Prihlásiť sa

Otázky a odpovede

Vážení občania.

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Napíšte svoju otázku a v čo najkratšom možnom čase uverejníme odpoveď v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť všetky otázky, najmä otázky s vulgárnym obsahom, anonymné otázky (ak nie je uvedené meno a priezvisko pisateľa), otázky, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy alebo niečo, čo nemá charakter otázky.

Dodávame, že táto forma komunikácie nenahrádza informačnú povinnosť mesta v zmysle platných právnych predpisov SR.

Peter Gregor, 22.03.2013 09:03

Zdravim,čo bude s bytovkou na ulici zimnej ktoru ma mesto zburať?vela ludi hovori ze nič sa neudeje a necha sa to tak.

Ing.Jozef Rusnák, 18.03.2013 17:42

Dobrý deň!

Chcel by som sa opýtať vedenia mesta a ľudí, ktorí sú zodpovední za stav našich komunikácii v meste...
Akým spôsom sa budú opravovať poškodené cestné komunikácie v meste?
Pevne verím, a to nie som sám, že to bude opravené lepšie a kvalitnejšie ako minulé roky...
Tie slová o kvalite opráv a náročnom počasí si nechajte pre seba, rovnako aj o nemožnosti opráv a finančnej náročnosti takýchto opráv...
Pretože všade sa to dá, len u nás to vyzerá tak ako vyzerá...
Technológia opráv infražiarením je síce čo sa týka vstupných nákladov vysoká, avšak oprava výtlku je o 1/2 lacnejšia a výdrž 3roky... A opravovať sa dá v každom počasí.
Aj jednoduchym prepočtom zistíte, že je to oveľa lacnejšie.

A ešte by som mal otázku k tým úžasným zvýšeným prechodom pre chodcov na hlavnej ulici v meste. Rád by som vedel, kto to celé vymyslel...!!! Ale bol to určite človek, ktorý v živote nesedel za volantom alebo patrí k sviatočným vodičom!!!
Je veľa iných a lepších riešení ako zvýšiť bezpečnosť chodcov a upokojiť dopravu v meste... A nie tento spôsob ničenia motorových vozidiel a najmä ich podvozkov...

Za vaše odpovede vám vopred ďakujem.

Odpoveď

Na Vaše otázky bolo na tomto fóre odpovedané už niekoľkokrát. Opravy ciest v meste Trebišov budú vykonávané v prevažnej miere vyspravením výtlkov na všetkých uliciach mesta a celkovou rekonštrukciou úseku miestnej komunikácie pred políciou na Ul. M. R. Štefánika. Oprava výtlkov sa už začala. Momentálne sa obrezávajú diery. Hneď ako bude dostupná horúca asfaltová zmes, pristúpi sa k asfaltovaniu výtlkov. Minuloročné opravy výtlkov sú urobené kvalitne. Všetky opravené miesta držia a nové výtlky sa vytvárajú na starom popraskanom asfaltovom povrchu ciest. Ulica M. R. Štefánika bola asfaltovaná na začiatku 70. rokov a odvtedy bola len opravovaná. Žiaľ finančné možnosti mesta nedovoľujú opravu kompletnou výmenou celého povrchu a posledné euro - fondové výzvy na regeneráciu sídel boli vyhlásené v roku 2010. Len pri týchto výzvach bolo možné rekonštruovať ucelené povrchy ciest. To je zároveň aj odpoveďou na vašu poslednú časť otázky, lebo vyvýšené retardéry boli projektované v rámci výzvy z roku 2010, teda ešte starým vedením mesta. Nové vedenie muselo ciele projektu a technické riešenie dodržať. Až za nového vedenia mesta sa celý projekt, okrem chodníka pred kostolmi zrealizoval, zaplatila sa spoluúčasť a značné neoprávnené výdavky, s ktorými projekt nerátal a to hlavne na preložky inžinierskych sietí pod kruhovou križovatkou.

