Mestská vnútorná ochrana

Mestská vnútorná ochrana zabezpečuje činnosti najmä v oblastiach:

  • kontrola stavu majetku v dôležitých objektoch a zariadeniach,
  • fyzická ochrana majetku a osôb v dôležitých objektoch a zariadeniach,
  • informovanie návštevníkov v strážených objektoch prístupných verejnosti,
  • režimové opatrenia pri ochrane majetku,
  • ochrana osobných údajov a utajovaných skutočností,
  • ochrana záujmov mesta na významných verejných podujatiach a počas mimoriadnych situácií

Ing. Jozef Dudurič

vedúci strediska

Mobil: +421 915 790 368

E-mail: duduric.jozef@trebisov.sk

Mestský úrad, 5. poschodie, kancelária č. 505

© 2024 MESTO TREBIŠOV