Prihlásiť sa

Otázky a odpovede

Vážení občania.

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Napíšte svoju otázku a v čo najkratšom možnom čase uverejníme odpoveď v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť všetky otázky, najmä otázky s vulgárnym obsahom, anonymné otázky (ak nie je uvedené meno a priezvisko pisateľa), otázky, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy alebo niečo, čo nemá charakter otázky.

Dodávame, že táto forma komunikácie nenahrádza informačnú povinnosť mesta v zmysle platných právnych predpisov SR.

Marian Piňko, 03.11.2020 21:48

Nesvieti lampa ver.osvetlenia ul.Kutnohorská pred vchodom 2219/6

Odpoveď

Dobrý deň,

porucha bola odstránená pracovníkmi Technických služieb mesta Trebišov v 45. kalendárnom týždni.

TS mesta Trebišov

Martin Ujhelyi, 05.11.2020 10:47

Dobrý deň, rád by som sa informoval ohľadom II. kola celoplošného testovania.

Viem, že v okrese Trebišov nie je povinné, ale v prípade, že človek pracuje v inom okrese, môže od neho zamestnávateľ požadovať opätovný doklad o testovaní.

Moja otázka je, kde budú odberné miesta v II. kole testovania v meste Trebišov (lebo samosprávy sú aj napriek priaznivej epidemiologickej situácii povinné vyčleniť odberné miesta pre záujemcov).

S pozdravom
Ujhelyi

Odpoveď

Dobrý deň,

2. kolo celoplošného testovania sa uskutoční v 45 okresoch Slovenska. Okres Trebišov medzi ne nepatrí. Dôvodom je fakt, že percento pozitívnych bolo v našom okrese nižšie ako 0,7. Testovanie počas najbližšieho víkendu sa teda okresu Trebišov netýka. Na území mesta nebude zriadené žiadne odberné miesto.
Za účelom testovania Vám odporúčame navštíviť najbližšie testovacie miesto v okrese Michalovce, ktorým je obec Horovce, prípadne najbližšie odberné miesto v okrese Vranov nad Topľou, ktorým je obec Seč. Polianka.

Mesto Trebišov

Milan Onisik, 25.10.2020 10:59

V piatok 23,10.2020 na ul.MR.Štefánika som pri optike Baláž pozoroval ako zo smeru od rómskej osady k centru príchádzajú títo občania väčšinou bez rúšok.Upozorňoval som ich preto a následne aj Rómsku poriadkovú hliadku ,ktorá stála pri NC Paričan.Odpoveďou hliadky bolo ,že to má robiť polícia.Na moju otázku načo sú oni tam ,mi jeden odpovedal : neviem.Aké majú inštrukcie títo ľudia? Trochu ma zarazilo ,keď v sobotu vyskočilo pri informáciach o Covid ,Treišov počet infikovaných -40.

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Hliadka MsP Trebišov pravidelne kontroluje dodržiavanie platných nariadení RÚVZ zameraných na nosenie ochranných rúšok, ako aj zákaz vychádzania. Rómska poriadková služba nemá žiadne oprávnenie riešiť osoby, ktoré tieto nariadenia nedodržiavajú. Takéto osoby môže len slovne upozorniť.

Mestská polícia Trebišov

V. S, 19.10.2020 20:26

Poprosím orezať vrbu na sídlisku Juh vedúcu priamo nad chodníkom na sídlisku.

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Pracovníci hospodárskeho strediska Technických služieb mesta Trebišov vykonali orez vŕby piatok 23.10.2020.

Ing. Milan Kakaš
vedúci hospodárskeho strediska TS mesta Trebišov

Renáta K., 21.10.2020 17:35

Prosím o vysypanie nádoby na psie exkrementy za ihriskom na Hodvábnej ulici. Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

uvedený podnet bol vyriešený štvrtok 22.10.2020 pracovníkmi technických služieb.

