku kolo vodneho zdroja ?

Odpoveď

Dobrý deň,

Pokiaľ sa jedná o skládku nebezpečného odpadu v zmysle zákona o odpadoch, je potrebné to nahlásiť na OO PZ v Trebišove, kde sa rozhodne o ďalšom postupe v zmysle legislatívy.

Miroslav Davala
vedúci MsAS

Milka Vargová, 14.11.2017 05:13

Dobrý deň, v médiách som zaznamenala že mestská polícia sa podieľala na záchrane života v našom meste. Napriek tomu že ospbne nepoznám osobu ktorej pomohli sa im chcem aspoň takto s celého srdca poďakovať, veľmi si vážim Vašu prácu a ešte raz ďakujem Vargová

Odpoveď

Sobotu 11.11.2017 o cca 16,24 h bola, na základe telefonického oznamu, vyslaná hliadka mestskej polície do mestského parku, kde mala neznáma osoba skočiť do rybníka a ostať nehybná.
Po príchode na uvedené miesto hliadka spozorovala oznamovateľa, ktorý sa snažil vytiahnuť z vody bezvládne telo ženy, ktorá pravdepodobne takto chcela ukončiť svoj život. Napriek jeho snahe sa mu to nedarilo, nakoľko uvedená osoba bola toho času už v bezvedomí a osoba bola korpulentnej postavy. Príslušníci mestskej polície neváhali a okamžite skočili do vody, bezvládne telo dotyčnej sa im podarilo vytiahnuť na breh. Hneď po tom začali s oživovaním. Vďaka ich profesionálnemu prístupu a včasnej predlekárskej pomoci až do príchodu RZP sa týmto spôsobom predišlo najväčšej tragédii. Po príchode RZP bola zachránená osoba prevezená na ďalšie ošetrenie do NsP Trebišov.
Mestskí policajti sa s podobnými prípadmi stretli aj v minulosti a len vďaka ich profesionálnemu prístupu sa podarilo zachrániť ľudský život. Aj v takýchto prípadoch sa ukazuje opodstatnenosť zložky, akou je mestská polícia.
Príslušník poskytujúci prvú pomoc bol za záchranu ľudského života navrhnutý na udelenie mimoriadnej odmeny primátorovi mesta Trebišov a zároveň prezidentovi združenia mestských a obecných polícii.

Bc. Jindřich Sosna
referent pre výkon služby a MTZ MsP Trebišov

Viera Hrivňáková, 29.10.2017 13:43

Na stránke Mesto Trebišov bola zverejnená pozvánka na Burzu práce, ktorá sa konala dňa 24.10.2017. Teraz už pozvánka nie je v archíve pozvánok. Prečo nie je zverejnená, resp. odložená v archíve? Je na to dôvod? Ak nie je, prosím doplniť do archívu pozvánok.

Odpoveď

Dobrý deň, pani Hrivňáková,

pozvánka na Burzu práce, ktorej hlavným organizátorom bol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, bola a stále je zverejnená na webovom sídle mesta v sekcii „Aktuality“. Asi to uniklo Vašej pozornosti, preto k odpovedi prikladáme aj odkaz, kde ju nájdete: http://www.trebisov.sk/aktuality/20311

kancelária primátora

P.R, 25.10.2017 22:50

Zdravím kedy sa spusti oprava ulici Csl Armady?
a vlastne kde ma byt az novy koberec?

Odpoveď

Dobrý deň,

2. etapa opráv mestských komunikácií bola MsZ schválená 25.9.2017. Výber zhotoviteľa formou elektronického trhoviska, pri dodržaní lehôt vo verejnom obstarávaní, bol ukončený 10.10.2017. Opravy realizujú Inžinierske stavby a. s. Košice. Na Ul. Čsl. armády začínajú práce frézovaním asfaltového povrchu piatok 27.10.2017. Nový asfaltový koberec bude na ploche 4 240 m2, od Rodinnej lekárne po koniec križovatky so Sládkovičovou ulicou.