Ing. Ľubomír Princík
oddelenie výstavby a majetku

Dana Jsičová, 18.03.2013 16:43

Dobrý deň.Chcela by som vedieť,kedy bude otvorené nové nákupné centrum,ktoré sa stavia na ul.M.R.S. na mieste,kde voľakedy stálo staré kino.Keby som sa tam chcela zamestnať,kde by som mala zasielať žiadosti o prijatie do zamestnania?Kto je vlastne majiteľ?Prosím Vás o podrobnejšie informácie.Ďakujem za Vašu odpoveď. Dana Jasičová.

Odpoveď

Investorom nákupného centra "SCHOPPING CENTER SLÁVIA" je spoločnosť DHDVS, s.r.o. Košice, Markušová 5, 040 11 Košice. Investor zatiaľ nepožiadal stavebný úrad Trebišov o kolaudáciu stavby. Žiadosť o bližšie informácie smerujte priamo na investora.

Ing. Ľubomír Princík
oddelenie výstavby a majetku

Žaneta Kecuková, 18.03.2013 15:48

Dobrý deň.Všimla som si v meste na ul.Kutnohorskej kôš na darované oblečenie,tak som doma pripravila už vyradené kusy a keď som to tam chcela zaniesť už tam tie koše neboli.Chcela by som vedieť či sa už zrušili alebo sú len premiestnené niekam inam.Nerada by som ich vyhodila len tak do smetí,pretože sú v dobrom stave a môžu pomôcť niekomu inému.Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,

Kontajnery na zber šatstva si súkromná spoločnosť už odviezla. Nepotrebné šatstvo môžete darovať neziskovým organizáciám, ktoré ho vedia poskytnúť ľuďom v núdzi.

Radovan Jílek
Kancelária primátora

Ján Zbojovský, 18.03.2013 11:11

Takmer celá romská kolónia sa cez víkend zúčastňuje na drancovaní bučovho lesíka. Asi vedia, že mestská polícia nastúpuje na smenu až o 14.00 hod. Prečo Vaša polícia nevie ustrážiť tento priestor a nezabráni drancovaniu nášho spoločného parku?? Snáď nemáte este stále málo členov mestskej polície???
2. Vo Vašom infoliste som videl foto s p. Lorinčikom ako mu predseda KSK odovzdáva cenu. Podľa mojích info cenu dostal aj Štefan Bubán , ale ten tam nebol zobrazený. Prečo? Aj on je taký istý obyvateľ Trebišova ako p. Lorinčík. Či sa mýlim. Prosím o odpoveď

Odpoveď

Dobrý deň,

Bučov les je v správe štátnych lesov Slovenskej republiky, nie v správe mesta Trebišov. Mestská polícia v parku, ktorý má mesto v správe, vykonáva činnosť v zmysle zákona o mestskej polícii formou hliadkovej činnosti, navyše má mesto aj správcu parku. Ak máte podozrenie z páchania priestupku alebo trestného činu poškodzovania cudzieho majetku, ste povinný nahlásiť ho štátnej polícii bezodkladne, mestská polícia nesupluje činnosť štátnej polície a zo zákona nemôže riešiť veci mimo správneho konania. PZ SR vykonáva dennú 24 hodinovú službu, nahlásiť podnet môžete na čísle 158 alebo 112.

2. Infolist mesta Trebišov slúži na informovanie občanov o aktuálnom dianí, mestské zastupiteľstvo v Trebišove navrhlo na udelenie Plakety predsedu KSK jedného kandidáta, Ing. Jána Lorinčíka.

Radovan Jílek
Kancelária primátora

zbojovsky, 18.03.2013 09:40

V našom parku konkrétne v Bučovom lesíku sa cez výkend pri rúbaní a pílení dreva vystriedajú snáď všetci obyvatelia rómskej osady. Nikto ich nekontroluje lebo asi vedia, že môžu kľudne drancovať, lebo mestská polícia nastupuje do služby až o 14.00 hod. 6e by ich bolo ešte stále málo aj po navýšení počtu policajtov???
Bolo by vhodné pouvažovať o zmene pracovného času cez víkend aby sa zabránilo tomuto ničenie lesa.
2. V predposlednom infoliste bolo foto ako predseda KSK odovzdáva cenu p. Lorinčíkovi. Také isté ocenenie dostal i p. Bubán, ale o tom tam nie je žiadna informácia. Pýtam sa prečo ved aj on je občanom mesta Trebišov.

