Prihlásiť sa

Otázky a odpovede

Vážení občania.

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Napíšte svoju otázku a v čo najkratšom možnom čase uverejníme odpoveď v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť všetky otázky, najmä otázky s vulgárnym obsahom, anonymné otázky (ak nie je uvedené meno a priezvisko pisateľa), otázky, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy alebo niečo, čo nemá charakter otázky.

Dodávame, že táto forma komunikácie nenahrádza informačnú povinnosť mesta v zmysle platných právnych predpisov SR.

viera b., 03.09.2016 15:37

Dobrý deň!
Budem rada, ak mi odpoviete, ako mám postupovať. Pravidelne mám problém s parkovaním večer na ulici (nebudem názov radšej uvádzať, aby ste mi neradili, kde mám najbližšie parkovisko)Cestou okolo tržnice som si všimla pri jednej bytovke - neviem, či je to ul. Kutnohorská, Zimná alebo Tržná - že si tam niekto vytvoril parkovacie miesto tak, že na trávnik medzi cestou a najbližším stromom vysypal kamene. Nebudem uvádzať ŠPZ auta, ktoré tam stálo, pretože neviem, či to bol občan, ktorý to urobil. Moja otázka znie, ako mám postupovať, aby som to mohla urobiť aj ja? Komu to mám oznámiť, že si takto plánujem vytvoriť parkovacie miesto? A je to vôbec povolené? Pretože, keď som nedávno zastavila polovicou auta na trávniku na hlavnej ulici, hneď boli pri mne mestskí policajti a takmer som platila pokutu.

Odpoveď

Dobrý deň,

prosím konkretizujte miesto, kde došlo k vytvoreniu parkovacieho miesta, aby bolo možné z našej strany oznam preveriť. Ďakujem.

Mgr. Miroslav Cabada
poverený riadením MsP Trebišov

Na každý záber a úpravu verejného priestranstva musí byť súhlas jeho vlastníka - t. j. Mesta Trebišov. Nie je možné realizovať akékoľvek práce na cudzom pozemku bez toho, aby nebol písomný súhlas a následne povolenie príslušného stavebného úradu, ak sú potrebné.

Ing. Iveta Verešová
oddelenie výstavby a majetku.

Jaroslav Duč, 30.08.2016 16:28

Dobry den.
Prosim vas oslovte slavnu trebisovsku teplaren a poproste ich v mene obyvatelov aby opravili ten poklop oproti rusnackemu kostolu,lebo stale bucha a velmi to rusi.Pisem uz po stvty krat tak to asi nevedia opravit?4i? dakujem...

Odpoveď

Dobrý deň,

Trebišovská energetická, s. r. o. bola upozornená na neúčinnosť všetkých doterajších opatrení pri riešení vysokej hlučnosti poklopov na odvzdušňovacích šachtách pri prejazde áut. Zároveň bola spoločnosť vyzvaná na urýchlené prijatie takého technického riešenia, ktoré by problém vysokej hlučnosti odstránilo.

Ing. Ján Bogda
odd. výstavby a majetku

Tomas T, 06.09.2016 10:30

Kam s pouzitym motorovym olejom? Cca 8 L. Dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

použité motorové oleje sa odovzdávajú v prvom rade v servise, kde sa vykonáva ich výmena. V minimálnom množstve je možné olej odovzdať v Technických službách mesta Trebišov.

Michal Davala
TS mesta Trebišov

Viera Z., 01.09.2016 20:55

Dobrý deň. Chodím 2 krát denne trebiš. nadjazdom. Môžem porovnať pred a po oprave. Pokiaľ by som nevidela pracovníkov a obmedzenie, poviem, že nič sa neurobilo. Naďalej trpíme skokmi a ničíme si autá. Bol niekto kompetentný a prevzal urobenú prácu? Po niekoľkých dňoch to bude ešte horšie. Prosím, pozrite za tým, existuje aj záruka a reklamácia, nie?