TS mesta Trebišov

M. S., 21.10.2020 13:37

Dobrý deň, ide sviatok všetkých svätých a cintorín v Milhostove ešte nie je pokosený. Kedy sa plánuje kosiť?
Čakám na odpoveď

Odpoveď

Dobrý deň,

trávnatá plocha cintorína v časti mesta Milhostov bola pokosená štvrtok, t. j. 22.10.2020

TS mesta Trebišov

Lenka Vasilova, 15.10.2020 17:52

Chcem sa spýtať z akého dôvodu sa nebude organizovať jesenné upratovanie (kontajnery) keď ani na jar kvôli "korone" sa neuskutočnovalo upratovanie co ma s tým korona spoločne? Ze sa tam stretnú ľudia a v obchodoch sa ľudia nestretavaju? Len aby mesto ušetrilo co? Ale že dane stúpli o 100% to je v poriadku tak začo vlastne platíme keď už ani ten kontajner tu nemôžte dat do Milhostov. Ďakujem za odpoveď

Odpoveď

Dobrý deň,

vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a sprísnené opatrenia Technické služby mesta Trebišov zrušili októbrové Jesenné upratovanie, ktoré bolo naplánované v dňoch 16. - 26. 10.
Pre občanov Trebišova je však naďalej k dispozícii Zberný dvor v areáli Technických služieb mesta (Stavebná ul. 2), ktorý je otvorený počas prevádzkových hodín nasledovne:

PONDELOK – SOBOTA: 8.00 h - 20.00 h.
Zberný dvor bude sprístupnený pre verejnosť aj MIMORIADNE počas dvoch nedieľ 18. 10. a 25.10., v čase 8.00 - 16.00

TS mesta Trebišov

Dáša Kasardová, 19.10.2020 07:57

Dobrý deň! Na Ul.Cukrovarskej nesvietia pouličné svetla. Kedy bude urobená náprava? Ďakujem Kasardová

Odpoveď

Dobrý deň,

porucha osvetlenia na Cukrovarskej ulici bola odstránená utorok 20. októbra pracovníkmi TS mesta Trebišov.

Technické služby mesta Trebišov

M.V, 18.10.2020 23:33

Dobrý deň chcem sa opýtať ako je to s osvetlením na Cukrovarskej ulici. Jeden večer svietia svetla a ďalší večer je tu tma ako v rohu. Večer keď idem z práce domov mám normálne stach či niekto odniekiaľ nevyskočí, nevidím si ani na koniec nosa a nie to ešte pod nohy na tie rozbité chodníky a to je ďalšia vec kedy to budete konečne riešiť. Či od nadjazdu ďalej to už nieje Trebišov? Vopred dakujem za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,

porucha osvetlenia na Cukrovarskej ulici bola odstránená utorok 20. októbra pracovníkmi TS mesta Trebišov.

Technické služby mesta Trebišov

Milan Pulko, 16.09.2020 23:26

Dobrý deň poprosil by som info ohľadom :Zimná 1645 až po tržnicu sú tam značky obytná zóna ale vodiči nato kašľu a idú si rýchlosťou 50/60 km a mame deti malé, ktoré cez BD prebehnú na druhú stranu ale aj dospelí dakedy nemôžu prens lebo páni šoféri sú neposlušny a kašľu na to poprosil by som či sa nedajú urobiť spomaľovače jazdy čiže tkzv. prekážky aby sa tak rýchlo nejazdilo dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

o stanovisko k uvedenej téme mesto požiadalo Dopravný inšpektorát OR PZ v Trebišove. Jeho znenie je nasledovné:
"Okresný dopravný inšpektorát v Trebišove nemá výhrady voči upokojeniu dopravy na miestnej komunikácii na Zimnej ulici zriadením spomaľovacích prahov.
V prípade zámeru realizácie prvkov na upokojenie dopravy bude potrebné predložiť projektovú dokumentáciu vypracovanú v súlade s platnými technickými normami, technickými podmienkami a právnymi normami, za účelom jej posúdenia z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky."

pplk. Ing. Martin Telepovský
riaditeľ ODI v Trebišove

Michal Mlatiček, 09.10.2020 10:57

Prajem pekný deň
Na ul. Berehovská nie je ani jeden prechod pre chodcov. Na tejto ul. cez cestu do školy prechádza veľa deti a sú ohrozované nezodpovednými vodičmi.čo sa plánuje v tejto súvislosti urobiť.

Odpoveď

Dobrý deň.