Odpoveď

Vážený pán Zbojovský, vyčlenené hliadky Mestskej polície (MsP) Trebišov, hlavne v tomto vykurovacom období, denne svojou hliadkovou činnosťou monitorujú mimo iné aj Vami uvedené lokality s cieľom zabrániť, resp. zminimalizovať nepovolený výrub stromov a vývoz drevnej hmoty z týchto lokalít. V prípade vlastného zistenia alebo na základe oznámenia o nepovolenom výrube stromov a vývozu drevnej hmoty MsP jednotlivé prípady objasňuje ako priestupok. Za jednotlivé priestupky v zmysle všeobecne platných právnych noriem sú ukladané pokuty a drevná hmota je vrátená majiteľovi (v tomto prípade Mestu Trebišov alebo Štátnym lesom). Ak pri niektorých prípadoch je podozrenie z trestného činu, vec je odovzdaná príslušnému útvaru PZ. Všetky zistenia vyššie uvedeného druhu sú zdokumentované na MsP Trebišov.
MsP Trebišov vykonáva službu od 1.2.2013 v nedeľu aj v rannej zmene, ktorá okrem iných úloh v jednotlivých častiach mesta je hlavne zameraná na už vyššie uvedené problémy. Za uvedené obdobie (od 1.2.2013 do 17.3.2013) v nedeľňajších ranných zmenách sme nezistili žiadny prípad nepovoleného výrubu stromov a vývozu drevnej hmoty. Ak sa ukáže ako nevyhnutné z akéhokoľvek dôvodu hliadkovú činnosť vykonávať príslušníkmi MsP aj v inej dobe (npr. v noci, ranná zmena v sobotu), sme pripravení takto prispôsobiť zmennosť služieb.
Pre prípady, keď hliadka MsP nie je v danej lokalite mesta a práve dochádza k nepovolenému výrubu stromov a vývozu drevnej hmoty, prosím občanov o oznámenie týchto skutočnosti mestskej polícii na bezplatné telefónne číslo 159. V prípadoch mimo zmenu MsP oznamovať na bezplatné telefónne číslo 158.

Ing. Marián Brinček
Náčelník Mestskej polície Trebišov

občan Trebišova, 18.03.2013 08:12

Chcel by som sa opýtať načo mesto vysiela mestkú políciu na kruhovú križovatku pri Kauflande ráno okolo 7,30 hod.? Ešte som nevidel aby usmerňovali žiakov a študentov, respektíve chodcov a aby ich púšťali cez prechody v skupinkách. Policajti tam stoja akoby mali nahradiť nejaké súsošia. Pri prechode na M.R.Štefánika aspoň občas usmerňujú.

marcinova maria, 17.03.2013 11:29

chcem sa spytat ako casto zasada bytova komisia a kedy je najblizsi termin dakujem marcinova

Odpoveď

Komisia zasadá podľa potreby, najmenej však 1 krát za 2 mesiace, prípadne v termínoch určených pracovným plánom jej činnosti, ktorý je zostavený v súlade s plánom práce mestského zastupiteľstva a Rady MsZ.

Termín zasadnutia upresní podľa potreby predseda komisie. Najbližší termín zasadnutia je 21.3.2013

Macuráková
oddelenie výstavby a majetku

lucia, 17.03.2013 11:05

Dobry den chcela by som sa opytat kam sa mam obratit s podanim ziadosti o vyzivne

Odpoveď

Žiadosť o výživné je potrebné podať ÚPSVaR príslušnému podľa trvalého pobytu žiadateľa, odbor sociálnych vecí a rodiny.

Ing. Vaľová
oddelenie sociálnych vecí

Vierka, 16.03.2013 23:21

Dobrý večer,
prosím Vás - aké "firmy" budú v priestoroch býv. kina? Kedy bude vlastne budova dokončená. Viem, že je to vo vlastníctve súkromnej osoby, ale snáď nejaké informácie máte.
Dakujem

Jozefina Kolesarová, 16.03.2013 20:08

Chcem sa spýtať, ako mohol uniknúť Mestskej polícii skutočnosť,že v sobotu večer neboli po celom úseku hlavnej cesty pred obchodami odhrnutý sneh. Poriadne primrzalo a všetko bolo zľadovatelé. ˇUraz? Napr.Unicredit banka, byvalý Prior...Je asi jednoduh-šie vyberať pokuty od náhodnych ľudí, ktorí zastavia pred semaformi pri Labe alebo pred poštou, nie? Veď v obchodoch sú známosti, tak si nepokazíme kredit. A čo pár zlomenín, nás sa to netýka a platiť tiež nikto nebude. Dúfamže dostanem odpoveď,lebo je kritická.