Odpoveď

Dobrý deň,

nakoľko oprava cestného nadjazdu nie je stavbou v kompetencii mesta Trebišov, tento podnet bol postúpený na príslušný cestný správny orgán - Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Ing. Iveta Verešová
referent oddelenia výstavby a majetku

J Dráb, 22.08.2016 20:06

dobrý deň ,, chcem vedieť akým právom obmedzuje m.polícia pohyb tzv.neprispôsobivých občanov po meste, pretože som bol očitým svedkom ako dosť surovo odviedli skupinu tmavších občanov spred Tesca napriek tomu že dotyčný nič nerobili. A nie je to ojedinelý prípad a počul som od viacerých občanov ktorý sa pohoršovali nad surovosťou policajtov pri bežnej kontrole,alebo sa to týka len našej menšiny?? Obávam sa že surovosť akou sa prejavujú niektorý Vaši pracovníci je na škodu lebo vrhá svetlo aj na tých poctivých a zmierlivých policajtov aj keď pochybujem že tam ešte taký sú! ďakujem za reakciu kompetentných za m.políciu

Odpoveď

Dobrý deň,

príslušníci MsP disponujú špecifickými donucovacími prostriedkami v zmysle zák. č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii a ich použitie je v mnohých prípadoch jediným účinným prostriedkom na dosiahnutie alebo obnovenie právneho stavu. Keďže ide o citlivú oblasť, pri ktorej sa vážnym spôsobom zasahuje do zákonných práv a slobôd občanov, je striktne vymedzené kedy, za akých okolnosti, akým spôsobom a proti komu môžu byť tieto donucovacie prostriedky použité a to bez rozdielu, či sa to týka majority alebo menšiny. Každé použitie donucovacích prostriedkov je zo strany príslušníkov MsP hlásené nadriadenému, ktorý je povinný zistiť či boli použité v súlade so zákonom, čo smeruje aj k ochrane osôb pred nekvalifikovaným a nezákonným použitím donucovacích prostriedkov. Úlohou MsP je dbať na verejný poriadok a bezpečnosť nás všetkých. Pri výkone svojich právomocí však príslušníci a príslušníčky nesmú konať nad rámec toho, čo im zákon dovoľuje. Keďže sa hliadky MsP pri plnení úloh a výkone svojich právomoci občas dostávajú do kolíznych situácií, použitie donucovacích prostriedkov je efektívnym spôsobom, ako donútiť osobu dodržiavať verejný poriadok, aj keď sa toto konanie môže zdať pozorovateľovi „obmedzujúce“.


Mgr. Miroslav Cabada
poverený riadením MsP Trebišov

???????????, 29.08.2016 19:55

Dobrý deň,poprosím o kontakt kde môžem nahlásiť osoby ktoré neplatia daň za psov.Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

akékoľvek záležitosti súvisiace s vyrubovaním a platením dane za psov možno adresovať referentke pre miestne dane Ing. Barilovej, e-mail: barilova@trebisov.sk

Ing. Peter Duč
vedúci finančného odd.

Dominika B., 16.08.2016 10:28

Dobry den, chcem sa informovat, na koho sa treba obratit ohladom odchytu psov potulujucich sa po meste. Vacsi cierny pes s povrazom na krku sa potuluje v okoli hlavnej ulice uz niekolko dni a je zjavne podvyziveny. Dakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

Mestská polícia vykonáva aj odchyt psov voľne sa pohybujúcich na verejnom priestranstve. Odchyt vykonávajú len príslušníci MsP, ktorí sú vyškolení Inštitútom vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach a majú na túto činnosť platný certifikát. Odchyt Vami uvedeného psa bude realizovaný po posúdení priestoru odchytu.

Mgr. Miroslav Cabada
poverený riadením MsP Trebišov

Michal Fedor, 09.08.2016 16:17

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď ohľadom Domu smútku, ale ešte by som chcel vedieť a určite aj občania mesta Trebišov, že ak oranžová komanda zabudla na tento nedostatok či sa nehanbi sedieť v mestskom zastupiteľstve, veď toto sa nestane ani v najodľahlejšej dedine!!! Hľadá terajšie vedenie mesta finančné prostriedky na chladiace BOXY ??? Alebo bývalé vedenia mesta na čele s p. Kolesárom a spol. zabudli aj na priestory pre ich dodatočnú montáž ???

Odpoveď

Dobrý deň,

miesto pre osadenie chladiaceho boxu v rekonštruovanom Dome smútku bolo projektom aj jeho realizáciou vytvorené, toho času je zakryté sadrokartónovou doskou. V prípade dofinancovania chladiaceho boxu je možné ho osadiť bez väčších problémov. Vedenie Mesta Trebišov vyvinie úsilie zapracovať túto požiadavku do rozpočtu na rok 2017.

