Prihlásiť sa

Otázky a odpovede

Vážení občania.

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Napíšte svoju otázku a v čo najkratšom možnom čase uverejníme odpoveď v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť všetky otázky, najmä otázky s vulgárnym obsahom, anonymné otázky (ak nie je uvedené meno a priezvisko pisateľa), otázky, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy alebo niečo, čo nemá charakter otázky.

Dodávame, že táto forma komunikácie nenahrádza informačnú povinnosť mesta v zmysle platných právnych predpisov SR.

viera, 21.05.2017 19:30

Dobrý večer,chcela by som poprosiť či by nebol možný orez stromčekov na ulici M.R.Stefánika 2221/174, nakoľko su hned pod oknami a v prípade silnejšieho vetra konáre buchaju do okien.Vopred dakujem.

Odpoveď

Dobrý deň.

Mesto Trebišov, ako vlastník pozemku pri bytovom dome č. 2221/174, zaslalo písomnú žiadosť na realizáciu Vašej požiadavky správcovi zelene a zároveň oprávnenej organizácii - Technickým službám mesta Trebišov.


Ing. Eva Bučková
referentka pre ochranu životného prostredia

Michal Dudáš, 15.05.2017 15:57

Dobrý deň.Obyvatelia bytového domu na ul.SNP 2344/86 v zastúpení domovníkom p.Dudášom žiadame o orezanie stromu pred bytovým vchodom.Vysoký topoľ pri vetre ohrozuje nájomníkov tým, že sa z neho ulomujú menšie konáre.Do budúcna chceme riešiť jeho celkové odstránenie, nakoľko korene poškodzujú chodník a máme obavy aby sa nedostali do kanalizácie a neupchali ju.Za skoré a kladné vybavenie vopred ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

na základe miestnej obhliadky dňa 22.5.2017 súhlasíme s úpravou koruny a orezaním konárov topoľa rastúceho v zelenom páse vo vlastníctve mesta Trebišov pred bytovým domom č. 2344/86 na Ulici SNP v Trebišove. Úpravu zrealizujú Technické služby mesta Trebišov, ktoré sú správcom zelene a zároveň oprávnenou organizáciou. Písomný súhlas Vám Mesto zašle aj poštou.

Ing. Eva Bučková
referentka pre ochranu životného prostredia

Dušan Grajcár, 19.05.2017 13:42

Dobrý deň. V rebríčku Otvorená samospráva, ktorý zostavuje Transparency International, klesla Trebišovská samospráva v roku 2016 oproti roku 2015 o 13 priečok. V súčastnosti v roku 2016 je skoro na koci na 89 mieste. Na Trebišovskej stránke je cenzúra, články občanov nie sú uverejnované. Poslanci o tom hovoili na poslednom zasadnutí, no nič sa nezmenilo. Tohto roku 2017 sa asi dostaneme zásluhou MsÚ na posledné miesto v rebríčku. Ako to chce vedenie MsÚ riešiť ? Tento príspevok zasielam aj do Transparency Internacionál, lebo určite nebude uverejnený. ďakujem za odpoveď

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku. Na stránke mesta nie sú cenzurované články. Od roku 2015 bolo zavedených niekoľko opatrení, ktoré majú práve za cieľ zaviesť väčšiu transparentnosť v činnosti samosprávy.

Kancelária primátora

Dominika Belakova, 14.05.2017 21:49

Dobrý deň, je možné aby suseda oproti si psotavila pred branu dva obrovske kamene aby sa jej tam auta neotáčali ?

Odpoveď

Dobrý deň,

Váš podnet bol hliadkou MsP bezodkladne prešetrený. Majiteľka rodinného domu na Repnej ul. bola upozornená na nevhodnosť svojho konania a kamene spred svojho domu odstránila nedeľu 14.5.2017.
Mgr. Miroslav Cabada
poverený riadením MsP Trebišov

Dáša Kasardová, 15.05.2017 14:03

Dobrý deň! Prosím Vás chcem sa opýtať kedy sa budú kosiť trávniky na Cukrovarskej ulici, nakoľko tráva je už veľmi vysoká. Ďakujem za odpoveď. Kasardová

Odpoveď

Dobrý deň,

podľa plánu kosenia bude kosenie na Cukrovarskej ulici realizované piatok 19.5.2017.

