Otázky a odpovede

Vážení občania

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Napíšte svoju otázku a v čo najkratšom možnom čase uverejníme odpoveď v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť všetky otázky, najmä otázky s vulgárnym obsahom, anonymné otázky (ak nie je uvedené meno a priezvisko pisateľa), otázky, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy alebo niečo, čo nemá charakter otázky.

Dodávame, že táto forma komunikácie nenahrádza informačnú povinnosť mesta v zmysle platných právnych predpisov SR.

14.06.2021 18:13 - Peter Varjassy

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či sa budú obnovovať nátery čiar na parkoviskách na sídlisku Sever.

Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

obnova vodorovného dopravného značenia na sídlisku Sever bude vykonaná v tomto roku. Realizácia značenia si vyžaduje prípravu a kooperáciu s MsP. Po vzájomnej dohode budú obyvatelia bytových domov oboznámení s termínom prostredníctvom oznamov na vchodoch.

Technické služby mesta Trebišov

09.06.2021 18:56 - Zuzana

Dobrý deň, medzi bytovkou Komenského 2222 a Škôlkou pri Polícií sú 3 úplne zanedbané pieskoviska(s toho jedno ohradené). Chcem sa opýtať či by sa nedalo aspoň 1 dať dokopy, aby sa tam mohli deti zahrať, už keď ich tu máme? Viem že ďalej je opravené ihrisko, ale predsa. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,

na danom sídlisku sa nachádzajú 4 pieskoviská. Z hygienických dôvodov bolo prijaté rozhodnutie naďalej využívať len 2 oplotené. Ďalšie 2 pieskoviská mimo oplotenia TS mesta zmenili na okrasné záhony, teda v nich boli osadené suchomilné trvalky, doplnené štrkovým zásypom.

Ing. Milan Kakaš
vedúci hospodárskeho strediska TS mesta

09.06.2021 14:17 - Martina

Dobry den rada by som sa informovala ci ma mesto v plane opravit chodník na ulici ČS.armady po pravej strane smerom od VŠZP k benzinke Shell
Dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto Trebišov každoročne opravuje a rekonštruuje viacero úsekov ciest a najmä chodníkov v meste. V súčasnom období prebiehajú prípravné práce pre rozsiahlu rekonštrukciu troch križovatiek, ako aj odstavných plôch a vnútroblokov na ulici Kutnohorskej a sídlisku Juh. Tieto práce by mali byť ukončené v priebehu budúceho roka. Následne bude mesto rekonštruovať aj ďalšie úseky ciest a chodníkov, pričom aj Vami spomínaný úsek je zahrnutý v pláne rekonštrukcie.

Ing. Peter Duč
zástupca primátora mesta Trebišov

29.05.2021 19:42 - Marta Rigova

Prosím vás,chcela by som vedieť,kedy budú Dni mesta Trebišov. Totiž,chcela by som pozvať rodinu a to potrebujem dopredu vedieť.
Ďakujem .

Odpoveď

Dobrý deň,

z dôvodu platnosti epidemiologických opatrení, z ktorých vyplýva, že stretávať sa môže len obmedzené množstvo osôb, v prípade kultúrnych podujatí je to maximálne tisíc ľudí, organizovanie takého masového podujatia ako sú Dni mesta Trebišov v tomto roku neprichádza do úvahy. Mesto Trebišov prostredníctvom svojho kultúrneho strediska ponúkne pre obyvateľov Trebišova tak, ako aj po iné roky, program Kultúrneho leta (každú júlovú a augustovú nedeľu) v popoludňajších hodinách a každý piatok a sobotu filmové predstavenie – Letné kino na mestskom amfiteátri.

Veríme, že už budúci rok bude možné usporiadať Dni mesta Trebišov tak, ako to bolo zvykom spolu so sprievodnými akciami i folklórnym festivalom.
Tešíme sa na spoločné stretnutie pri kultúrnych podujatiach.

