Otázky a odpovede

Vážení občania

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Napíšte svoju otázku a v čo najkratšom možnom čase uverejníme odpoveď v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť všetky otázky, najmä otázky s vulgárnym obsahom, anonymné otázky (ak nie je uvedené meno a priezvisko pisateľa), otázky, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy alebo niečo, čo nemá charakter otázky.

Dodávame, že táto forma komunikácie nenahrádza informačnú povinnosť mesta v zmysle platných právnych predpisov SR.

14.10.2020 17:18 - Marek Vano

Dobry deň. Chcem sa opýtať kde sa môžem obrátiť o kupu mestskeho pozemku. Ako postupovat. Ide o pozemok pri garazach na ulici Kutnohorskej 1. Chcel by som mensiu plechovu garaz pre motorku.

Odpoveď

Dobrý deň.

Odporúčam Vám napísať žiadosť adresovanú mestu Trebišov (odd. výstavby a majetku).
Žiadosť musí obsahovať presnú identifikáciu pozemku, najlepšie s grafickým vyznačením v kópii z pozemkovej mapy a tiež zámer žiadateľa na využitie, prípadne získaného pozemku. Žiadosť bude posúdená na oddelení výstavby a majetku MsÚ z hľadiska územnoplánovacieho a stavebného. Vedenie mesta k nej zaujme stanovisko a následne bude predložená komisii výstavby a majetku MsZ Trebišov.

Ing. arch. Alexander Bugala
vedúci odd. VaM MsÚ Trebišov

08.10.2020 09:45 - M.C

Chcem sa spýtať, či je moznosť naplánovať odvoz smetí v inom čase. Na sídlisku JUH každý piatok vysypávajú sklo a aj iný druh odpadu medzi 4:00-5:00h ráno. Dosť to obťažuje a nepomôžu ani zavreté okná. Ďakujem za odpoveď

Odpoveď

Dobrý deň,

piatok sa vyváža zmiešaný komunálny odpad zo všetkých sídlisk v meste. Aby sa pracovníci a auto, vykonávajúce vývoz odpadu, vyhli zablokovaniu dopravnej premávky v skorých ranných hodinách, musí sa vývoz realizovať skôr ako občania odchádzajú do práce.

Ivan Jachimec
Technické služby mesta Trebišov

02.10.2020 06:41 - Bc.Michal Kucík

Dobry den.Chcem sa spytat preco ked rano odbije 6:00 tak vypnete na celom sidlisku sever verejne osvetlenie pricom ostatne casti mesta ostavaju rozsvietene?Aj obyvatelia sidliska sever su vasi spokuobcania a tak isto platime dane a poplatky.Tak preco robite stale rozdiely?

Odpoveď

Dobrý deň,

verejné osvetlenie bolo dňa 30.9.2020 nastavené na čas zapnutia 18,30 hod. a čas vypnutie 6,30 hod. K uvedenému je žiadúce podotknúť, že časy sa v pravidelných intervaloch upravujú.

Michal Davala
riaditeľ Technických služieb mesta Trebišov

03.10.2020 15:12 - Občan

Dobrý deň.Co plánuje mesto z budovami Jednoty a s budovou pri Fontáne?

Odpoveď

Dobrý deň.
reakcia na Vaše otázky:

1. Budova pri fontáne alebo budova obchodu a služieb č. súp. 2338/16 na Ul. M. R. Štefánika je vo vlastníctve spoločnosti STÉNIA, a. s. , Košice.
2. Budova Jednoty alebo obchodný dom č. súp. 2330 na Ul. M. R. Štefánika je vo vlastníctve spoločnosti COOP Jednota Nitra, s. d., Nitra.

