Kancelária primátora

Kancelária primátora zabezpečuje činnosti najmä v oblastiach:

 • organizačná a administratívna agenda mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
 • verejné zhromaždenia obyvateľov mesta a stretnutia občanov s primátorom,
 • organizačná, administratívna a hospodárska agenda primátora, zástupcu primátora a prednostu,
 • právna pomoc všetkým orgánom mesta, mestským organizáciám a oddeleniam mestského úradu,
 • zastupovanie mesta na súde, prokuratúre, polícii a iných orgánoch a inštitúciách,
 • konania o priestupkoch a správnych deliktoch,
 • poskytovanie informácií pri slobodnom prístupe k informáciám,
 • výkon a metodické usmerňovanie verejného obstarávania,
 • koordinácia rozpočtového procesu a finančnej kontroly,
 • poskytovanie dotácií,
 • komunikácia s verejnosťou, styk s médiami, propagácia aktivít mesta,
 • vzťahy s partnerskými mestami v zahraničí,
 • správa webového sídla.

JUDr. Martin Galgoczy, LL.M.

prednosta

Telefón: +421 56 6713 303

E-mail: galgoczy.martin@trebisov.sk

Mestský úrad, 2. poschodie, kancelária č. 209

Ing. Martin Ferianc

zástupca prednostu

Telefón: +421 56 6713 345

Mobil: +421 915 759 593

E-mail: ferianc.martin@trebisov.sk

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 301

Mgr. Katarína Futóva

právnička

Telefón: +421 56 6713 316

Mobil: +421 915 840 238

E-mail: futova.katarina@trebisov.sk

Mestský úrad, 4. poschodie, kancelária č. 405

JUDr. Daniel Ždij

právnik

Mobil: +421 905 291 594

E-mail: zdij.daniel@trebisov.sk

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 301

Ing. Valéria Maďarová

referentka pre obstarávanie

Telefón: +421 56 6713 374

Mobil: +421 907 611 528

E-mail: madarova.valeria@trebisov.sk

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 307

Mgr. Ivana Kanuščáková

referentka pre komunikáciu a propagáciu

Telefón: +421 56 6713 333

Mobil: +421 918 765 286

E-mail: kanuscakova.ivana@trebisov.sk

Mestský úrad, 2. poschodie, kancelária č. 201

Mária Vašková

sekretárka prednostu

Telefón: +421 56 672 2665

Mobil: +421 915 790 360

E-mail: vaskova.maria@trebisov.sk

Mestský úrad, 2. poschodie, kancelária č. 209

Mgr. Lucia Vernusová

referentka pre personalistiku a mzdy

Telefón: +421 56 6713 360

E-mail: vernusova.lucia@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 108

Martina Fedorčáková

referentka pre personalistiku a mzdy

Telefón: +421 56 6713 312

E-mail: fedorcakova.martina@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 107

© 2024 MESTO TREBIŠOV