Ľubo Mičko
vedúci MsKS

27.05.2021 07:41 - Mária Hurajová

Dobrý deň,
ďakujem za "uspokujúcu" odpoveď.Mesto Trebišov isto zbohatlo sankciami a daňami, ktoré týto občania zaplatili za prihlásených psov, keď každú chvíľu majú iných. Priviazať psov na špagát namiesto opravy oplotenia pozemku je vyriešenie situácie /ozaj špagát asi nie je reťaz/.
Držanie psa na reťazi NIE JE na Slovensku zakázané. Platia však isté obmedzenia, ktoré určuje zákon 39/2007 o veterinárnej starostlivosti a ďalej upravuje vyhláška 123/ 2008 o ochrane spoločenských zvierat
Dobre mi hovorili susedia že zbytočne píšem oni sú chránení nielen zákonom ....
Mária Hurajová

Odpoveď

Dobrý deň

na základe Vášho predchádzajúceho podnetu sme spravili všetko tak, aby nedochádzalo k páchaniu priestupkov, v súlade so zákonom sme využili všetky kompetencie a právomoci MsP. Na Váš ďalší podnet musím zareagovať nasledovne: Mestská polícia Trebišov nezodpovedá za oplotenie súkromného pozemku ani za údajné priviazanie psíka alebo psov na špagát. Tento podnet posúvame na kompetentný orgán, ktorým je v tomto prípade Štátna veterinárna správa.

Mgr. Peter Pipa
poverený riadením MsP Trebišov

24.05.2021 07:25 - Mária Hurajová

Dobrý deň,
pripájam sa k požiadavke ohľadom umiestnenia kamerového systému na konci ulice Budovateľská.
Ďakujem!

Odpoveď

Dobrý deň

ubezpečujem Vás, že v uvedenej lokalite sa s kamerou počíta. V tomto období samospráva nedisponuje finančnými prostriedkami na rozšírenie mestského kamerového systému. Aktuálne je predmetný priestor monitorovaný zvýšenou hliadkovou činnosťou MsP. Lokalita Budovateľskej ulice je plánovaná do ďalšej etapy rozširovania kamerového systému ako prioritná.

Mgr. Peter Pipa
poverený riadením MsP Trebišov

18.05.2021 08:02 - Mária Hurajová

Prosím o okamžité odobratie psov z cigánskeho rohového domu na Budovateľskej a Hradišskej ulici.
Celé dni psy sú vonku na ulici, takže máte strach tade chodiť a hlavne celú noc sa asi navzájom hryzú, kňučia, zavýjajú. Dnes v noci sa utíšili asi o tretej ráno takže sa vôbec nedá spať a ráno o šiestej potrebujete vstať do práce. Číslo 159 som skúšala asi 5 krát od jednej v noci ale pravdepodobne nepoznám Vašu pracovnú dobu lebo to bolo márne. Keď ich idete upozorniť, keďže ich tam býva asi milión samozrejme pes nemá majiteľa.
Ďakujem!

Odpoveď

Dobrý deň,

na základe zaslania podnetu Vám približujeme situáciu rohového domu na Budovateľskej a Hradišskej ulici. Niekoľko psov je prihlásených, ďalšie majú stanovený termín na prihlásenie. Majitelia však už boli viackrát upozornení, dokonca im bola udelená sankcia, a to opakovane. Mestská polícia naďalej kontroluje a monitoruje uvedenú ulicu tak, ako aj iné ulice, kde sú zaznamenané nedostatky, zjednáva nápravu a rieši rôzne vzniknuté situácie.
Naďalej sme Vám k dispozícii na bezplatnej linke 159, podozrenia z priestupku tak môžete nahlásiť každý deň v čase od 06:00 do 22:00.

Mgr. Peter Pipa
poverený vedením MsP Trebišov

26.05.2021 10:10 - Zuzana

Dobry den prosim Vas co sa planuje robit na detskom ihrisku za bytovkou 2222 Komenskeho? Za skolkou su koliky uz dlhsiu dobu a teraz sa vrtaju diery z druhej strany.
Dakujem pekne.

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto Trebišov v blízkej dobe na spomínanom detskom ihrisku osadí oplotenie, ktoré bude slúžiť na ochranu zdravia a lepšiu bezpečnosť pre deti.

Mgr. Michaela Dučová
referentka pre regionálny rozvoj, MsÚ

14.05.2021 10:15 - Dáša Kasardová

Dobrý deň! Chcem sa opýtať kedy sa budú kosiť trávniky na Ul.Cukrovarskej. Tráva je už veľká množia sa komáre, kliešte. Ďakujem Kasardová

Odpoveď

Dobrý deň,

Cukrovarská ulica je v pláne kosenia na piatok 21.5.2021.
https://www.trebisov.sk/oznamy/25341


Technické služby mesta Trebišov

04.05.2021 15:43 - Viliam Maďar

Ocenili by sme keby ste opravili rampy alebo postavili normálny skatepark, určite mesto má peniaze aj na to keď stále sa stavajú nové projekty

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto Trebišov sa zapojilo do výzvy Fondu na podporu športu o poskytnutie finančného príspevku na projekt Revitalizácia športového areálu Slavoj. Jedným z bodov žiadosti o poskytnutie externého finančného grantu je aj nová plocha na skateboardové ihrisko.