Z uvedeného vyplýva, že mesto Trebišov nemôže s týmito nehnuteľnosťami čokoľvek plánovať, keďže nie je ich vlastníkom.
Mesto neeviduje zo strany vlastníkov žiadnu plánovanú stavebnú aktivitu.
Podľa platného územného plánu mesta sú tieto stavby súčasťou lokality s plochami verejnej občianskej vybavenosti. Pokiaľ vlastník nehnuteľnosti neporušuje žiaden zákon, mesto nemá, podľa platnej legislatívy, žiaden dosah ani vplyv na využívanie a správu jeho nehnuteľnosti.

Ing. arch. Alexander Bugala
vedúci odd. výstavby a majetku

11.09.2020 19:26 - M.B.

Zdravim, chcem sa opýtať či nie je možné nejakym spôsobom obmedziť prejazd štvorkoliek mestom aspoň vo večerných a nočných hodinách? Ak by jazdili normálne tak by to asi ani nebolo počuť ale keď si z mestských ciest a parkovísk robia cvičisko tak je ten hluk veľmi nepríjemný. Naposledy sa moja vnučka veľmi vyľakala keď štvorkolka preletela okolo nás počas dňa, nevedela som ju utíšiť. Privolanie polície nemá vôbec účinok keďže tak ako rýchlo štvorkolka príde tak rýchlo odíjde. O večerných jazdách už ani nehovorim.

Odpoveď

Dobrý deň,

prejazd štvorkoliek po cestnej komunikácii v meste nie je možné obmedziť, ak má prostriedok riadne pridelené EČV, platnú technickú a emisnú kontrolu. Prípadnú rýchlosť jazdy príslušníci MsP nie sú kompetentní riešiť, ale budú na to upozornení policajti ODI OR PZ v Trebišove, ktorí vykonávajú meranie rýchlosti.

Mgr. Rastislav Čornanič
poverený riadením výkonu služby MsP

28.09.2020 22:29 - Jana Fockova

Dobrý den
Viete mi povedať, či sa bude robiť nové detské ihrisko na sídlisku sever, je to ihrisko za bytovkou Hurbanova 27 a 28. Ak áno kedy je plánovaný začiatok. Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za podnet, budeme sa touto myšlienkou zaoberať.
Mesto Trebišov každý rok priebežne realizuje nové detské ihriská alebo dopĺňa a modernizuje tie existujúce. Samospráva mesta sa už niekoľkokrát zapojila aj do výzvy Lidl ihrisko Žihadielko, kde mohli občania zahlasovať a vyhrať vybudovanie krásneho detského ihriska v hodnote 87 000 EUR. Avšak stále neúspešne. Dávame do pozornosti, že za Trebišov bolo v období od 13.01.2020 do 29.02.2020 zahlasované 12 733-krát a skončili sme na 51. mieste. Na porovnanie, prvá desiatka miest, ktorá získala nové ihrisko, mala od 508 119 do 514 806 hlasov a sú v nej aj podstatne menšie mestá a obce ako je naše mesto.
Z toho nám vyplýva, že pravdepodobne záujem o detské ihriská v meste už nie je, nakoľko sa už v blízkosti väčšiny bytových domov ihriská nachádzajú. Aj napriek tomu mesto tento rok zrealizuje výstavbu ihriska pre najmladším obyvateľov v historickom parku, na ktorú sme získali dotáciu vo výške 8 250 EUR z Úradu vlády Slovenskej republiky.

Ing. Jozef Ferjo
odd. výstavby a majetku

26.09.2020 19:08 - Marian Timko

Dobrý deň.
Kedy sa predpokladá ukončenie výstavby vnútorných bazénov a wellnes?
Ďakujem za odpoveď. Timko

Odpoveď

Dobrý deň,

ukončenie rekonštrukcie mestskej plavárne a jej následné otvorenie pre verejnosť je plánované na začiatok roka 2021.

Sústredené úsilie mesta Trebišov ako investora, firmy Betpres, s.r.o. ako dodávateľa, Technických služieb mesta Trebišov ako správcu objektu smeruje k tomu, aby výstavba bola ukončená ešte v roku 2020.