Ďakujeme za podnet. Na Berehovskej ulici, pri vjazdoch z ulíc M. R. Štefánika a T. G. Masaryka, sú umiestnené dopravné značky IP 28a, obytná zóna, čo znamená, že je povinný spomalený prejazd obytnou zónou. Napriek tomu v praxi uvedené pravidlo vodiči často nerešpektujú. Priechod cez cestu na Berehovskej ulici, v nadväznosti na existujúce chodníky, prichádza do úvahy v blízkosti odbočky na Ulicu M. R. Štefánika, prípadne pri križovatke s Ulicou 1. decembra. Mesto bude požiadavku na zriadenie priechodu cez Berehovskú ulicu komunikovať so správcom komunikácií, Technickými službami mesta a Dopravným inšpektorátom OR PZ v Trebišove.

Ing. Ján Bogda
odd. výstavby a majetku

M.B, 11.10.2020 21:17

Dobrý deň, na ulici Kalinčiakova 11 vypína a zapína svetlo verejného osvetlenia v 2 minútových intervaloch priblížne 2 mesiace, kedy bude porucha odstránená.
Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,
ďakujeme za nahlásenie poruchy. Uvedený nedostatok bol odstránený 16.10.2020.

Michal Davala
TS mesta Trebišov

J.S., 14.10.2020 08:58

Dobrý deň,zaujímalo bi ma,čia je ta cesta "tankodrom" od autobusovej stanici,po nadjazd.Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

zrejme máte na mysli Šrobárovu ulicu, t. j. komunikáciu medzi Komenského ulicou a Ulicou M. R. Štefánika.
Vlastníkom pozemkov v danej lokalite je Slovenská republika, pozemky sú v správe Železníc SR, š.p.
V súčasnosti je celá lokalita železničnej stanice, autobusovej stanice a dotknuté priľahlé plochy predmetom rozsiahleho stavebného projektu TIOP Trebišov, a to vrátane Vami označenej komunikácie.
TIOP (Terminál integrovanej osobnej prepravy) Trebišov je rozsiahly projekt, ktorý rieši komplexne dané územie od rekonštrukcie železničného zvršku až po zmenu dopravného riešenia v okolí integrovanej stanice.
Investorom tejto investície (TIOP-u) sú Železnice SR, š. p. V súčasnosti má investor vydané stavebné povolenie a podľa našich informácií aktuálne prebieha verejné obstarávanie (výber dodávateľa).
Začatie prác sa predpokladá v roku 2021.

Ing. arch. Alexander Bugala
Odd. VaM MsÚ Trebišov

Marek Vano, 14.10.2020 17:18

Dobry deň. Chcem sa opýtať kde sa môžem obrátiť o kupu mestskeho pozemku. Ako postupovat. Ide o pozemok pri garazach na ulici Kutnohorskej 1. Chcel by som mensiu plechovu garaz pre motorku.

Odpoveď

Dobrý deň.

Odporúčam Vám napísať žiadosť adresovanú mestu Trebišov (odd. výstavby a majetku).
Žiadosť musí obsahovať presnú identifikáciu pozemku, najlepšie s grafickým vyznačením v kópii z pozemkovej mapy a tiež zámer žiadateľa na využitie, prípadne získaného pozemku. Žiadosť bude posúdená na oddelení výstavby a majetku MsÚ z hľadiska územnoplánovacieho a stavebného. Vedenie mesta k nej zaujme stanovisko a následne bude predložená komisii výstavby a majetku MsZ Trebišov.

Ing. arch. Alexander Bugala
vedúci odd. VaM MsÚ Trebišov

M.C, 08.10.2020 09:45

Chcem sa spýtať, či je moznosť naplánovať odvoz smetí v inom čase. Na sídlisku JUH každý piatok vysypávajú sklo a aj iný druh odpadu medzi 4:00-5:00h ráno. Dosť to obťažuje a nepomôžu ani zavreté okná. Ďakujem za odpoveď

Odpoveď

Dobrý deň,

piatok sa vyváža zmiešaný komunálny odpad zo všetkých sídlisk v meste. Aby sa pracovníci a auto, vykonávajúce vývoz odpadu, vyhli zablokovaniu dopravnej premávky v skorých ranných hodinách, musí sa vývoz realizovať skôr ako občania odchádzajú do práce.