Ing. Jozef Ferjo
odd. výstavby a majetku MsÚ

11.05.2021 21:54 - Gabriela

Dobrý deň, chcela by som sa informovať dokedy budú naši spoluobčania okupovat celý park?? Nikdy tu toto nebolo, čo teraz... Je síce pekné, že mestský policajti ich vyhnali z detského ihriska... No bohužiaľ to vyriešili inak a rozťahali sa po celom parku... Cely ostrovček každá jedna lavička je obsadená partiami deciek a celych rodin... A vôbec sa nevedia správať slušne, vulgárne nadávajú slušným okoloidúcim ľuďom, fotia si nás a doslova otravujú... 4 hliadky v parku a nikto nič?? Myslím že nie som jediná, ktorej to vadí... Dakujem za odpoveď

Odpoveď

Dobrý deň,

k dnešnému dňu neevidujeme na bezplatnej linke MsP č. 159 žiaden podnet, ktorého obsahom by boli Vami uvádzané skutočnosti. Bráničku do priestoru ostrovčeka mesto odomklo až po významnejšom uvoľnení opatrení v súvislosti s pandemickou situáciou. MsP Trebišov však môže a aj musí zasahovať iba v súlade s platnými zákonmi o obecnej a mestskej polícii. Každú zistenú skutočnosť, ktorá hraničí s priestupkovým konaním, je potrebné bezodkladne nahlásiť na bezplatnú linku MsP Trebišov č. 159. V rámci reakcie na tento podnet zároveň vyjadrujeme poďakovanie za pozitívne slová na prácu hliadok MsP.

Mgr. Peter Pipa
poverený riadením MsP Trebišov

11.05.2021 10:12 - L. K.

Dobrý deň, prosím vedenie mesta a mestskej polície o zváženie zavedenia mestského kamerového systému aj na konci ul. Budovateľskej, vzhľadom na narastajúci počet incidentov krádeží a porušovania domovej slobody. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

kamerový systém na území mesta Trebišov sa vždy zavádza na základe vyhodnotenia danej situácie, po kooperácii s OO PZ Trebišov a podľa aktuálnych projektových výziev EÚ. Momentálne mesto Trebišov nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na realizáciu Vašej žiadosti, avšak nie je vylúčené, že v budúcnosti bude možnosť umiestnenia bezpečnostnej kamery aj vo Vami spomínanej lokalite, keďže aj v ďalšom období mesto plánuje rozšírenie a modernizáciu MKS. Čo sa týka zvýšeného pohybu osôb, ktoré sa dopúšťajú protiprávneho konania v okolí Vášho obydlia, uvádzame reakciu - v danej lokalite hliadky MsP vykonávajú hliadkovú činnosť priebežne, počas stanovenej pracovnej doby MsP. Aj napriek tomu Vás žiadam, aby ste v prípade zvýšeného počtu podozrivých osôb ihneď kontaktovali bezplatnú linku 159.

Mgr. Peter Pipa
poverený riadením MsP Trebišov

10.05.2021 17:52 - Helena

Dobrý deň.Chcem sa spýtať kompetentných, že kedy sa urobí nejaký poriadok s neprispôsobivými občanmi nášho mesta. Okolo Tesca je jedno veľké smetisko, niečo katastrofálne. Poriadková služba si sedí na lavičke a nikoho neupozorní.Prečo niečo nevymyslíte? Dajte ako dozor ľudí čo sú zaevidovaní na úrade práce,alebo to nejak inak riešte. Situácia v našom meste je pod úroveň, treba sa hanbiť za okresné mesto. Svinčik a humus. Vám to nevadí...?!