Ing. arch. Alexander Bugala
Odd. VaM MsÚ Trebišov

28.09.2020 09:00 - Vierka

Dobrý deň, kedy začína vykurovacia sezóna? V bytoch je zima. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

vykurovacie obdobie začína 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí 31. mája nasledujúceho roka. S dodávkou tepla do bytov sa začne, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch po sebe nasledujúcich dní pod 13 st. C a keď podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty.
Keďže počas dvoch posledných dní došlo k naplnenie tejto podmienky, dnešným dňom (29. 9.) začína spol. Trebišovská energetická s.r.o. s prikurovaním bytov.

Ing. Emil Rešetár Trebišovská energetická, s.r.o.

24.09.2020 20:05 - Ivana Hreháčová

chcem s opýtať či budú v mesiaci október kontajnery na jesenné upratovanie

Odpoveď

Dobrý deň,

"Jesenné upratovanie" sa v tomto roku uskutoční v období od 16. do 26. októbra. Podrobnejšie informácie sú publikované na dostupných kanáloch mesta Trebišov.

Umiestnenie 16 ks veľkoobjemových kontajnerov:

MČ Milhostov: ZVONÁRSKA ulica,
MČ Milhostov: pri cintoríne,
CUKROVARSKÁ ulica
KPT. NÁLEPKU - sídlisko
KPT. NÁLEPKU - KORONČ
LUČNÁ ulica - Drehňovec
VARICHOVSKÁ ulica - zimný štadión
PUŠKINOVA ulica - Bytový podnik
HURBANOVA ulica - Pri kotolni PK SEVER

PARIČOV - Separačný dvor
Ul. 17. NOVEMBRA - KONEČNÁ ulica
ŠVERMOVA ulica - JESENSKÉHO ulica
ŠVERMOVÁ ulica - BITÚNKOVÁ ulica
ŠKULTÉTYHO ulica - parkovisko AVŠ
IBV JUH - HVIEZDNA ulica
DRUŽSTEVNÁ ulica - parkovisko pri Tesle

Technické služby mesta Trebišov

22.09.2020 11:30 - Jožko

Dobrý deň, aké obchody sa budú nachádzať v novom Polyfunkčnom komplexe pri kauflande

Odpoveď

Dobrý deň.

Investorom nového polyfunkčného obchodného komplexu, resp. prístavby k existujúcemu obchodnému komplexu, je spoločnosť Europrojekt Kappa 10 Sk, k.s., Košice.
Táto spoločnosť vlastní a spravuje existujúci obchodný komplex.
V súčasnosti realizovaná prístavba bude obsahovať dve samostatne fungujúce univerzálne prenajímateľné obchodné jednotky.
Náplň týchto obchodných jednotiek stanoví vlastník, zrejme na základe prieskumu trhu a jednania s potencionálnymi nájomcami.

Ing. arch. Alexander Bugala
Odd. VaM, MsÚ Trebišov

10.09.2020 06:11 - Trebisovcan

Dobrý deň, otázka na pána primátora a pána Sosnu
Prečo deti mskm Trebišov sú ukrátený o tréningy? Nie je normálne že naše deti Trebisovcania nemajú ľad k dispozícii.Koho uprednostňujete? Pre koho je Trebišovsky ľad? Ľad ešte stále nie je. To je spolupráca s Mskm?Prosím láskavo o odpoved

Odpoveď

Dobrý deň,

ľadová plocha zimného štadióna je rozdelená medzi športové kluby v takom režime ako tomu bolo aj v minulosti, tzn., že k žiadnej radikálnej zmene. Skôr naopak, mesto vyšlo v ústrety ďalšiemu subjektu, ktorý prejavil záujem trénovať na zimnom štadióne.
Vaše rozhorčenie však nie je na mieste, keďže sa snažíme vyhovieť všetkým klubom a športovým združeniam v maximálnej možnej miere, avšak nie je možné, aby v exponovanom čase, t. j. od 13,00 do 17,00 bolo vyhovené všetkým naraz.


