Volebné obvody

Volebný obvod č. 1

1. decembra, 29. augusta, 8. marca, B. Němcovej, Bitúnková, Budovateľská, Cintorínska, Čerjaky, Dargovská, Dobrovoľnícka, Družstevná, Duklianskych hrdinov, Gagarinova, Garaňka, Gorkého, Hradišská, Hviezdna, I. Krasku, J. Jesenského, Janského, Jarková, Jarná, Jesenná, Jilemnického, Južná, Kapušanská, Komenského orientačné čísla 12, 21, 23, od čísla 27 po číslo 71, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, L. Sáru, Lesná, M. R. Štefánika od orientačného čísla 69 po číslo 402, Májová, Medická, Mlynská, Muškátová, Námestie mieru, Nemocničná, Nižnianska, Ondavská, Paričovská, Pažitná, Petrovova, Poľná, Pri polícii, Repná, Roľníckeho povstania, Ružová, Rybárska, Slnečná, Slov. nár. povstania, Stredná, Švermova, Vrátna, Východná, Záhradná, Západná

Volebný obvod č. 2

17. novembra, A. Dubčeka, Agátová, Berehovská, Bottova, Cukrovarská, Čeľovská, Čsl. Armády, Dopravná, Drehňovská, Gaštanová, Hodvábna, Hollého, Hurbanova, Hviezdoslavova, J. Husa, J. Kostru, J. Kráľa, J. Záborského, Jablonkova, Kalinčiakova, Kollárova, Komenského orientačné čísla 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 15,17, 19, 25, Konečná, Košická, kpt. Nálepku, Krajná, Krátka, Kukučínova, Kutnohorská, Kvetná, Ľ. Podjavorinskej, L. Svobodu, Letná, Lipová, Lúčna, M. R. Štefánika od orientačného čísla 1 po číslo 68, Mariánske Námestie, Milhostovská, Moyzesova, Námestie Š. B. Romana, Nová Koronč, Nový Majer, Olšina, Orechová, Orgovánová, Palárikova, Parková, Poštová Pribinova, Pri Trnávke, Puškinova, Radová, Rastislavova, Ruskovská, Sadovská, Severná, Skladná, Sládkovičova, Slovenská, Staničná, Stavebná, Svätoplukova, Šafárikova, Školská, Škultétyho, Športová, Šrobárova, Štúrova, T. G. Masaryka, Tabaková, Ternavská, Tichá, Tržná, Varichovská, Veterná, Višňová, Zimná, Zvonárska

© 2024 MESTO TREBIŠOV