Odpoveď

Dobrý deň,

každý jeden deň sa podobnými prípadmi MsP intenzívne zaoberá, rieši a zabezpečuje verejný poriadok v rámci celého mesta. Zvýšený počet hliadok MsP je práve pri problémových OC, a samozrejme, tam pôsobí aj Rómska poriadková služba, ktorá má však obmedzené kapacity a právomoci, čo sa týka plnenia niektorých úloh.
Konkrétne pri OC TESCO nemôže MsP Trebišov kapacitne zabezpečiť nepretržitý dohľad, pretože je potrebný aj iný výkon činnosti, preverenie ďalších denných podnetov a riešenie rôznych situácií. Priestor pri prevádzke TESCO Trebišov je súkromným pozemkom, MsP tak môže dohliadať na dodržiavanie verejného poriadku, ale ak už je priestor znečistený, je potrebné to nahlásiť priamo OC TESCO prostredníctvom SBS služby a upratovacej služby. Preto Vám odporúčam v tejto veci sa obrátiť aj na vedenie OC Tesco Trebišov. Doposiaľ MsP Trebišov nezaznamenala konkrétny podnet porušovania verejného poriadku na linke 159 v tejto lokalite. V budúcnosti bude preto lepším variantom, keď zavoláte priamo na tel. č. 159 a nahlásite danú udalosť na operačné stredisko MsP.

Mgr. Peter Pipa
poverený riadením MsP Trebišov

10.05.2021 20:06 - Miroslav

Píšem opakovane, na otázku spred mesiaca ste vôbec nereagovali. Stojisko na odpad č. 32 na ul. Škultétyho nie je dlhodobo uzamykateľné a tak sa stalo verejným smetiskom. Obyvatelia okolitých rodinných domov neustále nosia odpad na toto miesto - napr. 9.5. pred polnocou krívajúci starší muž z ul. Palárikovej 1krát plný fúrik a 2krát po 1 vreci odpadu. Taktiež luxusnejšie autá sa tu bežne pristavia a vyložia vrecia a tašky s odpadom, po upozornení ešte vulgárne reagujú. To už nehovorím o nákupnej horúčke Cigánov po dobu 24 hod. denne a to napriek pandémii. Búchajú s "KVALITNE" zhotovenými dverami do stojiska a vyhadzujú triedený odpad z nádob. Mestská polícia sa občas objaví, cez okno auta /asi dodržiavajú zákaz vychádzania - ale z AUTA???/zakričia "vypadnite" a pokračujú preč, Cigáni sa po ich odchode vrátia. Bude to mesto riešiť?

Odpoveď

Dobrý deň,

riešením odpadovej politiky sa mesto Trebišov spolu s Technickými službami mesta intenzívne a dlhodobo zaoberá. Jedným z krokov zlepšenia tejto problematiky bolo vybudovanie kontajnerových stojísk, ktoré sú prispôsobené na mechanické uzamykanie, ďalším nákup farebných kontajnerov určených na separovaný odpad a ich umiestnenie do novovybudovaných stojísk.

Významným prvkom samosprávy bolo aj, od 1. januára 2021, zavedenie systému množstvového zberu komunálneho odpadu v meste Trebišov. Vzhľadom na javy, ktoré opisujete vo Vašom podnete, občania, pre ktorých je určené stojisko, v spolupráci so správcom daného bytového domu, mestom a Technickými službami mesta, pristupujú k montáži iných spôsobov uzamykania, napr. elektromagnetickému, čo sa javí účinné a komfortné. Pri realizácii tohto spôsobu je možné využiť finančné prostriedky fondu opráv, a zároveň na základe žiadosti mesto Trebišov prispeje sumou 100 € (platca DPH) alebo 120 € (bez DPH) na montáž uzamykania. Po zrealizovaní uzamykania Technické služby osadia do stojiska senzorové osvetlenie. Bližšie informácie poskytne Ing. Fekete tel. 0908500894 - TS mesta.

Miroslav Davala
námestník riaditeľa TS mesta Trebišov

10.05.2021 22:47 - Alena Čontofalská

Dobrý deň,
Je možné v blízkosti zelene (ulica Šrobárova a železničná trať) zriadiť kôš na psie exkrementy? Napr. na hranici ulíc Hviezdoslavova/Šrobárova (parcela č. 4393)
V tejto časti mesta (ulice J. Husa, Ľ. Podjavorinskej, P.O. Hviezdoslava a časť Komenského) chýbajú takého koše. Poďľa označenia je najbližší kôš pri svetelnej križovatke.
Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

pracovníci Technických služieb mesta Trebišov navýšili na území mesta počet košov na psie exkrementy. Štvrtok 20. mája ich umiestnili v týchto lokalitách:
1 ks na križovatku ulíc Hviezdoslavova - Šrobárova,
2 ks na Ul. T. G. Masaryka (pri potravinách Milk-agro)