Odpoveď

Vážená pani Jozefina Kolesarová, mestská polícia (MsP) v rámci plnenia svojich základných úloh dbá aj na poriadok a čistotu v uliciach mesta. Pri zistení nedostatkov v oblasti poriadku a čistoty v uliciach, ich odstránenie rieši v spolupráci s technickými službami (TS). Vzhľadom na výdatné sneženie v spojení so silným vetrom došlo k vytváraniu snehových závejov a následne k neprejazdnosti mestských komunikácii a chodníkov. Následkom toho bola dňa 15.03.2013 o 09.00 hod. vyhlásená mimoriadna situácia na území mesta Trebišov. Na základe vyššie uvedených skutočnosti od 15.03.2013 s prihliadnutím na personálne a technické možnosti TS sneh je odstraňovaný z mestských komunikácii a chodníkov tak, aby bola zabezpečená ich minimálna priechodnosť. Postupne denne (aj v sobotu 16.03.2013) je sneh odstraňovaný z chodníkov a priechodov pre chodcov v celom meste.
MsP v zmysle všeobecne platných právnych noriem je oprávnená prejednávať v blokovom konaní aj priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Ing. Marián Brinček
Náčelník Mestskej polície Trebišov

peter vida, 15.03.2013 09:19

kedi budu odrhnat tote cesty sak je uz neskoru uz som na bural sami lad n totich cestach

Ingrid Barančíková, 13.03.2013 13:59

Dobrý deň,

chcela by som požiadať Technické služby o orezanie stromu, ktorý sa nachádza vedľa KUPEXU, strom sa po poslednej veternej smršti rozštiepil. Nachádza sa v blízkosti môjho plota a pri každom silnejšom vetre hrozí že spadne na môj plot.

Ďakujem.

Patrik Ihnát, 12.03.2013 16:54

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či už je schválený územný plán mesta Trebišov. Na starej stránke mesta bol tento dokument aj zverejnený (myslím, že to bol navrhovaný územný plán mesta). Na tejto novej stránke som záložku s územným plánom mesta našiel, avšak k dispozícii nie je. Verím, že aj ostatní obyvatelia mesta by prijali, ak by bol tento dokument zverejnený.

Odpoveď

Nový Územný plán mesta (ÚPN) Trebišov bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Trebišove č. 136/2011 zo dňa 28.09.2011. Bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov č.108/2011, ktorým sa vymedzujú záväzné časti ÚPN mesta Trebišov. Zmeny a doplnky č. 1 záväzných častí územného plánu mesta Trebišov rieši Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 108/2011 zo dňa 28.12.2012.

Územný plán mesta Trebišov nájdete na tomto linku: Územný plán mesta Trebišov
Zmeny a doplnky č.1 nájdete na linku: Zmeny a doplnky č.1

Ing. Ľubomír Princík
oddelenie výstavby a majetku

J. Čonka, 11.03.2013 12:21

Viem, že mesto plánuje pri zlepšení počasia opravovať cesty, ale výtĺk, resp. to dierisko, ktoré je na zákrute pri prepojení ulíc Gorkého a Dobrovoľníckej má už hĺbku vyše 20 cm a malo by to byť opravené čím skôr. Keďže je to na zákrute je to zvlášť nebezpečné. Nemôže mesto zabezpečiť aspoň provizórnu opravu tohto výtĺku? Nie však vyplnením štrkom, pretože to sa už stalo a po 3-4 dňoch bola diera ešte hlbšia.