Mgr. Mário Fazekaš
vedúci MsHS

Monika, 14.05.2017 23:52

Dobrý deň,ešte stále som od Vás nedostala odpoveď,čo s tým vrakom na ulici Komenského poriesi to už konečne niekto.Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

dňa 15.5.2017 bol vrak osobného motorového vozidla zn. Škoda Felícia, zelenej farby, z parkoviska na Komenského ulici, odstránený.

Mgr. Miroslav Cabada
poverený riadením MsP Trebišov

Vladimír Malý, 04.05.2017 16:12

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, či je plánovaná oprava príjazdovej cesty a parkoviska na ulici Zimnej pred bytovkou 1641. Alebo ak by to bolo možné, aspoň zasypať tie výtlky, ktoré tam sú, pretože naše autá to už nezvládajú, nehovoriac o maximálnom nedostatku parkovacích miest. Ďakujem za odpoveď, pekný deň.

Odpoveď

Dobrý deň,

cesta na Zimnej ulici bola zaradená medzi komunikácie, ktoré sa v roku 2017 zreparujú v 1. etape. Opravený bude najviac poškodený úsek cesty, a to od Čsl. armády po vjazd do NS. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na výber dodavateľa prác.

Ing. Ján Bogda
referent odd. výstavby a majetku

Iveta Vajdová, 03.05.2017 13:22

chcela by som sa opýtať kompetentných co mam robiť ak na ulici môj sused oproti vlastní 5aut a ešte dodávku Bolo mi povedané ze on tam môže mať koľko chce moju dceru zavolal aby si auto dala preč lebo tam je ich dom a tam môže stať len on tak by som chcela vedieť ako postupovať je to štátny zamestnanec tak ma asi iné pravidla

Odpoveď

Dobrý deň,

všeobecné znenie zákona o cestnej premávke určuje, že vodič môže s vozidlom zostať stáť na obojsmernej ceste len v prípade, ak medzi jeho vozidlom a vzdialenou stranou cesty zostane voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Vodič nesmie zastaviť a stáť, okrem iného, pred vjazdom na cestu z miesta mimo cesty, na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov. Ak s Vašim vozidlom správne parkujete na ceste a nestojíte pritom pred vjazdom z dvora suseda, neporušujete žiaden predpis.


Mgr. Miroslav Cabada
poverený riadením MsP Trebišov

Bady, 29.04.2017 14:05

Dobrí deň chcel by som sa spýtať či bi sadali niečo spraviť s parkovaním na Komenského 19lebo tu je veľmi málo parkovacích miest apred bitovkov aj za bitovkov je trávnatá plocha kde ho samohli urobiť parkovacie miesta ja som ochotní si aj parkovacie miesto odkúpiť za rozumnú cenu ale ani som vedel že keď o4pridem sroboti tak budem mať svoje miesto voľné a pohode tam zaparkujete vopred ďakujem za vašu odpoveď adufam zesa to už konečne nejako viriesi

Odpoveď

Dobrý deň,

Mesto Trebišov nemá v súčasnosti schválenú mestskú parkovaciu politiku, ktorá by umožňovala regulovanie statickej dopravy s možnosťou vyhradeného plateného parkovania pred bytovými domami. Touto cestou sa už vybrali mnohé mestá, no aplikácia v praxi prináša aj negatívne vnemy, ktoré je nutné akceptovať. Základným technickým podkladom je štúdia statickej dopravy, ktorá zdokumentuje rozsah regulovaných zón, typy možnej regulácie (časová, spoplatnenie, kombinácia), nutné rozhodnutie o zabezpečení budúcej prevádzky v regulovanej zóne (vlastné sily mesta alebo prenájom parkovacej spoločnosti). Na jej spracovanie je potrebné vyčleniť finančné prostriedky, ktoré mestské zastupiteľstvo v rozpočte na rok 2017 neschválilo.