Ing. Ladislav VALISKA-TIMEČKO
odd. výstavby a majetku

Mgr. Radovan Jílek, 12.08.2016 14:31

Dobrý deň,
je pravdou že Mesto Trebišov už dlhé roky vlastní mobilné chladiace zariadenie určené pre uchovávanie tiel pred smútočným obradom, preto nebol dôvod kupovať nové, ktoré by navýšilo finančné zdroje do Domu smútku? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,

stavebné dielo "Rekonštrukcia Domu smútku v Trebišove" bolo projektovo pripravované ešte za bývalého vedenia Mesta. Rozpočtová dokumentácia, ktorá bola prílohou k uzatvoreniu zmluvy medzi investorom a zhotoviteľom a následne podľa ktorej sa stavba realizovala, cenu chladiacich boxov neobsahovala, preto chladiace boxy neboli do stavby zabudované. Miesto pre osadenie chladiaceho boxu v rekonštruovanom Dome smútku bolo projektom a jeho realizáciou vytvorené, toho času je zakryté sadrokartónovou doskou. V prípade dofinancovania chladiaceho boxu je možné ho osadiť bez väčších problémov. Mesto Trebišov vlastní aj mobilné chladiace zariadenie, ktoré je toho času umiestnené v Dome smútku Milhostov, premiestnenie je komplikované, realizovalo by sa len v krízovom stave, preto Mesto Trebišov uvažuje skôr o dofinancovaní tohto zariadenia.

Ing. Ladislav VALISKA-TIMEČKO
odd. výstavby a majetku

Zuzana B., 29.07.2016 12:18

Dobrý deň,
chcela by som poukázať na fakt, že nový cestovný poriadok mestskej hromadnej dopravy je absolútne neprehľadný, časy príchodov a odchodov autobusu sú poprehadzované, napr. 15:10/16:35/18:45/16:00/17:40/8:45/9:55/8:20.
Nechápem, prečo nemohla byť len upravená pôvodná tabuľka?
Druhá vec, ktorá ma trápi je to, že už niekoľko rokov nie sú odchody autobusu mestskej hromadnej dopravy zosúladené s príchodom vlakov do mesta. Najmä počas víkendov je to katastrofa! Autobus odchádza zo stanice ani nie 10-15 minút pred príchodom vlaku z Košíc. A z toho dôvodu si mnohí cestujúci objednávajú taxík. Nie je to škoda, že autobus odchádza aj prichádza na stanicu prázdny?!?

Odpoveď

Dobrý deň,

nakoľko železnica nemá potrebu informovať ARRIVU Michalovce, a. s. o zmenách CP a zostavovanie CP je časovo odlišné - spoločnosť ARRIVA Michalovce, a.s. tvorí CP v decembri a železnice v marci. Na požiadavky cestujúcej verejnosti reaguje ARRIVA Michalovce, a.s. počas celého roka, v tomto prípade po konzultácii s mestom Trebišov.

Ing. Peter Salaga
vedúci dopravného závodu Trebišov, ARRIVA Michalovce, a.s.

Michal Fedor, 15.08.2016 10:24

Dobrý deň, v meste Trebišov nevidím žiadnu činnosť pri oprave výtlkov na cestách v správe mesta. Mýlim sa alebo sa jedná o náhodu ? Ktorá firma robí tieto opravy ? TS mesta TV už nemajú prostriedky a ani mechanizáciu na takúto činnosť ? Par ľudom by to prinieslo aj prácu .

Odpoveď

Dobrý deň,

opravy výtlkov na mestských komunikáciách realizuje správca komunikácií, Technické služby mesta Trebišov. Táto mestská organizácia má potrebné základné vybavenie - rezačku asfaltu a betónu, búracie kladivo a vibračnú dosku. V roku 2016 boli robené opravy výtlkov v mesiacoch marec a apríl na uliciach M. R. Štefánika, Čsl. armády, Kukučínova, Berehovská, T. G. Masaryka, J. Záborského, Slovenská, P. Jilemnického, SNP a Paričovská. Keďže v tom čase ešte neboli v prevádzke obaľovačky, na opravu bola použitá studená asfaltová zmes Canader v celkovom množstve 25 ton. Oprava povrchov ciest a chodníkov s väčším rozsahom poškodenia bude prevedená dodávateľsky začiatkom mesiaca september. Verejné obstarávanie na výber dodávateľa prebehlo prostredníctvom elektronického trhoviska.