Ing. Ján Bogda
odd. výstavby a majetku

Štefan valcer, 24.10.2017 10:16

Dobrý deň prajem,
chcem vás poprosiť, ak budete schvaľovať rozpočet mesta na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020, aby ste rozpočet pred schválením zverejnili najmenej na pätnásť dní nie len na úradnej tabuli v meste, ale aj na vašej internetovej stránke v sekcii "Rozpočet". Viem, že zákon pojednáva zverejniť rozpočet na mieste na tom obvyklým, a pre vás je to tabuľa na mestskom úrade, čiže zákon ako taký dodržiavate, ale keďže nie každý má čas osobne sa dostaviť na mestský úrad, umožnili by ste tým širšiemu spektru obyvateľov mesta Trebišov nahliadnuť do rozpočtu, kde si budú môcť pozrieť ako plánujete nakladať s "našimi" finančnými prostriedkami na nasledujúce obdobie a v prípade záujmu ho spripomienkovať.
Ďakujem, s pozdravom Štefan Valcer

PS: Pokiaľ rozpočet mesta pred schválením zverejňujete aj na vašej internetovej stránke, považujte túto žiadosť za bezpredmetnú.

Odpoveď

Dobrý deň,

Mesto Trebišov zverejňuje svoje návrhy rozpočtu i na webovej Úradnej tabuli minimálne od roku 2011, a to vždy v súlade s platnou legislatívou. Tak to bude i tento rok, kedy Mesto Trebišov elektronicky na Úradnej tabuli zverejní návrh programového rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 - 2020.
URL webovej Úradnej tabule Mesta Trebišov je http://www.trebisov.sk/uradna-tabula.

Ing. Peter Duč
vedúci finančného oddelenia

Alena, 09.10.2017 18:23

Dobrý deň, istého času bol na tejto stránke zverejnení zoznam majiteľov psov, ktorí ich majú nahlásených na mestskom úrade a samozrejme si za nich aj platia daň. Ten zoznam už na stránke nieje. Bolo by ho možné znovu obnoviť,aby si do neho mohol každý nahliadnuť. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

zoznam daňových dlžníkov, ktorých eviduje Mesto Trebišov, je vedený v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zverejnený je na stránke

http://egov.trebisov.sk/default.aspx?NavigationState=806:0:


Ing. Peter Duč
vedúci finančného oddelenia

Darina Vaĺovska, 09.10.2017 14:44

Dobry deň.Neplanuje sa bezbarierovy vstup do kina?alebo ako sa može dostať vozičkar do kina,veď ťahať vozik hore schodmi je namahave ak aj vozičkar ma svoju vahu.Myslim že su taki ĺudia ochudobneni o kulturu.Ďakujem a prajem pekny deň.

Odpoveď

Dobrý deň,

riešenie bezbariérového prístupu do kinosály vyžaduje väčšiu investíciu (exteriérovú rampu, interiérovú sedačku alt. výťah), preto mesto Trebišov predloží tento investičný zámer do komisie výstavby a majetku, ak komisia tento zámer odporučí na schválenie, následne mesto zapracuje predmetný investičný náklad do návrhu rozpočtu na rok 2018.

Ing. Ladislav Valiska-Timečko
poverený zastupovaním vedúceho oddelenia výstavby a majetku

Jaroslav, 05.10.2017 20:09

Dobrý deň.
Chcem sa spýtať, že či by mesto Trebišov mohlo prerokovať s VSE zavedenie optickej siete na Košickej ulici, ktorá nemá samostatné pouličné osvetlenie. Pokiaľ mesto Trebišov zaviedlo káblovú televíziu na stĺpy VSE, tak by to možno išlo aj s optikou. Mám pocit, že na našej ulici optické pripojenie internetu nebude nikdy.
Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o. požiadala mesto Trebišov o vyjadrenie pre potreby územného rozhodnutia k stavbe "Metropolitná optická sieť Trebišov", ktorej súčasťou je zemná optická trasa aj na Košickej ulici. V tomto období prebieha územné konanie pre predmetnú stavbu.

Ing. Ladislav Valiska-Timečko
poverený zastupovaním vedúceho oddelenia výstavby a majetku