Ing. Iveta Verešová
referentka oddelenia výstavby a majetku

pato, 21.04.2017 10:47

na ulici Škultetyho medzi bytovkami a obchodom s nábytkom a potravinami adriana su na ceste také výtlky, že je to už na nervy pýtam sa Vás, keď to nie je mesto schopne opraviť čo určite nie je, keďže tento stav trvá roky, nech príkaže tým dvom podnikateľom, aby túto vozovku opravili , je rozbitá vďaka ich 12 tonovým autám z poľska čo nosia nábytok a ďalším nákladným autám čo zásobuju potraviny!!!!!! My ako občania sme radi, že tu máme v okolí obchody, ale keď z nás vedia podnikatelia žit, tak nám nemusia rozbíjať vozovku. Človek keď parkuje potom auto tak dobre, že nemusí käpiť ladu nivu aby sa tam dostal. Keď sú tie kaluže naplnené vodou tak keď odstávite auto potom po neakom čase vyzerá ako keby na neho hádzali blato, nakoľko prechádzajúce autá celú tuto vodu rozstrekujú na zaparkované autá. Nech si tam primátor postaví auto svoje a nech na neho 12 hod špliecha blato

Odpoveď

Dobrý deň.

Cesta na Škultétyho ulici vedľa BD 1923 po Potraviny Adriana patrí medzi mestské komunikácie s najväčším rozsahom poškodenia. Bola navrhnutá a MsZ schválená do zoznamu ciest a chodníkov, ktoré sa budú v roku 2017 opravovať v 1. etape. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie prostredníctvom elektronického trhoviska na výber dodávateľa prác.

Ing. Ján Bogda
oddelenie výstavby a majetku

Tatiana RNDr. Jenčová, 29.04.2017 10:31

Dobrý deň, uvítala by som keby mestská polícia kontrolovala dôslednejšie spoluobčanov venčiacich psov, či majú pri sebe sáček alebo vrecko na exkrementy. Lúka na sídlisku Juh je dosť znečistená a čo bude ďalej?, psov je veľa a ľudí zbierajúcich exkrementy je minimálne..
Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň!

Mestskí policajti pravidelne kontrolujú dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia (č. 128/2013 o podmienkach držania psov), ktoré vyplýva zo zákona (č. 282/2002 Z. z. a ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov), a to aj vo Vami uvedenej lokalite. Je to však predovšetkým o zodpovednosti majiteľov psov a ich prístupe k svojmu okoliu a susedom. Mnohí sa správajú disciplinovane iba v situácii, keď vidia policajtov. V prípade zistenia porušenia VZN však budú previnilci riešení v zmysle zákona.

Mgr. Miroslav Cabada
poverený riadením MsP Trebišov

M.B., 10.04.2017 14:00

dobry den,chcem sa informovat,ci sa mesto zapojilo do Vyzvy minis.podohospodarstva SR


4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistovania ovzdušia a hluku

vyhlasenej vo februari t.r.

ide o moznost ziskania nenavratnych fin prostriedkov na skvalitnenie a zazelenenie sidlisk a vnutroblokov.
Kedze vieme,ake ostalo mesto aj prilahle zelene plochy po minuloroc.rozkopavkach,neupravene,zdevastovane,a mesto dovodi,ze na vysadbu stromcekov,zelene,krikov apod.zalezitosti nema fin.zdroje,pritom ide o pozemky mesta,takze by sa malo, minimalne podielat, na zazelenovani ploch,pribudli betonove plochy na parkoviska,ubudlo stromov,ziskanim fin.zdrojov by sa vyrazne mohol skvalitnit zivot obyvatelov sidlisk,hlavne cez horuce leta...

tiez ,ak sa mesto neplanuje zapojit,poprosim obcanom vysvetlit dovod,dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet.
Mesto Trebišov sa plánuje zapojiť do výzvy „Verejné osvetlenie“, a zároveň je vydané aj územné rozhodnutie na rozvody pre pripojenie telekomunikačných zariadení. Obidve stavebné akcie si vyžadujú opätovné rozkopávky verejného priestranstva. Z tohto dôvodu by sa zapojenie do výzvy na projekt „Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy, ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku“, minulo účinku. Mesto sa zapojí do podobnej výzvy v budúcom období.