Majitelia psov, ktorí uhradia/ resp. už uhradili vyrubenú miestnu daň za psa, si môžu vyzdvihnúť balíčky na psie exkrementy v pokladni Mestského úradu v Trebišove počas úradných hodín pokladne

Technické služby mesta Trebišov

03.05.2021 11:01 - občan mesta

Dobrý deň
poprosím odpoved na otazku.
Ako to bude tohto roku s pridelovaním miktrot. sackov a rukavic od Mesta pre tých ktorí platia dan za psa? Hlavne kolko kusom sáčkov a kolko ks rukavíc na jedneho psa a kde si to psickári mozu vyzdvihnúť. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

majitelia psov, ktorí uhradia, resp. už uhradili vyrubenú miestnu daň za psa, si môžu vyzdvihnúť balíčky na psie exkrementy v pokladni Mestského úradu v Trebišove počas úradných hodín pokladne.

Balíček pre psičkára obsahuje: 365 ks igelitových vrecúšok a 365 ks jednorazových rukavíc. Tento balíček získavajú len platitelia dane za psa žijúci v bytových domoch raz ročne.

Mesto Trebišov

19.04.2021 12:01 - Ružena Eľková

Chcem sa opýtať ako to je s úľavou z poplatku za TKO pre seniora, ktorý žije v rodinnom dome. Vek seniora je 94 rokv.

Odpoveď

Dobrý deň,

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 168/2020, ktoré nadobudlo účinnosť od 1. 1. 2021, nerieši zníženie poplatku za komunálne odpady pre fyzické osoby staršie ako 62 rokov.
V predmetnom VZN mesta sa o znížení a odpustení poplatku píše v Článku 8 - Zníženie poplatku a Článku 7 - Odpustenie poplatku. Celé znenie je dostupné na TU:
VZN č. 168/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - MESTO TREBIŠOV (trebisov.sk)

odd. finančné MsÚ

18.04.2021 08:04 - Eva Capikova

V zmluve na rekostrukciu podia amfiteatra je cena 20000 eur, v minulosti ho rekonstruovali iba za 4000. Cena je 4x premrstena. Kde je zverejneny vykaz vymer?

Odpoveď

Dobrý deň,

zmluva o dielo bola uzatvorená na základe riadneho verejného obstarávania na základe podkladov spracovaných projektantom a rozpočtárom. Necenený výkaz výmer je zverejnený spolu so Zmluvou o dielo.

S pozdravom

JUDr. Martin Galgoczy
vedúci kancelárie primátora MsÚ

08.04.2021 21:07 - Hradek

Poprosil bi som ze keďi vijdu projekty na rómsku poriadku službu lebo kazdy mi hovori ze chlapcy robia zadarmo trebalo bi im us pomoc niečim

Odpoveď

Dobrý deň,

projekty rómskej poriadkovej služby, resp. miestne občianske poriadkové služby (MOPS) rieši Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, preto na odpoveď aj časové hľadisko sa musíte pýtať na kontaktoch uvedenej inštitúcie. Zverejnené sú na webovom sídle MV SR.

Mgr. Peter Pipa
poverený riadením MsP Trebišov

08.04.2021 10:29 - Anton Dula

Po nahlásení 2. týždňovej periódy vývozu TKO sme začali nádobu vykladať v párny týždeň. Neskôr pribudla zelená nálepka na nádobe ,,nepárny týždeň". Podľa čoho sa teda máme riadiť, aby sme neporušili frekvenciu vývozu.

Odpoveď

Dobrý deň,

informácie o spôsobe vývozu komunálneho odpadu a prípadných zmenách frekvencie boli uverejnené jednak na oficiálnom webovom sídle mesta Trebišov, aj na komunikačnej platforme mesta na sociálnej sieti FB. Konkrétne informácie boli prenesené na farebné nálepky, ktoré boli nalepené na zberné nádoby, t. z., že je potrebné riadiť sa práve nimi.