Ing. Ján Bogda
odd. výstavby a majetku

Michal Fedor, 15.08.2016 10:17

Dobrý deň, čo sa týka podzemných kontajnerov má byť 10 úložísk, môžete upresniť na ktorých miestach to bude a ako by to malo v skutočnosti byť aj realizované ? Buďte prosím Vás konkrétnejší, veď ide o namále sumy a tak isto o zabezpečenie čistoty mesta . Neviem si predstaviť, aby som s košom z domácnosti musel prejsť peši 500 m ku stojisku.Zabudli ste mi napísať, kde to už funguje !! Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,

umiestnenie stojísk kontajnerov je ešte v štádiu riešenia.
Podzemné alebo polopodzemné kontajnery môžete nájsť napr. v Nitre, Turzovke, L. Mikuláši, Trenčíne, Trnave...


Ing. Jozef Ferjo
referent pre miestny rozvoj

Gabriela Godušová, 13.08.2016 21:25

Dobrý večer, chcem sa opýtať ako to majú vyriešené prevádzky umiestnené v budove Berehovo- pizzéria,herňa, kaviarne predajňa AUMO a ostatné,okrem potravin a predajne mäsa, ktoré denne vynašajú svoj odpad do odpadkových košov určených pre bytové jednotky Berehovská 2168,2169 a 2170. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

na základe preverenia stavu zo strany Technických služieb mesta Trebišov informujeme, že predajňa Aumo má vlastnú 120 l nádobu v objekte Autoservisu a taktiež herňa v NS Berehovo má vlastnú 120 l nádobu. V priebehu mesiaca september bude Technickými službami mesta Trebišov doplnený 1 kus 1100 l kontajnera, ktorý bude slúžiť pre prevádzky v objekte NS Berehovo, ktorých priestory sú vo vlastníctve mesta.

Ing. Eva Bučková
odd. výstavby a majetku

Martin, 09.08.2016 21:59

Dobrý chcel by som sa spýtať. Funguje ešte to "Disco Trebishow" . Keď to funguje prečo niesu žiadne koncerty nič ?

Odpoveď

Dobrý deň,

"Disco Trebishow" nefunguje, nakoľko objekt bývalej mestskej tržnice nespĺňa základné technické ani hygienické parametre na usporiadanie diskotéky alebo koncertu. Najbližšia diskotéka bude 25.8.2016 pod názvom Expres Street Párty.

Mičko Ľubomír
vedúci MsKS

magda iľková, 12.08.2016 15:37

chcela by som sa opýtať prečo sa nerieši rekonštrukcia vodovodu na ul.Cukrovarská sever keď vieme, že voda je základ pre život, rieši sa všetko ale na ul.Cukrovarska sever sa zabudlo tak sa chcem opýtať či ľudia žijuci na menovanej ulici neplatia dane mestu Trebišov? Keď sa zabuda na tak dôležitu a podstatnu potrebu.

Odpoveď

Dobrý deň,

Mesto Trebišov sa plánuje v blízkej dobe uchádzať o nenávratný finančný príspevok na projekt, ktorý bude riešiť kanalizáciu na Cukrovarskej ulici. Následne, ak bude príležitosť uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok týkajúci sa rekonštrukcie vodovodu, mesto sa plánuje zapojiť aj do takejto výzvy.

Oddelenie výstavby a majetku

Elena, 09.08.2016 21:38

Dobrý deň. Prosím, aby ste mi láskavo odpovedali na otázku, že prečo sa absolútne už veľa rokov nerieši problém s neplatičmi komunálneho odpadu? Poznám osobne rodiny, v ktorých sú zamestnaní všetci rodinní príslušníci a vôbec neplatia už veľa rokov komunálny odpad. Keď som tak rátala isté rodiny, tak 7-9 rokov neplatili nič. Vôbec ich netrápi, že iní si túto povinnosť plnia. Financie na somariny majú, ale na to, čo dlhujú mestu na to nie. Potom na to doplácajú tí, ktorí si povinnosť plnia, pretože hoci tento rok možno nie, ale predchádzajúce roky sa platby za komunálny odpad pravidelne zvyšovali a to kvôli neplatičom. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

pri poplatníkoch za zber a odvoz komunálneho odpadu v meste Trebišov, u ktorých evidujeme nedoplatky, postupujeme v zmysle platnej legislatívy, t.j. najskôr výzvou na zaplatenie nedoplatkov a následne, pokiaľ dlžník svoje záväzky neuhradí, pristúpime k vymáhaniu pohľadávok formou exekúcie.
Aby som na Vašu otázku mohol odpovedať celkom presne, je potrebné, aby ste uviedli meno a adresu trvalého (prechodného) pobytu občana mesta Trebišov, ktorý si svoje záväzky za zber a odvoz komunálneho odpadu dlhodobo neplní.