Martin Varga, 11.03.2013 12:00

Chcel by som sa spytat co bude stat v areali Bytoveho pobniku na Puskinovej ulici nakolko tam prebieha pracovny ruch a hovori sa ze tam bude teplaren na biomasu.Pokial viem bolo prezentovane bude teplaren pri romskej osade.Prosim o konkretnu odpoved mesta nakolko mesto je spolocnikom f.Trebisovska energeticka,takze musite mat tieto informacie k dispozicii.

Odpoveď

V areáli Bytového podniku neprebieha žiadna výstavba. V administratívnej budove sa maľujú jedine interiéry bývalých kancelárii pre klub dôchodcov.
Výstavba centrálnej kotolne sa bude realizovať na pozemkoch západne od rómskej osady na parcelách číslo 1435/1 a 1434/1.

Ing. Ľubomír Princík
oddelenie výstavby a majetku

viera Ferjova, 11.03.2013 11:20

Dobrý deň.
Som obyvateľkou sídliska sever,práve čítam že sa začalo z budovaním parkoviska na severe,ale tu sa nič nerobí.Moja otázka je že kedy už konečne začnete niečo robiť na severe.
Cesta za zákrutou bloku 2238 je katastrofalna,kto nevie o týchto výtlkov ma smolu. K parkovacim miestam je zbytočne sa niečo pýtať,lebo odpoved je známa len sa nič nerobí.Ďakujem za odpoveď,ktorá je vopred známa.

Odpoveď

Na sídlisku Sever sa ešte s výstavbou parkovísk nezačalo, hoci už v minulom roku bol verejným obstarávaním vybraný zhotoviteľ - stavebná firma BAUMA SK. Na sídlisku JUH a na Berehovskej ulici je zhotoviteľom parkovísk stavebná spoločnosť EUROVIA SK. Výstavba nových parkovacích miest na sídlisku JUH sa začala už koncom minulého roka a v tomto čase sa už dokončujú. Výstavba parkovísk na sídlisku Sever a na Berehovskej ulici sa začne až v najbližších týždňoch, pretože jednania so správcami inžinierskych sietí, ktoré kolidujú s touto stavbou boli dosť komplikované.
Mesto Trebišov bude opravovať cesty a chodníky aj na sídlisku Sever.

Ing. Ľubomír Princík
oddelenie výstavby a majetku

Iveta Supicova, 10.03.2013 19:20

Dobry den!
Chcela by som sa spytat ci sa rata s opravou chodnika na Komenskeho ulici,oproti Kauflandu,ziadost sa posielala niekolko krat,je tu aj skolka a ked naprsi,chodci su nuteny sa dostat aj na prehod pre chodcov po ceste,lebo koli vode sa neda prejst,tym ohrozuju seba a aj vodicov.
Dakujem.

Jozef Repovský, 10.03.2013 15:36

Prosím vedenie Technických služieb o vykonanie orezávky 2 stromov vrby pred blokom na ul. SNP 2501/92. Stromy su husto prerastené a v čase letných búrok je len otázka času kedy ulomené konáre popadajú a urobia škodu na zdraví ľudí a na autach. Naposledy bola orezávka na týchto stromoch vykonaná asi pred cca 8 rokmi.Tá istá situácia je aj z druhej strany bytovky na tvoriacom sa parčíku kde 5 stromov - taktiež vrb su v neošetrenom stave a dokonca už prerastaju aj verejné osvelenie v korune stromov. Za vybavenie ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň
Ďakujeme za podnet.
V spolupráci s Oddelením výstavby MÚ túto situáciu budeme riešiť.

S pozdravom
Michal Pačuta
TS Trebišov

Iveta Supicova, 10.03.2013 14:52

Dobry den!
Chcela by som sa spytat,ked sa budu robit nove chodniky,alebo aspon opravovat,ci sa rata aj s chodnikom na Komenskeho ulici oproti Kauflandu,kde sa nachadza skolka.ked naprsi,tak sa tam clovek nedostane ani na prechod pre chodcov,musi sa chodit rovno po ceste a tym ohrozujeme seba,ale aj vodicov koli mlakam.
Dakujem.

Odpoveď

V pláne opráv je aj chodník pred MŠ Komenského. Poškodených chodníkov je však viac, ako je finančných prostriedkov vyčlenených na ich rekonštrukciu. O tom ktoré chodníky sa budú rekonštruovať v tomto roku a ktoré v ďalšom období rozhoduje v tomto čase vedenie mesta a komisia výstavby.