Mgr. Martina Dembická
referentka pre regionálny rozvoj

Peter, 13.04.2017 17:43

Dobry den,na ulici Československej armády 86 bude ubytovna ? Dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

Mesto Trebišov poskytuje sociálnu službu krízovej intervencie na Dopravnej ul. 2107/1, 075 01 Trebišov v Mestskom útulku Trebišov pobytovou formou na určitý čas, ďalej zabezpečuje dočasné ubytovanie v Mestskej sociálnej ubytovni v Trebišove.
Mesto Trebišov neplánuje zriadiť ďalšiu ubytovňu.


Mgr. Henrieta Demjanová
vedúca oddelenia

Anonym, 19.04.2017 11:43

Moje dieta chodi do ms 1decembra. Chodime tam uz dlhsie ale mikdy nemame vyuctovanie penazi,co sa nosia v septembri.Moje dieta zaplati za divadelne predstavenia a zo zdr.dovodov za zucastni raz a zvysne trebars 3-4 e du kde. A ked tam maju od 10 deti a este krat 3, tak dakujem pekne

Odpoveď

Dobrý deň.

Na základe písomného vyjadrenia pani riaditeľky uvedenej materskej školy, Ireny Sotákovej, odpovedáme nasledovne.

Na plenárnom združení rodičov a účastníkov triednych aktívov bol odsúhlasený tzv. kredit - predplatné na kultúrne podujatia organizované v rámci edukačného procesu priamo v materskej škole, u starších detí aj na exkurzie a podujatia v MsKS, múzeu a pod. Tým sa predchádza zdržiavaniu edukačného procesu vyberaním finančných prostriedkov. Spôsob vyberania a vyúčtovania finančných prostriedkov je predmetom rokovania na triednych aktívoch za
účasti rodičov a triednych učiteliek. Prehľad účasti dieťaťa na podujatiach sa uskutočňuje na základe evidencie dochádzky dieťaťa. Vyúčtovanie vykonávajú triedne učiteľky formou prehľadu účasti na kultúrnom podujatí, ktorý je prerokovaný a podpísaný rodičom. Riaditeľka materskej školy odporúča rodičom informovať sa o vyúčtovaní u triednej učiteľky v čase jej konzultačných hodín alebo v čase vopred dohodnutom. K dispozícii na podávanie týchto a podobných informácií rodičom je tiež vedenie školy.


Mgr. Danica Gajdošová
vedúca oddelenia školstva

Michal B., 15.04.2017 16:46

Uz dlhsiu dobu stoji na ulici Komenskeho pred vchodom c.39 odstavene auto zn.audi ktore nema ani spz a je pravdepodobne nepojazdne.Auto je tam odstavene uz min.pol roka a zabera parkovacie miesto obyvatelom ktory tu byvaju a svoje auta potrebuju aj zaparkovat.

Odpoveď

Dobrý deň!

Preverením Vášho podnetu hliadkou MsP bolo zistené, že Vami zistená skutočnosť sa zakladá čiastočne na pravde. Na uvádzanom mieste sa nachádza osobné motorové vozidlo zn. Audi bez ev. čísla. Pri previerke bolo zistené, že vozidlo má platnú EK, TK aj pridelené ev. číslo, takže nedochádza k porušovaniu zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, a teda nejedná sa o nepojazdné vozidlo. Príslušníci mestskej polície sa skontaktovali s majiteľkou vozidla, ktorá má trvalý pobyt v danej lokalite a získali informáciu, že vozidlo je (i keď nie často) využívané.

Bc. Jindřich Sosna
referent pre výkon služby MsP Trebišov

slavka nagyova, 14.04.2017 18:29

dakujem mestu trebisov za orez stomov na kpt nalepku vzhladom na zdravotny stav mojho syna

Adriana Nováková, 06.04.2017 21:13

Dobrý deň, chcem sa opýtať, kedy sa opravia výtlky na ulici Záborského. Sú tam už dosť nebezpečné jamy. Nezabudnite, že tam niekolkokrát denne vychádza vozidlo RZP na Komenského ulicu.Ďakujem za vyriešenie podnetu.

Odpoveď

Dobrý deň.