S pozdravom

Ing. Peter Duč
vedúci finančného oddelenia

Petra, 02.08.2016 13:17

Dobrý deň, pri návšteve známych na Paričovskej ulici, som si všimla opustený dom, ktorý je v dražbe, číslo domu 293/90 a pred ním je odstavený vozík plný bordelu - tráva, odpadky a pod. Tento vozík tu stojí podľa známych skoro 2 týždne tráva v ňom hnije a špatí okoliu a nikto nevie komu ten vozík patrí.

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme Vám za podnet, ktorý bol okamžite preverený. Hliadkou MsP bol zistený majiteľ vozíka a ten zabezpečil jeho odpratanie z verejného priestranstva.
Mgr. Miroslav Cabada
poverený riadením MsP Trebišov

Dagmar Hadbávna, 07.08.2016 09:10

Vážený pán Cabada,ďakujem za rýchle vybavenie môjho podnetu. Mestská polícia dala výzvy na preparkovanie,ale nič sa nezmenilo,akurát sa autá vymenili a opäť sú zablokované obe strany cesty.takže parkovanie v smere jazdy ulicu nezprejazdnilo.Hlavný problém je od začiatku ulice tak asi po číslo d.30. Ináč je to úplne pohodová a bezproblémová ulica,ale máme problémy, keď nám väčšie auto nesie napr.stavebný materiál,tak odmietajú prísť,lebo nemajú kade.Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

situácia na tejto ulici je pravidelne monitorovaná, opakované porušovanie predpisov vodičmi motorových vozidiel je riešené v zmysle platnej legislatívy.


Mgr. Miroslav Cabada
poverený riadením MsP Trebišov

Adela Kovačova, 02.08.2016 13:50

Dobry den chcem sa opytat kedy mesto zacne riesit porusovanie otvaracich hodin prevadzky na Puskinovej ulici. Tato krcma ma otvaraciu dobu do 22.00 a vobec ju nedodrziava. Ako je mozne ze nikto s tym nic nerobi a my nadalej trpime aj napriek tomu ze na zaklade petice a staznosti bola tejto prevadzke urcena otv.doba 22.00

Odpoveď

Dobrý deň,

prevádzkovateľ baru bol písomne upozornený na nutnosť dodržiavania VZN mesta Trebišov č. 125/2013 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb. Dodržiavanie tohto VZN kontrolujú hliadky MsP, ale aj hliadky OO PZ Trebišov. V súčasnosti je v štádiu riešenia jeden prípad porušenia nariadenia.

Mgr. Miroslav Cabada
poverený riadením MsP Trebišov

Július Selecký, 10.08.2016 00:44

Mesto Trebišov prevádzkuje cintorín v Milhostove aj v Trebišove. Na obidvoch cintorínoch sú domy smútku bez chladiacich zariadení.
Podľa zákona o pohrebníctve má byť chladiace zariadenie v márnici ak je vybudovaná na pohrebisku čiže cintoríne. Ak nie je vybudovaná márnica v dome smútku, tak načo tam má byť chladiace zariadenie?
Mesto Trebišov je prevádzkovateľom pohrebiska a nie pohrebných služieb. Pohrebné služby prevádzkujú súkromné osoby formou živnosti a tieto majú chladiace zariadenia. Prosím informujte ma či má mesto personálne zabezpečenie na prevádzkovanie pohrebnej služby podľa par. 8 zákona č. 131/2010.