Mgr. Jindřich Sosna
vedúci strediska verejno-prospešných služieb TS mesta

14.09.2020 17:53 - M.Beresova

Dobrý deň, čo sa stavia pri mestskych jasliach?

Odpoveď

Dobrý deň.

Investorom je Europrojekt Kappa 10 SK, k.s., Košice, stavba sa nazýva "Polyfunkčný komplex Trebišov - dostavba".
Jedná sa o dostavbu obchodného komplexu, v ktorom sa nachádza o.i. predajňa Kaufland.

Ing. arch. Alexander Bugala
vedúci odd. výstavby a majetku

24.08.2020 11:18 - Patrik

Chcem sa opytať,kedy a či sa vobec planuje oprava,resp.vynovenie parkoviska na ulici Jana Husa 1803/4.Dakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

plocha vedľa BD 1803/4, vrátane prístupu ku garážam, je upravovaná len frézovaným asfaltovým materiálom. Celá plocha je bez betónového podkladu a bez kanalizácie. Riešením by bolo zriadenie parkovacej plochy a prístupovej cesty ku garážam z polovegetačných tvárnic. Po vypracovaní projektovej dokumentácie mesto zrealizuje výstavbu týchto plôch svojpomocne. Zriadenie predmetnej plochy bude navrhnuté do plánu výstavby odstavných plôch na rok 2021.

Ing. Ján Bogda
referent pre výstavbu

24.08.2020 16:16 - Helena Bodnárová

Dobrý deň, chcela, by som upozorniť na nepokosené detské ihrisko na Agátovej ulici. Zvlášť v čase prázdnin, keď sa tam chodí hrať najviac detí. Za pochopenie vopred ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

Ihrisko na Agátovej ulici bolo pokosené, v zmysle plánu kosenia, v 36. týždni.

TS mesta Trebišov

26.08.2020 11:28 - M. S

Dobrý deň
Chcem sa spýtať že kedy sa konečne dokosi cintorín v Milhostove a aj sa vyhrabe tráva. Čakám aj odpoveď.
Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

Cintorín v MČ Milhostov bol pokosený v 35. týždni.


TS mesta Trebišov

10.08.2020 15:40 - Peter Takáč

Prajem príjemný deň. Zaujímalo by ma prečo polícia, či už štátna alebo mestská, toleruje cyklistov v mestskom parku, keď pri všetkých vstupoch do mestského parku sú osadené dopravné značky zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za podnet. Dopravné značenie bude pri vstupoch do parku doplnené o dodatkové tabule umožňujúce pohyb cyklistov.

Mgr. Miroslav Cabada
náčelník MsP Trebišov

01.08.2020 16:59 - Helena Servanská

Dobrý deň!

Chcela by som Vás upozorniť na dezolátny stav chodníka na ulici Puškinova od križovatky z ulicou Jonáša Záborského. Prosím o oznámenie termínu opravy chodníka.

Odpoveď

Dobrý deň!

Mesto berie na vedomie Vašu požiadavku na opravu chodníka na Puškinovej ulici, v smere od Ulice J. Záborského. Predmetný chodník eviduje oddelenie výstavby a majetku MsÚ v zozname poškodených komunikácií. Návrh na jeho opravu bude predložený na rokovanie Komisie výstavby a tiež mestského zastupiteľstva.

Uvedený chodník je zahrnutý v zozname plánovaných opráv komunikácií, ktoré budú realizované v priebehu rokov 2021-2022.