Technické služby mesta Trebišov začali s opravou výtlkov 8. marca 2017. K 10.apríla 2017 sa zrealizovali opravy na uliciach M. R. Štefánika, Komenského, Gorkého, Dobrovoľnícka, Jilemnického, Pri Polícii, T. G. Masaryka, Berehovská, 1. decembra, SNP, Čsl. armády - od kruhového objazdu po svetelnú križovatku.
V súčasnom období sa uskutočňuje oprava na Ul. J. Husa, po ukončení sa plánuje oprava na Ul. Záborského.

Michal Davala
zastupujúci riaditeľ TS mesta Trebišov

L.L., 07.04.2017 09:18

Dobrý deň,

ďakujem za opravené verejné osvetlenie. Lenže, druhé osvetlenie pri dome 7, na ulici Drehňovská -TV - bliká. Môžete sa nato pozrieť ? ďakujem krásne.

Odpoveď

Dobrý deň.

Ďakujeme za upozornenie, uvedený problém bude odstránený 14.4.2017.

Michal Davala
zastupujúci riaditeľ TS mesta Trebišov

Mgr.Alexander GERGELY, 10.04.2017 16:05

Chcem poprosiť kompetentných v mene obyvateľov vchodu č.6 domu 2220 o odstránenie suchého stromu vedľa vchodu č.6 na cintorínskej ulici,ide o bezpečnosť chodcov.Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

predmetný suchý strom odstránili pracovníci MsHS utorok 11.4.2017.

Mgr. Mário Fazekaš
vedúci MsHS

občan, 10.04.2017 00:44

Hrubý a neodborný zásah do životného prostredia sa stal na sídlisku kpt.Nálepku.Takto orezané a z vrchu zrezané zdravé stromy vo vegetačnom období ešte nevidel nikto.Môžu sa hanbyť všetci kto sa zúčastnil a povolil takỳ počin.Moja otázka:ako sa to mohlo stať,a prečo takto?

Odpoveď

Dobrý deň,

na Ulici kpt. Nálepku bol, na základe požiadaviek obyvateľov, zrealizovaný redukčný rez 3 kusov drevín - rod lipa. V minulosti už bola riešená otázka výrubu vyššie uvedených stromov. Mesto Trebišov, ako príslušný orgán štátnej správy rozhodujúci v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a zároveň vlastník pozemku, na ktorom stromy rastú, však s požadovaným výrubom nesúhlasí. V zmysle legislatívnych podmienok a základov starostlivosti o dreviny je dokázané, že strom najlepšie znáša rez v období plnej vegetácie, rez líp možno vykonávať prakticky celoročne. Výrub drevín je možné uskutočniť najmä v mimovegetačnom období, t. j. v termíne od 30. septembra do 31. marca. Zároveň uvádzame, že Mesto, ako vlastník pozemkov verejnej zelene, realizuje prostredníctvom správcu zelene úpravu zelene bez toho, aby o tom upovedomil tam bývajúcich občanov. K výnimke dochádza v prípade, ak sa orez plánuje na parkoviskách, a to z dôvodu možného poškodenia parkujúcich áut.
Mesto vysadilo prostredníctvom pracovníkov Mestského hospodárskeho strediska dňa 30.10.2015 na Ul. kpt. Nálepku 31 ks Tuje západnej Rheingold. Z uvedeného počtu bolo k dnešnému dňu (12.4.2017) odstránených 16 ks, a to neznámym páchateľom.
Na záver podotýkame, že je snahou mesta vyhovieť všetkým reálnym požiadavkám obyvateľov sídliska na uvedenej ulici, a to aj napriek narušeným medziľudským vzťahom týchto občanov.

Ing. Eva Bučková,
odd. výstavby a majetku

peter, 09.04.2017 13:41

Dobrý deň prajem. Chcem sa informovať,o vyrube a oreze stromov na sidlisku Kapitana Nalepku.Bola podana ziadost?Na aky druh stromov.