Ing. Ľubomír Princík
oddelenie výstavby a majetku

Emil Puffler, 10.03.2013 10:18

Počas prázdnin v roku 1971 som sa ako študent zúčastnil archeologických vykopávok hradu Parič v mestskom parku. Už vtedy bol zámer vybudovať po obvode
základov murik asi do výšky 1 metra a sprístupniť lokalitu chodníčkom - no akosi sa to vtedy nedotiahlo do konca.Pýtam sa či sa neplánuje požiadať ministerstvo kultúry o štátny príspevok na zachovanie tejto historickej pamiatky?

Odpoveď

Mesto Trebišov dostalo v minulom roku nenávratný finančný príspevok z ministerstva kultúry v rámci programu Obnovme si svoj dom. Z týchto prostriedkov boli financované tieto aktivity:
1. Statické posúdenie a návrh statického zabezpečenia zrúcaniny hradu Parič - národnej kultúrnej pamiatky
2. Zamerania zrúcaniny hradu Parič
3. Na základe statického posúdenia aj následná nevyhnutná sanácia hradného múru, kde hrozilo až zrútenie.

Táto investícia bola okrem Ministerstva kultúry financovaná z väčšej časti Mestom Trebišov.

V tomto roku sme opäť podali projekt v rámci programu 1. Obnovme si svoj dom, podprogram 1.4. Obnova a konzervácia torzálnej architektúry.
Je žiadaný príspevok v sume 15 018 Euro na tieto aktivity:
1 . statické zabezpečenie nosných konštrukcií objektu - zalícovanie hradného múru
2. archeologický výskum a dokumentácia vykonaného výskumu
3. architektonicko-historický výskum a dokumentácia vykonaného výskumu
4. služby súvisiace so spracovaním dokumentácie - architektonicko-stavebný návrh, návrh statickej sanácie, návrh iluminácie (nasvetlenia) architektúr

Bod 3. a 4. Rieši práve spomínane múriky ako dokumentácia na budúce práce. V závislosti na externých zdrojoch samozrejme budeme žiadať aj ďalšie financie, napríklad na infraštruktúrne sprístupnenie kultúrnej pamiatky a aj stavebné práce náznakov pôdorysných múrikov ako uvádzate. Najprv ale musíme vypracovať dokumentáciu, na ktorú žiadame prostriedky z externých zdrojov.

Ing. Marcel Tereščák
referent pre miestny rozvoj
oddelenie výstavby a majetku

zbojovsky, 09.03.2013 13:28

Chcem sa spýtať, prečo v predposlednom vydaní trebišovských listov od vedenia mesta nebola ani fotografia a ani zmienka o tom, že cenu predsedu KSK si prevzal aj Akad. maliar Štefan Buban. Vo Vaších novinách bola len fotka p. Lorinčika.
Prečo sa nevenujete všetkým oceneným trebišovčanom rovnako????

Odpoveď

Dobrý deň,

vážime si všetkých ocenených občanov, pán Lorinčík bol ocenený na základe návrhu mestského zastupiteľstva v Trebišove.

Radovan Jílek
Kancelária primátora

E, 07.03.2013 14:58

Ako dlho trvá schválenie inzerátu do občianskej inzercie ?

Anna Kočišová, 06.03.2013 17:15

Chcem sa opýtať aké autá môžu jazdiť cez mestský park, keď sme tam s deťmi na prechádzke vždy nejaké stretávame a nie je to mestská polícia. Takisto sa chcem opýtať kedy už skončí rekonštrukcia starého kina, plánované ukončenie bolo 12/2012, na Berehovskej ulici je stále hluk, a blato, a čo bude s parkovacími miestami ktoré sa rekonštrukciou zrušili?

Odpoveď

Dobrý deň,

V parku môžete mimo áut mestskej polície stretnúť autá technických služieb alebo mestského úradu, ktoré majú oprávnenie k vstupu do parku. K ukončeniu rekonštrukcie starého kina Vám nevieme poskytnúť odpoveď nakoľko nejde o stavbu mesta ale súkromného vlastníka na súkromnom pozemku. Parkovacie miesta sú problémom v celom meste, mesto začalo s ich budovaním na sídliskách JUH a Sever, kde je situácia najhoršia.

