Poslanci MsZ v Trebišove

Ing. Dušan Biž

Kandidoval za:
Kresťanskodemokratické hnutie
Volebný obvod:
2

Mestská rada - člen

Komisia výstavby a majetku - predseda

MUDr. Iveta Čeplíková

Kandidoval za:
nezávislý kandidát
Volebný obvod:
2

Komisia sociálna - predsedníčka

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - členka

Miroslav Davala

Kandidoval za:
nezávislý kandidát
Volebný obvod:
1

Mestská rada - člen

Komisia finančná - člen

Komisia pre časť mesta Milhostov - člen

Koloman Demeter

Kandidoval za:
Strana rómskej koalície - SRK
Volebný obvod:
1

Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity - člen

PhDr. Marek Demeter

Kandidoval za:
Strana rómskej koalície – SRK
Volebný obvod:
1

Mestská rada - člen

Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity - člen

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - člen

Ing. Peter Duč

Kandidoval za:
nezávislý kandidát
Volebný obvod:
1

Mestská rada - člen

Komisia finančná - predseda

Komisia pre časť mesta Milhostov - člen

PhDr. Daniela Fecková

Kandidoval za:
nezávislá kandidátka
Volebný obvod:
1

Komisia školstva, kultúry a športu - predsedníčka

Ing. Jozef Gazdag

Kandidoval za:
nezávislý kandidát
Volebný obvod:
2

Komisia finančná - člen

Magdaléna Haburová

Kandidoval za:
nezávislý kandidát
Volebný obvod:
2

Komisia sociálna - členka

Komisia pre časť mesta Milhostov - členka

Vladimír Horňák

Kandidoval za:
SMER - sociálna demokracia
Volebný obvod:
1

Komisia bytová - člen

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - člen

MVDr. Ivan Hrdlík

Kandidoval za:
SME RODINA
Volebný obvod:
1

Mestská rada - člen

Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity - predseda

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - predseda

MUDr. Mária Hurčíková

Kandidoval za:
nezávislý kandidát
Volebný obvod:
1

Komisia finančná - členka

Babken Chačlarian

Kandidoval za:
nezávislý kandidát
Volebný obvod:
1

Komisia bytová - člen

Ladislav Ivan

Kandidoval za:
nezávislý kandidát
Volebný obvod:
2

Komisia bytová - člen

Mgr. Lenka Janoková

Kandidoval za:
nezávislý kandidát
Volebný obvod:
2

Komisia školstva, kultúry a športu - členka

Ján Kacin

Kandidoval za:
nezávislý kandidát
Volebný obvod:
1

Komisia sociálna - člen

PhDr. Beáta Kereštanová

Kandidoval za:
Kresťanskodemokratické hnutie
Volebný obvod:
1

Komisia školstva, kultúry a športu - členka

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - členka

Ing. Marián Kolesár

Kandidoval za:
ODS - Občianski demokrati Slovenska
Volebný obvod:
2

Mestská rada - člen

Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity - člen

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - člen

Jozef Krucovčin

Kandidoval za:
nezávislý kandidát
Volebný obvod:
2

Komisia výstavby a majetku - člen

Mgr. Roman Ostrožovič

Kandidoval za:
nezávislý kandidát
Volebný obvod:
1

Komisia bytová - predseda

RNDr. Slavomír Partila

Kandidoval za:
nezávislý kandidát
Volebný obvod:
2

Komisia školstva, kultúry a športu - člen

Ing. Martin Telepovský

Kandidoval za:
nezávislý kandidát
Volebný obvod:
2

Mestská rada - člen

Komisia výstavby a majetku - člen

Komisia pre časť mesta Milhostov - predseda

František Tomko

Kandidoval za:
SMER - sociálna demokracia
Volebný obvod:
2

Mestská rada - člen

Komisia výstavby a majetku - člen

MUDr. Lukáš Ždij

Kandidoval za:
nezávislý kandidát
Volebný obvod:
2

Komisia sociálna - člen

© 2024 MESTO TREBIŠOV