Ivan Jachimec
Technické služby mesta Trebišov

Bc.Michal Kucík, 02.10.2020 06:41

Dobry den.Chcem sa spytat preco ked rano odbije 6:00 tak vypnete na celom sidlisku sever verejne osvetlenie pricom ostatne casti mesta ostavaju rozsvietene?Aj obyvatelia sidliska sever su vasi spokuobcania a tak isto platime dane a poplatky.Tak preco robite stale rozdiely?

Odpoveď

Dobrý deň,

verejné osvetlenie bolo dňa 30.9.2020 nastavené na čas zapnutia 18,30 hod. a čas vypnutie 6,30 hod. K uvedenému je žiadúce podotknúť, že časy sa v pravidelných intervaloch upravujú.

Michal Davala
riaditeľ Technických služieb mesta Trebišov

Občan, 03.10.2020 15:12

Dobrý deň.Co plánuje mesto z budovami Jednoty a s budovou pri Fontáne?

Odpoveď

Dobrý deň.
reakcia na Vaše otázky:

1. Budova pri fontáne alebo budova obchodu a služieb č. súp. 2338/16 na Ul. M. R. Štefánika je vo vlastníctve spoločnosti STÉNIA, a. s. , Košice.
2. Budova Jednoty alebo obchodný dom č. súp. 2330 na Ul. M. R. Štefánika je vo vlastníctve spoločnosti COOP Jednota Nitra, s. d., Nitra.

Z uvedeného vyplýva, že mesto Trebišov nemôže s týmito nehnuteľnosťami čokoľvek plánovať, keďže nie je ich vlastníkom.
Mesto neeviduje zo strany vlastníkov žiadnu plánovanú stavebnú aktivitu.
Podľa platného územného plánu mesta sú tieto stavby súčasťou lokality s plochami verejnej občianskej vybavenosti. Pokiaľ vlastník nehnuteľnosti neporušuje žiaden zákon, mesto nemá, podľa platnej legislatívy, žiaden dosah ani vplyv na využívanie a správu jeho nehnuteľnosti.

Ing. arch. Alexander Bugala
vedúci odd. výstavby a majetku

M.B., 11.09.2020 19:26

Zdravim, chcem sa opýtať či nie je možné nejakym spôsobom obmedziť prejazd štvorkoliek mestom aspoň vo večerných a nočných hodinách? Ak by jazdili normálne tak by to asi ani nebolo počuť ale keď si z mestských ciest a parkovísk robia cvičisko tak je ten hluk veľmi nepríjemný. Naposledy sa moja vnučka veľmi vyľakala keď štvorkolka preletela okolo nás počas dňa, nevedela som ju utíšiť. Privolanie polície nemá vôbec účinok keďže tak ako rýchlo štvorkolka príde tak rýchlo odíjde. O večerných jazdách už ani nehovorim.

Odpoveď

Dobrý deň,

prejazd štvorkoliek po cestnej komunikácii v meste nie je možné obmedziť, ak má prostriedok riadne pridelené EČV, platnú technickú a emisnú kontrolu. Prípadnú rýchlosť jazdy príslušníci MsP nie sú kompetentní riešiť, ale budú na to upozornení policajti ODI OR PZ v Trebišove, ktorí vykonávajú meranie rýchlosti.

Mgr. Rastislav Čornanič
poverený riadením výkonu služby MsP

Jana Fockova, 28.09.2020 22:29

Dobrý den
Viete mi povedať, či sa bude robiť nové detské ihrisko na sídlisku sever, je to ihrisko za bytovkou Hurbanova 27 a 28. Ak áno kedy je plánovaný začiatok. Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za podnet, budeme sa touto myšlienkou zaoberať.
Mesto Trebišov každý rok priebežne realizuje nové detské ihriská alebo dopĺňa a modernizuje tie existujúce. Samospráva mesta sa už niekoľkokrát zapojila aj do výzvy Lidl ihrisko Žihadielko, kde mohli občania zahlasovať a vyhrať vybudovanie krásneho detského ihriska v hodnote 87 000 EUR. Avšak stále neúspešne. Dávame do pozornosti, že za Trebišov bolo v období od 13.01.2020 do 29.02.2020 zahlasované 12 733-krát a skončili sme na 51. mieste. Na porovnanie, prvá desiatka miest, ktorá získala nové ihrisko, mala od 508 119 do 514 806 hlasov a sú v nej aj podstatne menšie mestá a obce ako je naše mesto.
Z toho nám vyplýva, že pravdepodobne záujem o detské ihriská v meste už nie je, nakoľko sa už v blízkosti väčšiny bytových domov ihriská nachádzajú. Aj napriek tomu mesto tento rok zrealizuje výstavbu ihriska pre najmladším obyvateľov v historickom parku, na ktorú sme získali dotáciu vo výške 8 250 EUR z Úradu vlády Slovenskej republiky.