Žiadam Vás o informáciu, ako si pracovníci mesta vysvetľujú
par. 8.odst.4 pism.h zákona č.131/2010.
Ako sa Úrad verejného zdravotníctva vysporiadal s absenciou chladiacich zariadení v domoch smútku v Trebišove a v Milhostove.
Kde je vo VZN prevádzkový poriadok pohrebiska č. 84/2008 uvedená činnosť súvisiaca s chladiacim zariadením.
Prečo mesto nemá schválené VZN, ktoré pojednáva o prevádzkovom poriadku pohrebnej služby?
Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď

Vážený pán Selecký,
generálnym projektantom bolo pri projektovaní rekonštrukcie Domu smútku naprojektované stavebné zázemie pre umiestnenie chladiacich boxov. Podľa vyjadrenia predchádzajúceho vedenia mesta, bolo plánované obstaranie chladiacich boxov mimo rozpočtu rekonštrukcie stavby, a to prostredníctvom Technických služieb mesta Trebišov, ktoré sú správcom Domu smútku.
V zmysle § 8 zákon. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve je prevádzkovanie pohrebnej služby živnosťou. Pohrebnú službu teda môžu prevádzkovať fyzické osoby – podnikatelia alebo právnické osoby. Technické služby mesta Trebišov majú v živnostenskom liste odo dňa 14.5.2013 zapísaný predmet podnikania – prevádzkovanie pohrebnej služby. Vzhľadom na túto skutočnosť je potrebné konštatovať, že TS majú de iure splnené personálne požiadavky na prevádzkovanie pohrebnej služby. Chýbajúce chladiace zariadenie je však prekážkou v prípadnom faktickom vykonávaní tejto podnikateľskej činnosti Technických služieb mesta.
Pracovníci mesta nevidia v ustanovení § 8 ods. 4 písm. h.) žiaden sporný moment a vysvetľujú si ho tak, ako ho zákonodarca uzákonil a mienil.
V súvislosti s prevádzkovým poriadkom pohrebiska, ktorý je prijatý ako VZN č. 84/2008, chceme upriamiť Vašu pozornosť na znenie článku 16 vyššie spomenutého VZN, kde sa píše:
„Prevádzkovými priestormi pohrebiska sú prevádzkové budovy. Prevádzkovou budovou sa rozumie Dom smútku v Trebišove, Dom smútku v Milhostove. Prevádzková budova je rozdelená na technologicko-prevádzkovú časť a verejnú časť.

Technologicko-prevádzková časť obsahuje:
• šatňu, prezliekareň, sprchu a WC,
• obradnú sieň,
• chladiaci box pre dvoch zosnulých,
• hygienické zariadenie a WC pre zamestnancov.

Verejná časť obsahuje:
• priestory na príjem objednávok pohrebov a vybavovanie klientov,
• hygienické zariadenia a WC.“
Rovnako je potrebné všimnúť si článok 13, ktorý pojednáva o Režime údržby, čistoty a vykonávania dezinfekcie priestorov pohrebiska, ako aj chladiaceho zariadenia. Chladiace zariadenia ako také sa v tomto VZN spomína aj na iných miestach a v iných súvislostiach.

Mesto nemá a ani nemôže mať schválené VZN, ktoré pojednáva o prevádzkovom poriadku pohrebnej služby, nakoľko zákonodarca v zákone nesplnomocnil mestá a obce na vydanie takéhoto VZN. Jeho prijatie mestským zastupiteľstvom by teda bolo protizákonné.

JUDr. Martin Galgoczy
právnik

Michal Fedor, 05.08.2016 16:40

Dobrý deň, kde by som sa dočítal a presvedčil, že podzemné kontajnery plánované v našom meste sú tým najlepším riešením v odpadovej politike. Prečo sa to robí alebo pripravuje v tichosti ? Kto to má na starosti ???

Odpoveď

Dobrý deň,

zámer realizácie podzemných kontajnerov na zber odpadu na území mesta deklarovali poslanci MsZ za hnutie Trebišov Nahlas. Na zasadnutí MsZ dňa 22.2.2016 bolo v rámci programového rozpočtu (Program 6 Odpadové hospodárstvo – Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu) na roky 2017 a 2018 schválených zhodne po 10 stojísk podzemných kontajnerov, v roku 2016 žiadne stojisko. V roku 2017 bol taktiež schválený nákup 1 vozidla na zvoz odpadu z podzemných kontajnerov. Vo finančnom vyjadrení bolo na roky 2017 a 2018 schválených zhodne po 400 tis. €, na rok 2016 bolo schválených 0,- €. Schválený prebytok rozpočtu mesta Trebišov na rok 2016 v sume 400 tis. € má v roku 2017 prejsť do rezervného fondu a má byť v tomto roku i čerpaný. Tento návrh do rozpočtu bol predložený poslancami hnutia Trebišov Nahlas.