Radovan Jílek
Kancelária primátora

Anna Nováková, 06.03.2013 13:01

Dobrý deň.Prečo na ulici M.R.Štefánika 2221 sú iba obyčajne kontajnery , pri ktorých je neustály neporiadok, keďže slúžia aj pre SP a ďalšie zložky pôsobiace v budove pred bytovkou. Naopak naproti na SNP 2222, kde bývajú
zamestnanci MÚ, sú kontajnery v zabezpečených klietkach , k tomu sú pridané aj kontajnery na triedený odpad 2 kusy a sú iba pre obyvateľov bytovky. Myslím si že všetci platíme rovnak dane, tak by to malo byť aj rovnomerne rozdelené.Ďakujem za nápravu.

Odpoveď

Dobrý deň

Klietky na kontajnery pred bytovkou Komenkého 2222 neboli osadené Technickými službami.Bola to iniciatíva obyvateľov bytového domu.
Kontajnery na separovaný zber,ktoré sú v bezprostrednej blízkosti neslúžia len pre obyvateľov bytového domu.
Priestor za SP a okolie kontajnerov previdelne čistíme pracovníkmi Technických služieb.Udržiavať poriadok kontinuálne však nie je technicky možné.

S pozdravom
Michal Pačuta
TS Trebišov

Jan Parimucha, 04.03.2013 21:38

Pred pár rokmi som bol na dovolenke v Tunise a zhrozil som sa, keď som videl verejné smetiská s špinu v mestách a najme v ich okolí.Pred rokom som sa tam vrátil a bol som veľmi milo prekvapený čistotou a poriadkom. Pravý opak toho, čo sa deje v našom meste a jeho okolí. Nehovoriac už o oddychových a relaxačných zonách mesta, ako je mestský park, či asfaltový chodník okolo kanala za parkom. Je tam odpadu a špiny/ zvlášť pozdlž garaží a na hradzi/kde obyvatelia mesta chodia športovať a relaxovať. Nehovoriac už o okoli mesta.Pritom mame v meste najviac nezamestnaných ľudí na Slovensku, nevyužitý pracovný potenciál a ľudí zamestnaných na aktivačných prácach, ktorí sa občas objavia v centre mesta podopretí o lopaty, metly a s cigaretou v ruke. Kde sú predvolebné šľuby? Čo robia zodpovední platení funkcionári, ktorí sú zodpovední za čistotu a poriadok v meste a okolí?Pán primátor mesta,dal som Vám svoj hlas vo voľbách preto, lebo som veril vašim sľubom. Prosím, nesklamte nás !!!

Miroslav Pele, 04.03.2013 13:11

kde si mozem kupit Trebisovku vlajku?

Peter Pepo, 02.03.2013 19:36

Dobry den chcel by som sa spytat kde sa daju kupi hk trebisov saly. dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,
HK nie je mestská organizácia, kontaktujte prosím klub na ich webovej stránke www.hktrebisov.sk

Radovan Jílek
Kancelária primátora

Patrik Ihnát, 28.02.2013 20:50

Dobrý deň, ďakujem za rýchlu (ne)opravu stlpu verejného osvetlenia. Pre zmenu nesvieti celá ulica Gagarinova + Hviezdna + Dargovská a celá IBV Juh. Vela zdaru. Alebo si mám myslieť, že šetríte elektrickú energiu a vypínate jednotlivé ulice?

Odpoveď

Dobrý deň
Ďakujeme za upozornenie.
Včera o 22:00 boli kolegovia poruchu odstrániť.

S pozdravom
Michal Pačuta
TS Trebišov

MUDr. Mariana Sabová, 28.02.2013 16:15

Dobrý deň! Chcem sa opýtať, prečo nesvieti pravidelne verejné osvetlenie na ulici Strednej, ale len každý druhý týždeň? Platíme dane rovnako, tak nech nemáme tmu ako v hrobe. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň
Ďakujeme za upozornenie.
Kolegovia tam boli včera o 22:00 a poruchu odstránili.

Zdraví
Michal Pačuta
TS Trebišov