Ing. Jozef Ferjo
odd. výstavby a majetku

Marian Timko, 26.09.2020 19:08

Dobrý deň.
Kedy sa predpokladá ukončenie výstavby vnútorných bazénov a wellnes?
Ďakujem za odpoveď. Timko

Odpoveď

Dobrý deň,

ukončenie rekonštrukcie mestskej plavárne a jej následné otvorenie pre verejnosť je plánované na začiatok roka 2021.

Sústredené úsilie mesta Trebišov ako investora, firmy Betpres, s.r.o. ako dodávateľa, Technických služieb mesta Trebišov ako správcu objektu smeruje k tomu, aby výstavba bola ukončená ešte v roku 2020.

Ing. arch. Alexander Bugala
Odd. VaM MsÚ Trebišov

Vierka, 28.09.2020 09:00

Dobrý deň, kedy začína vykurovacia sezóna? V bytoch je zima. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

vykurovacie obdobie začína 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí 31. mája nasledujúceho roka. S dodávkou tepla do bytov sa začne, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch po sebe nasledujúcich dní pod 13 st. C a keď podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty.
Keďže počas dvoch posledných dní došlo k naplnenie tejto podmienky, dnešným dňom (29. 9.) začína spol. Trebišovská energetická s.r.o. s prikurovaním bytov.

Ing. Emil Rešetár Trebišovská energetická, s.r.o.

Ivana Hreháčová, 24.09.2020 20:05

chcem s opýtať či budú v mesiaci október kontajnery na jesenné upratovanie

Odpoveď

Dobrý deň,

"Jesenné upratovanie" sa v tomto roku uskutoční v období od 16. do 26. októbra. Podrobnejšie informácie sú publikované na dostupných kanáloch mesta Trebišov.

Umiestnenie 16 ks veľkoobjemových kontajnerov:

MČ Milhostov: ZVONÁRSKA ulica,
MČ Milhostov: pri cintoríne,
CUKROVARSKÁ ulica
KPT. NÁLEPKU - sídlisko
KPT. NÁLEPKU - KORONČ
LUČNÁ ulica - Drehňovec
VARICHOVSKÁ ulica - zimný štadión
PUŠKINOVA ulica - Bytový podnik
HURBANOVA ulica - Pri kotolni PK SEVER

PARIČOV - Separačný dvor
Ul. 17. NOVEMBRA - KONEČNÁ ulica
ŠVERMOVA ulica - JESENSKÉHO ulica
ŠVERMOVÁ ulica - BITÚNKOVÁ ulica
ŠKULTÉTYHO ulica - parkovisko AVŠ
IBV JUH - HVIEZDNA ulica
DRUŽSTEVNÁ ulica - parkovisko pri Tesle

Technické služby mesta Trebišov

Jožko, 22.09.2020 11:30

Dobrý deň, aké obchody sa budú nachádzať v novom Polyfunkčnom komplexe pri kauflande

Odpoveď

Dobrý deň.

Investorom nového polyfunkčného obchodného komplexu, resp. prístavby k existujúcemu obchodnému komplexu, je spoločnosť Europrojekt Kappa 10 Sk, k.s., Košice.
Táto spoločnosť vlastní a spravuje existujúci obchodný komplex.
V súčasnosti realizovaná prístavba bude obsahovať dve samostatne fungujúce univerzálne prenajímateľné obchodné jednotky.
Náplň týchto obchodných jednotiek stanoví vlastník, zrejme na základe prieskumu trhu a jednania s potencionálnymi nájomcami.

