Zasadnutia komisií MsZ v Trebišove

Rok 2023

Dátum Komisia
02.06.2023

Komisia finančná

25.05.2023

Komisia výstavby a majetku

29.03.2023

Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity

29.03.2023

Komisia bytová

23.03.2023

Komisia školstva, kultúry a športu

23.03.2023

Komisia výstavby a majetku

23.03.2023

Komisia finančná

31.01.2023

Komisia sociálna

27.01.2023

Komisia bytová

26.01.2023

Komisia výstavby a majetku

25.01.2023

Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity

24.01.2023

Komisia pre časť mesta Milhostov

12.01.2023

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Rok 2022

Dátum Komisia
20.12.2022

Komisia bytová

28.11.2022

Komisia školstva, kultúry a športu

28.11.2022

Komisia výstavby a majetku

28.11.2022

Komisia finančná

© 2023 MESTO TREBIŠOV