Odpoveď

Dobrý deň,

na Ulici kpt. Nálepku bol, na základe požiadaviek obyvateľov, zrealizovaný redukčný rez 3 kusov drevín - rod lipa. V minulosti už bola riešená otázka výrubu vyššie uvedených stromov. Mesto Trebišov, ako príslušný orgán štátnej správy rozhodujúci v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a zároveň vlastník pozemku, na ktorom stromy rastú, však s požadovaným výrubom nesúhlasí. V zmysle legislatívnych podmienok a základov starostlivosti o dreviny je dokázané, že strom najlepšie znáša rez v období plnej vegetácie, rez líp možno vykonávať prakticky celoročne. Výrub drevín je možné uskutočniť najmä v mimovegetačnom období, t. j. v termíne od 30. septembra do 31. marca.
Výruby stromov boli v minulosti na tejto lokalite povolené na základe podaných žiadostí v zmysle platných právnych predpisov.
Zároveň uvádzame, že Mesto, ako vlastník pozemkov verejnej zelene, realizuje prostredníctvom správcu zelene úpravu zelene bez toho, aby o tom upovedomil tam bývajúcich občanov. K výnimke dochádza v prípade, ak sa orez plánuje na parkoviskách, a to z dôvodu možného poškodenia parkujúcich áut.
Mesto vysadilo prostredníctvom pracovníkov Mestského hospodárskeho strediska dňa 30.10.2015 na Ul. kpt. Nálepku 31 ks Tuje západnej Rheingold. Z uvedeného počtu bolo k dnešnému dňu (12.4.2017) odstránených 16 ks, a to neznámym páchateľom.
Na záver podotýkame, že je snahou mesta vyhovieť všetkým reálnym požiadavkám obyvateľov sídliska na uvedenej ulici, a to aj napriek narušeným medziľudským vzťahom týchto občanov.

Ing. Eva Bučková,
odd. výstavby a majetku

Anka, 06.04.2017 11:13

Mesto dalo súhlas na nezmyselné orezávanie zdravých stromov na sídlisku Kpt.Nálepku vo vegetačnom období kvôli smiešným argumentom niektorých obyvateľov.Ale ako je možné že väčšina sa dozvedela o tom len keď videli to spustošenie na vlastné oči.Mestu stačí slovný argument /klamstvo/ že 90 percent obyvateľov to schvaluje? Onedlho tu bude namiesto hustej zelene mesačná krajina.

Odpoveď

Dobrý deň,

na Ulici kpt. Nálepku bol, na základe požiadaviek obyvateľov, zrealizovaný redukčný rez 3 kusov drevín - rod lipa. V minulosti už bola riešená otázka výrubu vyššie uvedených stromov. Mesto Trebišov, ako príslušný orgán štátnej správy rozhodujúci v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a zároveň vlastník pozemku, na ktorom stromy rastú, však s požadovaným výrubom nesúhlasí. V zmysle legislatívnych podmienok a základov starostlivosti o dreviny je dokázané, že strom najlepšie znáša rez v období plnej vegetácie, rez líp možno vykonávať prakticky celoročne. Výrub drevín je možné uskutočniť najmä v mimovegetačnom období, t. j. v termíne od 30. septembra do 31. marca. Zároveň uvádzame, že Mesto, ako vlastník pozemkov verejnej zelene, realizuje prostredníctvom správcu zelene úpravu zelene bez toho, aby o tom upovedomil tam bývajúcich občanov. K výnimke dochádza v prípade, ak sa orez plánuje na parkoviskách, a to z dôvodu možného poškodenia parkujúcich áut.
Mesto vysadilo prostredníctvom pracovníkov Mestského hospodárskeho strediska dňa 30.10.2015 na Ul. kpt. Nálepku 31 ks Tuje západnej Rheingold. Z uvedeného počtu bolo k dnešnému dňu (12.4.2017) odstránených 16 ks, a to neznámym páchateľom.
Na záver podotýkame, že je snahou mesta vyhovieť všetkým reálnym požiadavkám obyvateľov sídliska na uvedenej ulici, a to aj napriek narušeným medziľudským vzťahom týchto občanov.

Ing. Eva Bučková,
odd. výstavby a majetku

Anonym, 30.03.2017 20:54

Kedy bude opravený semafor?aby auta a chodzi nemuseli prechadzat naraz?