Ing. arch. Alexander Bugala
Odd. VaM, MsÚ Trebišov

Trebisovcan, 10.09.2020 06:11

Dobrý deň, otázka na pána primátora a pána Sosnu
Prečo deti mskm Trebišov sú ukrátený o tréningy? Nie je normálne že naše deti Trebisovcania nemajú ľad k dispozícii.Koho uprednostňujete? Pre koho je Trebišovsky ľad? Ľad ešte stále nie je. To je spolupráca s Mskm?Prosím láskavo o odpoved

Odpoveď

Dobrý deň,

ľadová plocha zimného štadióna je rozdelená medzi športové kluby v takom režime ako tomu bolo aj v minulosti, tzn., že k žiadnej radikálnej zmene. Skôr naopak, mesto vyšlo v ústrety ďalšiemu subjektu, ktorý prejavil záujem trénovať na zimnom štadióne.
Vaše rozhorčenie však nie je na mieste, keďže sa snažíme vyhovieť všetkým klubom a športovým združeniam v maximálnej možnej miere, avšak nie je možné, aby v exponovanom čase, t. j. od 13,00 do 17,00 bolo vyhovené všetkým naraz.


Mgr. Jindřich Sosna
vedúci strediska verejno-prospešných služieb TS mesta

M.Beresova, 14.09.2020 17:53

Dobrý deň, čo sa stavia pri mestskych jasliach?

Odpoveď

Dobrý deň.

Investorom je Europrojekt Kappa 10 SK, k.s., Košice, stavba sa nazýva "Polyfunkčný komplex Trebišov - dostavba".
Jedná sa o dostavbu obchodného komplexu, v ktorom sa nachádza o.i. predajňa Kaufland.

Ing. arch. Alexander Bugala
vedúci odd. výstavby a majetku

Patrik, 24.08.2020 11:18

Chcem sa opytať,kedy a či sa vobec planuje oprava,resp.vynovenie parkoviska na ulici Jana Husa 1803/4.Dakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

plocha vedľa BD 1803/4, vrátane prístupu ku garážam, je upravovaná len frézovaným asfaltovým materiálom. Celá plocha je bez betónového podkladu a bez kanalizácie. Riešením by bolo zriadenie parkovacej plochy a prístupovej cesty ku garážam z polovegetačných tvárnic. Po vypracovaní projektovej dokumentácie mesto zrealizuje výstavbu týchto plôch svojpomocne. Zriadenie predmetnej plochy bude navrhnuté do plánu výstavby odstavných plôch na rok 2021.

Ing. Ján Bogda
referent pre výstavbu

Helena Bodnárová, 24.08.2020 16:16

Dobrý deň, chcela, by som upozorniť na nepokosené detské ihrisko na Agátovej ulici. Zvlášť v čase prázdnin, keď sa tam chodí hrať najviac detí. Za pochopenie vopred ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

Ihrisko na Agátovej ulici bolo pokosené, v zmysle plánu kosenia, v 36. týždni.

TS mesta Trebišov

M. S, 26.08.2020 11:28

Dobrý deň
Chcem sa spýtať že kedy sa konečne dokosi cintorín v Milhostove a aj sa vyhrabe tráva. Čakám aj odpoveď.
Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

Cintorín v MČ Milhostov bol pokosený v 35. týždni.


TS mesta Trebišov

Peter Takáč, 10.08.2020 15:40

Prajem príjemný deň. Zaujímalo by ma prečo polícia, či už štátna alebo mestská, toleruje cyklistov v mestskom parku, keď pri všetkých vstupoch do mestského parku sú osadené dopravné značky zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za podnet. Dopravné značenie bude pri vstupoch do parku doplnené o dodatkové tabule umožňujúce pohyb cyklistov.

Mgr. Miroslav Cabada
náčelník MsP Trebišov

Helena Servanská, 01.08.2020 16:59

Dobrý deň!

Chcela by som Vás upozorniť na dezolátny stav chodníka na ulici Puškinova od križovatky z ulicou Jonáša Záborského. Prosím o oznámenie termínu opravy chodníka.

Odpoveď

Dobrý deň!

Mesto berie na vedomie Vašu požiadavku na opravu chodníka na Puškinovej ulici, v smere od Ulice J. Záborského. Predmetný chodník eviduje oddelenie výstavby a majetku MsÚ v zozname poškodených komunikácií. Návrh na jeho opravu bude predložený na rokovanie Komisie výstavby a tiež mestského zastupiteľstva.

Uvedený chodník je zahrnutý v zozname plánovaných opráv komunikácií, ktoré budú realizované v priebehu rokov 2021-2022.

Ing. Ján Bogda
referent pre výstavbu MsÚ