Zasadnutia komisií MsZ v Trebišove

Rok 2024

Dátum Komisia
10.04.2024

Komisia bytová

04.04.2024

Komisia výstavby a majetku

25.03.2024

Komisia školstva, kultúry a športu

21.03.2024

Komisia bytová

05.02.2024

Komisia bytová

29.01.2024

Komisia výstavby a majetku

29.01.2024

Komisia bytová

24.01.2024

Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity

Rok 2023

Dátum Komisia
29.11.2023

Komisia finančná

23.11.2023

Komisia výstavby a majetku

21.11.2023

Komisia školstva, kultúry a športu

15.11.2023

Komisia bytová

12.10.2023

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

12.09.2023

Komisia pre časť mesta Milhostov

08.09.2023

Komisia finančná

08.09.2023

Komisia výstavby a majetku

06.09.2023

Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity

05.09.2023

Komisia sociálna

05.09.2023

Komisia školstva, kultúry a športu

05.09.2023

Komisia bytová

21.06.2023

Komisia bytová

02.06.2023

Komisia finančná

25.05.2023

Komisia výstavby a majetku

29.03.2023

Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity

29.03.2023

Komisia bytová

23.03.2023

Komisia školstva, kultúry a športu

23.03.2023

Komisia výstavby a majetku

23.03.2023

Komisia finančná

31.01.2023

Komisia sociálna

27.01.2023

Komisia bytová

26.01.2023

Komisia výstavby a majetku

25.01.2023

Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity

24.01.2023

Komisia pre časť mesta Milhostov

12.01.2023

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Rok 2022

Dátum Komisia
20.12.2022

Komisia bytová

28.11.2022

Komisia školstva, kultúry a športu

28.11.2022

Komisia výstavby a majetku

28.11.2022

Komisia finančná

© 2024 MESTO TREBIŠOV