Linky na príspevky o tejto téme:
https://www.trebisov.sk/oznamy/25169
https://www.trebisov.sk/oznamy/25087

Technické služby mesta Trebišov

01.04.2021 08:21 - Marian Manasil

Prosím vedenie mesta aby presetrila (ma tam mesto kamerovy systém) KTO ÚMYSELNE HÁDŽE VRECE Z KOMUNÁLNYM ODPADOM PRED STOJISKO!! JE LENIVÝ SI OTVORIŤ!!! TO SA DEJE OD DŇA KEĎ BOLO STOJISKO NA ul. NEMOCNIČNÁ UZATVORENÉ... HNEĎ OKOLO HLAVNEJ CESTY!!!

Odpoveď

Dobrý deň,

uvedenú lokalitu monitoruje kamerový systém mesta, ale záznam sa
ukladá len na 7 dní.
Predmetné verejné priestranstvo a kontajnerové stojisko mestská polícia denne monitoruje. So spomínaným prípadom sme sa však nestretli, nezaznamenala ho ani operátorka kamerového systému. Z dôvodu záujmu MsP o uvedený
podnet a jeho operatívne riešenie odporúčam pisateľovi, aby bezprostredne
po zistení v podnete uvedeného konania občanov volal na bezplatnú tel. linku 159 a informoval operačného dôstojníka MsP, ktorý prijme adekvátne opatrenia a súčasne preverí kamerový záznam z predmetného stojiska.

Mgr. Peter Pipa
poverený riadením MsP Trebišov

07.04.2021 21:15 - Juraj Levický

Dobrý deň,
bol som očkovaný vakcinou Pfaiser.
Druhu dávku som mal dostať 12.4.2021, na po týždni mi bolo oznámené SMS správou, že na druhu dávku musím počkať.
K dnešnému dňu som nedostal avizo kedy mi bude podaná druha dávka.
Prosím o vysvetlenie dôvodu.
Juraj Levický, Humenné

Odpoveď

Dobrý deň,

zverejňujeme reakciu MUDr. Juraja Bazára, riaditeľa NsP Trebišov, Svet zdravia, a. s.

Situácia, ktorú popisuje pán Levický nám nie je neznáma. U časti očkovancov sa skutočne vyskytuje problém s tým, že nedostali SMS notifikáciu o termíne podania druhej dávky vakcíny. Treba však povedať, že objednávací systém neprevádzkuje NsP Trebišov, a. s., ale NCZI (Národné centrum zdrav. informácií a štatistiky). My ako očkovacie centrum v systéme vidíme údaje objednaných pacientov, ale nemáme vedomosť o tom, či dotyční občania dostali, alebo nedostali SMS, prípadne e-mailovú notifikáciu o termíne podania druhej dávky, keďže tieto notifikácie odosiela systém NCZI, nie očkovacie centrum.

Ak teda občania takúto SMS informáciu nedostanú v obvyklom čase 4 týždňov po podaní 1. dávky, mali by sa obrátiť na Call centrum NCZI (kontakty sú zverejnené na stránkach korona.gov.sk, kde je aj prihlasovací formulár na vakcináciu) a riešiť problém s nimi.
Považujem za dôležité uviesť, že prípadný niekoľkodňový posun podania 2. dávky vakcíny neovplyvňuje v negatívnom zmysle jej účinnosť.

MUDr. Juraj Bazár
riaditeľ nemocnice
Nemocnica s poliklinikou Trebišov a. s.
Svet zdravia a. s.

22.03.2021 11:03 - Denisa S

Dobrý deň,
chcem sa informovať, či sa v trebišovskej nemocnici budú očkovať aj ľudia pod 70 rokov... kým na ostatnom území je možné sa prihlásiť do čakárne už od 55 rokov, v TV je to možné iba ak máte 70 a vyššie..
Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

zverejňujeme odpoveď riaditeľa NsP Trebišov, a. s.:

NsP Trebišov, a. s. prevádzkuje očkovacie centrum, v ktorom očkujeme vakcínou od firmy Pfizer BioNTech. Prideľovanie vakcín pre jednotlivé vakcinačné centrá, a teda aj určenie toho, ktoré vakcinačné centrum akou vakcínou očkuje, je v kompetencii MZ SR.

Objednávací systém na očkovanie prevádzkuje NCZI v spolupráci s MZ SR. Keďže v zmysle aktuálne nastavených pravidiel je pre očkovanie občanov pod 70 rokov určená vakcína od spoločnosti Astra Zeneca, v objednávacom systéme sa občanom mladším ako 70 rokov zobrazujú len tie centrá, ktoré očkujú (aj) vakcínou od Astra Zeneca. Keďže v Trebišove touto vakcínou neočkujeme, občania mladší ako 70 rokov „nevidia" naše očkovacie centrum a nevedia sa ani prihlásiť do virtuálnej čakárne.