Ing. Ján Bogda
referent pre výstavbu MsÚ

03.08.2020 10:32 - Marieta Simkova

Dobrý deň kde sa treba obrátiť aby nám urobili cestu medzi bytovkách na Zimnej9 za reštauráciou Fontána rozkopali to tam kvôli káblom a ostala tam na úseku veľká diera na ceste kedy a kto to príde zasypat pretože tamadial sa už s autom na parkovisko ani nedá prejsť prosím uverejniť príspevok a poprosím aj o odpoveď ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

oprava čiastočnej prekopávky cesty na Zimnej ulici, za reštauráciou Fontána (finálne položenie asfaltovej vrstvy), bude uskutočnená do konca mesiaca august, v zmysle harmonogramu stavby " FTTH Trebišov, prepoj 0253KO Trebišov Gorkého".

Ing. Valiska-Timečko
odd. výstavby a majetku MsÚ

29.07.2020 20:53 - Michal Varga

Dobrý deň.
Chcem sa opýtať, kto spravuje detské ihriská v meste? Totižto pri hre mojej dcéry a iných detí v pieskovisku na sídlisku Sever som v ňom našiel množstvo kusov rozbitého skla. Našťastie sa nič vážne nestalo, ale aj tak je to znepokojujúce nakoľko sa tam hrajú malé deti. Je možné nejako ihriská zabezpečiť alebo aspoň občasne skontrolovať? Prípadne piesok preosiať a všetko čo tam nemá čo robiť vyhodiť? Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

údržba pieskovísk a priestoru verejných detských ihrísk sa vykonáva minimálne raz týždenne. V prípade doručenia podnetov, ako tomu bolo aj vo Vašom prípade, je znečistenie odstránené okamžite.


TS mesta Trebišov

31.07.2020 20:06 - Sentelikova Terézia

Dobrý deň chcela by som sa opýtať či mesto neplánuje na sídlisku Juh za bytovkami naplánovať záhradky?

Odpoveď

Dobrý deň.

pozemky na sídlisku Juh v súčasnosti predstavujú jedinú rozsiahlejšiu lokalitu v intraviláne mesta, ktorá je z majetkoprávneho a územnoplánovacieho hľadiska pripravená pre výstavbu bytových domov.
Prebieha príprava výstavby bytových domov s nájomnými bytmi.
Mesto neplánuje v tejto lokalite žiadne individuálne záhradky.

Ing. arch. Alexander Bugala
Odd. majetku a výstavby MsÚ Trebišov

29.07.2020 13:54 - Jana Serbinová

Dobrý deň,

už viackrát sa mi stalo, že pri oprave hrobov na cintoríne v časti Paričov ma prekvapili voľne sa pohybujúce psy bez náhubkov. Nie je to príjemné a nikdy neviete ako zareagujú . Medzi cintorínom a susediacim domom musí byť nejaká diera, keďže som ich videla ísť tým smerom a cintorín je novooplotený. Budem rada, ak môj dotaz posuniete kompetentným osobám a miesto posledného odpočinku bude bezpečné aj pre živých.

Ďakujem, Jana

Odpoveď

Dobrý deň,

Váš podnet bol ihneď oznámený mestskej polícii, ktorá podnikne nevyhnutné opatrenia k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku a zistenie jeho páchateľa.

Mgr. Jindřich Sosna
vedúci strediska verejno-prospešných služieb TS mesta

29.07.2020 06:21 - Jana Babinčáková

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať, či mesto Trebišov plánuje v blízkej budúcnosti výstavbu mestských bytov.

Odpoveď

Dobrý deň,

áno, mesto Trebišov v blízkej budúcnosti plánuje výstavbu mestských nájomných bytov.

Ing. Peter Duč
zástupca primátora

22.07.2020 13:24 - Mária

Dobrý deň
chcela by som sa spýtať akým spôsobom postupovať aby s požiadavkou umiestnenia lavičiek pred prvým vchodom č. 164 č. bytovky 2221 ul. M.R.Štefánikova. Pôvodne lavičky boli osadené, ale mládežou boli zdemolované a zdemontované. Uvítali by sme v prípade ak človek čaká na taxi poprípade starší ľudia by si radi posedeli a oddýchli.
Ďakujeme za odpoveď a ostávame s pozdravom.