Odd. výstavby a majetku

Michal Fedor, 05.08.2016 17:13

Dobrý deň, chcel by som vedieť či je pravdou, že Dom smútku nemá chladiace Boxy pre nebohých a ak áno prečo sa tak stalo a kto je za tento veľký nedostatok ZODPOVEDNÝ !

Odpoveď

Dobrý deň,

stavebné dielo "Rekonštrukcia domu smútku v Trebišove" bolo projektovo pripravované ešte za bývalého vedenia mesta". Rozpočtová dokumentácia, ktorá bola prílohou k uzatvoreniu zmluvy medzi investorom a zhotoviteľom a podľa ktorej sa stavba následne realizovala, neobsahovala cenu chladiacich boxov. Z toho dôvodu neboli chladiace boxy do stavby zabudované.

odd.výstavby a majetku

Ján Potoma , štatutár Klubu športovej a služobnej, 01.08.2016 20:58

Dobrý večer. V mene Kynologického klubu sídliaceho na konci ulice Budovateľskej v Trebišove vyzývam mesto Trebišov , aby zabezpečilo vyrozumenie majiteľov pozemkov o ich povinnostiach k svojim pozemkom, a to k vykoseniu svojich pozemkov od hrádze riečky Tranávka smerom k ceste vedúcej do objektu VVaK. Trávnatý porast ukrýva skládky komunálneho odpadu , no zároveň je priestorom , kde sa množia komáre a kliešte, ktoré prenášajú choroby. Zároveň tu vzniká v prípade požiaru nebezpečenstvo ohrozenia majetku ako Nášho klubu, tak aj susedov bývajúcich na okraji ulici Budovateľskej, pretože deti neprispôsobivých občanov nemajú lepšiu zábavu , ako zakladať ohne v podobných porastoch(viď leto 2015) Za pochopenie , vybavenie veci a odpoveď Ďakujem. Potoma Ján

Odpoveď

Dobrý deň,

na základe Vášho podnetu a terénnej obhliadky pracovníci Mestského hospodárskeho strediska v Trebišove začali dňa 4.8.2016 s kosením predmetného trávnatého porastu. Práce budú ukončené v priebehu 32. kalendárneho týždňa.

Ing. Eva Bučková
odd. výstavby a majetku

Jana Coroničová, 04.08.2016 09:22

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať, či sa mesto chystá pokosiť lúku, ktorá je na konci Budovateľskej ulice a v takom stave ako je teraz je ideálnym prostredím pre kliešte a hlodavce. V prípade, že to mesto nemá na starosti, či by nemalo osloviť toho, kto má.

Odpoveď

Dobrý deň,

pracovníci Mestského hospodárskeho strediska budú kosiť daný pozemok 5. a 8.8.2016.

Ing. Milan Kakaš
Záhradný architekt

ANDREA, 01.08.2016 16:23

Dobrý den, chcela by som vedieť ako je to s tak často slubovaným prechodom cez kolajnice, že kedy sa bude a či sa vobec bude niečo robyť a či mesto aj má v pláne a ak , tak kedy urobyť nejaký podchod, alebo prechod pre obyvatelov mesta Trebišov ktorý tak isto platia, dane , no bohužial, sa na nich nejako zabudlo, ,, dakujem,

Odpoveď

Dobrý deň,

otázka podchodu pod železničnou traťou je riešená v rámci projektu "Terminál integrovanej prepravy osôb Trebišov". Na túto stavbu už bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby. Stavba zahŕňa výstavbu nového terminálu pozostávajúceho zo spoločnej haly pre cestujúcich ako železničnou, tak aj autobusovou dopravou vrátane potrebného technického zázemia, podchodu pod železnicu za účelom prepojenia lokality Ulice Kpt. Nálepku a priľahlých ulíc, súčasťou ktorého bude bezbariérový prístup vrátane výťahu, výstavba 11 nových autobusových nástupíšť prímestskej autobusovej dopravy, nástupište pre mestskú dopravu, 60 parkovacích miest pre cestujúcich, cyklistický chodník a celkové dopravné riešenie daného územia. Investorom tejto stavby o predpokladanom rozpočtovom náklade 12 miliónov eur bez DPH sú ŽSR. V tomto roku sa predpokladajú výkupy pozemkov a prípravné práce na spracovanie projektu pre stavebné povolenie.