Je veľmi pravdepodobné, že tak ako budú na celoštátnej úrovni postupne prichádzať na rad ďalšie mladšie vekové skupiny na očkovanie, bude sa meniť aj nastavenie objednávacieho systému a aj do Trebišova sa budú môcť objednať na vakcináciu aj mladší občania.

Za NsP Trebišov, a. s., ako prevádzkovateľa vakcinačného centra, by som chcel vyjadriť našu maximálnu snahu o zaočkovanie čo najväčšieho počtu obyvateľov nášho regiónu.


MUDr. Juraj Bazár
riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Trebišov a. s.

18.03.2021 11:34 - Mária Čierna

Som majiteľom domu, ktorý má zvod dažďovej vody do kanálu-má viac ako 30 rokov.
Podľa EU by sa mala dažďova voda spotrebovať na vlastnom pozemku.
Chcem sa opýtať či je v Trebišove - naša firma ,príp. mesto., ktorá by takéto stavby projektovala , prípadne aj realizovala. Radšej zaplatím našej trebišovskej firme.
Neviem, kto by mi to mohol urobiť?
Ďakujem za radu, možno pomôže aj iným.

Odpoveď

Dobrý deň,

riešenie problematiky dažďovej vody je veľmi variabilné a rozhodne závisí od pomerov na konkrétnom pozemku/ stavenisku.
Kvalifikované posúdenie a návrh technického riešenia - či už spôsob odvedenia vody, alebo vodozádržné opatrenia - je v kompetencii odborne spôsobilej osoby, projektanta.
Realizáciu stavebných prác je potrebné zveriť stavebnej firme, ktorá má certifikát na stavbu kanalizácie, vodovodov, prípadne aj vodohospodárskych stavieb (ak navrhované riešenie spĺňa kritériá).

V Trebišove a v bezprostrednom okolí je viacero oprávnených projektantov, aj dodávateľov stavebných prác, na ktorých sa môžete obrátiť.
Mesto Trebišov, resp. Mestský úrad Trebišov, nemôže verejne odporúčať jednu konkrétnu firmu alebo skupinu firiem.

Ing. arch. Alexander Bugala
odd. výstavby a majetku MsÚ Trebišov

12.01.2021 08:54 - Stanley Snajper

Aký má zmysel pri harmonograme vývozu TKO Pondelok-Streda-Piatok-Sobota sobotňajší vývoz, keď od posledného vývozu(piatok)uplynie iba 24hod.
Ostatné intervaly sú 48hod. Kontajnery sa tak z Piatka na Sobotu naplnia iba spolovice, čiže budeme platiť za vývoz vzduchu. Je to zámer na vytvorenie finančnej rezervy na vývoz odpadu, za ktorý niektoré skupiny obyvateľov neplatia vôbec?
Vzorec na výpočet ceny za TKO:
objem kont. x cena za liter x frekvencia vývozu/počet obyvateľov na stojisko=cena na os./rok

Odpoveď

Dobrý deň,

Technické služby mesta Trebišov, ako organizácia zabezpečujúca vývoz komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek odpadu na území mesta Trebišov, na základe dlhoročných skúsenosti, navrhla mestu Trebišov pri tvorbe VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi frekvenciu vývozu v prípade bytových domov tak, ako je aj uvedené vo VZN. Frekvencia vychádza z potreby vývozu odpadu v rôznych obdobiach roka, na základe toho bola určená priemerná potreba vývozu komunálneho odpadu, z čoho vzišlo stanovenie frekvencie. Frekvencia vývozu, počet nádob a cena za liter odpadu je v súlade s platnou legislatívou, rešpektujúc zákonom stanovené minimálne objemy zberných nádob a minimálne frekvencie.

Technické služby mesta Trebišov

16.02.2021 08:46 - Stanley Snajper

Koho majetkom sú klietky stojísk na TKO v meste? Ak sú majetkom mesta, ako môžu pôvodcovia odpadu investovať nemalé finančné prostriedky napr. na zabezpečenie stojiska el. čipovým systémom do cudzieho majetku?