Odpoveď

Dobrý deň,

osadenie a montáž nových lavičiek majú v kompetencii Technické služby mesta Trebišov. Kontaktujte, prosím, vedúceho úseku verejných priestranstiev TS mesta: Mgr. Mária Fazekaša na tel. č. 0907 182 850.
Je potrebné dohodnúť spoločné stretnutie a následnú konzultáciu ohľadne nedostatku, ktorý chcete riešiť, a to priamo v uvedenej lokalite.

Ďakujeme za pochopenie.

Technické služby mesta Trebišov

17.07.2020 12:23 - Lucia Oláhová

Dobrý deň.Chcem sa spýtať či môžu mať susedia vytrinu na Wc? .Máme veľmi veľký zápach na záhrade . Už neviem čo mám robiť ! Aj som ich upozornila ale nič. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň

ak máte na mysli latrínu (suchý záchod bez napojenia na kanalizáciu alebo žumpu), tá nezodpovedá dnešným požiadavkám na zabezpečenie ochrany povrchových a podzemných vôd a je v rozpore s kritériami na ochranu zdravia ľudí.

Stavebné úrady preto nepovoľujú v rámci stavebného konania latríny a zriadenie takejto latríny v intraviláne obce (v zastavanom území) je nelegálne.
Príslušný stavebný úrad ako orgán štátneho stavebného dohľadu je oprávnený zisťovať, či sa stavba vykonáva a prevádzkuje podľa stavebného povolenia a či sa dodržiavajú všeobecne záväzné predpisy a technické normy.

Na základe skutočných zistení zo štátneho stavebného dohľadu, stavebný úrad uloží opatrenia na nápravu, v súlade s platnou legislatívou.
Priestupky vo veci porušenia povinnosti na úseku územného plánovania a stavebného poriadku prejednáva obec /mesto. Je potrebné obrátiť sa na vecne a miestne príslušný stavebný úrad s požiadavkou o vykonanie štátneho stavebného dohľadu.

Ak máte podozrenie alebo obavy, že by latrína na susedovom pozemku mohla znečistením spodných vôd v záhradách ohroziť Vaše zdravie, obráťte sa na Regionálny úrad verejného zdravotníctva (vo verejnosti známy pod skráteným názvom "hygiena"), alebo aj na Okresný úrad Trebišov, odbor životného prostredia, ktorý je zo zákona zodpovedný, okrem iného, za ochranu povrchových a podzemných vôd.

Ing. arch. Alexander Bugala
vedúci odd. výstavby a majetku MsÚ Trebišov

16.07.2020 00:05 - Katarína.B

Dobrý večer . Chcela by som upozorniť na plynové skrine ktoré sa nachádzajú blízko bytoviek .Sú v katastrofálnom stave ,neuzamknuté!!!Pýtam sa kto je ZODPOVEDNÝ za ich stav ?

Odpoveď

Dobrý deň,

plynárenská skrinka je domová regulačná zostava, ktorá pozostáva z regulačnej súpravy, skrinky a príslušenstva na dopojenie odberného plynového miesta a/ alebo odberných miest. Môže obsahovať aj hlavný uzáver plynu.
Po úroveň hlavného uzáveru plynu ide o plynárenské zariadenie, za ktoré je zodpovedný distribútor zemného plynu (SPP-distribúcia, a. s.).
Od hlavného uzáveru plynu až po samotný spotrebič zemného plynu ide o odberné plynové zariadenie, za ktoré je zodpovedný odberateľ, čiže majiteľ nehnuteľnosti.
V bytových domoch zodpovedá za spoločný rozvod plynu spoločenstvo vlastníkov bytov alebo správca domu.
Za plynový rozvod za plynomerom (v bytoch), vrátane plynových spotrebičov, zodpovedajú vlastníci bytov.