Ing. Iveta Sabaková
vedúca oddelenia výstavby a majetku

marek varady, 31.07.2016 13:03

preco nemame multifucne ihrisko v meste

Odpoveď

Dobrý deň,

v meste Trebišov sa nachádzajú multifunkčné ihriská v nasledujúcich lokalitách a školách:

- Milhostov
- Gymnázium Trebišov
- ZŠ Komenského
- ZŠ Sever
- Cirkevná základná škola sv. Juraja

V prípade vyhlásenia ďalšej výzvy na výstavbu multifunkčných ihrísk má vedenie mesta záujem prihlásiť sa do danej výzvy.


S pozdravom

Ing. Jozef Ferjo
referent pre miestny rozvoj

Peter, 28.07.2016 09:49

Dobrý deň
Týmto by som chcel apelovať na kompetentných na bytovom podniku, ktorý majú na starosti šírenie digitálneho signálu. Už asi 2 mesiace, možno viac nie je signál DVB-C signálu na dobrej úrovni, stále 3, niekedy 5 televíznych kanálov chýbajú v ponuke, nedajú sa naladiť. Prosím o urýchlenú nápravu v tejto veci.

Odpoveď

Dobrý deň,

v tomto roku dochádza k veľkým a podstatným zmenám na Satelite ASTRA 23,5 E a to:
- presúvanie programov medzi transponderami,
- ukončovanie českých a slovenských programov vysielaných podľa harmonogramu v SD kvalite a ich nahrádzanie vysielaním v HD kvalite.

Z tohto dôvodu dochádza k výpadkom vysielaných programov, resp. k ich ukončeniu.


S pozdravom

Ing. Peter Jakim
vedúci TKR

Dagmar Hadbávna, 28.07.2016 13:58

Dobrý deň,otázka pre Mgr.Cabadu.Kedy sa porieši parkovanie na Budovateľskej ulici,mestská polícia tade chodí niekoľkokrát denne,nevadí,že už je z toho autocvičisko,lebo ináč sa tu chodiť nedá.

Odpoveď

Ďakujeme Vám za podnet, ktorý bol hliadkou MsP okamžite preverený. Vodiči takto zaparkovaných vozidiel boli vyzvaní na dodržiavanie zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a v prípade opakovaného zistenia porušenia zákona budú riešení v zmysle platnej legislatívy.

Mgr. Miroslav Cabada
poverený riadením MsP Trebišov

Mgr.Radovan Jílek, 25.07.2016 10:59

Dobrý deň, mám dve otázky. Najprv prečo neodpovedáte na otázky občanov, a za druhé kedy bude konečne mesto riešiť prostitúciu, ktorá sa po nástupe súčasného vedenia rozšírila tak, že tieto osoby ponúkajú ,,služby" po celej južnej časti mesta až po sídlisko JUH? Prečo nezakročí MsP, vari nevie o tomto probléme, keď sú inštalované kamery pri Paričane aj na sídlisku JUH?

Odpoveď

Áno, o tomto probléme vieme a častejšou kontrolou Vami uvedených lokalít sa MsP snaží tento nežiaduci jav čo najviac eliminovať. Pravdou však je aj to, že hoci MsP i verejnosť vie, že určité osoby poskytujú sexuálne služby, tým, že niekde stoja alebo k niekomu nasadnú do vozidla, sa ničoho nedopúšťajú. Prostitúcia sama o sebe trestná nie je, trestné môžu byť iba protiprávne konania s ňou súvisiace.

Mgr. Miroslav Cabada
poverený riadením MsP Trebišov

Jaroslav Duc, 27.07.2016 22:23

prosim vas kontaktujte teplarensku spolocnost ten kanal oproti rusnackemu kostolu po ich druhej oprave opet bucha a zneprijemnuje to zivot v bytovom dome,lebo po kazdom prejdenom aute to bucha.Dakujem...

Odpoveď

Dobrý deň,

firma, ktorá osadenie tejto odvzdušňovacej šachty realizovala, bola na vysokú hlučnosť poklopu pri prejazde aut opätovne upozornená a uvedený nedostatok v najbližších dňoch odstráni.

Ing. Ján Bogda
referent odd. výstavby a majetku