Odpoveď

Dobrý deň,

predkladáme Vám odborné vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu k danej téme, ktoré je citované z vyhlášky pre dopravnú situáciu na svetelnej križovatke ulíc Čsl. armády a Komenského. Svetelná križovatka je nastavená v zmysle platných predpisov, len má osobitnú úpravu dopravy, ktorá je bežná aj v iných mestách.

§ 9 ods. 3 písm. c) Vyhlášky č. 9/2009 Z. z.:

Pri riadení cestnej premávky na križovatke:
...signál s plným zeleným svetlom "Voľno" znamená pre vodiča možnosť pokračovať v jazde a ak dodrží ustanovenia o odbočovaní a také odbočovanie nie je zakázané dopravnou značkou, možnosť odbočiť vpravo alebo vľavo a ak dodrží ustanovenia o otáčaní a otočenie dovoľuje dopravná značka, možnosť otočiť sa; vodič je pritom povinný dať prednosť chodcom prechádzajúcim vo voľnom smere po priechode pre chodcov a cyklistom prechádzajúcim vo voľnom smere po priechode pre cyklistov, pritom ich nesmie ohroziť ani obmedziť; ak svieti signál pre opustenie križovatky (č. S 4) umiestnený v protiľahlom rohu križovatky, neplatí pre odbočovanie vľavo alebo vpravo § 19 ods. 4 zákona.

Ing. Iveta Verešová
oddelenie výstavby a majetku MsÚ

Jozef, 31.03.2017 10:37

Zdravím V akom štádiu je projekt Terminál integrovanej osobnej prepravy,a kedy sa začne búrať budova autobusovej stanice?
Dakujem za Podrobnejšie informácie

Odpoveď

Dobrý deň,

hlavný projektant stavby "ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov" - spoločnosť PRODEX s. r. o., Košice v súčasnosti pripravuje pre investora stavby - ŽSR, Bratislava projektovú dokumentáciu v stupni - dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby.
Termíny jej ukončenia mestu Trebišov nie sú zatiaľ známe.

Ing. Iveta Verešová
referent oddelenia výstavby a majetku

Maria Horoskova, 23.03.2017 16:36

Pred par rokmi som sa pytala, ci sa budu opravovat vnutorne chodniky - dvor medzi Berehovskou a Komenskeho.Vtedy som dostala odpoved, ze momentalne to NIE JE v plane. Pytam sa znova. JE???? to uz v plane v blizkej buducnosti? Dakujem za odpoved.

Odpoveď

Dobrý deň,

do 1. etapy opráv mestských komunikácií a chodníkov bola zaradená oprava chodníka na Berehovskej ulici vo vnútrobloku od BD 2213 po Ul. 1. decembra.

Ing. Ján Bogda
referent odd. výstavby a majetku

Ján Potoma, 08.03.2017 17:59

Dobrý deň. Počas zimnej údržby komunikácii mesta Trebišov došlo strojom - odhrňacím autom k poškodeniu poklopu kanalizácie na konci ulice Budovateľskej oproti areálu kynologického klubu. Vodič zrejme toto poškodenie netušil, a preto ho asi nenahlásil. Bolo by možné tento poškodený poklop vymeniť ? Jedná sa o bezpečnosť občanov a vozidiel pohybujúcich sa v tejto časti. Miesto poškodeného poklopu je aktuálne označené vďaka pánovi Dzijakovi vetvou zo stromu . Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň.

Ďakujeme za upozornenie. Vami uvádzaný problém bude v nasledujúcom období odstránený.

Michal Davala
TS mesta Trebišov

Monika, 26.03.2017 23:30

Mohli by byť v balíku programov bytového podniku napr.HBO,Filmbox alebo Joj cinema.Budú v ponuke nejaké nové programy v najbližšej dobe?Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň.

Bytový podnik Trebišov, s. r. o., ako káblový operátor, pripravuje do budúcnosti rozšírenú programovú službu, ktorá bude zahŕňať programy Joj Cinema, Filmbox a ďalšie, v prípade záujmu aj HBO.

Ing. Peter Jakim
vedúci TKR
Bytový podnik Trebišov, s. r. o.