Ing. arch. Alexander Bugala
vedúci odd. výstavby a majetku MsÚ Trebišov

06.07.2020 18:03 - Ján Staš

Vie nam občanom mesta niekto dať odpoveď ako sa rieši doprava v meste. Všetká - komunikácie ich stav a funkčnosť, cyklodoprava, pešie komunikačné väzby a parkovanie.
Veď na sídlisku Sever sa uz 20 rokov "pretláčajú" autá a nikomu to nevadí. Stupeň motorizácie má vzostupný trend, stav jeho riešenia v Trebišove má trend=0.
Okrem územného plánu má mesto spracovanú nejakú koncepčnú dokumentáciu - či je to naďalej chaotické a diletantské? Prečo k dnešnému dňu nemá mesto vypracovaný generel dopravy? Parkovanie sa rieši "Jánošikovsky" a doprava nijako. Myslíte si, že koncepčný materiál ohľadom dopravy nie je potrebný? Že všetky situácie a veci ohľadom dopravy vyrieši vedenie mesta? To snáď nie, lebo to aj tak bude nakoniec vyzerať. Generel dopravy bola snaha ho dať do rozpočtu na rok 2015, ale nejako odtiaľ vypadol - lebo nebol taký potrebný ako ostatné veci. Avšak to dnes mesto dobehlo a preto vývoj mesta nenapreduje.

Odpoveď

Dobrý deň,

doprava v meste sa v minulých rokoch riešila opravou a rekonštrukciou viacerých cestných komunikácií, ale i chodníkov a parkovísk.
V rokoch 2016 až 2018 bolo opravených 17 501 m2 ciest a 10 086 m2 chodníkov.
V mestskom parku boli z dotačných prostriedkov zrekonštruované chodníky v celkovej hodnote 150 000 €.
V roku 2019 bolo opravených 1 156 m2 ciest a 10 729 m2 chodníkov.
V rokoch 2016 až 2018 bolo v meste Trebišov vybudovaných 73 nových parkovacích plôch, pričom bolo zrekonštruované napr. aj parkovisko pri Bamare.

V súčasnosti sa pripravujú projektové dokumentácie na zmenu klasických križovatiek na okružné križovatky v lokalite svetelnej križovatky, križovatky ulíc Nemocničná - SNP - Vratná a križovatka ulíc J. Kostru - M.
R. Štefánika.
Rovnako je v štádiu príprav i vybudovanie nových parkovacích miest s vodozádržnými opatreniami v lokalite bývalej tržnice na Kutnohorskej ulici, ako aj ďalšie úseky ciest, chodníkov a parkovísk.
Vzhľadom na, ako uvádzate, zvyšujúci sa stupeň motorizácie pripravujeme projektovú dokumentáciu na vybudovanie parkoviska vo vnútrobloku na sídlisku JUH.
Uvedené zmeny mesto nerieši, ako uvádzate, "Jánošikovsky", ale spolupracuje s odborníkmi na úseku dopravného inžinierstva a projekčných činností.

Vzhľadom na desiatky rokov opomínanú problematiku parkovania na sídlisku Sever mesto vstúpilo do rokovania s dvomi súkromnými investormi, ktorí na sídlisku sever prejavili záujem vybudovať nové bytové domy s nevyhnutným počtom parkovacích miest, pričom jeden z investorov deklaruje vybudovať okrem nevyhnutného počtu parkovacích miest i niekoľko desiatok parkovacích miest navyše.

Mesto Trebišov do rozpočtu na rok 2020 zaradilo aj obstaranie generelu dopravy v sume 30 000 €. Avšak vzhľadom na koronakrízu pristúpilo k reštrikčným opatreniam na úseku mzdových nákladov, ale najmä na úseku investícií. To znamená, že všetky investičné aktivity, vrátane generelu dopravy, boli dočasne zmrazené a s ich realizáciou sa plánuje začať v najbližších mesiacoch, resp. v nasledujúcich rozpočtových obdobiach.

