Zasadnutia mestskej rady MsZ v Trebišove

Rok 2023

Dátum Zasadnutie
12.06.2023

Mestská rada

11.04.2023

Mestská rada

13.02.2023

Mestská rada

Rok 2022

Dátum Zasadnutie
05.12.2022

Mestská rada

© 2023 MESTO TREBIŠOV