Odpoveď

Klietky a kontajnerové stojiská, ale i samotné kontajnery, rovnako ako iný verejný majetok v podobe verejných priestranstiev, parkov, chodníkov, ciest, mobiliáru a pod. patria mestu, alebo iným príspevkovým alebo rozpočtovým organizáciám mesta Trebišov.

Rovnako, ako iný verejný majetok, boli aj tieto konštrukcie - klietky, napriek tomu, že sú účtovným majetkom Technických služieb mesta Trebišov, dané do bezodplatného užívania obyvateľom mesta Trebišov, s cieľom a účelom zlepšenia odpadového hospodárstva.
Technické služby mesta Trebišov a rovnako aj mesto Trebišov dalo verejný súhlas na vloženie investícií do týchto klietok - ich technického zhodnotenia prostredníctvom montáže elektromagnetických zámkov obyvateľmi, ktorým dané stojisko, v zmysle platného VZN mesta, prislúcha. Ide o obdobný právny vzťah, ako možno pozorovať pri nájomných vzťahoch, kedy nájomca, so súhlasom prenajímateľa, môže investovať do prenajatej veci.

TS mesta Trebišov

24.02.2021 14:10 - Andrea

Dobrý deň, chcem sa spýtať z akého dôvodu sa včera z dvora na T.G. Masaryka ( pri Milk Agre) zrezávali stromy. Minulý rok nám bolo povedané, že sú zdravé. Alebo niekomu vadili?
A či budú tieto stromy nahradené inými ako to väčšinou býva.

Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

dňa 23.2.2021 došlo k výrubu 4 kusov smrekov podľa rozhodnutia vydaného na základe žiadosti dôverníčky vchodu 1523/11. K žiadosti bola priložená aj prezenčná listina s podpismi nadpolovičnej väčšiny obyvateľov bytového domu. Žiadateľ je povinný zrealizovať náhradnú výsadbu - 4 kusy drevín druhu jarabina vtáčia - do 12 mesiacov.

Ing Milan Kakaš
TS mesta Trebišov

08.03.2021 17:27 - Ján Kočiš

Bola tu položená otázka ohľadom triedenia odpadu. Mám doplňujúcu. Aktivačna pracovníčka chodí po meste s vozíkom zbiera smetie zametá bordel vyprázdňuje smetné koše a potom všetok bordel pri najbližšom smetnom stojisku do jednej nádoby. Je jedno či tam má papier, plasty alebo sklo. Toto nikto nekontroluje. Prečo?

Odpoveď

Dobrý deň,

jednotlivé zložky odpadu, ktoré sú vhodné na separovanie, musia spĺňať podmienky stanovené legislatívou a takisto spoločnosťami, ktoré odoberajú takýto odpad.
Vzhľadom na to, že odpad, ktorý sa nachádza v košoch rozmiestnených po meste, je znehodnotený znečistením, nie je možné ho ukladať ako vytriedený odpad.
Pracovníci Technických služieb mesta Trebišov umiestnili minulý rok na najfrekventovanejších miestach nášho mesta, teda na Ul. M. R. Štefánika, v blízkosti OR PZ, pri NS Berehovo a na Severnom námestí - štyri súpravy separačných košov, do ktorých môžu občania vyhadzovať separované zložky odpadu (kov, plast, sklo). Pri správnom separovaní nedochádza k znečisteniu. V takom prípade sa vykonáva zber separovaného odpadu.

Miroslav Davala
námestník riaditeľa TS mesta

04.03.2021 17:22 - Ľubomír .K

Dobrý den prosíme o opravu verejného osvetlenia na sadovskej ulici pri moste

Odpoveď

Dobrý deň,

rekonštrukcia verejného osvetlenia na Sadovskej ulici je naplánovaná na prvý polrok 2021, keďže v uvedenej lokalite je potrebné vykonať rozsiahle práce súvisiace s uložením cca 400 metrov elektrického kábla do zeme.

TS mesta Trebišov

11.03.2021 13:40 - Zuzana

Dobrý deň, prosím Vás od kedy plánuje mesto začať so separovaním kuchynského odpadu? Ďakujem pekne.

Odpoveď

Mesto plánuje spustiť službu zbierania kuchynského odpadu v priebehu mesiaca apríl 2021.

JUDr. Martin Galgoczy
Vedúci kancelárie

© 2024 MESTO TREBIŠOV