Ing. Peter Duč
zástupca primátora mesta

15.07.2020 12:14 - Jan Simko

To jaky zmysel ma ze Trebisov zas rozkopany a cahaju kable na internety? Leby aspon volny bul ten internet.Hlavna vec ze nam internety treba a ludze nemaju z coho zic a placic najom,hlavne ze tu budu internety od kazdoho ale toto ze tu roboty nit vas nezajima.Kedy planujece do mesta dajakoho investora prilakac? Budze dakedy v zivoce tam jal je Blika daco fungovac? Prosim odpiste ne ja furt co vam nepasuje ta tu nezvwrwjnice.

Odpoveď

Dobrý deň.
Dobrý deň,

rozvody pre informačné siete nie sú projektované ani financované z prostriedkov mesta Trebišov.
Jedná sa o investície súkromných spoločností. Pokiaľ títo investori, na základe svojich analýz trhu, usúdia, že investícia má zmysel a zároveň splnia podmienky dané stavebným zákonom, mesto Trebišov nemá ani dôvody, ani možnosti im brániť v podnikaní.
Zároveň mesto Trebišov zastáva názor, na rozdiel od Vás, že rozvoj informačných technológií je pre budúcnosť a prosperitu mesta dôležitý a vítaný. Aj v súčasnosti prebiehajú jednania na rôznej úrovni s potenciálnymi investormi do výrobných podnikov, aj keď nie práve v lokalite priemyselného parku, o ktorej sa zmieňujete.
Táto konkrétna lokalita je zaťažená dlhodobo sa vlečúcimi súdnymi spormi, ktorých riešenie, bohužiaľ, nie je v možnostiach mesta Trebišov.

odd. výstavby a majetku MsÚ Trebišov

18.07.2020 06:10 - Juraj Švancar

Dobrý deň,nie som obyvateľom Trebišova ale často Trebišov navštevujem.Zaujíma ma MHD.Jej funkcia je pre návštevníkov a aj obyvateľov TV nepriehľadná.Sú ako som zistil 3linky,ale ich trasa neviem kade chodia,čas ich odchodov z z jednotlivých staníc je dosť iluzórny.
Myslím si že bolo vhodné spraviť dve linky ktoré by chodili v dvoch smeroch v pravidelných intervaloch a umiestnené na autobusových zastávkach.Ani na internete sa to nedá zistiť.Dúfam že sa Vám to podarí.A ešte pripomienka,budova na AS je odstrašujúca,malo by sa ňou niečo robiť,prvý dojem návštevníkov Trebišova nie je najlepší. J.Švancar

Odpoveď

Dobrý deň,

označenia liniek pri cestovných poriadkoch boli vyvesené, rovnako aj mapky, kde sú trasy týchto liniek odlíšené farebne.
V Trebišove sú tieto 3 linky:
101 - Paričov,
102 - Mlynská,
103 - Nový Majer.

Ing. Peter Salaga
vedúci Dopravného závodu Trebišov ARRIVA Michalovce, a.s.

03.07.2020 22:31 - Obcanka

Dobrý deň, pri búrke z pred pár dní polamalo stromy na ulici Kutnohorská na detskom ihrisku medzi bytovkami 3 a 5. Prosím o odstránenie kým nedôjde k nešťastiu. Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

pracovníci TS mesta Trebišov vykonali orez predmetnej dreviny utorok 14.7.2020.

Ing. Milan Kakaš
vedúci hospodárskeho strediska TS mesta Trebišov

29.06.2020 16:48 - Peter

Pekny den prajem.Chcel by som sa informovat ohladne zaslania ziadosti o prijatie do zamestnania,kam ju zaslat nakolko na stranke nieje napr.sekcia "personalne odd".Dakujem za odpoved

Odpoveď

Dobrý deň,

žiadosti o prijatie do zamestnania je potrebné zasielať na adresu: davalova@trebisov.sk

JUDr. Martin Galgoczy
vedúci kancelárie primátora

© 2024 MESTO TREBIŠOV