S.M., 14.03.2017 17:51

Bude sa pokračovať s opravou cestnej komunikácie aj v Milhostove na ul. Zvonárske?

Odpoveď

Dobrý deň,

do 1. etapy opráv poškodených ciest a chodníkov v meste na rok 2017 boli zaradené komunikácie, ktoré vyžadujú opravy ucelených plôch. Zoznam komunikácií bol schválený komisiou výstavby a mestským zastupiteľstvom. Do predmetného zoznamu Zvonárska ulica zaradená nebola. Na Zvonárskej ulici bude uplatnená reklamácia na sadanie plôch v miestach rozkopávok pre kanalizáciu.


Ing. Ján Bogda
odd. výstavby a majetku

Mgr.Juraj Ostrožovič, 29.03.2017 09:51

Dobrý deň!
Mnohí sme si všimli,že na hradnom múre v mestskom parku boli urobené kozmetické úpravy v podobe trávnatého koberca na vrchole múra.Ako sa to bude riešiť,keď po čase okrem trávy začnú na múre rásť aj stromy a kríky a tie môže narušiť minimálne estetiku múra?

Odpoveď

Dobrý deň,

sanáciu koruny muriva vykonalo Mestské hospodárske stredisko na základe projektovej dokumentácie v spolupráci s Ing. Miroslavom Vaškom, ktorý vykonáva stavebný dozor na celej stavby. Konvexne formovaná koruna muriva je chránená pomocou hustého koberca z rastlín typických pre príslušnú lokalitu. Výsledkom je želaný estetický účinok, pri súčasnej historickej hodnovernosti a najmä účinnej stavebno-fyzikálnej ochrane. Náletové dreviny sa budú pravidelne monitorovať a odstraňovať pomocou pracovnej plošiny. Takto predídeme prípadnému narušeniu koruny muriva koreňovým systémom nežiaducich náletových drevín.

Mgr. Mário Fazekaš
vedúci MsHS

M.B., 23.03.2017 14:28

chcem sa spytat,ci bolo nejakej ziadosti o vyrub stromu,na sidliskach aj NEVYHOVENE,kedze pribuda tychto zasahov a stromy su casto bezdovodne rubane..ze tienia,ale to je prirodzena vlastnost stromov,sidlisko Sever-je ich tu zalostne malo,tych par sakur to nezachrani,je nutne sa zbavovat starsich drevin,nestaci ich setrny orez?vyhoviete aspon podla miznucich drevin kazdemu kto poziada,len tak,od stola?

a dalsia vec
,pred niekolkymi dnami na severe rozkopali ludia od Telecomu cestu..odosli a ostalapo nich kopa zeminy,zniceny asfalt,okolo ktoreho lahostajne prejde aj auto ms.policie,mohli by ste to s kompetetnymi riesit?

Odpoveď

Dobrý deň.

Na sídlisku Sever boli v období rokov 2012 – 2016 povolené výruby v počte 12 ks drevín, na základe požiadavky nadpolovičnej väčšiny vlastníkov a nájomníkov bytov v bytových domoch na Ternavskej a Hodvábnej ulici. Dreviny označené na výrub boli zväčša v poškodenom zdravotnom stave, poškodzovali alebo bránili oprave kanalizačnej prípojky, ohrozovali bezpečnosť – boli naklonené, napadnuté hnilobou alebo škodcom, mali prasknutý kmeň a niektoré tienili obytné priestory, čo sme nezistili „od stola“, ale miestnou obhliadkou. Je nutné uviesť, že v minulosti boli v tejto lokalite niektoré dreviny nekoncepčne vysadené v blízkosti bytových domov.
Náhradná výsadba bola v tejto lokalite realizovaná nasledovne: 30 ks sakura (čerešňa) a 1 ks platan.
Predpokladáme, že v dohľadnej dobe bude na sídlisku Sever potrebné vyrúbať ďalší strom, a to z dôvodu jeho zámerne poškodeného zdravotného stavu. Neznámy poškodzovateľ zasiahol do kmeňa stromu, olúpal kôru po celom obvode v šírke cca 8 cm, čoho následkom bude pravdepodobne jeho vyschnutie.


Ing. Eva Bučková,
odd. výstavby a majetku